Kryon in Amsterdam. 4

Live Kryon Channeling:

Kryon in Amsterdam. 4

3 mei 2017/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vierde channeling van de dag en wij gaan door met de reeks. Gods reactie, als dit mogelijk is, Gods houding, als dit mogelijk is. Partnerschap is mogelijk met de mensheid. Er zijn zoveel vragen over God die niet beantwoord kunnen worden. Zij kunnen niet beantwoord worden omdat er geen manier mogelijk is waarop de menselijke geest dit kan bevatten. Probeer wat je kunt, maar met jullie geest is dit gewoon niet te bevatten. Er worden vragen gesteld als: ”Wat is de geest van God? Wat wil God? Wie is God?” Deze vragen kunnen zelfs niet eens gesteld worden want er is geen Wie. Er is geen plaats waar God is en er is geen geest van God, dat is een menselijk concept. Er is ook geen echt bewustzijn van God omdat God geen mens is. Maar er is zoveel dat wij jullie kunnen vertellen. Lieve mensen, jullie moeten weten dat God een zorgzame God is. Maar dit komt door het ene ding dat God wel heeft en dat jullie goed kunnen begrijpen….. God heeft Liefde.

Wij hebben het onlangs nog gezegd dat een baby nog geen intellect of een taal kan hebben; een baby kan niets zeggen omdat er nog geen taal is om te spreken, en toch, als jullie dit kind knuffelen, dan is er ogenblikkelijk communicatie. Er zijn enkele dingen die door de sluier gaan tussen mensen en God. Zo prachtig. Ik zal het jullie zeggen…. een ervan is vreugde, lachen, en natuurlijk: welwillende compassie. Er is geen taal hiervoor nodig; er is geen bewustzijn voor nodig, er is geen wie, wat of waar hiervoor nodig.

God kijkt dus naar de mensen; God ziet individuen, geen mensheid. God werkt met zielen en er zijn er miljarden tegelijk, en ook met een van hen. God heeft geen geslacht. God is geen man of vrouw; God is geen ouder, geen moeder of vader. Jullie kunnen niet op reis gaan om God te zien, jullie zouden niet ver komen. Er is geen plaats waar God bestaat want God is in het grootste van het grootste en in het kleinste van het kleinste. Groot genoeg om het Universum te scheppen en klein genoeg om in jullie harten te zijn. Veel meer dan een mens kan bevatten. Er is geen constructie van God; er is geen behagen of onbehagen van de Schepper van Alles want God heeft geen menselijke geest. Ah, maar het ding dat zich zo makkelijk laat vertalen is…. liefde! Laat mij jullie dit zeggen, lieve mensen, wat jullie vandaag ook leerden, wat jullie ook denken te weten, waar jullie ook mee in conflict komen…. alles wat jullie hoeven te zeggen is: “Lieve Spirit, ik begrijp dit of dat niet, ik begrijp deze mist niet. Ik begrijp niet wat ik nu moet doen, maar ik hou van U en ik vertrouw erop dat hetgeen er in mij is een deel van Spirit is.” Dit, lieve mensen, is wat God wil als jullie zeggen wat God wil, want dit schept vreugde en de brug die alles laat beginnen. Als jullie jezelf vragen, of aan mij vragen, wat God echt zou behagen, zeg ik dat er geen behagen of onbehagen bij God is: God is God! Wat wil God? Er is geen willen…. en toch is God vervuld van liefde! Dit is het antwoord! Het is het beginnen van lief te hebben wat er bij jullie binnenin is, en dat is Spirit, de Schepper. Er is geen taal nodig, geen intellect nodig, geen hoe, wat, waar, wanneer nodig, en dit zal een proces beginnen dat jullie in lijn zal brengen voor de intuïtie waarom jullie hebben gevraagd en de processen te beginnen waar wij vandaag over hebben gesproken. Wij hadden het over het vooroordeel over God en over wat echt is en wat niet echt is. Wij hadden het over wat God wil synchroniseren en wat God nodig heeft – daar is het alweer – een vooroordeel.

God is er altijd en zit vol liefde. Willen jullie weten wat God wil? Om in dezelfde terminologie te blijven…. wat wil liefde? Kijk voor het eerst naar een nieuw kind, met nieuwe ogen, voor de eerste keer ontmoeten deze ogen die van jou…. wat wil je, wat heb je nodig, moeder, wat heb je nodig? Er is geen willen…. er is een overweldigende stroom van liefde; misschien rollen de tranen over je wangen als je dit schepsel ziet en het komt van jou en het is nieuw, het is zo hulpeloos en alles wat het nodig heeft is liefde. Wat wil je moeder? Niets! Je wilt alleen maar liefhebben, dat is alles wat je wil. DAT IS GOD! Er is geen agenda als je in die paar ogen kijkt. Je bent zo dankbaar, zij zijn zo prachtig…. de welwillendheid overstroomt de compassie voor de kleine. DIT IS WIE GOD IS! Wat kunnen jullie hier nu mee? Van de buitenkant naar de binnenkant van een mens kijken…. liefde is het antwoord. Het is het antwoord want het antwoord lost zaken op als: Hoe doe ik dit, hoe doe ik dat? Hoe ga ik hier of daar naartoe, hoe moet ik luisteren? Hoe stem ik mij af op de nieuwe frequentie…. hoe, hoe, hoe? Het antwoord: deze verbinding met Liefde! Het lijkt op lijm die dingen aan elkaar gaat plakken die nergens op slaan.

Er zijn vandaag mensen die weggaan en dit alles hebben gehoord, die hebben geluisterd naar de meditaties en er is niets dat hen aanspreekt, zij zijn er niet zeker over en zeggen: “Dit is allemaal kinderwerk; ik ben slimmer dan dat!” Hebben jullie liefde geprobeerd? Is dat alleen voor kinderen of is dit ook voor volwassenen? Liefde is voor iedereen! Dat is het effect van God! Waarom laten jullie God niet van je houden? Hebben jullie daar weleens aan gedacht? Er zijn zoveel mensen die weglopen en zeggen dat dit mooie praatjes zijn, maar zij laten God niet binnen. Zij laten God niet binnen!! Misschien zijn zij bang dat dit goed zal voelen en misschien is het een gewoonte die zij niet kunnen doorbreken. Geliefd worden door de Schepper van het Universum omdat jullie daar ook deel van uitmaken…. de hele schepping, het hele idee, is een deel van het plan en jullie zijn een deel van dit plan, jullie zijn een deel van alles.

Sommige mensen zijn te bang om dit te (h)erkennen en zeggen: “Dit kan niet zo zijn, wij moeten gescheiden zijn, wij moeten apart zijn.” Ik zal jullie zeggen wat jullie scheidt van God, van de liefde van God…. het meeste ervan is een gebrek aan zelfwaarde…. jullie geloven niet dat jullie waardig zijn. Lieve mensen, hoe kan ik dit zeggen…. de inheemsen van jullie hadden geen probleem met zelfwaarde. Zij waren verbonden met de geesten van de bomen en de hemel, intuïtief en natuurlijk en jullie kunnen dit niet en dat komt omdat jullie er niet op getraind zijn, of het nu komt door geloofsinstituten of door jullie ouders, en de training houdt daarmee op, nietwaar, en het blijft hangen.

Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Jullie hoeven er niets aan te doen, het is iets dat jullie is verteld. Het is gewoon iets dat jullie is verteld! Misschien is het verteld door iemand waar jullie echt tegenop keken en waar jullie in geloofden. Dit maakt het moeilijk om het los te laten, nietwaar? Het is bijna of je degene verraadt die je dit heeft verteld. Ik zal jullie zeggen: wie het ook was, het komt nu van de andere kant van de sluier en luister naar wat zij nu zeggen: “Vergeef het ons want wij wisten het niet…. wij wisten het niet… jullie zijn waardig, jullie zijn waardig, jullie zijn waardig! Jullie zijn het waard om van te houden, jullie zijn het waard om geheeld te worden, jullie zijn het waard om met een glimlach rond te lopen.

Sommigen zullen deze plaats verlaten en zeggen: “Ik begreep er helemaal niets van, echt niet!” Ik vind het heerlijk als dit gebeurt. (Kryon lacht) Dit betekent dat jullie het intellect opzij kunnen schuiven. Jullie kunnen zeggen dat het goed voelde en jullie zouden zeggen: “Dit of iets beters!” “Lieve God, dit of iets dat nog beter is”. “Lieve Spirit, ik hou van U, maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik begrijp van dit esoterische helemaal niets, maar het klinkt goed!’’ Dit is alles wat ervoor nodig is….. alles wat ervoor nodig is. Er zijn geen stappen die jullie moeten doen en geen trap die jullie moeten beklimmen, om door God geliefd te zijn. Alles wat jullie hoeven te doen is uit je gewone gang van zaken gaan. Dat is communicatie, nietwaar? Dit is de manier waarop wij jullie zien: perfect, gezond, klaar om je te ontwikkelen, en wij zijn verliefd op jullie!

Dit is het concept dat wij jullie al jaren proberen te geven en de tegenstanders vinden dit niet leuk en maken allerlei regels. Lieve mensen, deze regels komen van de menselijke geest, een menselijke structuur die wil dat God een gezicht heeft en op een bepaalde plaats woont; die naar een bepaalde opslagplaats gaat…. alle dingen die mensen doen….alle disfuncties die menselijk zijn…. zij willen die plakken op de Almachtige Schepper en al dit soort dingen. Dit komt omdat mensen gewoon zo zijn. Voor jullie is er spiritueel gezond verstand over wie God is. Er is geen Wie, er is gewoon IS. Waar is God…. er is geen waar. Hij is overal. De liefde van God is overal. In elke atoom en molecule en jullie maken daar deel van uit. Daarom zijn jullie oneindig,  jullie hebben een lijntje hiermee. Jullie kunnen het voelen en daarom weten jullie dat er geen dood is als jullie overlijden, dat het lichaam achterblijft maar dat de ziel voor eeuwig is en jullie weten dat jullie er een deel van zijn. Waarom zouden jullie je niet ontspannen en weten dat jullie alles waard zijn.

Dit is de boodschap voor en van zovelen die dit beluisteren en lezen en feitelijk steeds meer in contact komen met de waarheid dat deze energie anders is, die met jullie samenwerkt op een manier die jullie echt niet hadden verwacht. Dat als jullie met dingen beginnen jullie de wind in de rug zullen voelen. Als jullie intentie voor iets hebben en dit menen, zullen jullie de wind in de rug hebben. Als jullie de intentie hebben om ziekte tegen te houden zullen jullie de wind in je rug voelen. Als jullie tegen jezelf en je cellulaire structuur gaan vertellen wat die moet horen zal je bewustzijn hiervan doordrongen worden….. dit moeten zij horen….. dan hebben jullie de wind in de rug! Het is nieuw!! Zovelen van jullie hebben vele dingen geprobeerd, maar als jullie je hieraan kunnen overgeven en je bewustzijn helderder kunnen krijgen kunnen jullie dit en kunnen jullie dat, dingen die eerder nooit werkten.

Maakt een van deze dingen God triest? (Kryon lacht) God kan niet triest zijn, maar als ik jullie vanaf een 3D-standpunt een beeld mag schenken zou het de mens zijn die lijdt aan pijnen en rondwentelt in een gebrek aan zelfwaarde en al die tijd huilt terwijl hij een prachtig voertuig heeft dat richting gezondheid kan gaan, terwijl hij dit niet eens weet. Dit is een metafoor, lieve mensen, een metafoor die vertelt wat er voor het bewustzijn mogelijk is…… van ieder van jullie….. zouden jullie willen vliegen? Ook dat is een metafoor voor dichtbij het licht zijn en naar een plaats gaan die zo dichtbij het licht is dat je de oneindigheid ervan voelt…. letterlijk….. jullie worden het!!!

Er zijn vele mensen die niet weten waarover ik spreek en er zijn velen die het echt wel begrijpen.

Ik Ben Kryon, ik ben een boodschapper. Ik Ben nooit mens geweest. Ik zie jullie. Ik ken jullie, en daarom houd ik van jullie! Er is hier zoveel potentie, zo heel veel potentie!

Het is tijd dat jullie claimen wie jullie werkelijk zijn.

En zo is het.

Kryon