Kryon in Argentinië. 3 / De winden van verandering. 3

Live Kryon Channeling:
Kryon in Argentinië. 3

De winden van verandering. 3

  2 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner sprak over de eerste keer waarop hij in de stoel zat, maar hij heeft niet zoveel met het hele verhaal. Als jullie jezelf met pure liefde vullen veranderen er vele dingen. Wisten jullie dat angst niet kan bestaan in pure liefde? Wisten jullie dat zorgen niet kunnen bestaan in pure liefde? De duisternis draagt al dit soort dingen, angst en zorgen, en zeer vele mensen bevinden zich juist daarin en zij begrijpen niet dat dit allemaal in een dag opgelost kan zijn. Zij hebben de mogelijkheid om gewoon te zitten en van zich te laten houden. Er zijn zoveel mensen die hieraan iets willen doen….”ik ga dit proberen, ik zal dat proberen!” Lieve mensen, de dingen om deze processen te verhogen zijn al aan jullie gegeven. Willen jullie de donkere dingen in je leven laten vallen? Wat dachten jullie van nu…want zodra jullie ermee stoppen om bang voor hen te zijn zullen zij jullie alleen laten en dat is de waarheid. Zij voeden zich met jullie angst. “Kryon, zijn er entiteiten die mij van buitenaf willen aanvallen?” Dit is informatie die afhangt van jullie eigen bewustzijn….of dit echt voor je is of niet en er zijn entiteiten die ervan houden als jullie bang zijn omdat zij jullie dan te pakken hebben. Interessant: er zijn mensen die voelen dat negatieve dingen hen aanvallen en dat zij hun leven controleren en zij lijken sterker te worden. Hier komt er nog een: bijna alsof zij werden uitgenodigd….het is echt….en zij maken zich maar zorgen, maar zij hebben iemand ontdekt die bang is. Jullie kunnen gecontroleerd worden door angst, lieve mensen. Wat dachten jullie ervan om dit allemaal te stoppen, te gaan zitten en geliefd te zijn? De Winden van Verandering beïnvloeden jullie maatschappij, en ik wil jullie een paar voorbeelden geven en deze voorbeelden vinden nu plaats. Jullie hoeven niet te wachten tot er een woud is gegroeid zoals in de eerste channeling. Jullie hoeven geen generatie te wachten tot er een Joker komt en op de tweede channeling.

Dit is de derde van een serie in Argentinië met de naam: De Winden van Verandering! Ik spreek nu over situaties die momenteel gebeuren en die dingen laten zien die niet zouden moeten gebeuren, niet als jullie denken dat een bepaald paradigma voor altijd vast zal blijven zitten, maar als jullie paradigmaveranderingen gaan zien in bepaalde groepen, die jullie niet verwachtten en die nieuw zijn en die de metafoor van komend licht vertegenwoordigen, trekken zij jullie aandacht om geen enkele andere reden dan dat zij ooit zijn gebeurd. Sommige ervan zijn eenvoudig en andere complex. Laat mij jullie een eenvoudig voorbeeld geven dat jullie allemaal zullen begrijpen. Ik heb het nu over de cultuur van mijn partner en over wat er nu in zijn land aan de hand is. Er is nu een vrouw die een tijdje in de gevangenis zit voor iets wat zij deed en waarvan zij dacht dat het normaal was. Zij had een kind dat naar de universiteit wilde en zij had veel geld. Zij wilde dat het kind goede cijfers kreeg en dus lukte dit door haar geld en omdat de vrouw beroemd was, en….behaalde het kind zijn/haar diploma! Ik wil dat jullie nu even stoppen. Gebeurt dit in jullie land met iemand die in het congres zit en die in staat is om hun kinderen naar een eliteschool te sturen? Jullie kennen het antwoord. Het is normaal! En dit geldt ook voor het land van mijn partner. Maar opeens was het niet normaal en nu zit de universiteit in de problemen. Maar zij dacht dat het normaal was omdat haar rijke vrienden dit allemaal deden met andere universiteiten. Nu gaat het anders en gaat er een licht schijnen over iets dat normaal werd gevonden. Er begint zich een bewustzijn van integriteit te ontwikkelen en dit is het onderwerp: wat gebeurt er als de mensheid een bewustzijn van integriteit gaat ontwikkelen? Dit gebeurt er als een mens een ander zo behandelt….soms betaal je de universiteit en soms betaal je de president. Wat acceptabel was is er nu niet meer. Dit is maar een voorbeeld van iets dat als normaal werd beschouwd in een lager vibrerend bewustzijn dat toestond dat deze dingen werkten.

Er zit een heel beroemde komiek in de gevangenis. Hij was geliefd, de mensen hielden van deze man en op de televisie speelde deze acteur een vaderrol en hij was wijs….iedereen keek tegen hem op. En toen gebeurde het. Er kwam een vrouw ten tonele die vertelde dat hij haar drugs had gegeven en misbruik van haar had gemaakt. (Bill Cosby. Henk) Ik weet wat er gebeurde toen hij een jongeman was. Ik weet niet of jullie mij geloven, maar toen kwam er nog een vrouw die hetzelfde vertelde, en nog een en nog een vrouw die hetzelfde vertelde. Het leek erop dat zijn hele loopbaan was gemarkeerd door deze dingen die hij deed. Denken jullie niet dat dit vaker is gebeurd….dat degenen die rijk en beroemd waren zoiets deden? En het was in orde, omdat zij wisten dat niemand erover zou gaan praten of misschien betaalden zij een beetje geld om hen te laten zwijgen. Deze vrouw ging niet weg….en hij was niet alleen. Andere acteurs staan nu ter discussie vanwege hetzelfde. Dit oude paradigma bestond al honderden jaren….als je beroemd bent en veel geld hebt kun je doen wat je wilt….en nu opeens kan dat niet meer! Wisten jullie dat bepaalde congresleden ontslag gaan nemen omdat er naar hen “gekeken” wordt vanwege dezelfde dingen? Ongepast misbruik maken van vrouwen op hun departement, en opeens stappen deze vrouwen nu naar voren.

Wat is het verschil? Waarom werd het tientallen en tientallen jaren verborgen gehouden en is dit nu opeens naar voren gekomen? Dit heet: evolutie van het bewustzijn waarbij het bewustzijn van integriteit ertoe gaat doen. Het publiek gaat deze dingen zien en dit geeft veel hoeraatjes aan de andere kant van de sluier. Oh, er zijn nog zoveel van dit soort dingen die in dit land nog ontdekt moeten worden, lieve mensen, en wij sluiten dit nu met de grootste, de ergste….en tegelijk het beste nieuws, en wij hebben dit gisteravond even aangeraakt toen wij spraken over Jorge. Er is een grote stad aan de oostkust van de Verenigde Staten waar men een verbazingwekkende ontdekking deed. Men ontdekte meer dan duizend misbruikzaken van priesters met jonge jongens in een periode van twintig jaar. Wat denkt een kind als dit gebeurt? Het rent weg van de schoonheid van God. Er is verwarring als een man van de clerus zoiets doet en de kinderen zijn nooit meer dezelfde….nooit meer dezelfde. Men ontdekte dat een priester een jongen misbruikte en dit werd bekend bij de Kerk en degenen die de beslissingen namen over waar hij in welke parochie werd geplaatst, verplaatsten hem naar de volgende parochie. Dit werd het antwoord….hem bij het probleem vandaan halen….maar dan deed hij het weer, met een andere jongen en verplaatsten zij hem weer, en hij deed het weer….en zij hadden namen voor degenen die dit herhaaldelijk deden.

Laten wij hiermee nu even stoppen….hoe lang zijn deze dingen al aan de gang? Jullie willen het niet weten. Wat is dus het verschil dat het vandaag bekend is? Wij hebben het gisteren verteld….er moest aan de top mee omgegaan worden op een manier waarop dit niet eerder was gebeurd, om de Kerk te kunnen laten overleven.

Lieve mensen, het licht is aangedaan over het disfunctionele duister op de planeet en er is zelfs nog meer. Er komen nog meer dingen aan. Er zijn mensen die geen idee hebben van deze bewustzijnsverandering….zij zitten niet in een zaal als deze en luisteren niet naar deze informatie, maar zij zien het nieuws en geleidelijk aan zien zij al het donkere nieuws, en hun reactie….is angst! “Wat komt er van deze planeet terecht? Er is hier zoveel duisternis. Het wordt alleen maar erger met al dit misbruik” Zij weten echt niet wat er aan de hand is. Het is het licht dat dingen laat zien in de gemeenschap die ongepast zijn. Wij hebben het nu niet eens over corruptie en alle andere zaken die zich dagelijks voordoen in samenlevingen over de hele planeet. Dit is wat mensen elkaar elke dag aandoen….het licht is aangegaan, zien jullie? Dit laat deze dingen steeds meer zien!

Lichtwerkers, wat kunnen jullie doen?

Ik wil dat jullie degenen informeren die nooit van hun leven naar een Kryon-channeling zullen komen nu er steeds meer dingen worden onthuld….die er altijd al waren en hen deze onthullingen laten vieren omdat er nog meer zal komen, misschien zelfs ook hier.

En zo is het.

Kryon