Kryon in Bazel Zwitserland / “V.E.V.E.” 2

Kryon in Bazel, Zwitserland.

“V.E.V.E.” 2

Lee Carroll / 6 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Weten jullie hoe oud jullie zijn? Dit deel van jullie had geen begin en geen einde. Het is een cirkel van liefde die zo perfect is dat de menselijke geest het niet kan bevatten. De ziel is een deel van de creatieve Bron van alle dingen. Het maakt jullie anders dan de andere dieren, lieve mensen. Ik wil dat jullie vaker naar deze kern gaan om deze dingen te ervaren waar wij nooit eerder op deze manier over hebben gesproken.

De Eenheid van alle Dingen

Onze reis gaat verder en wij zien een ander attribuut van de ziel. Wij hebben er maar een woord voor – Eenheid. Eenheid komt van de Ouden die vaak zeiden: ”Word Een met Alles.” Eenheid is geen concept. Het is een staat van Zijn. Kunnen jullie dit voelen? Kunnen jullie zien dat de rasters van de planeet werden geschapen om jullie dit te helpen voelen?

Eenheid stelt jullie in staat om de energie van de dieren te voelen, de lucht, de rotsen en de bomen. Maar meestal helpt Eenheid jullie te relateren met God en de anderen, zoals jullie,  om je heen, de andere mensen op de planeet.

Eenheid is het tegenovergestelde van separatisme. Een oudere energie heeft mensen die beslissingen over wie zij zijn en zij scheiden zich vervolgens af van anderen. Zij categoriseren zichzelf en stoppen zichzelf in groepen. Is dat een attribuut van God? Zou Spirit zo zijn? Zou de Schepper van het Universum beslissen om jullie apart te houden van de anderen? Jullie zijn perfecte creaties en dat geldt ook voor degene naast jullie  en die daarnaast zit enzovoorts. (Kryon heeft het over het publiek dat voor hem in de zaal zit) Dit gaat verder dan het concept van: “Heb je naaste lief.”

Het betekent dat jullie van hetzelfde sterrenstof zijn gemaakt als zij!!!

Eenheid: velen zijn niet in staat om dit te voelen. Het is een concept dat gewoon te hoog is om te ervaren. Het moet gevoeld worden. Luister: Het voelen van de ziel is een attribuut dat beperkt is gebleven tot de Sjamanen van het verleden, en nu is het van jullie. Ik wil dat jullie de eenheid van alle mensen kunnen voelen. Kijk niet naar wat zij doen, maar naar WIE zij zijn! Wisten jullie dat als jullie je hier een beeld van vormen en dit voelen, dit alles om je heen beïnvloedt? Hoger bewustzijn is als lijm – het plakt. Het beïnvloedt alles om je heen en het helpt hen om jullie te zien als zorgzaam en in balans zijnde. Zij zien iets in jullie dat zij prettig vinden en waar zij blij om zijn. Lieve mensen, je kunt een persoon die een met alles is, niet verbergen! Zij gloeien! Hun licht is helder en zij glimlachen in vreugde en eenheid.

Complete Vrede

De reis in de ziel gaat verder en wij zien en voelen het tweede attribuut: Complete vrede. Dit is geen gedeeltelijke vrede, maar vrede voor jullie, of, voor nu, eeuwige vrede. Het is de vrede die alle begrip te boven gaat want er is geen logische reden voor. Het bestaat omdat “het IS,” niet alleen vanwege een of andere reden van buitenaf waarom het wel zo zou zijn. Het is de bron van vrede. Wat er ook in je leven of om je heen gebeurt – als jullie naar de kern van je ziel gaan is alles voor altijd perfect. Het heeft niets van doen met je leven, maar eerder met het verhaal van de schepping, en verder!!!

Het neemt jullie mee naar de plaats waar Universums zijn geschapen en dingen die veel verder gaan dan jullie je kunnen voorstellen en die daar heel gewoon zijn. Zie je, jullie zijn een deel daarvan omdat jullie erbij waren toen het Universum werd geschapen – in complete vrede.

Stel je een plaats voor waar jullie naartoe kunnen gaan en waar geen drama is, geen problemen zijn en alleen liefde. Dit is de vrede die een deel van jullie is.

Erbij horen

Jullie reis is bijna klaar. Wij hebben er niet vaak over gesproken, maar het gaat over jullie identiteit. Ik zal het ”erbij horen” noemen. Oh, dit gaat zoveel verder dan woorden! Hoe is het om tot God te behoren? Hoe is het om een deel van God te zijn? De vreugde en de eenheid en de vrede zitten allemaal in een cirkel die jullie ziel is. Het is niet jullie Hoger Zelf of je pijnappelklier en het is niet jullie Akasha. In plaats daarvan is het alles wat is. Jullie zijn tijdloos en voor altijd, en jullie behoren tot de centrale bron. Jullie behoren tot de Schepper.

Dit erbij horen is voor altijd en absoluut. Je kunt je er niet voor verstoppen en je hebt het altijd.  Omdat jullie een deel zijn van de creatieve Bron, die God genoemd wordt, betekent dit dat jullie nooit apart van deze Bron zijn. Hij is jullie en jullie zijn hem. Daarom, wie jullie ook denken te zijn, jullie zijn altijd met familie – voor altijd.

Is er iets dat daarbij in de buurt kan komen? Nee. Nu jullie metaforische reis naar het hart van de ziel tot een einde komt, zeg het: Vreugde, eenheid, vrede en erbij horen. Vreugde, eenheid, vrede en erbij horen. Vreugde, eenheid, vrede en erbij horen.

Ik heb jullie zojuist de geheimen van de Sjamanen gegeven. Soms konden zij uren zitten en nadenken over deze concepten om te proberen hen te integreren of hen te scheiden van het stoffelijk menselijk lichaam – alles wat hen krachtiger en echt zou maken.

Zij wilden de essentie ervan vasthouden en die als van henzelf claimen en gebruiken. In een oudere energie was het frustrerend om dit te voelen en toch niet in staat te zijn om er nauw mee te werken. Dit gaat nu veranderen.

Het menselijk DNA gaat spiritueel gezien meer functioneel groeien en in dat proces gaat het meer energie gebruiken. De attributen van deze prachtige, eeuwige ziel gaan uiteindelijk in staat zijn om op een lichamelijke manier door jullie vastgehouden te worden. Zagen jullie dit bij de meesters? Ja! Dit is wat jullie tot hen aantrok. Jullie VOELDEN God in hen en als deel van de mensheid reageerden jullie daarop. Jullie eren hen vandaag en herinneren hen die het gezicht van de eeuwigheid konden aanraken met elke stap die zij deden.

Kom nu terug en doe met mij in de stoel mee. Luister: Al deze dingen zijn onderdeel van wat jullie kunnen zijn. Vandaag, voor het eerst, zijn wij gaan spreken over deze dingen: Vreugde, eenheid, erbij horen. Nu vraag ik jullie nogmaals: Wie zijn jullie? Met deze meesterlijke gereedschappen: Wie zijn jullie? Ik zal jullie zeggen wie jullie zijn.

Steek je hand op en zeg deze verklaring als je wilt: “Ik Ben deel van de creatieve bron. Ik ben zo oud als oud maar kan zijn. Ik ben zo jong als jong maar kan zijn. Ik ben eeuwig en mijn wijsheid is voor altijd.

Ik kan wonderen medescheppen ook al ben ik een mens, omdat mijn ziel in mij ontwaakt en ook de pracht van meesterschap uiteindelijk binnen mijn bereik ligt. Ik Ben God.”

Lieve mensen, zelfs een beetje gaat een lange weg. Jullie hele lichaam en al jullie cellen zijn er klaar voor om te ontwaken voor deze waarheid. Ik wil graag dat jullie elke dag gaan zitten en naar deze kern gaan.

Vreugde, Eenheid, Vrede en Erbij horen.

En zo is het.

KRYON