Kryon in Argentinië.1 / De winden van verandering. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in Argentinië.1 

De winden van verandering. 1

Lee Carroll /   2 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Lieve mensen, ik weet waar ik ben. Zoals altijd! Sommige mensen voelen dat God op de een of andere manier in een kast zit en dat de kast een schild van de mensheid is en dat geen mens in staat is om bij die kast te komen en dat mensen dit niet verdienen. Dit wordt vaak geleerd over God. Ik wil jullie graag iets vertellen: God is in een kast en dat doen jullie ook! Jullie zitten in dezelfde kast. Jullie ziel komt van de Creatieve Bron. Wanneer jullie hetgeen jullie schiep oproepen kent dit jullie namen, zoals jullie hier vandaag zitten. Er is geen verdeeldheid en dit zeg ik steeds als wij in de stoel zitten om jullie te vertellen dat jullie zeker geweldig zijn in de ogen van God. Sommige mensen geloven dit niet. “Dit kan niet zo zijn, wij zijn daar veel te zondig voor!”

Laat mij jullie een vraag stellen: Velen van jullie zijn prachtige ouders en houden veel van jullie kinderen. Wat als er een plan voor deze planeet zou zijn….hoe klinkt dit dan voor jullie? “Wij zullen een paar kinderen hebben en die brengen wij dan naar een bepaalde plaats en spreken niet met hen! Ik zal er zeker van zijn dat alle religie van de planeet hen vertellen dat zij in zonde zijn geboren en zij zullen nooit de liefde voelen die wij voor hen hebben. Als zij zich niet op een bepaalde manier gedragen dan zwaait er wat voor hen.”

Vraag: Zouden jullie mensen dit met jullie kinderen doen? Het antwoord is: “Nee, natuurlijk niet! Wij houden van hen tot onze laatste ademtocht.” Dit is pure liefde, lieve mensen, en zo groots als dit klinkt is het maar een speldenknop vergeleken bij de liefde die God voor jullie voelt. Er is geen plan om jullie te scheiden van elkaar. Jullie hebben dit zelf heel goed gedaan…. Toen ik op deze planeet kwam en tegen mijn partner begon te spreken gaf ik hem de regels van Kryon. Het zou geen paradigma zijn dat hij nog nooit eerder had gezien. Het zou geen geloofssysteem zijn. er zou geen lidmaatschap zijn. Er zouden geen centrale geschriften zijn en er zou geen profeet zijn. Het enige dat er wel zou zijn was pure waarheid! Dit was alles wat hij nodig had omdat dit zou gaan weerklinken in de bewustzijns van mensen die in hun ziel zouden herkennen…..die dit in hun ziel zouden herkennen!

Ik zal de channelings van vandaag de “Winden van Verandering” noemen en Argentinië zal hiervan het centrum zijn. De hier aanwezigen zullen dit horen maar er zijn zeker ook velen die dit later zullen horen of lezen.

Ik wil beginnen met een kleine parabel. Het is de parabel van Het Woud. Wij spreken vaak op deze manier zodat jullie een veel beter idee krijgen van de feitelijke boodschap omdat mensen verhalen begrijpen. Het is een prachtig woud en het heeft een naam die ik later zal geven en het staat vol met prachtige bomen. Het woud is oud want het staat er al heel lang. Door de eeuwen heen gebeurde er iets met dit woud dat heel algemeen is voor wouden omdat mensen op de hele planeet besloten om een pad met een laag bewustzijn te hebben. Dit was hun keuze. Het woud moest veel meemaken. Het zag veroveraars komen en gaan. Het woud zag oorlogen komen en gaan. Maar het woud bleef recht overeind staan. Maar als bij zovele andere wouden waren er bepaalde grote bomen en die waren een beetje donkerder dan de andere bomen. Omdat zij in een donkere energie waren konden zij het woud behoorlijk domineren. Tientallen jaren kwamen en gingen voorbij en het leek nog een beetje erger te worden. Deze grote bomen leken bijna alles te bepalen en de kleinere bomen leken hen niet veel te kunnen schelen. Ook al kon het woud zichzelf vernieuwen en zouden kleinere bomen groeien, zouden de grootste bomen steeds hetzelfde blijven doen. Zie je, dit was het paradigma van de tijd en dit zou nooit veranderen….er was geen reden om te veranderen. Totdat er iets gebeurde! Het was het begin van een weersverandering…een ander groeipatroon. Er waren dingen die zij nooit eerder hadden gezien en een daarvan was een nieuwe soort zonlicht en sommige bomen herkenden dit direct.

Er kwam een nieuwe soort zaad met dit nieuwe weer. De oude bomen ware niet gereed voor dit nieuwe weer. Oh, zij waren er nog steeds maar zouden nooit weten wat er aan de hand was, want er waren nieuwe zaden die in het hele woud werden geplant. Deze nieuwe bomen hadden hele andere takken en bladeren toen zij groot werden. Zij stonden niet alleen zoals de oude bomen deden. Deze nieuwe bomen verstrengelden hun takken met de andere bomen. Zij zorgden voor het woud op een manier waarop het woud dit nog nooit eerder had gezien….nog nooit! De zon kwam letterlijk en figuurlijk op en de zaden groeiden op. Degenen rondom het woud en de boeren wisten wat er aan de hand was en zij plantten de zaden langzaamaan en liepen glimlachend weg in de wetenschap dat de zaden na verloop van tijd tot grote bomen zouden gaan uitgroeien en dat deze zaden het woud zouden gaan beïnvloeden en uiteindelijk de donkere bomen zouden uitsterven. Hoe lang duurt het voordat een woud is opgegroeid? Er waren mensen die terugkeerden om te kijken hoe de zaden waren gegroeid. Na een paar jaar zeiden zij: “laten wij eens gaan kijken.” De zaden waren ongeveer een meter gegroeid. Het waren nog geen grote bomen maar zij waren wel begonnen met het verstrengelen van hun takken. Er waren mensen die dit zagen en zeiden dat dit nooit zou gaan werken. “Het gaat te langzaam!”

De naam van dit woud is….Argentinië! Jullie wisten dit want ongeveer twee jaar geleden was ik in deze zaal en vertelde jullie dat jullie het licht van de hoop uitstraalden en dit zou de zaden gaan voeden en vandaag zitten wij hier en zeggen dat de dingen niet gaan zoals zij gingen…”Kryon, jij vertelde ons dat er hoop was op verandering! Dit herinnert ons aan degenen die naar het woud terugkeerden en zagen dat de bomen maar een meter hoog waren!” Oh, jullie moeten doorgaan met deze hoop, maar er is meer….er is meer!

Ik zal jullie vertellen wat er gebeurt. Dit is een heel ander paradigma. Ik gaf jullie zojuist de parabel van het Woud en die betekende dat er nieuwe zaden in het woud groeien. Wat betekent dit voor jullie? Er zijn mensen in jullie regering – jullie kennen hun namen niet – en zij zijn niet in deze zaal en weten misschien niets van de Opwaardering, maar zij weten dat er een nieuw paradigma is en zij nemen in aantal toe en zien hoe de dingen werken of niet werken. Jullie kunnen verrast zijn!

Laat de geschiedenis jullie niet vertellen wat er morgen gaat gebeuren. Laat het paradigma van wat er toen aan de hand was niet bepalen wat er morgen gaat gebeuren. Ik heb ooit gesproken over de “Verlichte Klok.” Dit is een nieuw paradigma dat te maken heeft met verandering door integratie in plaats van het alternatief. En wat is dit alternatief? In de oude energie waren er mensen die zeiden: “De enige oplossing is het platbranden van het woud!” Dit wordt oorlog genoemd en daarmee komen ultieme zorgen, dood en horror en als de bomen dan weer gaan groeien komen de duisteren weer terug. Over de hele Aarde hebben jullie dit gezien: oorlog werkt niet. Dat deed het nooit en het zal ook niet gebeuren!

Wij spreken nu van integratie van de oude zielen die binnenkomen en nieuwe zaden vertegenwoordigen. Laat mij jullie vertellen over de klok. Het belangrijkste van de klok – een enorme klok die jullie voor je kunnen zien – is dat hij doorgaat met het tellen van de tijd.  Dit is belangrijk….jullie willen de klok niet stoppen want als jullie hem vernietigen moeten jullie opnieuw beginnen en jullie willen niet opnieuw moeten beginnen. Ik wil dat jullie iemand die door een oorlog is gegaan vragen of de klok door blijft gaan. Als jullie naar de innerlijke werking van deze klok zouden kunnen kijken, deze verlichte klok, zouden jullie iets zien dat interessant is. In deze nieuwe energie zijn de delen die versleten vervangen door nieuwe onderdelen en gedurende een zeer lange tijd werden de versleten delen vervangen en vervangen zonder dat de klok ooit stopte. Delen werden vervangen en vervangen en vervangen. Toen wist de klok dat hij een andere soort klok was, een klok die er nog eeuwen zou zijn….het was een verlichte klok! Dit is een metafoor voor geïntegreerde verandering. De winden van verandering blazen over deze planeet. Uiteindelijk zullen zij jullie ook wegblazen.

Maar luister: niet als jullie het opgeven….niet als jullie het opgeven. Ik wil jullie iets vertellen dat de oude zielen weten. Als zij zien dat zij in problemen kunnen komen, als zij zien dat er vele nieuwe bomen zijn die anders zijn, als zij een paradigma-opwaardering voelen, doen zij een ding: zij weten wat licht aansteekt, en zij zijn hier heel goed in. Dit is wat licht tegenhoudt: ANGST! ZORGEN….en zij zullen alles doe wat zij kunnen om deze planeet angst aan te jagen om alles weer terug te brengen naar hoe het was….cultuur na cultuur, en zij zullen dit op heel veel plaatsen doen. Let er maar op en doorzie het! Ik zal jullie vandaag een oefening geven en sommigen zullen dit niet leuk vinden omdat dit jullie rijpheid, jullie volwassenheid zal testen. Het test wat jullie geloven in een volgende channeling waarin wij spreken over de Winden van Verandering en over enkele Jokers die zich voordoen op de planeet en dit betekent: enkele mensen. Hier in deze zaal is er de mogelijkheden om deze winden sterker aan te wakkeren waardoor jullie de hoop in stand houden en de zaden te laten groeien die in 2012 en eerder zijn geplant.

Hoeveel tijd is ervoor nodig om de beste maaltijd van de wereld te bereiden? Als jullie gaan koken zijn jullie daar al dagen tevoren mee bezig! Het kan er alleen maar klaar voor zijn dat er zoveel mensen van genieten als er zoveel werk aan vooraf is gegaan, maar dat is het waard, nietwaar?

De kok staat nu in de keuken, lieve mensen, en wees geduldig, geliefd Argentinië. Liefde zal overwinnen! Wanneer? Dat hangt van jullie af….jullie hebben nog steeds vrije keuze op deze planeet. Het is belangrijk dat jullie dit weten. Bij deze dingen gaat het soms twee stappen vooruit en een achteruit. Als jullie een stapje terug doen denk dan niet dat jullie falen. Kijk ernaar voor wat het is want dit is de manier waarop groei werkt.

Jullie zitten in het licht! Jullie zijn in het voordeel!

Ik kom terug!

En zo is het.

Kryon