Kryon in Bazel Zwitserland / “V.E.V.E.” 1

Kryon in Bazel, Zwitserland.

“V.E.V.E.” 1

Lee Carroll / 6 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Bazel, Zwitserland op 6 september 2014.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het channelingproces is veel algemener dan jullie weten. Ik weet wie hier zijn en er zijn mensen in de zaal, nu, die weten hoe channelling werkt. Als de heler naar de patiënt gaat is er een communicatie. Het is channelling en de genezer weet er alles van. Soms stapt de heler opzij en komt de informatie binnen die de genezer nodig heeft en die hem vaak is verteld door het innerlijk aangeborene van de patiënt die voor hem ligt. Dan beginnen de twee aan de balans, de dans der energieën, en de channeling begint.

Een genezer en een channellaar hebben iets gemeen. Zij channellen allebei, maar op verschillende manieren.Helers helen niet. Zij brengen in balans. Geen menselijk wezen kan heling forceren bij een ander. Toch vragen de meeste patiënten om balans zodat zij zichzelf kunnen genezen met de assistentie van de balans brengende heler.

Werkelijke heling vereist dit coöperatieve process en wat jullie nu horen gaat net zo. Er is een balancerende energie aanwezig binnen de boodschap die wordt afgeleverd.

De boodschappen die ik breng bevatten energie, lieve mensen, en net als bij de heler is er balans om te helpen de weg binnen jullie denkproces te verhelderen.

Deze verheldering kan jullie helpen om een beslissing te nemen en jullie in staat te stellen naar een ander niveau van begrip te gaan. Het is een heling van de geest. Dit is vrije keuze. Vaak gaat de boodschap eenvoudig over het tonen van de energie van waarheid, voor even het wegtrekken van de sluier en dat schept balans.

Dit is duswat wij vanavond willen doen. Dit is geen lange channelling maar wel een die diepgaand anders is want wij willen een onderwerp aansnijden waar wij niet vaak over spreken.

De ziel van de mens

Wij hebben er vele maanden aan besteed om met jullie te spreken over de huidige opwaardering. In feite begonnen wij met deze informatie voor 2012 en zij daarmee doorgegaan in 2013 en heel 2014 en gaven jullie nog meer attributen van de opwaardering. In deze jaren gaven wij suggesties over wat er voor jullie aan zat te komen. Wij vertelden jullie over de energieën die om jullie heen zijn en wat jullie konden verwachten en wij waarschuwden jullie om niet te wanhopen door de duistere en donkere energieën die jullie om je heen zien.

Wij vertelden jullie dat de huidige situatie als een laatste veldslag is tussen donker en licht. Wij vertelden jullie ook dat de dingen met een laag bewustzijn snel op de voorgrond zouden gaan treden en zichzelf zouden laten zien in al hun duister en lelijkheid.

Wat gebeurt er als jullie veel grote stenen uit je tuin verwijderen die jullie nooit eerder hadden opgepakt? De dingen die daaronder leven, in het donker, kruipen plotseling naar buiten als zij worden blootgesteld aan het licht. Misschien wisten jullie niet eens dat zij daar waren, loerend, maar zij waren er steeds.

Wij hebben jullie een tijdje geleden gezegd dat deze dingen er in deze tijd zouden gaan komen. Jullie zouden hen in het nieuws zien en wij smeekten jullie om je daar niet door te laten ontmoedigen. Wij gaven jullie instructies over hoe jullie daar vrede mee kunnen hebben en over tolerantie en welwillend gedrag, maar wij hebben nooit over de ziel gesproken, niet op die manier.

Wat is het verschil tussen het Hoger Zelf en de ziel?  Allereerst is het Hoger Zelf een uniek deel van jullie. Het is een deel van wat wij de “soep van God met jullie naam erop” noemen. Het is een deel van jullie Akasha (de kroniek van de reis van je ziel). Het is Jij, het deel van God dat Jij bent en dat op deze planeet rondwandelt. Het is belangrijk voor jullie om je te herinneren dat steeds als jullie incarneren, hetzelfde Hoger Zelf met jullie meekomt. Realiseren jullie je wat een vriend jullie hebben?

Het Hoger Zelf is in al deze levens bij jullie geweest! Als jullie je met je Hoger Zelf verbinden, verbinden jullie je met de hele menselijke familie – iets waar jullie vanaf weten en waar jullie altijd bij zijn geweest. De Akasha is de kroniek van alles wat jullie ooit hebben geleerd. Als jullie NIET op de planeet Aarde zijn, is het Hoger Zelf niet present. Het is iets dat helemaal hoort bij de dualiteit van de mens op de planeet.

Nu wil ik het hebben over de ziel omdat die veel verschilt van het Hoger Zelf. Heel duidelijk: in het verleden, in een oudere energie, waren niet alle mensen in staat om zich te verbinden met zieldelen van henzelf. De ziel ging ver boven hun bewustzijn en was alleen een concept. Nu begint de nieuwe energie (na de opwaardering in 2012) en willen wij graag dat jullie gaan leren je te verbinden met de Schepper. Wat is de ziel? Waarom verschilt de ziel van het Hoger Zelf? Om dingen uit te leggen maken wij vaak gebruik van concepten die heel moeilijk in welke taal dan ook, uitgelegd kunnen worden.

De ziel is de vonk van God. Hij Is altijd en heeft je Akasha niet in zich. In plaats daarvan heeft hij de imprint van de Schepper en is alles dat er is. Sommigen van jullie kunnen het voelen als hij in jullie kern komt tijdens een meditatie. Dit is het moment waarop hij naar voren komt en jullie hem feitelijk kunnen voelen. Jullie weten dat dit niet het Hoger Zelf is.

Het gaat verder dan dat. Toch hoort hij nog steeds bij jullie als mens omdat jullie multidimensionale wezens zijn. Jullie dualiteit steunt dit want het is stoffelijk en geestelijk tegelijk.De ziel is niet degene die met jullie communiceert met woorden of gedachten of intuïties. Hij is meer dan dat. Hij is ook niet aan de andere kant van de sluier! Hij is bij jullie  en hij zit verstopt in elk stoffelijk deeltje van jullie. Hij is jullie schoonheid; de pracht van alle dingen. Er zijn enkele attributen waarvan jullie moeten horen want jullie beginnen het voelen van de ziel binnenin in praktijk te brengen. Elk moment waarop jullie in zo’n soort situatie zijn, verandert jullie.

Sommigen van jullie zullen in staat zijn om dit te doen en anderen niet. Sommigen kan het zelfs niet schelen, maar voor degenen die dit wel willen: ik neem jullie daar mee naartoe.

Als jullie deze dingen gaan begrijpen gaan jullie een metaforisch reisje met mij moeten maken. Ik wil dat jullie naar een plaats gaan die eeuwig is. Het is een veilige plaats en alleen jullie kunnen daar naartoe gaan. Het vertegenwoordigt de diepste meditatie die jullie ooit hebben gehad. Het vertegenwoordigt de attributen van de ziel  en de dingen die het wil geven op dagelijkse basis. Neem mijn hand, laten wij samen gaan.

De Reis

Kijk samen met mij om je heen. Wat is het eerste dat jullie ervaren? Als er een hiërarchie voor deze ervaringen is, is vreugde de eerste – Vreugde! Het is een vredige vreugde, want wat er ook in jullie leven gebeurt, de essentie van God en van Liefde is Vreugde! Het stroomt over en het verklaart waarom velen van vreugde zullen wenen als zij zichzelf op deze manier ontmoeten. Het is de essentie van de Schepper in jullie en die is rustig en veilig. Jullie kunnen er elk moment waarop jullie dit willen op intappen want het behoort jullie toe!

De Schepper heeft altijd een glimlacht op zijn/haar gezicht! Realiseren jullie je dit? De mensheid heeft het nodig om dit te horen!  Zoveel mensen denken dat jullie moeten lijden om de aandacht van de almachtige God te trekken. Ik wil jullie een geheim verklappen: VREUGDE trekt meer aandacht! Lijden is een driedimensionaal, menselijk attribuut. Het behoorde nooit tot God de Schepper. Het was nooit een voorwaarde voor acceptatie door God. Lijden is een concept dat helemaal door mensen is geschapen.

Lieve mensen, wij zeggen jullie nogmaals: Plak de attributen van de mensheid en van menselijk bewustzijn niet op de Almachtige, de Grote Creatieve Bron, de pure liefde van het Universum. God “denkt niet als een mens”. Jullie ziel is de essentie van God.

Wordt vervolgd