Kryon in Australië: DNA ontpopt zich.

Kryon in Australië:

DNA ontpopt zich.

Doorgegeven via Lee Carroll /13 maart 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Dit is een familiebijeenkomst, tenminste zo zie ik het. Het is een dierbare bijeenkomst want als jullie echt zouden begrijpen wat er op dit moment gebeurt zouden jullie echt verrast zijn. Toch lijkt het zo lineair. Er zit een man op het toneel, de muziek speelt en Spirit komt naar voren……en er is een buiging, gezegende energie en respect. Dat is de manier waarop jullie het zien.

Wat hier echt aan de hand is, is zoveel groter want vandaag is er een toewijzing, een toestemming die jullie hebben gegeven voor deze energie om jullie te bezoeken. Vanaf de andere kant van de sluier. Dit gebeurt niet zonder de mensen die voor mijn partner zitten. Hij kan dit niet alleen doen. Hij kan niet hardop met de stem van Kryon spreken zonder dat jullie hier zijn en dat heeft hij nooit gekund. Dat moet jullie zeggen dat er attributen zijn bij dit proces die een geven en nemen vereisen, en die zijn er ook.

Vanuit mijn perspectief komt de groep binnen en wacht op toestemming. Het is niet een man op het toneel. Het is niet noodzakelijkerwijs een presentatie. Het is een reünie want in de stoelen voor mij, luisterend en lezend zitten degenen die ik voor de eeuwigheid ken. Jullie allen zijn oneindig naar beide kanten toe. Er is geen begin van jullie. Denk hier eens aan! Dat zou jullie moeten vertellen over de kern van wat er in jullie is.

Op dit moment, in deze tijden, in dit korte ding wat jullie channeling noemen, wordt er energie gegeven. Het is informatie in het Engels maar terwijl het wordt gegeven en terwijl de energie er is, hangt de derde taal boven jullie. Hij bezoekt elke stoel en stelt de vraag: “Herinner jij het?”

De mens is niet gebouwd voor de totale herinnering van wie jullie zijn aan de andere kant van de sluier. Als wij proefondervindelijk bewijs zouden aanbieden dat deze channeling echt is, zou er helemaal geen test zijn. De menigte zou dan veel groter zijn, weet je? Als er bewijs was zou iedereen hier zijn. Nee, in plaats daarvan vereist het van individuen om naar binnen te gaan en het onderscheidingsvermogen te gebruiken. : “Kan het zijn dat alles wat hier wordt gepresenteerd accuraat en waar is? Kan het zijn dat het precies is wat Kryon zegt dat het is?” Dit is het onderscheidingsvermogen waar wij het vaak over hebben gehad en wat de mens beschikbaar heeft.

In deze momenten is er inderdaad energie die binnenstroomt van de kreukel in de sluier die jullie toestemming hebben gegeven op zich te openen. Daarvandaan stroomt de energie van thuis. Heel even, met deze derde taal, voor heel even maar, laat het jullie harten vullen. En als jullie opletten zou het jullie moeten vullen met de waarheid dat jullie meer zijn dan jullie denken.

Over de hele planeet is er een ontwaken aan de gang. Het maakt niet veel lawaai want er zijn geen advertentiecampagnes of televisieshows die het aankondigen. Het gaat langzaam, Sinds 1987 is het gegroeid en dat voelen jullie. De mensheid is zich meer bewust van deze opwaardering dan ooit tevoren. Velen om jullie heen beginnen te accepteren wat jullie in deze zaal al hebben geaccepteerd. Oh, zij geloven misschien niet wat jullie geloven maar zij zien wie jullie zijn. Zij zien vredelievende mensen te midden van veel opschudding. Zij zien de manier waarop jullie in het leven handelen en hoe dat een verschil maakt. Het mag er niet op lijken als ik zeg dat wij over de profeet van binnen gaan praten, maar toch: het onderwerp is alweer: DNA.

Wij willen graag enkele dingen uitleggen en doorgaan met de boodschap van maar een paar weken geleden die wij gaven op de top van de Aarde (Noordelijk halfrond) en die wij nu brengen op de bodem. (Australië) Dat is natuurlijk als je naar de Aarde kijkt op een populaire, lineaire manier. Want wie zegt wat er onder en boven is? Misschien is het zelfs links en rechts? (Kryonglimlach)

Vervolg van DNA-boodschap…..

DNA – alleen al de letters geven een idee van chemie en complexiteit en hoogbiologische wetenschap. Op dit moment is er veel meer aan verbonden dan zelfs de wetenschap ziet want het is twijfelachtig of de wetenschap ooit zal zien wat ik jullie nu ga vertellen. Er zijn componenten van jullie DNA en attributen zie gewoon onzichtbaar zijn in 3D. Ik heb jullie in het verleden verteld wat er momenteel in wetenschappelijk onderzoek ontbreekt en wat letterlijk alles zou veranderen een instrument is dat een inter-dimensionaal veld kan meten. Als dat instrument of scenario is ontwikkeld, en dat zal het, is dat het dichtstbijzijnde ding dat jullie ooit zullen hebben als bewijs voor wat wij allemaal hebben gezegd.

Dat instrument wordt bijvoorbeeld voor verschillende dingen op de planeet gebruikt, inclusief menselijke biologie. Er zal overal onthulling in wetenschap zijn. Onzichtbare energie zal tevoorschijn komen of zal op zijn minst zijn schaduw laten zien. Het zal dan reëel zijn waar tot op dit moment alleen maar vermoedens zijn.

Inter-dimensionaliteit is er op vele manieren. Zwaartekracht is een inter-dimensionale kracht. Magnetisme is een inter-dimensionale kracht. Zelfs licht heeft er componenten van……allemaal onzichtbaar en onuitlegbaar voor jullie op dit moment. Maar als bij zoveel dingen gebruiken jullie het iedere dag en maken jullie lichamen er ook gebruik van.

Laat mij jullie enige dingen uitleggen die versterken wat ik al eerder heb gezegd. Om dit te doen moet ik even terugkijken. Ik zal kort terugkijken op wat ik eerder heb gezegd zodat ik straks verder kan gaan en dingen vertellen die jullie nog nooit hebben gehoord.

De terugblik.

Voor jullie en jullie wetenschap is DNA allereerst biochemisch. Dat hebben jullie in je lichaam en jullie geloven dat het verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het leven en dat het volledig uitlegbaar is door de wetenschap door chemie en biologische processen. Maar er zijn attributen binnen het DNA waar ik het met jullie over wil hebben. Er zijn inter-dimensionale attributen binnen het DNA die kwantum zijn. De meerderheid van de chemie die jullie kunnen zien in het menselijk genoom is in een kwantumstaat. Hoewel jullie wetenschap een kwantumstaat nu nog niet kan meten, noch het veld daaromheen, is er bewijs van binnen de puzzel van het menselijk genoom.

Wij hebben jullie verteld dat het DNA in jullie lichaam een ongelooflijke hoeveelheid onzichtbare informatie en energie in zich draagt. Wij spreken over DNA als een entiteit, niet als een chemische dubbele helix. Dat wil zeggen, 100 miljard spiraaltjes van DNA werken samen als een energie om jullie “DNA’ genoemd te worden.

Deze groep is uniek. Dat moet ook omdat hij absoluut, 100% jou is. Door het kwantumschap van het DNA kan het een enorm deel van jullie spiritualiteit bevatten. Dit zal worden uitgelegd in de publicatie waar mijn partner nu aan werkt. (Kryonboek 12)

Niet alleen bevat het DNA de gegevens over alles wat jullie op de planeet zijn geweest, ook alles over jullie relatie met Gaia. Het bevat alles wat jullie ooit hebben gedaan en geleerd in elk leven. Deze informatie zit er letterlijk in geprint.

Luister nu naar mij: Door eonen heen raakt geen mens ooit de spirituele onthullingen kwijt. Begrijpen jullie dat? Met intentie kan ieder mens ontwaken tot een punt waarop hun DNA bevat wat zij hebben geleerd in al die levens. Jullie wekken het DNA met jullie intentie en goddelijke openbaring van God binnenin.

Alle spirituele dingen die jullie hebben geleerd zullen terug komen vliegen en worden weer van jullie.

Hoe kan dat ook anders? Jullie openden de deur en jullie bezitten hen. Dit moet goed nieuws zijn voor het individu dat zich afvraagt hoe het zal zijn als hij terugkomt. Moet hij overnieuw beginnen? Moet hij opnieuw door dingen heengaan waar hij in dit leven al doorheen is gegaan? Het antwoord is nee. Het blijft vrije keuze en vele levens kunnen voorbijgaan zonder enige soort van zoektocht, maar in deze opwaardering beginnen velen zich te herinneren wie zij zijn en wat zij weten.

Sommigen van jullie hebben zelfs gezegd dat jullie er niet voor kiezen om terug te komen omdat het deze keer moeilijk is geweest. Er is een innerlijk, aangeboren gevoel bij sommigen van jullie dat dit jullie laatste keer is. Toch zal ik jullie zeggen, geliefden, dat dit precies is wat jullie de laatste keer hebben gezegd! Dit is wat er gebeurt: Het eerste wat meesters en oude zielen willen doen als zij aankomen aan de andere kant van de sluier is terugkomen…..en dat doen jullie!

De meesten van jullie zullen dit doen en als jullie dat doen zullen jullie oppakken waar jullie gebleven waren en niet opnieuw beginnen. Het is prachtig. De wijsheid van eeuwen is geprint in het DNA. Het is kwantum en daarom enorm. Het kristal in de Grot van Creatie slaat dit voor jullie op en activeert jullie DNA als jullie in een ander menselijk lichaam terugkomen.

Is het niet interessant dat nu de mensheid het menselijk genoom heeft gezien, zij ook ziet hoe uniek dat is? Is dat niet interessant? DNA is totaal uniek. Niet een mens heeft DNA als een ander, zelfs niet identieke tweelingen. Er is bij tweelingen maar een fractie identiek. (minder dan 5%) Maar niet de niet door proteïnegecodeerde kwantumdeeltjes. Zij zijn absoluut uniek voor ieder mens.

Er is meer. Binnen het DNA zijn er attributen van het stukje God dat jullie zijn. De imprint van het Hoger Zelf is daar. De engelennaam waarmee ik jullie roep is daar. De naam is niet lineair en wordt niet uitgesproken door vibraties in de lucht. In plaats daarvan is het een naam die wij zingen in licht. Als die wordt uitgesproken vibreert die majesteitelijk. Dat is de waarheid! Voel het! De imprint van wie jullie werkelijk zijn is daar. Jullie dragen stukjes en deeltjes van de afstamming van een andere planeet en andere gebieden van het universum. De energie van degenen die jullie hielpen zaaien met het spirituele deel van de mensheid, zijn er ook. (Pleiadiers) Heel passend is het allemaal. Het is liefdevol. Dat alles is daar binnen jullie DNA en om daar te kunnen zijn moet het een kwantumenergie zijn.

Laten wij het weer eens hebben over 3D-biologie. Toen het menselijk genoomproject klaar was, waren alle chemische stoffen in de dubbele helix geïdentificeerd. In die hele, hele kleine dubbele helix werden 3 miljard chemische deeltjes bekend en geïdentificeerd. Het is zo klein dat deze DNA-molecule alleen gezien kan worden onder een elektronenmicroscoop. Het is zo complex dat het 3 miljard chemische deeltjes heeft.

Toen begon de taak van het identificeren van wat de deeltjes doen en de wetenschap ging de enormiteit die daar was bestuderen. Zij keken inderdaad naar hetgeen meer dan 23.000 menselijke genen schiep.

Zij keken naar de codering , de lineaire proteïnecodering, op zo’n manier dat zij konden begrijpen hoe deze dingen werken. De wetenschap had lang gewacht om de ‘blauwdruk in actie’ te zien. Maar de schok kwam toen minder dan 5% genen schiep. Zij zagen inderdaad lineariteit en zij zagen de proteïnegecodeerde portie van DNA. Deze kleine portie schiep de genen maar de rest ervan scheen willekeurig te zijn, zelfs chaotisch. Meer dan 90% van het DNA leek verward en waardeloos.

Mijn partner sprak daar vandaag (in een lezing) over waar een kwantumstaat chaotisch lijkt te zijn. Het schijnt op goed geluk wat te doen want er kan geen lineariteit ontdekt worden in een echte kwantumrealiteit, helemaal niets.

Een van de dingen die jullie ervan afhoudt om een kwantumstaat te zien is het lineaire vooroordeel dat jullie in je 3D-realiteit hebben. Jullie staren inderdaad naar wat kwantum is maar voor jullie is het concept van wat het zou kunnen zijn onzichtbaar. Dit DNA-attribuut van willekeur moet niet licht opgevat worden want de wetenschap keek naar iets dat onverklaarbaar was. Stel je voor, 90% van het DNA leek helemaal niets te doen! De biologen wisten wel beter maar er was gewoonweg geen verklaring voorhanden.

Op naar nieuwe informatie.

Aldus starten wij vanaf dat punt om een paar dingen te onthullen die jullie moeten weten en veel ervan zullen uiteindelijk worden bevestigd. Als dat zover is zullen jullie je herinneren waar jullie het hoorden. (Kryonglimlach)

DNA is veel groter dan jullie denken en zelfs de wetenschap van vandaag begint te weten dat de 90 % van het DNA die schijnbaar willekeurig is misschien helemaal geen code of taal is. Integendeel, het kan zijn wat zij ‘invloedrijke chemie’ zouden kunnen noemen die op de een of andere manier de 5 % van de motor van de genetische blauwdruk wijzigt of formeert. De ironie hiervan is dat dit precies is wat er gebeurt, maar niet op de manier zoals de wetenschap ernaar kijkt.

De 90 % van het DNA is een afspiegeling van jullie spiritualiteit. De Akashakroniek, het Hoger Zelf, alles wat jullie zoeken en wat jullie ’een poort naar de andere zijde’ noemen, is daar. In een kwantumstaat zijn deze dingen zelfs helemaal niet in de chemische stoffen. Denk aan al die chemie samen als een brug, een soort pijplijn, een poort of een kwantumwijzer naar alles. In plaats van te denken op een lineaire manier dat er een compartiment of een doos is waar jullie Hoger Zelf is, denk dan aan een ingang. Als jullie daar naartoe kunnen gaan en de kwantumstaat ervan kunnen zien zouden jullie een pijplijn naderen die jullie brengt naar Al Wat Is. Begrijp dus dat deze 3D kwantumbrug een geheiligde invloed van het genoom is, en het is zeer groot en bevat het meeste van de informatie in de menselijke blauwdruk van het leven.

DNA is meer dan jullie denken.

Laten wij het nu hebben over DNA op een manier waarop jullie het mij nooit hebben horen doen. Wij wensen dat dit wordt gepubliceerd en het is een deel van de samenstelling waar mijn partner mee bezig is. Wij presenteren bijna als laatste in een driejarige serie boodschappen, in het jaar van de 3 – Kryonboek 12, een 3 in numerologie. Er is dus 333 wat dit jaar voltooiing presenteert van de informatie. Het wordt tijd dat jullie de rest van het verhaal ook weten.

De wetenschap denkt dat jullie brein het centrum van het bewustzijn is, maar dat is niet zo. Het brein, de neurologische groep van de hoogste orde die zij kennen, is gevuld met een complexe synaps. (contactplaats tussen twee zenuwcellen) Daarom moet het verantwoordelijk zijn voor wat het menselijk bewustzijn wordt genoemd. Dat is het niet. Het brein is alleen maar de 3D-motor die antwoordt op de 90 % kwantumheid van het DNA. Het is de motor van de synaps en het is onmetelijk, veelomvattend gecompliceerd. Maar het brein is alleen maar de ontvanger van informatie om elektrische signalen te scheppen die handelen volgens instructie, zoals beïnvloed door het DNA.

Honderd miljard delen van het DNA die samenwerken communiceren als EEN. Realiseren jullie je dat? De wetenschap weet niet hoe dit gebeurt en de communicatielink van jullie hoofd naar jullie teen heeft op de een of andere manier een doel. Is dat jullie brein? Nee. Het is al het DNA samen dat de mens schept. DNA ‘weet.’ Het werkt allemaal samen. Dit zullen jullie niet vinden in de medische boeken maar het completeert een grote ontbrekende link waar de wetenschap geen waarde aan hecht. DNA communiceert met zichzelf! Het heeft een ‘geest’ en ‘weet’ wat er gebeurt in ieder deel van jullie lichaam.

De nieuwe informatie is dat DNA een veld om jullie heen brengt dat inter-dimensionaal is. Dat veld is jullie bewustzijn, niet jullie brein. Wat jullie brein doet is een tandem vormen met jullie DNA. Jullie brein droomt…..of niet? De synaps is er om dat te laten zien en in jullie diepste REM-slaap komen heel veel complexe dingen naar voren. Die dingen zitten allemaal in jullie DNA als aanvulling voor jullie brein. Dus het DNA brengt zelfs instructies en invloed naar de droomactiviteit van jullie brein. Deze dingen zijn moeilijk uit te leggen omdat wij het niet hebben over lineaire dingen maar over dingen die kwantum zijn.

Jullie dromen allemaal in een kwantumstaat. Dat is waarom er geen lineariteit is en de dingen niet altijd logisch zijn. Degenen die zijn overleden en degenen die niet zijn overleden komen allemaal samen in jullie dromen en toch kijken zij naar elkaar. Dromen slaan voor jullie nergens op omdat zij niet in de realiteit zijn waar jullie aan zijn gewend. Dat is jullie DNA dat spreekt…..de Akashakroniek komt naar voren en speelt de ‘tapes’ af voor jullie brein. De wetenschap bevestigt dat niet omdat zij het veld niet kunnen zien maar het DNA is het menselijk bewustzijn en het brein is gewoon de 3D-motor van de contacten tussen zenuwcellen (synaps) die de brug legt voor jullie realiteit.

“Kryon, is hier bewijs van?” Oh,ja. Zeer zeker. Als een mens een ongeluk krijgt en de ruggengraat volledig is verbroken, verlaat het op een aangeboren manier het lichaam. Dit is degene in coma die niets meer kan bewegen – geen vinger en geen teen. En toch blijft het hart kloppen, nietwaar? De spijsvertering werkt door, nietwaar? De nieren en de andere organen functioneren, nietwaar? Zelfs voortplantingsactiviteit is mogelijk! Alles gaat door en toch leerden jullie op school dat het brein de elektrische signalen door de ruggengraat zendt en het hart laat kloppen, nietwaar? Wel, als jullie ruggengraat is doorgesneden, wat houdt jullie hart dan kloppend? Ik zal het jullie zeggen – het is de blauwdruk van het DNA!

Als de motor van de synaps is verbroken, vindt het DNA andere manieren en instrueert het lichaam om met de levenskracht door te gaan. Daarom gaan de organen door als er geen controle over de spieren is.

Interessant, nietwaar? Hier is het bewijs waar jullie naar zoeken. De wetenschap vindt het merkwaardig. Daarom zouden jullie kunnen zeggen dat jullie DNA in feite een esoterisch, etherisch brein is dat dingen bevat die niet in het brein zitten. Jullie zouden gelijk hebben. Er zijn vele soorten van spectaculaire attributen in jullie DNA om naar te zoeken en die de huidige wetenschap nog lang niet ziet.

DNA ‘weet.’

Het grootste attribuut waar wij het over willen hebben: het inter-dimensionale DNA-veld weet! Dat wil zeggen, het is gebouwd om het leven uit te breiden. Het weet wie jullie zijn. Het bevat de blauwdruk van jullie heiligheid en het is een van de grootste gereedschappen die jullie voor gezondheid hebben, voor vreugde en voor het openen van de deur. Het zit in het DNA-veld, niet in het brein. Daar zit het. En in die waarheid is er viering! Want het bevrijdt jullie van het moeten maken van wat jullie denken nodig te hebben.

Laat mij het jullie zo zeggen. Als jullie dat veld als gereedschap gaan gebruiken nu jullie weten wat het doet, gaan jullie met je cellulaire structuur werken om dingen te manifesteren. De normale menselijke ervaring is om ervaringen te verzamelen om te weten hoe. “Hoe moet ik communiceren? Waar kan ik het beste om vragen? Hoe specificeer ik het zo dat het DNA weet wat ik vraag? Moet er een bepaalde manier zijn of moet ik op een bepaalde plaats zijn? Moet ik bepaalde stappen doen die deze deur zullen openen?”

Niets van het bovenstaande! Als jullie je cellulaire structuur zouden kunnen bezoeken, jullie Akasha, jullie geheiligde levensles, denken jullie dan niet dat het zou weten wat er gebeurde? Dat doet het, misschien zelfs meer dan jullie! Alles wat jullie moeten doen is praten tegen het kwantumdeel van jullie en dat weet wat jullie nodig hebben. Dus vragen wij aan jullie om de lineariteit van de lijst te schrappen die jullie aan God geven. Opeens vertellen wij jullie dat er een kwantumenergie is die de heilige jou is en die weet wat je nodig hebt.

Daarom kunnen jullie meditaties en gebeden wijzer worden als jullie spreken tegen je eigen cellulaire structuur, tegen je eigen Hoger Zelf. Jullie zouden kunnen zeggen: “Lieve Spirit. Lief DNA, onderzoek het leven wat ik heb en geef mij de dingen die het zullen opwaarderen.” Misschien is het de genezing waar jullie voor gekomen zijn, geliefden? Denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn? Misschien is dat een wonder dat jullie vreugde zal geven in het gelaat van zorgen waar jullie nu in zitten? Denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn of waar jullie doorheen zijn gegaan? Ik telde de tranen toen zij vielen en dat deed het DNA-veld ook! Jullie voelen je zo alleen en begrijpen niet dat er steeds een groep om jullie heen is en dat zij graag jullie DNA-veld zouden aanraken. Zij zouden het heerlijk vinden om dat aan te raken. Maar niet eerder dan dat jullie zeggen dat dit oké is.

Begrijp dit: DNA is meer dan chemie! Het is een veld en een poort. Deze dingen zijn de medicijnen van Spirit. Wij beginnen jullie ontwikkelde informatie en er zijn mensen die wisten hoe dit werkt en er is heilige geometrie met dit alles verbonden. Zij zijn accuraat en correct. Maar het is een veld.

De ascensie van een meester.

Laten wij samen eens terugkijken naar iets uit de oudheid, iets dat wijs is en een diepgaand verhaal vertelt. In jullie eigen geschriften in de westerse wereld is er een verhaal over een meester die Elia heet. Dit was de enige mens in de geschiedenis die ascendeerde zonder dood en waarbij dat werd opgetekend door degene die zijn plaats in zou nemen. Daarom konden jullie dit zien in de geschriften van degene die getuige was.

Ik wil hier even op terugkijken want ook al is het ver terug, er is bewijs over het veld.

Men zegt dat Elia een opening instapte en Elisha vroeg op te tekenen wat er zou gaan gebeuren. Elisha was een meester met grote wijsheid en kennis en hij is wat jullie tegenwoordig een meester noemen, en Elia hield van hem. In de lineariteit van de mensheid is er een hele groep mensen die zijn terugkomst verwachten. Ik heb wat nieuws voor hen. Ga uit jullie lineariteit want hij is allang terug! De energie van de meesters is deel van de energie van de grote opwaardering die nu plaatsvindt. Zij vermengen zich met de vibratie van de planeet. Zij zijn allemaal terug en dat voelen jullie. In een kwantumstaat zijn zij in jullie DNA. Bespeuren jullie dat niet? Er is zoveel verwachting rondom 3D-dingen die nooit bedoeld waren om 3D te zijn. Zulke informatie wordt gegeven in metaforische termen zodat jullie kunnen begrijpen dat de profetieën zelf dingen zouden kunnen betekenen die buiten jullie lineariteit liggen.

Elia liep in het open veld met Elisha die toekeek, maar hij overleed niet. In plaats daarvan claimde hij zijn heiligheid. Inderdaad, hij vertrok, maar niet zonder wat vuurwerk. Elisha gaf aan dat hij veranderde in een wagen van vuur, vergezeld van drie entiteiten. Zo goed als hij kon schreef hij in zijn lineariteit waar het op leek en hoe het voelde.

Kijk hier nu eens naar want het hoeven niet perse engelen te zijn geweest die van boven kwamen en Elia meenamen. In plaats daarvan gebeurde er iets op de grond en Elia veranderde in licht en hij vertrok.

Laat mij jullie zeggen wat het was. Elia bracht energie in zijn DNA-veld! Dit veld heeft een naam maar de naam die er toen aan werd gegeven als: wagen van vuur. De naam werd gegeven in het Hebreeuws: Merkabah. En nu zal ik jullie onthullen wat ik al twee keer eerder heb gedaan, dat jullie DNA-veld inderdaad jullie Merkabah is. Het heeft heilige geometrie die ermee verbonden is omdat dit inter-dimensionale veld een structuur heeft.

Als jullie het zouden kunnen zien zouden jullie de structuur van een dubbele tetrahedron (een met de bodems aan elkaar geplakte piramide) zien en dat is prachtig. Het is niet zomaar een lichtbal. De naam Merkabah zou aangeven dat er iets in rijdt en het is de wagen van jullie goddelijkheid. Ieder mens heeft dit en het werd vastgelegd door Elisha die de meester zag ascenderen. De wagen bevatte drie delen van jullie en dat was de reünie waar ik in het verleden over sprak, van de drie delen die zich van jullie afscheiden als jullie op Aarde komen en weer mee verenigd worden als jullie weer vertrekken. In de volgende channeling zal ik jullie hier meer over vertellen. Dit is wat wij er nu over willen zeggen want dit is wat ieder van jullie heeft – precies zoals Elia dat had.

Biologie en intentie.

Laten wij het nog even over biologie hebben want nu wordt het een beetje ingewikkelder. Er is een vermenging van het 3D en het kwantum dat wij nu voor jullie willen beschrijven. Het is iets nieuws want de vibratie van deze planeet en de mensheid, met name degenen die met het licht werken, schept een nieuwe gereedschapsset. Jullie beginnen het te zien en het wordt zichtbaar door onderzoek van de 3D-chemie van het DNA, zelfs op het 3D-niveau.

De wetenschap kijkt nu naar wat zij merktekens noemen in het proteine-gecodeerde DNA dat de menselijke genen schept. Deze merktekens, zoals zij door de wetenschap zijn beschreven, zijn de stukjes en deeltjes die een bepaalde aanleg zouden aangeven – attributen die bepaalde cellen zouden kunnen verzwakken zodat zij later in het leven ziekte, zoals kanker, zouden toestaan. Zij beginnen deze merktekens te zien, misschien in bepaalde families waar moeders en dochters en hun dochters allemaal dezelfde ziekte hadden.

Zij beginnen de genetische merktekens te zien die de aanleg voor een zwakte scheppen.

Laten wij het over de merktekens hebben want dit is de eerste keer dat wij het hierover hebben.

Dit even vooraf: Al jarenlang hebben wij jullie verteld dat jullie intentie om tegen jullie cellulaire structuur te spreken, kracht heeft. Deze intentie is jullie communicatie met het DNA-veld om iets binnen de 3D-cellulaire structuur te veranderen. Je zou kunnen zeggen dat dit jullie inter-dimensionale ‘stem’ is die instructies geeft aan het kwantumdeel van jullie DNA en wat dan resulteert in de feitelijke chemische veranderingen die zich voordoen binnen jullie 3D-genoom.

Maar nu gaan de resultaten gezien worden en kunnen jullie beginnen met het verwijderen van de merktekens en als jullie dat doen blijven zij weg. Dat betekent dat als jullie vandaag iets kwantums doen dat de chemie van jullie genenproducerende DNA zo groots kunnen veranderen dat het NIET zal worden doorgegeven aan jullie kinderen. Jullie kunnen de keten verbreken.

Gezegend zijn de mensen die zich realiseren dat als zij hun levens zuiveren met het licht van de Schepper, dat invloed zal hebben op de proteïnegecodeerde delen van jullie lichaam. Jullie kunnen de merktekens weggummen. Het is een van de eerste keren dat 3D zich heeft verstrengeld met het kwantum zodat de wetenschap over een tijdje kan kijken naar dezelfde mens in de wetenschap dat DNA nooit verandert…..en toch gebeurde dat! Het is van jullie en het is uniek en jullie veranderden het. Er zal voor hen geen antwoord op zijn maar de 3D-feiten zullen aantonen dat jullie het merkteken verwijderden.

De vreugde en de pracht hiervan is dat de afstamming van de jonge vrouw die dit doet dit zal aantonen want haar dochters zullen die ziekte niet hebben, en ook hun dochters niet, enzovoorts Het is een nieuw geschenk en het geeft de kracht van de tijden weer. Kunnen jullie werkelijk jullie toekomstige kinderen veranderen? Inderdaad, dat kunnen jullie.

Ik weet wat jullie denken. De menigte die hier zit zegt: “Dat is een beetje laat, Kryon. Ik heb al kinderen dus waarom vertel jij mij deze dingen nu?” Begrijpen jullie niet waar deze boodschap naartoe gaat? Begrijpen jullie de diepgang niet van wat er gebeurt als oude zielen ons toestaan om deze informatie aan de Aarde te geven? Begrijpen jullie niet dat jullie energie de toestemming voor ons heeft voortgebracht om te komen en jullie dit te geven zodat jonge vrouwen en mannen die lichtwerkers zijn dit allen zullen horen en weten wat het voor hen betekent? Begrijpen jullie dat jullie je eigen voorouders zijn? Is dat duidelijk voor jullie? Ik zie jullie als feitelijke geschiedenis die hier in een stoel zit, van over de hele wereld vandaan. Dat is wat ik jullie vandaag wilde vertellen.

Jullie hebben voor mij niet maar een naam. Ik zie zelfs jullie geslacht niet. Ik zie jullie in een kwantumstaat en daarom is het zo diepgaand dat jullie ons wilden laten komen op deze manier. De vrouw die voor mij zit in de stoel. Zij heeft geen idee van de strijder die zij is geweest of hoe groot zij als man was. Toch draagt zij het gevoel van de strijder met zich mee en zij weet dat zij sterk is. Ik kijk naar de grote, stevige man en zie de moeder die al haar kinderen verzorgt en de man weet het. Hij kan het voelen. Hij is gevoelig en kan in feite de liefde van een moeder voelen. Wie is hij geweest? En hoe heeft dat hem vandaag beïnvloed?

Oude zielen, het heeft jullie vandaag beïnvloed omdat elk leven jullie laag op laag wijsheid geeft. Het heeft jullie vandaag naar de stoelen gebracht of ervoor gezorgd dat jullie dit lezen want dit is het leven waarin jullie zijn ontwaakt en je realiseerden dat er meer is, veel meer. Het brengt jullie als een zoeker naar een plaats waar jullie kunnen zeggen: “Wat kan ik voor mijzelf en de Aarde doen?”

Ik zal jullie zeggen wat jullie kunnen doen. Jullie kunnen compassie hebben op deze planeet. Jullie kunnen rondlopen en je licht tonen op deze planeet. Jullie kunnen de merktekens in jullie eigen DNA veranderen! Denk eens aan degene die naar deze boodschap luisteren en wat het voor hun kinderen kan betekenen en voor de kinderen van hun kinderen. Dat is het gereedschap waar wij het zo lang geleden over hadden en het bewijs hiervoor zal zich in jullie realiteit laten zien.

Alles wat ik jullie vandaag heb verteld is correct en echt en het zal op zijn eigen manier als natuurlijk worden gezien maar ik wilde dat jullie zouden weten van de heiligheid die er is binnen de structuur waarvan jullie dachten dat die alleen maar op chemie was gebaseerd. DNA is veel grootser en geheiligde dan iemand zich ooit heeft voorgesteld.

Wat gaan jullie doen met deze informatie? Waarom gaan jullie niet hiervandaan op een andere manier dan jullie kwamen, een beetje meer in staat om bepaalde dingen te doen? Misschien zullen jullie je iets beter voelen over de mogelijkheden die voor jullie liggen? Misschien zullen jullie zelfs weten dat wat er vandaag gebeurde echt is.

En zo is het.

KRYON