Kryon in Boston. 1 De Vonk

Live Kryon Channeling:
Kryon in Boston. 1

De Vonk

  20 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De boodschap die jullie zojuist hebben gehoord van Marilyn die op dit moment links van mij zit, is mijn boodschap. Als jullie channeling in het algemeen willen analyseren – de boodschappen van de Bron in het algemeen – in de nieuwe energie, zullen jullie de woorden vinden. Jullie zullen de zienswijzen en de instructies vinden in hen allemaal. Dit is wat channeling in het oude scheidt van die van vandaag….iets waar wij het later vandaag misschien over hebben. Maar Marilyn heeft iets naar voren gebracht die wij nu verder willen verhogen. Ik noem het De Vonk en neem jullie ergens mee naartoe. Wij hebben dit eerder al subtiel aangehaald. Ik neem jullie mee naar een plaats waar jullie al eerder zijn geweest, lieve mensen, en jullie zullen daar weer naartoe gaan. Ik wil niet dat het een trieste plaats is, ik wil dat het een vreugdevolle plaats is en ik zal die beschrijven als jullie laatste adem.

Ik wil graag iets zeggen dat altijd gezegd kan worden tegen de oude zielen in deze zaal. Wat ik hiermee wil zeggen is dat hier geen nieuwelingen zijn, jullie allemaal! Ik ben eerder bij deze planeet geweest. Sommigen van jullie zijn heel oud maar jullie hebben allen vele levens gehad. Dit is het wat jullie naar deze plaats brengt, naar de realisatie van het willen, te zitten en te luisteren naar deze boodschap.

Wat er gebeurt tijdens jullie laatste adem zou ik de Vonk willen noemen. Er is een punt waarop jullie je alles herinneren. Deze laatste adem. Of dit nu snel gaat of iets langzamer….de Vonk komt. Na de Vonk stopt de linearisatie van het leven omdat het bewustzijn dat jullie lichaam verlaat een multidimensionaal, mooi en prachtig bewustzijn is en die vonk – als je het een Vonk wilt noemen – zijn jullie met je laatste ademhaling…..en dan….dank je wel….en herinneren jullie je alles en realiseren jullie je de pracht van de ziel die jullie zijn en dat jullie gewoon weer door nog een leven zijn gegaan en dat jullie altijd bewust zijn van alles.

Nu wordt het een beetje gecompliceerd omdat een deel van die ziel achterblijft op de planeet. Een deel gaat naar de andere kant – als jullie het zo willen noemen – maar een deel blijft bij jullie geliefden. Het is een multidimensionaal aspect, maar daar willen wij het nu niet over hebben. Wij willen spreken over de Vonk! Er is een moment, lieve mensen, waarop jullie niet langer mens zijn….als jullie je alles herinneren. Kunnen jullie je voorstellen dat jullie verder kijken dan licht? Kunnen jullie je voorstellen dat jullie de liederen van het Universum horen en het licht in de liederen zien? Kunnen jullie je voorstellen dat jullie op dat moment worden begroet door de myriaden die je naam zingen en zeggen: “Welkom Thuis!” wat misschien wel aangeeft dat dit een uitstapje was.

Dit is wat er aan de hand is: attributen van deze Vonk worden verhoogd en wat ik daarmee bedoel is dit: Ik ga ascensie herbenoemen omdat dit de tijd van ascensie is. Vele mensen vragen wat er gaat gebeuren want zij hebben er veel over gehoord. “Zullen wij verdwijnen….hier of daar naartoe gaan?” Dan zeg ik: Jullie luisteren naar kinderverhaaltjes over wat iemand verwachtte te zien die geen idee had van de majesteit en de luister van de waarheid. Ascensie is als een levende mens een deel van de Vonk heeft. Op een bepaald moment in hun leven is er ineens een realiseren en realiseren zij opeens dat zij geweldig zijn in de ogen van God en dat liefde meer betekent dan zij ooit hebben gedacht toen zij dit woord op school hoorden…toen zij dingen gingen bekijken met integriteit en compassie en zagen dat deze energieën meer betekenen dan ooit tevoren en connecties zien en het Veld begrijpen en hoe alles met elkaar is verbonden….hoe prachtig het Plan is….geen systeem maar een plan dat jullie op manieren verbindt met anderen die niet alleen liefhebbend zijn maar ook praktisch en zinvol zijn. Zijn zien hun eigen lichaam anders en realiseren zich dat hun leeftijd niets te maken heeft met de manier waarop zij zich voelen. Zij stappen uit alle realiteiten die hun ouders hen hebben verteld, wat de kerk hen vertelde, wat hun vrienden hen vertelden en zij kijken terug en zien dat een deel van de realiteiten waarheid waren….met name degene over de liefde van God, maar zij gaan het universele ervan inzien., de enormiteit ervan en het feit dat zij er middenin zitten…als mensen die de planeet rondlopen….als geascendeerde mensen met de Vonk!

Dit is niet dezelfde Vonk als degene die jullie hebben bij je laatste adem…het is een veranderde Vonk….het is een bewustzijn dat verder gaat dan wat dan ook, dan welke openbaring die jullie ooit hebben gehad over wie jullie zijn. Maar jullie kijken in de spiegel en zien iets dat jullie niet hadden verwacht en dan gaat de vraag beantwoord worden: “Lieve Spirit, is het werkelijk waar dat ik hier niet bij toeval ben? Lieve Spirit, is het waar dat ik hier niet ben om slachtoffer van deze wereld te zijn? Lieve Spirit, heb ik echt controle over kansen?” Op al deze vragen is het antwoord: JA, dat kunnen jullie. Ja, lieve mensen, dat kunnen jullie! Dat is de Vonk. Jullie zien dit zo duidelijk tussen mensen, zelfs in een bijeenkomst zoals deze. Er zijn zoveel mensen die met name op een grote bijeenkomst nieuwsgierig komen om te zien wat er gebeurt. Anderen komen omdat zij vaak mediteren en de energie willen voelen. Anderen komen gewoon uit nieuwsgierigheid en anders niets en hebben geen interesse in het bovennatuurlijke en sommigen komen voor een verandering van hun leven. Daar zitten zij dan en het maakt hen niet uit waar zij zijn en vinden het interessant wat zij horen want zij hebben de Vonk en zij herkennen die en kennen hem vanwege iets waarvoor zij klaar zijn en zij horen de waarheid en zij kennen de waarheid en voelen zich thuis bij de waarheid en zij begrijpen de Vonk. Zij horen de muziek op een bepaalde manier, de muziek van het Universum die hun naam zingt en zij horen die met een reden. Dan zien zij de mogelijkheden om zichzelf te helen en daarvoor zijn zij gekomen en daar zitten zij dan met de Vonk terwijl de tranen over hun wangen lopen en zij op dat moment een healing hebben. Als jullie interdimensionaliteit zouden kunnen zien, zien zij met kwantumzicht om dat hun Merkabah helemaal is veranderd en vlak naast hen kan er iemand zitten die bezig is een lijst op te maken met klachten over de bijeenkomst.

Dat is het verschil, lieve mensen, dat is de Vonk, en dit is nieuw omdat er een tijd was waarin de Vonk alleen maar beschikbaar was bij de laatste adem. Nu gaan oude zielen dit zien en gebruiken en jullie kunnen dit zien omdat zij een vreugdefactor ontvangen en dit betekent dat wat zij doen en waar zij ook zijn….zij kunnen lachen. Als zij nieuws ontvangen dat triest is voor hen persoonlijk en zij kunnen onmiddellijk glimlachen en de aandacht richten op de dingen die zij aanvaardbaar vinden en de betekenis die zij er binnenin aan geven. Als zij persoonlijke informatie ontvangen die hun hart verdrietig maakt, de dood van een vriend bijvoorbeeld, kunnen zij direct glimlachen en zeggen: “Dit is goed want mijn vriend heeft de Vonk! Deze vriend van mij weet hoe belangrijk hij is in het Universum terwijl hij daar nooit aan heeft gedacht. Mijn vriend is geweldig!” Het bewustzijn ziet dingen anders. Als jullie die Vonk hebben gaan jullie naar een geascendeerd bewustzijn en zien jullie anderen op een andere manier; jullie zien situaties anders en worden minder snel kwaad en lachen eerder.

Dit is waar wij al dertig jaar over hebben gesproken…de veranderende mens….maar Marilyn zei dit het best: “Jullie kunnen dit hebben. Jullie kunnen jezelf gewoon zien en makkelijk begrijpen….gewoon omdat het nu beschikbaar is.”

De woorden die jullie tegen jezelf spreken zijn vol betekenis, lieve mensen. Al deze dingen maken onderdeel uit van de leringen die wij deze dagen hebben….maar ik wil dat jullie je de Vonk herinneren want die is belangrijk en hij komt bij jullie op vele manieren. Het is een ontwaken naar een groter bewustzijn en groter dan jullie ooit dachten dat jullie waren. Innig geliefd in de ogen van God.

Meer dan jullie ooit verteld is zijn jullie geweldig op deze planeet!

En zo is het.

Kryon