Kryon in Berkeley Springs 4 Meer dan jullie denken  

Live Kryon Channeling Stream
Kryon in Berkeley Springs 4

Meer dan jullie denken  

Lee Carroll / 2 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze boodschap is aan het einde van deze twee dagen die vol zaten met leringen en informatie. Het waren eerder toevoegingen met een samenvoeging en herinneringen over dingen die wij eerder hebben verteld. Er zijn mensen die vroegen: “Wie ben jij, Kryon?” alsof ik een lineaire mens ben. Ik spreek door een lineaire mens, maar als jullie hen vragen hoe dit is nu hij channelt na dertig jaar later in zijn leven, zal hij jullie vertellen dat alleen maar een deel van de conversatie lineair is. Hij zal jullie vertellen dat er veelvuldige beelden en veelvuldige boodschappen meekomen, en dit is waar. Hij is zich bewust van de veelvoudigheid van de energieën die op deze plaats worden gepresenteerd, zoals nu, op deze manier. Hij is zich ervan bewust dat in een multidimensionale staat afstanden niets uitmaken. Er is niet zoiets als de wet van het omgekeerde kwadraat van de meetkunde die spreekt over afstand die volume beïnvloedt en al het andere dat wordt overgebracht in licht. Hij is zich ervan bewust dat degene die worden aangeraakt een wereld ver weg kan zijn. Hij is zich ervan bewust dat er multiple boodschappen worden doorgegeven en dat er mensen zijn die knikken en boodschappen ontvangen. Hij is zich van deze dingen bewust omdat hij deze dingen al lang genoeg doet en in dit bewustzijn weet hij ook van de ongelooflijke verzorging en de welwillendheid van God.

Ik gaf hem onlangs een boodschap die hij met niemand heeft gedeeld. Daarin werd het woord welwillend, welwillend steeds herhaald….elke dag. Als hij wakker wordt wil ik dat de eerste woorden waar hij aan denkt “welwillend” zijn….een houding….een handelend ding voor de dag. Het idee over de manier waarop hij de dag zal denken, zodat hij zij begrijpen hoe deze dingen werken en hoe hij die moet onderwijzen…..dat elke mens, elke dag kan ontwaken….wat er ook aan de hand is, en kan zeggen: “Ik heb de welwillendheid van de Schepper als een gids voor mij….voor de verborgen weg waar ik gisteren over sprak….voor de ontbrekende brug, wat een van de allereerste parabels was die werd gegeven en dat dit jullie erfenis is als oude zielen. Dit is wie jullie zijn en wie jullie kunnen worden als jullie je niet prettig voelen met wat zich in je leven voordoet. Alweer wijs ik op de een, twee, of drie hier, of wie dan ook die op deze planeet leeft met moeilijkheden en gedag moet zeggen tegen geliefden….misschien de ouders…degenen die bang zijn om hun overvloed kwijt te raken, hun manier van leven en degenen die in deze tijd ongerust zijn over dingen die lineair zijn en zeer begrijpelijk. Deze groep toonde ik jullie in de laatste channeling….zij hebben hun kaarsen nog steeds aan met jullie eigen naam erop!

Dit is de waarheid. Dit is een visualisatie, een metafoor voor dat wat de creatieve energie van compassie is, van liefde voor ieder van jullie. Het verschil tussen naar de kerk gaan en eer betonen en iets voelen, liedjes te zingen en knielen, is dat dit nooit meer weggaat! Je kunt het niet aan en uit zetten. Je hoeft er geen zondagse kleren voor aan te trekken. Dit ZIJN jullie! Dit is jullie relatie die voor altijd is en ik heb jullie eerder iets verteld dat zo diepgaand is, zo diepgaand!!! Dat jullie hier weer zitten! Alles wat in jullie leven gebeurt…alles…is een stap voorwaarts in jullie spiritualiteit. Als jullie dit nu kunnen overwinnen en uit de depressie raken en de volgende stap zetten….als jullie deze dingen nu kunnen voelen, als jullie een bewust-zijn hebben, als jullie je DNA procentueel toe kunnen laten nemen….als jullie een van deze dingen laten komen zullen zij naar jullie toe racen en worden een deel van jullie en jullie hoeven dit dan nooit meer te doen….nooit meer! Als jullie hier weer terugkomen hoeven jullie niet nog eens door dezelfde dingen heen te gaan….nooit meer. Dit is de belofte van een rijpheid die zich gaat ontwikkelen bij de oude zielen. De oude zielen – ik zeg het nogmaals – zijn degenen die steeds en steeds weer naar deze planeet zijn gekomen….eeuwenlang. Dit zijn degenen die nu luisteren en lezen. Voelen jullie dit niet? Jullie nodigden jezelf uit om deze presentatie te beluisteren of te lezen. Jullie wisten niet wat dit zou gaan worden en weten nu nog niet of jullie het leuk vonden of niet, maar jullie zijn er wel! Straks is het allemaal voorbij en dan kunnen jullie de mensen vertellen wie jullie heeft uitgenodigd! (Kryon lacht) Laat mij jullie zeggen wat jullie kunnen vertellen: “Heel interessant!” en dit dekt de hele lading. Maar ik zal jullie iets vertellen….misschien is er zaad geplant, een welwillendheid….iets om over na te denken en naar te kijken….meer….   meer dan jullie dachten. Als dit alles is wat jullie vandaag oppikken…..oh, dit is zo waardevol. Dit zaadje zal gaan groeien en zij zullen zich gaan afvragen: “Ben ik hier met een reden? Is het leven komen en gaan? Is er potentieel een voortgang van mijn ziel op deze planeet….en als dit zo is, wat gebeurt er dan de volgende keer…moet ik dan weer opnieuw beginnen?” Ik geef jullie het antwoord: Niet meer, niet meer in deze tijd. Oude zielen, jullie erfenis is dat jullie nu anders binnenkomen en elke dag zal in rijpheid, volwassenheid, anders zijn dan de vorige, in begrip, welwillendheid en liefde. Dit is het potentieel! Hoe jullie dit invullen is jullie eigen pad en hoe snel jullie gaan is je eigen pad! Helers….ik weet wat jullie willen vragen: “Zal mijn helingskracht toenemen?” Ja! “Zal ik mijn helingsmogelijkheden hebben als ik hier weer op Aarde kom?” Lieve mensen, als jullie hiervoor kiezen: Ja! Net als kunstenaars met hun schilderijen en de musici, die zich hun instrumenten herinneren…zo intiem….als zij terugkomen als kinderen. Zo zal het met de helers ook zijn. Jullie worden geboren met de kennis dat jullie helers zijn.

De dingen gaan de structuur van bovennatuurlijke dingen veranderen…..bovennatuurlijke regels en dingen tot op het hoogste niveau die jullie zijn verteld door spirituele leraren, want dat niveau – waar jullie ook dachten dat het was – ging omhoog en jullie zijn uitgenodigd om samen daarmee omhoog te gaan.

Ik geef jullie informatie die zowel basaal als gevorderd is zodat de oude ziel weet dat dit niet voorbij is want wat er nu gebeurt gaat door en komt terug. Jullie hoeven nooit meer opnieuw te beginnen en wat jullie nu hebben bereikt zal verder gaan.

“Kryon, net als jouw partner Lee: Zal ik ook channelen als ik hier weer terug kom?” (Kryon lacht) Hier is het antwoord, mijn lieve vrienden: Als jullie dit willen! Maar ik heb in het verleden al gezegd dat channelen in de toekomst heel anders zal zijn. Jullie kijken over een tijdje terug en zien een oude channeling met geven en nemen en die gebeurt op de oude manier en dit zal helemaal veranderen binnen, laat ik zeggen, een eeuw, en het zal vervangen worden door wat ik intuïtief channelen noem. Jullie zullen het zelf duidelijk ontvangen. “Betekent dit dan ook dat anderen dit ook hebben en dat wij dan kunnen samenwerken als nu met het internet?” Hoe grappig dat jullie denken dat er een internet zal zijn. Wat ik zeg is dat jullie Hoger zelf en jullie DNA op zo’n niveau gaan werken dat de channeling van jullie van het Hoger Zelf, van de andere kant van de sluier, komt en dat jullie persoonlijk dit soort ervaringen zullen hebben. Hier gaat het op een dag naartoe als wij het over de toekomst hebben. De spirituele attributen van wie jullie zijn gaan zich ook ontwikkelen en verhogen. Jullie begrijpen wat ik bedoel, nietwaar….gebaseerd op wat er in dit melkwegstelsel gebeurt en op en wat degenen die jullie zaaiden hebben verteld. Jullie begrijpen het, nietwaar, dat als jullie DNA zich ontwikkelt en hoger en hoger wordt in percentage van activiteit, jullie op een plaatskomen die in de buurt komt van een meester. Dan gaat deze planeet ascenderen en ik zal niet vertellen hoe dit eruit ziet. Het is eerder gebeurd en dit is gebeurd bij jullie sterrenmoeders en dit stelt hen in staat om te komen en te gaan als zij dit willen…in de basis meer komen! Het is meer dan jullie je kunnen voorstellen en het is meer dan ik erop inga want het is nu zo dat jullie met je ogen gaan rollen als wij op deze dingen ingaan en jullie dan zeggen dat jullie het niet begrijpen. Dan zeg ik jullie dat het basis-natuurkunde is. Wacht tot jullie het uitgezocht hebben en weten hoeveel van wie jullie zijn hierbij betrokken is en wat de Schepper van dit Universum jullie gaf dat logisch is, dat wetenschap is….het volgt de regels van het fysieke….zelfs naar jullie ascensie toe. Met andere woorden jullie spiritualiteiten zijn een licht dat de Creatieve Bronnen van deze planeet, van het zonnestelsel, van dit melkwegstelsel, van dit Universum, die jullie de regels van de natuurkunde gaven.

De Schepper is de Meester van het scheppen van alle dingen. De Meester-Natuurkundige. Wees dus niet verrast als sommige dingen uitgelegd kunnen worden. Niet op de manieren die jullie al hadden zoals: Wij zien iets vreemds en snappen het niet: “God werkt op een mysterieuze wijze!” Het is inderdaad een manifestatie…..van de controle over het fysieke! Het moet logisch zijn en dit zal het ook zijn.

Met dit alles bedoel ik: Jullie zijn niet klaar. Ik wil dat jullie hier vandaan gaan en er vandaag iets aan jullie is toegevoegd. Dit betekent dat jullie meer zijn als jullie vanuit je stoel opstaan dan toen jullie vandaag of gisteren gingen zitten. Jullie zullen vragen: “Hoeveel meer en wat is het?” en ik zeg tegen jullie: “Dit is zo lineair! Waarom zeggen jullie niet: “Dank u wel, Spirit, voor de dingen die aan mij zijn toegevoegd en die zo diepgaand zijn dat ik hen niet kan begrijpen, maar oh…..wat kan ik hen goed voelen en oh, wat kan ik hen goed gebruiken….en dan zullen jullie het begrijpen….deze rijpheid, volwassenheid, die naar jullie als oude zielen toe komt.

Voor nu was dit het.

En zo is het.

Kryon