Kryon in Austin. Texas. 2 / Frustraties van Lichtwerkers. 2. / Energie

Live Kryon Channeling:
Kryon in Austin. Texas. 2

Frustraties van Lichtwerkers. 2. Energie

  19 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik beloofde jullie een tweede channeling op deze zaterdag in Austin. Het zou de volgende zijn met hetzelfde thema, en dus gaan wij dit ook doen. Het is een belangrijke boodschap die wij eerder hebben gebracht. Behalve als jullie de vele channelings van de afgelopen jaren hebben gevolgd, zijn deze dingen voor jullie nieuw. Er zijn dus mensen die hen hebben gevolgd en zeggen “Kryon, jij hebt dit eerder verteld” en dus geef ik het jullie nogmaals. Er zijn vele mensen die op deze energie afkomen, op deze boodschap en sommigen van jullie zullen verbanden gaan leggen. Het onderwerp is: Frustraties van de lichtwerker in de nieuwe energie. Om nog even terug te kijken ging het er met name over dat er na 2012 een nieuw paradigma is en dat het eerste wat verandert….jullie zijn. Waar wij het nu over willen hebben zijn de oude zielen die hier al heel lang aan het werk zijn.

Het is niet ongewoon dat er oude zielen zijn die jarenlang voor 2012 aan de puzzel van licht en donker hebben gewerkt, helers zijn, zelfs een aantal in deze zaal. Er zijn channelaars….velen in deze zaal, en zij doen hun best op deze planeet om het bewustzijn te veranderen en de mensen om hen heen te helpen en opeens is er een verandering en deze verandering doet zich voor in energie. Laten wij het hier eens over hebben. Welke energie is dit, wat voor soort energie? Wij noemen het een “ruwe” energie van de soort waar de oude ziel op vertrouwt. Als jullie de planeet helpen door helen, schrijven, mediteren, hebben jullie dit al vele jaren gedaan. Wij spreken over de ruwe energie van verbinding. Wij hebben vele boodschappen gebracht over verbinding en laten wij het er even over hebben wat dit is. Het is moeilijk te bereiken. Het is intuïtief en het is jullie verbinding met de Schepper.

Laten wij door een scenario gaan: de schrijfster schrijft boeken over de relatie met God….de passie met Spirit of misschien een handleiding voor zelfheling of zelfs over hoe het is om naar een ascensiestatus te gaan. Dit alles vereist een verbinding met Spirit en in de oude energie rekenden degenen die dit deden hierop….jullie gingen zitten en het verscheen. Wat als het zo leuk wordt dat degenen die dit vaak deden merken dat de klok stopt? Dit is een metafoor maar het voelt echt zo. De klok lijkt niet meer mee te werken….hij gaat te snel. Helers op deze planeet hebben overal dezelfde situaties en er zijn er heel veel, en sommigen van jullie doen dit op grote afstand en met meditaties en jullie hebben feitelijk veel cliënten gezien en sommigen van jullie werken met een cijfersysteem of met kinesiologie. Degenen die de patiënten zien komen en gaan voelen de verbinding als de patiënt de kamer in komt. De verbinding is het innerlijk aangeborene dat zegt: hier is een gezegende ziel die naar jou toe komt om zijn energie te verhogen en de energieverhoging die jullie hen geven stelt hen in staat aan zichzelf te werken op een manier waarop zij dit nooit hebben gedaan – en de heling begint. Dit is wat jullie doen. Er zijn er zoveel die nu luisteren en lezen die deze dingen al jarenlang doen. Er zijn er bij die al levens lang met deze energie bezig zijn, zoals Kryon. Dit zijn degenen waartegen ik spreek. 2012 bracht iets anders en als jullie een van de lichtwerkers waren die zich met de puzzel van het leven bezig hielden, met licht en donker, met helen, met schrijven, met zelfhulp….wat dan ook….de meditatiestrijders, de gebedsstrijders, zijn degenen die energie met hun hart veranderen. Er zijn er zoveel van jullie omdat jullie oude zielen zijn.

2012 kwam en jullie handelden net als voorheen omdat de belofte was dat 2012 een verfrissende energie zou zijn. Ik gebruik deze woorden heel vaak:  Lichtwerkers, zet je schrap want jullie hebben de wind in de rug. Lichtwerkers, zet je schrap want nu zijn er degenen die jullie hand vastpakken om jullie vooruit te helpen. Jullie zullen je van hen bewust zijn en er komen allerlei soorten dingen aan. En dan, langzaamaan, deden zij dit niet meer. Er waren velen onder jullie die zeiden: “Ik weet niet hoe het is gekomen maar ik ben gestopt met het doen van dit werk!” Jullie bespraken dit met degenen die jullie het dichtst bij stonden en zeiden: “De verbinding is weg. Opeens heb ik de schrijversblokkade. Ik kan niet verder omdat er geen verbinding meer is. Het is gewoon een slechte grap dat ik al deze gaven had en dan 2012 kwam met een verhoging van het bewustzijn en alles opeens verdween!” Heel veel helers hadden patiënten die bij hen kwamen terwijl zij niets voelden en zij probeerden de gevoelens van hen te bewerken maar als zij de deur uit gingen was er frustratie en verbijstering….waar was de prachtige verbinding die er jaar na jaar was? Degenen die gewoon geregeld in meditatie gingen….niet alleen voor zichzelf maar ook voor transparantie en hulp voor de planeet, alleen of in groepen, en opeens was het er niet meer, datgene dat jullie hart liet zingen en het liet opzwellen door de liefde en de compassie van God, deze ruimte leek nu getemperd en het was niet zoals het altijd was; er was consternatie en frustratie. Dit zijn degenen tegen wie ik spreek. Ik heb jullie hier eerder over verteld en dit is van kritiek belang, dat jullie het immense en de groot(s)heid hiervan inzien. Ik heb jullie onlangs verteld dat er meer licht naar en in deze planeet stroomt, met name door de Pieken van de planeet en wij hebben dit ook eerder aangekaart. Dit verhoogt niet alleen maar de stand van het bewustzijn maar ook de verbinding. Ook hebben wij eerder gezegd dat de verbinding die jullie hebben ook verhoogd gaat worden.

Wij zaten vorige week voor jullie en spraken over het innerlijk aangeborene en over de expansie die aan de gang is. Wij vertelden jullie dat er een gloednieuwe energie van verbinding is en die is intuïtief, en alles wat jullie hoeven te doen om verbinding te hebben is jullie intentie daartoe! Dit is wat wij jullie hebben verteld. Intussen zeggen vele lichtwerkers die zoveel werk hebben verzet voor 2012: “Wel, niet voor mij!”

Wat is er aan de hand? Ik wil dat jullie even nadenken over trillingen, over frequentie. Vibratie en frequentie zijn driedimensionale woorden die vaak worden gebruikt om jullie staat van zijn in verlichting weer te geven. Jullie zeggen: “Ik voel dat ik vandaag hoger vibreer.” En dat is dan een metafoor want dit zijn de woorden die jullie gebruiken. Niets hiervan is accuraat, maar dat maakt niet uit want dat is hoe jullie je voelen en het wordt begrepen door andere lichtwerkers. Als iemand vraagt hoe jij je voelt kunnen jullie zeggen: “Ik weet het niet precies, maar het is denk ik een hogere vibratie, ik denk dat het een frequentie is waarop ik nooit eerder ben geweest!” Intussen zeggen degenen die dit werk twintig jaar hebben gedaan, of zeven of vijf jaar, en ook na 2012: “Niet voor mij!”

En dus is dit voor jullie….gefrustreerde lichtwerkers!

Luister naar mij. Met jullie eigen technologie luisteren jullie naar een radiostation dat een bepaalde frequentie heeft op jullie zenderschaal, zogezegd. Dit was de verbinding, en als jullie met een cliënt in de behandelkamer kwamen, helers en schrijvers, als jullie gingen zitten, stemden jullie je af op dat station en dat was er altijd en het mooie hiervan was dat de uitzending en de ontvangst op dezelfde frequentie waren. Zo werkte het. Maar toen jullie in de nieuwe energie kwamen, kwamen jullie niet op de plaats waar de nieuwelingen wel kwamen met hun intentie….zij wisten waar het nieuwe zendstation was….en jullie niet! Stel je dit zendstation eens voor. Het is mooi, voor iedereen, het is de compassie en de liefde van God – noem het hoe je wilt – een multidimensionale zender de tegen jullie spreekt en er opeens niet is. Wat er is gebeurd is prachtig voor jullie en voor nu, deze informatie….dit is de oplossing! Het veranderde van frequentie en jullie niet en dus stemden jullie je af op de oude zender en begrepen niet dat er iets op deze planeet aan de hand was met het licht zelf dat feitelijk het bestaan, de realiteit, verandert in een paradigma van verbinding. De zender verandert van frequentie!  Er is dus niets mis met jullie en als jullie je op dit station afstemmen zullen jullie merken dat al jullie gaven versterkt zullen worden. Schrijver, het stroomt vanzelf binnen….er zal zelfs teveel binnen komen….meer dan jullie ooit hebben gehad. Dit is de belofte, maar jullie moeten je weer verbinden!

“Kryon, hoe moet ik dit doen?” Het is niet moeilijk. Jullie hebben dit werk jarenlang gedaan….jullie weten wat jullie moeten doen: Herken het feit dat de zender weg is. Dit is cruciaal. Herken dat het station weg is en dat de andere zender hoger is van frequentie, en dit is ook cruciaal want hierbij komt de menselijke natuur op de proppen. Toen jullie de verbinding kwijtraakten, wat was toen het eerste wat jullie deden? Denk daar eens over na. “Wat doe ik fout?” Dat is wat jullie deden! Jullie gingen direct naar de donkere kant van angst en vroegen je af waarom God jullie dit aandeed. Maar het is de menselijke natuur die vandaag de dag nog aanwezig is – niet die van de toekomst – waarin jullie werd geleerd dat jullie iets verkeerd gedaan moesten hebben. Dit kwam van jullie leraren, van jullie ouders en van anderen die jullie vertelden hoe de dingen werken en zij gaven jullie het beste wat zij konden.

Maar dat was niet wat er gebeurde. Wat er gebeurde was dat het zendstation nieuwe uitrusting kreeg (Kryon lacht) en het licht werd aangestoken en de ontvangstantenne in jullie naar een andere plaats is gegaan en naar nieuwe frequenties.

Luister, want dit gaat over jullie: volg deze instructies op: “Lieve Spirit. Ik weet nu dat ik niets verkeerds heb gedaan en dat er niets in mijn leven mist. Ik zit hier, ben evenwichtig en ik ben er klaar voor om mij – metaforisch gezien – af te stemmen op dit nieuwe station en naar een hogere vibratie te gaan en door te gaan met mijn werk. Lieve Spirit, ik heb de intentie om met mijn intuïtie af te stemmen op een nieuw zendstation, net zoals de partner van Kryon die dacht dat hij aan de top stond totdat Kryon hem jaren geleden, onder de douche, vroeg om de volgende stap te zetten….en hij voelde zich zo miskend toen hij dacht dat hij aan de top stond” (Kryon lacht) Hij moest zijn frequentie veranderen en dus stelde hij dezelfde vraag toen hij nog stond na te druppelen: “Wat zal ik doen?” Ik zei: Jij hebt geen idee wat jouw intentie zal doen!” Hier is hij weer! Menselijk bewustzijn met menselijke intentie kunnen alles bereiken….met name als jullie al kennis hebben en lichtwerkers zijn….om te gaan naar die volgende stap en je af te stemmen op die hogere frequentie! “Lieve Spirit, ik heb de intentie. Stel mij hiertoe in staat….geef mij de intuïtie!” Dan gaan jullie naar die plaats en zeggen: “Ik claim het, het gebeurt…jullie gaan zitten, schrijvers, en daar is hij dan….de verbinding, en jullie zeggen: “Joh, het is zo helder nu. Er zijn geen woorden voor!” Of de heler die een tijdje aan zichzelf heeft getwijfeld omdat er niets meer werkte en zich nu realiseert dat hij de verbinding weer moet leggen en moet gaan door het proces van intentie en dit moet menen, begrijpen en voelen en de logica ervan moet (h)erkennen. Dan komt er een cliënt de behandelkamer in en stroomt alles opeens weer binnen. Ik garandeer jullie, helers, dat de eerste cliënt die binnenkomt als jullie dit voor de eerste keer weer doen, aan jullie zal vragen waarom jullie huilen. (Kryon lacht) Omdat jullie voelen dat de verbinding er weer is! Ik kan jullie zoveel vertellen dat jullie zal helpen.

Het moet logisch voor jullie klinken als ik vertel wat er aan de hand is. Er is geen probleem en jullie hebben niets verkeerd gedaan en er is hier zoveel dat jullie weer kunnen herijken! Voor deze herijking zijn geen cursussen, stappen of trappen die beklommen moeten worden, nodig, en er hoeft niets voor betaald te worden. Jullie zitten alleen en voelen de logica hiervan. Steek je hand omhoog en spreek de zinnen uit: “Laat dit het moment zijn waarop mijn innerlijk aangeborene mij meeneemt naar een hogere frequentie omdat ik daarvoor ben ontworpen en omdat ik daarvoor hier ben. Voor de rest van mijn leven zal ik op een hogere manier verbonden zijn….en beter dan ooit tevoren!” Dank de Schepper er dan voor dat het feitelijk al is gebeurd!

Gefrustreerd? Ja! Ik heb jullie zojuist verteld waarom jullie gefrustreerd zijn en wat jullie hieraan kunnen doen….met name de lichtwerkers die dit werk al lang voor 2012 deden…ik heb het tegen jullie: Jullie stammen van sjamanen af want anders zouden jullie dit werk niet doen. Zelfs als jullie vaak mediteren. Jullie hebben je levens lang afgestemd op de frequentie en nu gaat die bewegen en neemt het licht toe.

Welkom op een nieuwe Aarde, lichtwerkers! Stop ermee om gefrustreerd te zijn.

Er is meer, maar voor nu is het genoeg.

Ga hier anders vandaan, en dat kunnen jullie, met vrije keuze! Schep het onmogelijke!

En zo is het.

Kryon