Kryon in Austin. Texas. 3 / Frustraties van Lichtwerkers. 3 / Verdediging

Live Kryon Channeling:
Kryon in Austin. Texas. 3

Frustraties van Lichtwerkers. 3 /Verdediging

  19 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds in Austin – voor degenen die deze boodschap zojuist hebben gevonden – en dit is boodschap nummer drie. Wij zijn bezig met een serie die handelt over de frustraties van lichtwerkers in de nieuwe energie.

Dit is een zeer oude boodschap maar voor heel veel mensen zal hij gloednieuw zijn. De oudheid van deze boodschap is dat hij jullie voor 2012 al werd gegeven. Na 2012 hebben wij hem verfijnd omdat de energie omhoog was gegaan. Hij heeft feitelijk met twee attributen te maken en dit zijn reacties van het oude op het nieuwe. Laat mij dit even verduidelijken. Het onderwerp waar wij nu over spreken is de oude ziel die hier als energie al heel lang was. Dit zijn de helers, de mediums, de zieners en zij zijn feitelijk door zeer vele veranderingen gegaan, maar bovenal spreek ik tegen degenen die al vijftien jaar of langer werkten in wat het bovennatuurlijke wordt genoemd….misschien al meer dan twintig jaar! Zij zitten niet alleen in deze zaal maar zij lezen en luisteren (later) ook. Daar gaan wij dus even over spreken. Er is vandaag een grote verandering, lieve mensen. De verandering van vandaag, de metafoor die wij altijd hebben gebruikt, is dat waar de duistere energie weinig licht had, de nieuwe energie meer licht heeft. Wij hebben over deze licht/donker verhouding op vele manier gesproken en verteld dat jullie dit kunnen voelen. In vorige channelings hebben wij jullie verteld dat dingen die jullie probeerden en deden in de oude energie en die niet werkten, in de nieuwe energie wel werken. Het feit dat jullie hen probeerden en dat zij niet werkten wil niet zeggen dat jullie het nu niet weer eens kunnen proberen want het is nu zo anders!

Voor veel mensen klinkt dit niet logisch omdat het net is als landbouw….als je en een bepaalde grond bepaalde zaden stopt en die zaden niet willen groeien en je dit vijf jaar later weer probeert zullen zij nog steeds niet groeien en dus hebben jullie besloten dat dit ook op de huidige tijd van toepassing is: “Oh, andere zaden proberen? Het zal nog steeds niet helpen!”

Maar nu vertellen wij jullie opeens dat er zoveel is veranderd: de omgeving, het gebied, de grond, het water, de vochtigheid….al deze dingen zijn metaforen over het planten van een zaadje, en zij zijn veranderd. Als jullie een helingcentrum wilden starten of een boek wilden schrijven en dit in het verleden niet lukte, vertelden wij jullie dat dit nu de juiste tijd daarvoor is. Zo anders is het nu, en wat ik jullie nu wil vertellen is dus dat het heel moeilijk was en ook wat er gebeurde, over de veranderingen en wat jullie hieraan kunnen doen, jullie frustraties….de frustraties van een lichtwerker. Eerst hetgeen wat ik Verdediging heb genoemd. Laat mij een beeld voor jullie schetsen: een oude energie….lang voor 2012, waarin lichtwerkers, oude zielen, zich bezighielden met helen….met het versturen van heling, met mediatie, met groepsontmoetingen, misschien in het verborgene zodat zij dingen konden bespreken die bovennatuurlijk waren. Een van de dingen die gebeuren bij verdedigen is een bescherming tegen een oude energie. Dit betrof een waargenomen aanval. Hoe kan je lichtwerk doen in het duister? Wat velen deden was het opbouwen van een verdediging. “Nee, ik wil hier niet passen…voor niemand!” Maar ik wil jullie dit vertellen: dit was specifiek want bovennatuurlijke werkers waren groter dan dat. Jullie weten waar ik het over heb! Niet alleen dat, er was ook nog een ander interessant attribuut. Hebben jullie, met name in een oudere energie, de zienswijze gezien van wat men een “ziener” noemde? Als jullie een film hebben of een boek, en iemand zei: “Ga naar een ziener, een helderziende!” zou dit een vrouw met overgewicht zijn. Jullie weten dat ik gelijk heb. Wie kan je helpen met bovennatuurlijk contact….zoek een dikke vrouw! Zo keek men hiernaar….en men had gelijk! Dat is verdediging – geen nieuwe invloeden van buitenaf willen accepteren – want zij hadden dit zo vaak gezien….met name vrouwen. Waarom vrouwen? Ik heb dit eerder gezegd: de vrouw is degene die ontwaakt met de Akasha van sjamanen en de vrouw weet dat dit de rolverdeling is. Niet dat mannen dit niet hebben, maar ik zal iets zeggen dat mannen niet graag willen horen. Jullie Akasha zal hiervoor ontwaken, maar jullie Akasha herinnerden jullie je toen jullie vrouwen waren. Vrouwen dragen de toorts en die toorts bestaat voor velen uit het ontwaken voor buitenzintuiglijke dingen. Dit zijn de helderzienden en degenen die de meditatiegroepen leiden. Als zij steeds beter werden geloofden zij dat zij steeds werden beschermd tegen de duistere energie, waar zij ook waren, omdat die over de hele Aarde gold.

Verdedigen, niet openstaan voor veranderingen van buitenaf. Opeens komen jullie in een nieuwe energie en vertel ik jullie dat dit niet meer nodig is. Iedere luisteraar en lezer weet hoe moeilijk het is om gewicht te verliezen. Het is een industrie! Maar nu hebben jullie iets dat daaraan is toegevoegd. Jullie gebruikten een verdediging en waren daar blij mee omdat het scheen te werken. Misschien was het psychologisch, maar het werkte, en heel velen van jullie deden dit. Wij vertellen jullie niet alleen dat het in de nieuwe energie niet nodig is maar ook dat de uitnodiging is dat het niet meer nodig is. Laat ons vertellen wat jullie kunnen doen om gewicht te verliezen. (Kryon lacht) Het herkennen dat dit niet meer nodig is omdat jullie vandaag zoveel licht dragen….Dat is jullie bescherming!!! Jullie bewustzijn is je bescherming en het heeft niets te maken met die cellulaire substantie die jullie om je heen hebben. Ik zeg jullie dat als jullie dit (h)erkennen….steeds maar weer en op welke manier jullie maar willen, dat jullie je lichaam vertellen dat overgewicht niet meer nodig is….dat het licht alles is wat jullie nodig hebben en dat dit in het bewustzijn zit zodat het overgewicht weg zal gaan. Het lichaam zit in zijn eigen manier van overleven, lieve mensen, en het bewustzijn is wat het metabolisme, het eten, schept en alle dingen die jullie in zoveel boeken hebben gelezen….het gaat om jullie manier van denken.

Hier is er nog een die met name is voor degenen die in de verdediging waren in de donkerste tijden in een ander, een heel ander attribuut van licht en donker dat een deel is van waarom zij zeggen dat er frustratie is. Zoveel mensen hebben in deze nieuwe energie gevoeld dat er iets anders was dat zij konden doen, of voor zichzelf wilden doen en dan realiseren jullie je dat jullie het oude moeten laten vallen maar dat het nieuwe niet zo moeilijk is door het te (h)erkennen en tegen je lichaam te spreken en het laten begrijpen en geloven dat het oude niet meer nodig is.

Het tweede ding is moeilijker te beschrijven. Het heeft zijn eigen manier van verdedigen en het lijkt het tegenovergestelde van in gewicht toenemen….het is verstopt. Als jullie in een oudere energie zitten en vreemde dingen doen die anderen niet doen, zijn er verschillende manieren om jezelf te beschermen. Jullie beschermen je tegen degenen die naar jullie te wijzen door te zeggen dat jullie niets met hen te maken hebben en er zijn twee manieren om dit te doen en ik zal hen noemen. Nummer een: als een kluizenaar….gewoon de deur niet meer uit. Velen deden dit. Het was veel makkelijker om mensen naar jullie huis te laten komen, jullie praktijk, om wonderen te bereiken, Reiki, de dingen die jullie wilden onderwijzen, dingen die werkten, de dingen die mensen wilden horen. Niet iedereen, maar men vertelde aan anderen dat zij naar jullie konden gaan. Jullie hielden bijeenkomsten in je huis en hoefden niet noodzakelijk de deur uit te gaan en hoefden geen advertenties te plaatsen. Aldus waren jullie kluizenaars op een manier die jullie beschermde tegen degenen die anders naar jullie keken en zeiden dat zij niet met jullie wilden werken, dat zij niet weten wat jullie geloven maar dat het veel te gek is en geen vrienden willen zijn!

Dit was altijd het attribuut van de lichtwerker in een oude energie. Dit is ook verbonden met de tweede manier en die lijkt schijnbaar nergens op te slaan maar jullie zien dit steeds weer. Als jullie te ”vreemd” zijn zullen mensen jullie alleen laten. Dit doen zij ook! Dit begint bij jullie. Als jullie naar buiten gaan en iemand ontmoeten die vraagt hoe het met je gaat en jullie antwoorden: “Dat hangt er vanaf welk ruimteschip er vandaan boven mij hangt” (gelach) zullen zij zeggen: “Goed, bedankt” en lopen de andere kant op. Er waren zoveel mensen die dit deden….en het werkte want als jullie maar vreemd en raar genoeg waren in wat jullie geloofden en zij dit zagen….lieten zij jullie alleen. Helemaal alleen! Jullie lachten er zelfs om en bedachten andere dingen zodat de mensen uit jullie buurt bleven. Wat er op die manier werkte stelde jullie in staat om je ding te doen en jullie deden dit dan ook….vaak alleen of in kleine groepen om te mediteren, voor studies, en alweer voor helingsessies, en het werkte want de enige mensen die met jullie spraken waren anderen die net zoals jullie waren! Dit werkte!

Ik zal jullie iets vertellen. In beide gevallen, degenen die kluizenaars waren en degenen die besloten om “ultra-vreemd” te zijn…in deze nieuwe energie helpen deze twee attributen geen mens meer. Niemand! Jullie kunnen doen wat jullie willen maar zij zullen geen aandacht hebben voor wat jullie geloven, kunnen doen, al gaan jullie in een kast zitten, zij zien jullie schoonheid niet en kennen jullie wijsheid niet, en als jullie in die kast blijven zitten helpt dit geen mens. Als jullie besluiten om “vreemd” te blijven duwen jullie mensen bij je vandaan en op een sterkere manier dan ooit tevoren. Zij hebben hun antennes uitgestoken voor vreemde mensen en jullie voldoen daar dan helemaal aan. (gelach) Laat mij jullie vragen: helpt dit ook maar iemand op de planeet? Jullie duwen mensen bij je vandaan. In feite zenden jullie iets uit! Jullie zenden deze boodschap uit: als iemand naar een bijeenkomst of een channeling zoals deze komen, moeten jullie wel gek zijn, dement of een beetje vreemd. Jullie houden mensen van deze bijeenkomst vandaan. Misschien houden jullie hen wel tegen om iets prachtigs en geweldigs te zien….een God die niet oordeelt! Wat een concept! Als jullie hiermee doorgaan helpt dit niemand, duwt dit mensen weg. Dus zeggen wij tegen beide soorten: kom uit die kast en voel jullie pracht….misschien wel voor het eerst. Wees jezelf! (Kryon lacht) Misschien voor het eerst! En als jullie jezelf zijn kijk dan eens hoe prachtig dit is. Kijk eens hoe aantrekkelijk jullie zijn voor anderen….wisten jullie dit? Jullie hebben al die tijd doorgebracht met het idee dat anderen jullie als anders en vreemd zagen, maar niet wisten wat jullie weten. Wat als hetgeen jullie weten compassie en liefde is, welwillendheid en rust in wijsheid? Wat als jullie niet de ster van het feest zijn maar dat mensen wel graag met jullie willen praten? Ik wil dat jullie hierover nadenken omdat jezelf zijn het mooist is in deze nieuwe energie. Degenen die doelbewust al heel lang “vreemd” zijn: ik wil dat jullie dit voor jezelf eens gaan analyseren en je eens gaan afvragen wie zich tot jullie aangetrokken voelen en wat jullie kunnen doen om een beetje te veranderen zodat het niet zo vreemd meer lijkt. Maar jullie zijn een beetje anders en als zij jullie vragen waarom dit zo is en jullie antwoorden: “Het is vreugde. Ik kleed mij zo omdat ik vreugdevol ben als een kind!” zullen zij zeggen dat zij dit ook willen. Jullie zullen zeggen: “Ik vind dit leuk en jij zult dit ook leuk vinden want het betekent lachen en plezier hebben en dit brengt mij naar een compassievolle en prachtige energie. Ik zie de God in jou!”

Dan zijn jullie niet vreemd, lieve mensen, misschien ongebruikelijk, maar een ongebruikelijk persoon in schoonheid en licht! Mensen zullen zeggen: “Die moet je eens ontmoeten…moet je doen! Hij/zij is vreemd, maar oohh. Vreemd op een prachtige en geweldige manier. Je zult ervan houden!”

Dat is een metamorfose van het wegduwen van mensen naar het aantrekken van mensen.

Waarom gefrustreerd en in de verdediging zijn en waarom een kluizenaar zijn, als jullie het zo willen noemen? Of vreemd? Deze dingen kunnen veranderen als jullie dit willen en sommigen van jullie hebben gezegd, en ik heb het gehoord: “Wel, ik heb dit zo lang gedaan dat ik er niet zeker van ben dat het zal werken!” Waarom proberen jullie het niet? Als het licht naar buiten is gekomen in een nieuwe energie zijn de houdingen en gedragingen van mensen nu anders in deze verlichte energie. Misschien komen zij niet naar een bijeenkomst als deze….zij zijn de “man in de straat” die dingen op deze manier ervaren….momenteel de transparantie, de integriteit, de veranderingen. Zij ervaren het licht en als jullie een deel van dit licht zijn zullen zij zich tot jullie aangetrokken voelen. Dit is anders, dus weet nu dat de reacties van anderen nu niet dezelfde zijn als zij twintig jaar geleden waren. Ziekenhuizen zullen dezelfde spullen en methoden gaan gebruiken die jullie geheim hielden in je huizen. Denk daar eens over na.

Misschien is het tijd voor jullie, op deze planeet, misschien is jullie tijd gekomen!

En zo is het.

Kryon