Kryon in Boston. 3 – Terug naar de Basis

Live Kryon Channeling:
Kryon in Boston. 3

Terug naar de Basis

  20 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Alweer heeft Marilyn de woorden realisatie geïntroduceerd….realisatie…vlak voor jullie ogen die andere dingen zou kunnen betekenen. Als ik deze korte boodschap voor jullie een titel zou moeten geven zou ik zeggen: Terug naar de Basis. Er zijn vele mensen die naar de boodschappen van Kryon komen. Het is een gechannelde boodschap en zo gauw dit begrepen is zijn er mensen die zich ervan afwenden omdat de training die jullie hebben gehad zegt dat dit niet nauwkeurig is, raar en vreemd. “Zeker niets voor mij” zullen zij zeggen. “Niets wat ik zou willen weten” zullen zij zeggen.

Wat is de reden, de basisreden, dat deze boodschappen bestaan? Het antwoord is wat jullie vandaag al hebben gehoord om je iets te realiseren dat onbekend is geweest voor jullie en misschien iets dat anders is dan jullie dachten. De dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn is de boodschap van de dag. Ik breng dit jullie vandaag weer. De basis is dit: Wat als jullie iets hebben gemist? Misschien noemden jullie jezelf bewust of spiritueel op welke manier of niveau van bewustzijn jullie je ook bevinden. Er is het idee dat jullie weten wat jullie doen. Is het ooit bij jullie opgekomen dat wat jullie weten hetgeen is wat anderen jullie hebben verteld over wat jullie doen? Wij hebben het eerder gezegd…het pad dat jullie als kind namen….wat jullie ouders je vertelden over wat je moest geloven. Het zou verraad zijn als je dit niet deed. Jullie gingen naar degenen die de juiste kledij droegen en naar de juiste gebouwen en de juiste bijeenkomsten. Als jullie blijven luisteren zal ik jullie meer vertellen over jullie spiritualiteit, maar dit is wat jullie geloven.

Is het mogelijk dat er meer is? Is het mogelijk dat dat jullie je realiseren dat hetgeen jullie geloven al honderden jaren op jullie is geplakt? Jullie zouden zeggen dat het in de Schrift en in de geschriften staat geschreven en dat dit nu hetzelfde is als het toen was. Wat als ik jullie vertel dat de liefde hetzelfde is als toen en dat de liefde van God hetzelfde is als toen? Maar wat als ik jullie vertel dat jullie de kerninformatie gemist kunnen hebben? Daar is de channeling voor. Het onthult iets en in de onthulling ervan vraagt het jullie: is dit logisch? De onthulling is alweer geweldig en hij vecht niet tegen de dingen van God die jullie zijn verteld over de liefde van God. Het herschrijft niets van wat jullie zouden kunnen weten over de manier waarop de compassie van God van jullie houdt. In plaats daarvan breidt het de horizon van de waarheid uit. Het gaat ook over de regels waarvan jullie je realiseren dat zij in hoofdzaak van mannen waren en enkelen zullen zeggen: “Dat is wat ik geloof” en zetten of leggen de boodschap opzij. Anderen zeggen “Nu ik op deze tweesprong ben….vertel mij wat ik heb gemist!” Dit zijn degenen die klaar zijn voor realisatie. Hier is wat jullie hebben gemist: lieve mensen, jullie ziel op deze planeet is hier met een doel. Lieve mensen, jullie zijn prachtig geboren en niet in zonde. De liefde van God is het bewijs hiervan…God plaatst jullie niet met vrije keuze op deze planeet om jullie daarna onmiddellijk te veroordelen voor jullie vrije keuze. God heeft jullie niet hier geplaatst om jullie daarna voor eeuwig te straffen als een disfunctionele vader. Net als jullie bij je kinderen want dat is niet gepast volgens de regels van de mensen. In plaats daarvan houdt God zoveel van jullie dat jullie dit elk moment van elke dag zouden moeten voelen en begrijpen dat deze liefde zich op zoveel manieren manifesteert zoals ik jullie heb verteld…dat de pracht en de kracht die jullie hebben zo groots is dat dit regelrecht gaat naar de instrumenten en gereedschappen die jullie altijd hebben gehad. Laat niemand jullie vertellen dat jullie vanwege je leeftijd een bepaalde ziekte zouden moeten hebben. Toch hebben jullie dit ook geaccepteerd.

Wat is de kernwaarheid? Alweer: jullie zijn hier niet bij toeval. Jullie zijn hier om op een prachtige manier te overleven, een manier die liefde, compassie en begrip heeft en waar jullie de pracht vieren die jullie zijn….een basiswaarheid die nu weer opnieuw leven in wordt geblazen. Van die van een boze, oordelende God naar een God die innig van jullie houdt en jullie als geweldig ziet….elke ziel is prachtig en elke ziel heeft de vrije keuze om dit te zien.

Wisten jullie, terugkomend op leeftijd, dat als jullie niets doen, je lichaam zichzelf ouder zal laten worden? Dit is een verkeerde houding, lieve mensen, maar als dit bewustzijn van pracht ertegen gaat praten, tussenbeide gaat komen, het lichaam gaat vertellen over zijn vitaliteit en jeugd en het feit dat het “schoon, helder” is, kunnen jullie zien dat degenen om jullie heen ouder worden en jullie niet. Dan begrijpen jullie de pracht dat jullie controle hebben over dingen waarvan jullie is verteld dat jullie dit niet konden. Waar eindigt dit? Het antwoord is: het eindigt niet! Er zijn zoveel kernwaarheden die zo groot zijn dat jullie je er verloren door voelen en er niet naar willen kijken. Dit is de reden voor het feit dat wij channelen en hier te komen om jullie deze kerninformatie te geven die prachtig is en die er niet is om mensen angst aan te jagen, slecht nieuws te brengen of hen te vertellen dat zij dit of dat moeten doen. In plaats daarvan is het om te vertellen: luister hiernaar en het zal voor jou logisch zijn….of niet. GOD KENT JE NAAM!! Jullie zijn prachtig in de ogen van God….gemaakt naar het beeld van de Liefde die God IS. Misschien is het tijd om te herschrijven wat jullie denken….met vrije keuze. Om je voordeel te pakken van iets dat zo groot en groots is. Als jullie dit bewustzijn hebben brengt het jullie ertoe om te zeggen: “Misschien zijn dingen niet altijd wat zij lijken te zijn?” Daarom zijn wij hier.

Dit is een basisboodschap waarvan het misschien nodig was dat jullie die weer zouden horen. Niet om jullie bovennatuurlijke informatie te brengen die jullie verrast door zijn vreemdheid en die ongelooflijk voor jullie is, maar in plaats daarvan te vertellen dat God groter is dan jullie denken. God zingt jullie namen in licht, oude zielen, omdat jullie de essentie van liefde op de planeet zijn….om deze reden gemaakt en in deze nieuwe tijd is het nodig dat jullie dit inzien….als jullie dit willen, want jullie compassievolle natuur zal dingen om je heen gaan veranderen en dit zal het begin zijn van een Nieuwe Aarde….een Aarde met vrede! Daar zijn deze tijden voor en het begint NU. Hoe lang deze toename zal duren hangt af van de snelheid waarmee jullie dit doen en hoezeer jullie geloven in deze channeling.

Denk na over deze dingen. Is het mogelijk dat jullie een paar dingen hebben gemist die kerninformatie zijn en prachtig en waar?

Dit zou logischer voor jullie moeten zijn dan de dingen die jullie zijn verteld.

En zo is het.

Kryon