Kryon in Argentinië. 2 / De winden van verandering. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon in Argentinië. 2

De winden van verandering. 2

  2 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De Winden van Verandering bewegen zich langzaam op deze planeet. Dit zal een channeling zijn die heel anders is. Wij gaan het hebben over individuen, mensen en het scheppen van veranderingen. Wij gaan spreken over de potentiëlen voor de toekomst die gebaseerd zijn op mensen en voordat wij beginnen dienen jullie iets te begrijpen dat werkt. Er zijn individuen die soms in de geschiedenis op de juiste plaats op de juiste tijd waren om diepgaande veranderingen door te voeren en die zijn altijd een verrassing. Zij zijn altijd een verrassing, en als zij een verrassing zijn weten jullie dat zij degenen zijn die zijn waar zij moeten zijn. Zij zijn meestal veranderaars van een paradigma en zij doen dingen die niemand anders heeft gedaan. Wij hebben het nu niet noodzakelijk over wetenschappers hoewel zij er ook bij betrokken zijn….Tesla, Einstein, Vera Rubin over wie jullie later zullen horen, waren Jokers en het waren niet altijd mannen. De geschiedenis geeft de voorkeur aan mannen op belangrijke plaatsen. Ook dit gaat veranderen. Dit is een channeling die niemand wil beledigen. Lieve mensen, er is hier alleen maar liefde. Ik wil onthullen hoe de dingen werken. Ik wil dingen vertellen die jullie rijpheid zullen verstoren omdat ik jullie ga vragen om niet politiek te zijn. Feiten zijn feiten en ik zal jullie de feiten geven. Ik wil jullie een beetje laten zijn en erover vertellen hoe deze dingen met mensen werken die Jokers worden genoemd. Een joker is een mens die hier komt en die dingen die die niemand had verwacht. Laat mij met de meest controversiële op een internationaal podium beginnen en dan zal ik er met een eindigen die nog niet zo controversieel is, maar een rol kan spelen in de toekomst. Er zijn mensen die mij zullen vragen: “Kryon, leg mij Trump eens uit!” Jullie verwachten van mij dat ik Trump uitleg? Dat heb ik al gedaan….een maand na de verkiezingswinst van Donald Trump. Ik zei dit in Californië en ik vertelde de Amerikanen waarom dit zo was. Sommigen waren zeer verrast….de wereld was zeer verrast. De mensen van Trumps partij waren zeer verrast. Trump was erg verrast. Waarom gebeurde dit? Hij was ongebruikelijk want het land had een niet-politicus gekozen. Het was helemaal geen politiek experiment. Sommigen zeiden dat dit goed was en anderen vonden het niet zo best. Zij zeiden: “Dit is afschuwelijk.” Beide kanten waren dus verrast en toen legde ik uit waarom dit zo was. “Kryon, gaat dit een van de beste presidenten worden?” Nee, maar hij zal wel een van de best herinnerde presidenten worden….omdat hij een Joker is. Ik wil dat jullie ergens over nadenken. Als hij de verkiezing niet had gewonnen zou degene die er dan zou zijn geweest – een familielid van degene die er eerder was – gewoon zijn doorgegaan met dezelfde energie. Je zou kunnen zeggen dat de oude groei van het woud dan door zou zijn gegaan. Maar de Joker die Trump heet stak overal een stok in en roerde heftig heen en weer! Niets ervan werd verwacht. Zelfs zijn eigen medewerkers hadden dit niet verwacht.

Lieve mensen, dit was met een doel gebeurd want hij zal er niet altijd zijn en als hij weggaat zal het Amerikaanse parlement eens heel goed kijken naar wat er was gebeurd en dan zullen zij dingen zien die niet werken. Zij zien dan plaatsen waar de stok roerde waardoor dingen omhoog kwamen die daar niet zouden moeten zijn. Je zou kunnen zeggen dat hij het licht niet vertegenwoordigt….misschien vertegenwoordigt hij dat wat later licht schept.

Ik vertelde jullie dat dit moeilijk zou zijn en dat het moeilijk is voor de luisteraars en de lezers van deze channeling omdat jullie gevoelens het niet toestaan dat deze dingen en zijn. Ik heb de Amerikanen verteld: Stuur licht naar het Witte Huis! Mijn partner heeft brieven gekregen….”Hoe kan je dat zeggen? Ik zal nooit licht naar deze man sturen!” Zij begrepen het niet….jullie wel? Kunnen jullie licht sturen naar het Witte Huis? Zien jullie, de metafoor is deze: Als jullie genoeg licht sturen zullen jullie de dingen verlichten die verlicht moeten worden. Het maakt niet uit wie daar is….licht zal de duisternis overwinnen.

Ik wil het hebben over Argentinië. Ik wil het hebben over Zuid Amerika. Er zijn Jokers geweest die op de juiste tijd op de juiste plaats waren en de manier van denken van de mensen veranderden. Sommige dingen daarvan lijken onmogelijk. Ik zal jullie een naam geven: Bully Watch! (tegen pesten, Henk) Onmogelijk….niemand dacht dat dit zou gaan gebeuren. De juiste man op de juiste tijd die innig van een vrouw hield en iedereen kwam samen en zij veranderden deze landen voor altijd! Sommigen zouden zeggen: “Dat zou evengoed wel zijn gebeurd!” Denken jullie? Hebben jullie enig idee hoeveel jaren daarvoor nodig zouden zijn geweest? De tijd was klaar voor een opwaardering van het paradigma hier. Er is er nog een: Als ik de naam Eva noem – onafhankelijk van politiek denken – veranderde zij een paradigma en de mensen hielden van hetgeen zij vertegenwoordigde….of waren er bang voor! Zie je….ook zij roerde in de pot. Onthoud: niet politiek denken nu! Zij was een Joker! Nu kom ik bij een voorbeeld waarbij ik wat langer zal blijven. Alsjeblieft, geen politiek hier. Lees en luister met liefde over wat hier is gebeurd in 1936, toen er een man werd geboren met de naam Jorge Bergoglio en hij werd priester en de Argentijnen hielden niet zo van hem. “Deze priester zou zich niet zo met politiek moeten bemoeien!” zei men. “Hij werd betrokken bij de verkeerde dingen! Hij stelde dingen die hij niet zou moeten vertellen! Niet als een man van zijn klasse, weet je!”  Er zijn mensen in het Vaticaan die zeggen dat hij feitelijk werd gepromoveerd om hen Argentinië uit te krijgen. Dit is wat men zegt!!

Ik was niet zo lang geleden in een plaats, Dallas, Texas, en ik zei: “Jullie krijgen weldra een nieuwe paus want deze informatie zat in het Veld, want de toenmalige paus, genaamd Ratzinger, had al problemen. Het publiek wist dit niet, maar dit zat in het Veld! Toen ik deze aankondiging deed waren er mensen die dit niet wilden geloven. Er waren mensen die het wel geloofden maar zeiden: “Dit betekent dan dat de paus zal overlijden!” Maar dit was niet zo. Hij nam ontslag e Jorge nam zijn plaats in. Laten wij het even over hem hebben. Jullie zijn het misschien niet met hem eens. Hij nam de naam van Franciscus van Assisië aan omdat die een afvallige was. Hij was niet eens een priester! Hij ging tegen de toenmalige paus in omdat die de vergeving van zonde voor geld verkocht….en achter gesloten deuren kwamen zij er samen uit maar Franciscus bleef weerstand bieden aan de paus. Hij zei: “Ik zal ermee stoppen als jij dit ook doet!” Franciscus van Assisië was een Joker en dit geldt ook voor Jorge! Niet lang geleden vroeg Jorge aan alle 34 bisschoppen van Chili om ontslag te nemen. Wisten jullie dit? Omdat zij allemaal wisten van het misbruiken van kinderen door hun priesters en daar niets tegen deden. Jorge is een Joker. Ik wil dat ieder van jullie dit goed begrijpt. De profetie van de adelaar en de condor vertelt dat het noordelijk en zuidelijk halfrond zullen samensmelten in bewustzijn….dat het noordelijk halfrond moeder-energie nodig heeft. Het heeft nodig wat de Zuid Amerikanen hebben. Het heeft een verbinding nodig en geen scheiding van de dingen. Het samensmelten begint en dat was de profetie voor 2012 van de Ouden en de hoop op een Joker waarvan de eerste uit Zuid Amerika komt. Begrijpen jullie dit? Denken jullie dat dit toeval is? De eerste paus met een moederenergie. Misschien mogen jullie hem niet zo erg maar hij is op dit moment de juiste man voor deze taak. Zie je, hij is politiek….(Kryon lacht!)  Zie je, hij breekt de regels van het Vaticaan. Zij zijn echt niet zo blij met hem. Jorge zal niet meer zo heel lang leven, kijk maar naar zijn leeftijd – en in jullie leven zal er een ander paus komen en die zal iets moeten doen om feitelijk de kerk te redden.

“Kryon, wat bedoel je met het redden van de kerk. Wat is er fout met de kerk?” Nu voor de Zuid Amerikaan die luistert: de paus is in bepaalde Zuid Amerikaanse landen nog nooit zo populair geweest. In Centraal Amerika is hij zeer populair. Weten jullie wat er in Europa aan de hand is? De meeste kerken zijn daar gesloten en in sommigen wordt zelfs geen mis meer gecelebreerd. Zelfs in Italië zijn veel kerken veranderd in musea. Wisten jullie dit? De kerk zit in moeilijkheden. Het mag er van hieruit misschien niet op lijken, maar het is wel zo. Ik zal aanbevelingen geven voor de volgende paus. Jullie zullen allemaal lachen en zeggen: “Ik was bij een bijeenkomst van Kryon en Kryon gaf instructies voor een nieuwe paus die wij nog niet hebben!” Wacht maar tot jullie de instructies horen!  Gaat hij de Katholieke Kerk redden? De nieuwe paus zal een weg moeten vinden om vrouwen in staat te stellen om priester te worden. !00 procent zeker. Dit is de enige manier om vele redenen! Eeuwenlang waren mannen de enigen en kijk eens naar de geschiedenis. Hoe is het tot dusver gegaan? Het antwoord is: niet goed! Vrouwen hebben het geduld, de compassie en het intellect om te zorgen….zij zijn de sjamanen van deze planeet. Dit zijn mijn instructies voor een paus die er nog niet is. Hij is een Joker en jullie weten dit en als paus doet hij nu dezelfde dingen als voorheen.

Oh, er zijn meer Jokers. Ik zal jullie nog een voorbeeld geven. Dit is een toekomstige Joker en ik heb al zeven keer eerder over hem gesproken; dit is dus de achtste keer en dit is een voorbeeld van vrije keuze en over hetgeen er gaat gebeuren met de jonge leider van Zuid Korea. Het lijkt erop dat hij geen beslissing kan nemen….op de ene dag wil hij raketten en kernkoppen en op de volgende dag wil hij Noord- en Zuid Korea verenigen en onlangs stuurde hij gemengde berichten uit en ik zal jullie vertellen waarom en dit zit in het Veld. Er zijn nog veel oude bomen om hem heen die hem nog steeds onder druk zetten om te doen wat zijn vader deed. Maar deze man weet beter. Hij heeft een plan; hij ziet zichzelf als de grote leider van zijn volk, zijn hele leven lang want hij is niet gebonden aan een paar jaar als president en hij kan dus een tijdje wachten om te zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Hij heeft een plan en als hij in staat is om dit uit te voeren, laat mij jullie dit plan dan vertellen. Hij ziet zichzelf binnen lopen bij de Verenigde Naties….als een held….hij zal de vredestichter van alle tijden zijn! Hij zal op de omslag van alle bladen staan als degene die een einde maakte aan de oorlog….de Koreaanse oorlog….degene die Noord en Zuid bij elkaar bracht….degene die overvloed bracht naar Noord Korea. Zie je, dit is een stuk grootser dan hetgeen zijn vader wilde doen. Dit zit in het Veld! Dit is een Joker die jullie niet hadden verwacht. Zie je, hij is een product van de nieuwe energie die leeft in een positie van de oude energie. Denken jullie dat dit echt gaat gebeuren? Vrije keuze….en ik vertelde jullie zijn plan dat afhankelijk is van degenen om hem heen en van wat erom hem heen  gaat gebeuren met angst en zorgen. De Wind van Verandering gaat sterk waaien en gaat dingen op deze planeet veranderen Hier is de oefening waarover ik jullie vertelde. Twee jaar geleden vroeg ik jullie om hoop te hebben en gaf jullie zelfs een hint over deze oefening….die zal jullie rijpheid testen, oude zielen, en dit zijn de dingen die zullen gaan werken. Er is een nieuw paradigma van energie. Wisten jullie dat als jullie licht hebben, dit een metafoor is? Wisten jullie dat jullie licht hebben en dat jullie dit kunnen overbrengen? Jullie kunnen het feitelijk naar plaatsen toesturen! Wisten jullie dat feitelijk 3D-licht niet 3D is? Wisten jullie dat licht op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn? Ik bedoel dat het foton van licht multidimensionaal is. Vraag het een wetenschapper. Het licht dat jullie dragen is zelfs nog multidimensionaler! Jullie kunnen licht sturen want het kan bij jullie zijn en tegelijkertijd ergens anders.

Nu, op dit moment, Argentijnse burgers, wil ik dat jullie nadenken over de problemen in jullie regering. Niet alle aanwezigen denken hier hetzelfde over….wisten jullie dit? Jullie hebben verschillende ideeën over wat deze problemen kunnen zijn….misschien een individu, misschien een partij, misschien denken jullie dat het een groep is, misschien een geheime groep. Misschien denken jullie dat de oude tijden terug zijn en niet tegengehouden kunnen worden en ik wil dat jullie daar je aandacht even op richten en dit echt voor je ogen en in je hoofd plaatsen. Dan wil ik dat jullie die doordringen met liefde! “Oh, Kryon, dat kan ik niet! Dit is te moeilijk voor mij! Ik worstelde al zo lang met mijn ideeën. Ik kan dit niet omdraaien en er dan van houden!” Ik heb jullie niet gevraagd om ervan te houden….ik vroeg jullie om liefde naartoe te sturen en as jullie dit kunnen weten jullie waarom jullie hier zijn. Jullie weten waarom jullie een nieuw zaad in Argentinië zijn. Jullie weten dat die oude ziel van jullie dit hoort en weet dat dit waarheid is. Als jullie licht naar deze plaatsen sturen gaat het duister verdwijnen en gaan er andere dingen gebeuren die jullie niet hadden verwacht. Jullie hadden niet verwacht dat de beroemde Noord Koreaanse leider twee jaar geleden die handdruk zou geven tussen de rakettenjongen en Trump. (Kryon lacht) Dit was Trumps naam voor hem. Dingen veranderen snel in deze Wind van Verandering….en je weet nooit….je weet nooit!

Ik hoop dat ik jullie vandaag een paar nieuwe ideeën heb gebracht over waarom de dingen gebeuren zoals zij gebeuren. De Opwaardering op deze planeet zal aantallen Jokers nodig hebben, veranderende paradigma’s en sommigen zullen hen niet leuk vinden maar zij zullen vertrekken met een erfenis van hetgeen zij aan werden blootgesteld en de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Daar gaan deze tijden over! Deze tijd….een beetje na 2012, zal achttien jaar na 2012, dat de precessie was, doorgaan. Dit is de meest dramatische tijd….de tijd waarin jullie je bevinden.

Laat mij jullie tot besluit iets vertellen, oude zielen. Denken jullie echt dat het toeval is dat jullie hier zijn? Als jullie naar je vorige levens kijken als naar een school zijn jullie zojuist overgegaan, geslaagd, en de profetie van de adelaar en de condor zit in jullie, en daarom zijn jullie hier!

Misschien is het tijd om anders te denken dan jullie deden en te gaan beginnen met het sturen van leven en licht naar moeilijke plaatsen. Kunnen jullie dit?

Wij gaan morgen verder met meer Winden van Verandering!

En zo is het.

Kryon