Kryon in Boston. 2 Oude en Nieuwe Boodschappen

Live Kryon Channeling:
Kryon in Boston. 2

Oude en Nieuwe Boodschappen

  20 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik wil vanavond een boodschap brengen in deze korte momenten. Hij gaat over de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe energie…hoe het nog niet zo lang geleden was en hoe het vandaag is en hoe moeilijk het voor mensen is om het feitelijke verschil te zien door de verwachtingen die zij hebben over het voortgaan van de oude manieren. Dit heeft te maken met channeling. Het heeft te maken met degenen die niet luisteren naar channeling maar die lezen. Degenen die verder gaan dan de sluier en informatie oppikken en terugkomen en dit aan jullie geven. Bij de channeling die jullie hier zien gaat het om real-time-communicatie van wat anderen hebben gezegd. Dit hele “sluiergedoe” – jullie zullen het begrijpen – is jullie begrip over het scheiden van God van jullie. Dus hebben jullie een muur gebouwd en wij hebben het eerder over deze muur gehad….hoe jullie erbij kunnen komen en er doorheen kunnen gaan. Lieve mensen, er is niet echt een muur….behalve in jullie geloof. Dat is de muur. “Kryon, vertel jij ons dat er geen sluier is?”

Ik vertel jullie dat er een sluier is en dat deze sluier jullie geloof is. Het hoger bewustzijn dat eraan komt zal het geloof dat vals is oplossen omdat het valse geloof zichzelf als vals zal vertonen als een nieuw geloof als waarheid zal worden bewezen. Het zal een tijdje duren, maar ik wil er met jullie doorheen gaan en ik kan dit niet doen zonder aan te halen wat jullie “het Veld” noemen. Wij hebben eerder channelings gegeven over het Veld maar ik zal jullie vertellen dat het Veld een grote soep is van onvervulde, niet gerealiseerde potentiëlen die jullie hebben, die jullie samenleving heeft, die de Aarde heeft, die er altijd zijn. Het is de plaats waar jullie synchroniciteit scheppen waarvan jullie denken dat jullie het niet kunnen omdat jullie denken dat jullie in een wereld van kansen leven. Omdat jullie niet geloven dat bewustzijn kan veranderen wat “zou kunnen zijn” omdat jullie dan degenen zijn die de toekomst veranderen met je eigen geest. Ik zal jullie iets vertellen….Dit is een zeer goed idee. Wisten jullie dat jullie je eigen realiteit kunnen leiden door de hoogte van je bewustzijn en het geloof dat jullie kunnen hebben omdat jullie naar het Veld gaan en daar intuïtief ideeën oppikken die jullie van A naar B kunnen laten bewegen en ook naar plaatsen kunnen gaan waar C jullie kan ontmoeten? Dan zullen jullie zeggen: “Ik heb veel geluk gehad omdat ik dit heb gedaan terwijl jullie niet begrijpen dat jullie dit hadden gepland! Zie je, zo komen wij snel in discussies die heel intellectueel zijn over wie wie controleert en of dit gepast is….zonder enig idee dat jullie aan samenhang-creatie hebben gedaan….waar iedereen hetzelfde idee heeft. Het LIJKT er alleen op dat men verschillende ideeën had die samenkomen. Dit snijdt geen hout voor velen van jullie.

Ik zal jullie vertellen over een oude energie waarin channeling anders was, en ik wil jullie ook vertellen dat channeling….alle channeling….een relatie heeft met het Veld! Als ik jullie over dingen in de toekomst vertel, vertel ik jullie over de zwaarste potentiëlen die daar zijn – als jullie zo willen denken over wat het Veld is. Wij hebben het eerder verteld: als je denkt aan een sneeuwbal die een heuvel af rolt is het niet moeilijk om te zeggen dat er een sneeuwbal van de heuvel rolt en het is aannemelijk welke kant hij uit rolt zodat jullie kunnen bepalen waar hij waarschijnlijk terecht zal komen. Doen jullie dan een profetie of berekenen jullie gewoon waar de sneeuwbal terecht zal komen omdat er potentiëlen zijn ontwikkeld, helemaal om jullie heen….het bewustzijn van beschaving waarin jullie zijn en dit betreft vele dingen….regeringen, het zakenleven en de financiële wereld. Er zijn vele, vele potentiëlen en sommige zijn heel hoogstaand en andere niet. Als jullie dus naar het Veld gaan….waarover, over welk potentieel, rapporteren jullie dan? Welke zien jullie als “ziener?” Welk potentieel wordt er aan jullie gerapporteerd? Ik zal het jullie vertellen: degene die de grootste sneeuwballen zijn! Ik geef jullie ook andere! Dat wil niet zeggen dat zij gaan gebeuren, lieve mensen, het is een metafoor en die zegt dat dit de hoogste potentiëlen zijn en wij hebben hen eerder gezien….dat er ook andere sneeuwballen rollen en de grootsten mogelijk uiteen zullen spatten….misschien. Dit is wat er wordt gerapporteerd.

Ga terug met mij, zo’n veertig jaar terug. Ga met mij terug naar de zeventiger jaren, en laten wij het hebben over wat er werd gerapporteerd. Laten wij even naar de channelaars gaan en de ziener….degenen die toen rapporteerden en naar wat zij vertelden.

Nummer een: er was geen overeenstemming….als dit jullie is opgevallen. Zij zeiden allen verschillende dingen….en wat zij al vertelden was hel en verdoemenis. Zij hadden allen andere ideeën of het nu Scallion was of Gordon Michael. Laten wij het even over Gordon Michael Scallion hebben. Zacharias was er ook bij betrokken om jullie hel en verdoemenis te brengen. Hadden die mensen het verkeerd? Laten wij het daar even over hebben. Gordon Michel Scallion ging naar wat jullie de ethers noemen en wat wij nu het Veld noemen, en hij zag wat hij zag. In hoofdzaak sneeuwballen. Dit is een metafoor! Hij rapporteerde over wat hij had gezien….de meest prominente sneeuwballen die er waren en zij gingen allemaal over hel en verdoemenis. Hij kwam terug en maakte kaarten over hoe de Aarde eruit zou gaan zien en die liet een catastrofe van de hoogste orde zien die eraan kwam. Van de hoogste orde! Californië zou overstroomd worden. Iowa zou de  kust worden en dit zou over de hele wereld gebeuren….het was schokkend. Vele mensen waren bang en er waren mensen die Gordon Michael vertrouwden en zij verhuisden naar gebieden die boven het water zouden blijven….over alle aardbevingen en verschuivingen van de tektonische platen en alle rampen die er zouden komen op plaatsen waar zij nooit eerder waren en er zouden miljoenen en miljoenen mensen omkomen. Seth gaf jullie andere informatie over een ontbrekende planeet….een die hier in een omloop was en op de een of andere manier verloren zou gaan. Hij kwam terug en jullie stonden versteld….hij gaf zelfs het jaar….en dat was angstaanjagend. Hoe kan dit? Hoe kunnen jullie channelaars en helderzienden hebben die dit soort dingen konden bespeuren en jullie zo’n verbazingwekkende vernietiging konden brengen, dood en horror? Ik zal het jullie vertellen. In een oude energie, lieve mensen, is dit wat zij zagen! Zij zagen de sneeuwballen die de menselijke natuur weerspiegelden. Zij zagen buiten henzelf niet wat goed was en wat redding voor de planeet zou zijn want dat was helemaal niet de manier waar het naartoe zou gaan….in de zeventiger jaren was dit niet waar het naartoe zou gaan. Jullie gingen in de zeventiger jaren naar de derde wereldoorlog. Ik heb jullie dit eerder verteld….hadden zij het verkeerd…NEE!!! Zij gingen daar naartoe en maakten een aanname op grond van wat zij daar zagen in een oude energie over wat er evenredig was aan een planeet die zichzelf uiteindelijk hoe dan ook zou vernietigen.

Zien jullie het plaatje? Jullie weten dat ik gelijk heb want als jullie hun werk volgden is dit wat zij jullie vertelden. Nu terug naar Gordon. Gordon Michael kon nooit gelijk krijgen want steeds als hij naar de andere kant van de sluier ging waren de sneeuwballen veranderd en de landkaarten veranderd…..hij maakte een landkaart en die was totaal anders dan de vorige maar het enige dat wel algemeen was waren miljoenen doden. Het was allen een herschikken van wat er zou gaan gebeuren. Al snel hadden zijn volgers dit in de gaten. “Wij zien steeds een andere kaart….welke is het? Waar moeten wij naartoe?” Hij deed dit meer dan drie keer….meer dan drie landkaarten die allemaal werden gepubliceerd. Nu wil ik het even voor Michael Gordon opnemen want hij geloofde in wat hij zag en dit publiceerde hij, ook al was het anders. Hij zag het en publiceerde het omdat hij het zag! Hij kon het niet helpen wat hij zag, maar uiteindelijk zag hij iets dat niemand anders dan hij zag. Het water op zijn landkaarten werd met elke map een beetje anders. ..er was een beetje minder overstroming….er was een beetje minder vernietiging en hij realiseerde zich dat dit allemaal metaforisch was. Bij de beschrijving van zijn landkaart – jullie kunnen het heden ten dage nog zien – schreef hij: Bewustzijn zou dit allemaal kunnen veranderen, zoals mijn landkaarten zijn veranderd. Het hangt af van het bewustzijn van de mensheid.

Vroeg in de zeventiger jaren begon een man die jullie alleen maar slecht nieuws bracht, iets te zien dat niemand anders zag. Bewustzijn begon te veranderen, zelfs toen al. Jullie hebben dit kunnen zien aan mijn komst en de val van de Berlijnse muur en jullie hebben gelijk want ik zou hier niet komen om jullie te begeleiden door de Opwaardering als de muur niet was omgevallen, maar hij hield op te bestaan zoals jullie weten. Dit was het einde van de grote sneeuwbal.

Jullie zouden kunnen vragen: “Wacht even. Wat gebeurt er met de grote sneeuwballen die van de heuvel af rollen?” Zij lossen op! Wat gebeurde er met de Sovjet Unie, was dit groot genoeg voor jullie? Als iemand jullie had verteld dat deze regering die er vijftig jaar was een Nemesis (iets dat iemand niet kan veroveren, Henk) zou zijn voor Amerika, was die in een oogwenk verdwenen….zonder revolutie en de burgers achterliet met de vraag wat er was gebeurd en de leiders die zich afvroegen wat er was gebeurd. Zouden jullie het geloofd hebben? Dat is een zich oplossende sneeuwbal! Dit is wat er gebeurt, lieve mensen, als het bewustzijn van de mensheid dingen ging scheppen die jullie niet hadden verwacht. Ik geef jullie tijd om de puntjes te verbinden waarbij jullie kijken naar wat was en wat is en je realiseren dat hel en verdoemenis nu verdwenen zijn. O, er zijn nog wel mensen die ervan overtuigd zijn dat de donkere energie nog steeds hier is. Zij zullen jullie vertellen dat het nog steeds gaat gebeuren en alleen maar de datums zijn verschoven. Zij raken zelfs in vervoering als zij vertellen over een gebeurtenis zie zoveel levens zou gaan kosten. In hun wereld komt Armageddon er nog steeds aan en zij zullen jullie dit ook vertellen en als de wereld zich aan het reinigen is kunnen jullie het zien in het nieuws. Zij zullen klaarstaan en zeggen dat dit donker, smerig is, maar dat is niet zo, en zij zullen dit tot hun dood aan toe doen en dit komt, lieve mensen, omdat zij erin hebben geïnvesteerd.

Er zijn zoveel mensen die er nog steeds in hebben geïnvesteerd dat alles slechter wordt. Zij hebben dit geschapen in hun eigen leven en ik wil dat jullie in de gaten hebben dat zij vroeg zullen sterven. De meesten van hen….omdat zij niet begrijpen dat zij hun leeftijd kunnen verlengen en zichzelf kunnen helen door het licht dat zich door de Opwaardering gaat voordoen op de planeet. Mijn partner heeft onlangs met vele channelaars channelings gehouden, vier of vijf in Amerika en vijf of zes in Europa en hij was er nooit bang voor dat de informatie ooit anders zou zijn dan wat ik jullie vandaag geef omdat het meeste daarvan direct uit het Veld komt…en zij zien sneeuwballen….dingen die niemand verwacht. Er zijn Jokers die dingen brengen die niemand verwacht, maar zij zijn er wel. Misschien dingen die de Aarde zullen reinigen. Er zullen dingen worden onthuld die later zullen worden uitgevoerd, zoals jullie zullen begrijpen. Allemaal onverwachte dingen die jullie nu gaan krijgen. Wij hebben jullie verteld over de paus en die kwam er. Wij hebben het jullie verteld over het potentieel van Noord Korea en dit gebeurde. Toch zijn er nog steeds mensen die zeggen dat dit niet zo is. Zij zeggen: “Wij zullen wel zien” omdat zij niet geloven dat zoiets ooit zou kunnen gebeuren omdat dit buiten de doos valt van wat er in het verleden is gebeurd.

Welkom in een toekomst die niet wordt gecontroleerd door dingen die in het verleden gebeurden….maar er zijn nog steeds mensen die jullie in de ogen zullen kijken en zeggen dat jullie verdoemd zijn en dat alles uiteen zal vallen.

Lieve mensen, ik heb jullie zo vaak verteld over de komende kou. Dit is geen hel en verdoemenis….dit is gewoon een cyclus van de planeet die er ook al was lang voordat jullie hier waren. Het is een cyclus die op zoveel manieren kan worden uitgelegd, op zoveel angstaanjagende manieren en dat jullie die hebben veroorzaakt omdat mensen afschuwelijk zijn en geen recht hebben om hier te zijn en in zonde zijn geboren en de Aarde compleet en totaal uitwonen. Wel, jullie wonen een deel ervan uit maar ik zal jullie vertellen dat de Aarde veel weerbaarder is dan jullie denken. Een hoger bewustzijn zal ermee stoppen om de Aarde te vervuilen….dit is een gegeven en jullie zullen dit ook doen. Ik zeg jullie dat wat er nu gebeurt niet door jullie is veroorzaakt. Dit is gewoon volgens schema. Meteorologen, als jullie de Aarde bestuderen en niet geloven wat ik zeg, waarom gaan jullie dan de zon niet bestuderen? Dan zal er iets in je geest gebeuren omdat jullie opeens een samenhang zullen zien tussen de activiteiten van de zon en de weersactiviteiten en de cycli van de planeet en als jullie verder kijken dan de planeet zullen jullie het snappen.

De kosmos is betrokken bij de cycli; de zon is betrokken bij de cycli en wij hebben jullie verteld dat het, waar het nu koud is, kouder zal zijn en er plaatsen zullen zijn – zelfs in jullie land – waar het hele jaar door sneeuw zal zijn en dat het goed met jullie zal gaan, als jullie er klaar voor zijn en wij hebben jullie oplossingen gegeven voor energie en dingen verteld waar jullie naar kunnen uitkijken. Het is er nog niet….jullie hebben tien jaar maar het komt eraan lieve mensen. De koude winter van het afgelopen jaar was het begin van wat ik jullie vertel. Het is geen hel en verdoemenis…dit is praktische realiteit omdat het in het Veld is. Dit is wat de Aarde eerder heeft gedaan en het is op schema en de Aarde doet dit nu weer. Jullie realiseren je toch dat de gletsjers en het ijs op de Noordpool al vele malen is gesmolten en zich dan weer vormden….vele malen! En in dit proces zijn er vele vernietigingen geweest. Dit is wat de Aarde doet….jullie zijn daar niet bij betrokken! Hierbij zullen velen zich niet goed voelen die hier bij deze channeling aanwezig zijn. Goed, laten wij elkaar over tien jaar weer spreken. Jullie zullen het zien gebeuren en dan zal jullie een licht opgaan. “Wat als dit een cyclus is? (Kryon lacht) Dan kunnen jullie weer naar deze channeling luisteren of hem herlezen.

Ik zeg jullie dat er goed nieuws is in al deze dingen: weten dat dit een geavanceerde cyclus is in de geschiedenis van de mensheid is en het een goed ding is zodat jullie niet bang hoeven te zijn en weten wat jullie moeten doen zodat jullie het zullen overleven. Allemaal! Jullie hebben de technologie. Begrijpen is alles wat jullie hoeven te doen. Daarom ben ik hier….om jullie te begeleiden door plaatsen waar jullie nooit zijn geweest….om situaties waarin jullie zijn te doorzien en de dingen te identificeren waarvan jullie denken dat zij negatief zijn en te begrijpen dat dit gewoon het begin is van de schoonmaak…..je moet eerst het vuil zien voordat je het schoon kunt maken….en jullie ZIEN het vuil!!! Er komt nog meer.

Lichtwerkers, oude zielen, dit is een planeet die is ontworpen zodat jullie hier kunnen zijn. Het is tijd!  Dit is een planeet die is ontworpen zodat jullie hier in deze tijd kunnen zijn om het zinvol te maken, anderen om je heen over de zin hiervan te vertellen en dat het niet iets is dat onverwacht kwam….behalve de Opwaardering. De Opwaardering kwam op het laatst mogelijke moment….er waren nog maar een paar jaar over en jullie zouden alle dingen hebben gehad waarover de oude profeten jullie hebben verteld….want die sneeuwbal rolde!!!

Zij hadden het niet mis, leve mensen, zij pikten gewoon de potentiëlen die op dat moment het hoogst waren….totdat het allemaal veranderde. Dit kwam omdat jullie het veranderden, en wij hebben dit eerder gezegd….collectief, over de hele planeet. Jullie bevinden je nu in een tijd waarvan jullie dit niet hadden verwacht; een tijd zonder profetie. Zoek het maar op….alle oude profeten zijn omver gevallen en zelfs degenen van de inheemsen die de opwaardering door de precessie van de equinoxen voorspelden namen jullie alleen mee naar die opwaardering en niet verder dan dat. Niet echt, en dus is er geen profetie die vertelt wat er voor jullie in het vat zit over waar jullie naartoe gaan of hoe snel dit zal gaan en daarmee zitten degenen die het willen weten niet zo lekker. Er zullen daarom altijd mensen zijn die terug willen gaan en jullie de cycli laten zien van de oude energie en jullie naar een plaats van angst willen brengen. Dit is net als jullie die hier zitten en jezelf hebben genezen van flinke ziekte en begrijpen hoe bewustzijn werkt en jullie zitten daar compleet schoon en ontmoeten iemand die jullie kaarten en grafieken laat zien waaruit blijkt dat jullie nog steeds ziek zijn. Dit is precies waarover ik het heb. De planeet kan er ziek uitzien omdat er overal vuil is, maar lieve mensen, dat is maar een detail voor degenen die schoonmaken….en dat zijn de oude zielen! Dit zijn degenen die luisteren en lezen….degenen die hier zijn en het zullen er meer zijn. Ik wil jullie het verschil laten zien tussen het oude en het nieuwe, zelfs bij het channelen en de lezers….het verandert, lieve mensen….planetair gezien….universeel! Er komen al steeds meer mensen die licht hebben gezien in plaats van duisternis als zij gaan zien hoeveel de sneeuwballen zijn veranderd, waar zij naartoe gaan en hoe groot zij zijn. Het is verbazingwekkend.

Sommigen zullen voor altijd veranderd hier vandaan gaan en anderen zullen zich afvragen wat er is verteld. Dit is gewoon de manier waarop mensen met deze dingen omgaan.

Als jullie vandaag hebben opgelet en een of andere energie hebben gevoeld, verlaat deze plaats dan anders, verlicht….dat is het doel van Kryon.

En zo is het.

Kryon