Channeling 207: Kryon in Boulder, Colorado. 1. / De Dualiteit. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in Boulder, Colorado. 1.

De Dualiteit. 1

Lee Carroll / 4 januari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de eerste channeling van het jaar 2020. Ik wil beginnen met iets dat ik al vaak heb gezegd. Jullie zitten hier in dit publiek en luisteren of lezen waarschijnlijk later, en ik wil het hebben over de reden waarom mijn partner hier in de stoel zit. Waar gaat het allemaal om? De informatie van dit jaar is toegespitst en diepgaander dan normaal omdat jullie naar nieuwe energieën gaan die zich bij jullie deels al voordoen.

Er is een Schepper en het grootste deel van de wereld gelooft dit: Een God! Er is een Schepper en het verhaal is veel grootser dan wie van jullie zich kan voorstellen omdat er een sluier is, een sluier die jullie tegenhoudt om de majesteit van jullie ziel te zien. Elke mens, ook degene die dit vandaag ziet of later leest of hoort heeft een prachtig, geweldig deel van zichzelf dat de ziel wordt genoemd. Dit is ook iets dat door miljarden mensen op de planeet wordt geloofd….de ziel is het deel dat goddelijk is, het deel dat eeuwig leeft en dus heeft het grootste deel van de mensheid al het concept van een prachtige, liefhebbende, welwillende en glorieuze God.

En de ziel? Zo vele mensen begrijpen niet dat de ziel niet op zichzelf staat en tot de Schepper behoort….waar hij ook vandaan kwam. Er zijn dus twee delen van een mens en er zijn er eigenlijk meer, maar de twee, de basis-twee, waar miljarden in geloven zijn het menselijk lichaam, het voertuig waar jullie in rondlopen, en het goddelijk deel….de ziel. Tot nu toe wordt de ziel in de energieën van het jaar nog niet (helemaal) begrepen, niet herkend, niet echt, jullie weten dat hij er is en leren erover van de Sjamanen en de leraren van de religies maar begrijpen niet echt wat hij is. Tot nu!

Als ik jullie een principe zou kunnen geven over wat er in de nieuwe energie gebeurt en wat nooit eerder is gebeurd, is dit het samensmelten van de ziel en het lichaam. Er zijn enkele interessante attributen die enkelen van jullie ervaren. Nummer een: De ziel weet alles en daarom gaan sommigen van jullie kennis ontvangen die waarlijk deel uitmaakt van een weten. Realiseren jullie je dat jullie dit nooit is geleerd? Het is een weten dat verder gaat dan het esoterische. Het is een weten van praktische spiritualiteit en er is een reden dat jullie hier zijn. Er is een mechanisme, een natuurkunde als jullie het zo willen noemen, dat van toepassing is op alles, inclusief jullie ziel. Multidimensionaliteit gaat zich voordoen en wat jullie gaan zien en ervaren in deze nieuwe energie is die versmelting en dit verklaart zoveel dingen bij mensen die hier zitten met zoveel kennis en niet weten waar die vandaan komt. Sommigen van jullie stellen die kennis ter discussie en anderen niet. Jullie realiseren je wat het is, waar het vandaan kwam en hoe prachtig het is.

Wat moet een mens daarmee doen? Dat is een les die nog moet komen, niet vandaag, maar het zal het onderwerp zijn van meerdere channelings. Wat zullen jullie doen met de informatie?  Het gaat zich vermengen met jullie lichamelijk zelf. Heeft iedereen dit gehoord? Het antwoord is NEE. De oude zielen zijn vele malen door de school van het leven gegaan en het gaat niet om privileges, lieve mensen, het gaat om ervaring. Als jullie op een school zitten herkennen jullie degenen die er pas op zitten en ook degenen die bijna geslaagd zijn…..dit is gewoon praktisch voor de oude ziel die steeds en steeds weer op deze planeet is geweest en nu informatie gaat krijgen. Maar dat is niet het onderwerp van vandaag. (Kryon lacht)

Deze prachtige welwillende God van jullie, degene die jullie delen, waar jullie bewustzijn mee delen – zijn jullie hier klaar voor – die ziel van jullie heeft een goddelijk bewustzijn van de Schepper en dit gaat een deel van jullie bewustzijn worden en natuurlijk is daar liefde en welwillendheid, maar dit gaat iets veranderen. Het is zeer basaal en wij hebben het hier en vanavond verder over. Degenen die luisteren vragen misschien waar zij de channeling van vanavond kunnen vinden en ik zeg: als jullie dit vragen luisteren jullie niet op de juiste plaats. Mijn partner heeft op sociale media een plek waar hij alle channelings op vermeld en dus kunnen jullie het vinden.

Het onderwerp is dualiteit. Het getal van het jaar – 2020 – zou jullie een aanwijzing moeten geven….het is een meestergetal, lieve mensen. In bepaalde systemen van numerologie wordt aan de 0 een waarde toegekend. In de Tibetaanse numerologie is dit niet zo. Het getal 2020 wordt dan 22. Dit is een meestergetal en het staat werkelijk voor iets waar jullie geen idee van hebben….voor kosmische wetten! Jullie kennen dit als dualiteit! Deze channeling gaat dus terugkijken op dualiteit, maar in deze nieuwe energie, lieve mensen, moet ik het noemen wat het is. Ik heb mijn partner jaren geleden verteld – onder de douche waar hij zoveel informatie ontvangt – dat hij niet als een dwaas over komt. Hij zei: “Als ik als een gek over kom, wie zal mij dan geloven?” Toen gaf ik hem een van mijn eerste stellingen die hij nu onderwijst: dat dit niet esoterisch is…..het moet werkelijkheid zijn, echt, praktisch….en het moet werken! Het is dus niet zo dat jullie lekker met de stroom mee kunnen gaan….jullie worden een zeer geïsoleerde groep waar niemand mee wil praten omdat jullie gewoon te vreemd zijn. In plaats daarvan moet het gegrond zijn en praktisch en echt, en dit, mijn vrienden, is welwillendheid en liefde en compassie, al die dingen die elke moeder begrijpt….dat is echt! Dit vertelde ik hem en hij zei dat hij mee zou doen.

Dualiteit is op deze planeet gepresenteerd als een dwaalbegrip. Als je dualiteit definieert zegt men normaal gesproken dit: Het is de worsteling tussen goed en slecht. Het is een beetje eleganter om te zeggen dat het de strijd tussen licht en donker is….al deze dingen zijn accuraat. Dualiteit werd jullie gegeven als een geschenk en het is een prachtig geschenk van vrije keuze om je eigen pad te bepalen, lieve mensen, waar jullie bewustzijn je ook mee naartoe neemt. Het is een van de prachtigste geschenken! Het verhaal gaat als volgt: In de Tuin van Eden….wij gaan voor dit voorbeeld even naar de Schrift, naar een plaats die zo welbekend en begrepen is. Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat dit verhaal een metafoor is? De Tuin is hier natuurlijk Gaia, natuurlijk is dit Gaia! Adam vertegenwoordigt alle mannen en Eva vertegenwoordigt alle vrouwen en het hele idee over hetgeen daar gebeurde was: tussenkomst. Er kwam een engel naar beneden – alweer volgens de Schrift – en raakte de mens aan en gaf hen als enigen ten opzichte van alle andere dieren op de planeet, een ziel!

Dit is het verhaal, en overigens hebben wij meer details over dit verhaal gegeven maar daar gaan wij nu niet verder op in want dit verhaal is hetgeen de meeste mensen zullen begrijpen. Deze dingen moeten logisch, praktisch en mooi zijn. Ieder van jullie zit hier als een prachtige creatie van de meest liefhebbende Bron die jullie je kunnen voorstellen. Ik heb geen woorden genoeg om jullie te vertellen over de Creatieve Bron die altijd een uitgestoken hand heeft en veelvuldig is. Spirit is een energie die niet enkelvoudig is. Het is een energie die overal is. De Creatieve Bron is geen individu, geen man met een baard, hij is liefhebbend, hij is welwillend, heerlijk! Ik wil dat jullie dit even vasthouden en dit even vergelijken met het verhaal van de dualiteit. Steeds als jullie dit soort verhalen en mythologie worden gegeven hebben jullie vrije keuze tussen deze Tuin of de Aarde en hoe dan ook…..jullie hebben een slechte keuze gemaakt! Dat is het verhaal! Het was geloofwaardig! Laat mij jullie een voorbeeld geven, moeder, vader, jullie hebben een paar kinderen in de kamer en jullie geven hen de keuze tussen salade en een chocoladereep. De kinderen weten niet beter en hebben geen enkele ervaring met beide dingen en zij hebben geen idee over de voedingswaarde als zij hun hele leven chocoladerepen zouden eten. Zij hebben geen enkel idee van al deze dingen en alles wat zij zien is dat chocoladerepen veel lekkerder zijn dan salades en dus gaan zij allemaal voor de chocoladereep! Je zou kunnen zeggen dat zij een vergissing hebben gemaakt en op dat punt in de tijd zullen zij leren, want als zij alleen maar chocoladerepen eten zullen zij ziek worden en zal er onderzoek worden gedaan….maar het verhaal is dit: zij weten gewoon niet beter en als jullie nieuwe dingen en een nieuw paradigma worden gegeven en daaruit moeten kiezen zullen jullie altijd voor de beste keuze kiezen, omdat het er nu eenmaal is.

De engelen kwamen naar beneden en gaven de mensen vrije keuze om te doen wat zij wilden en alles lag voor hen….de salade en de chocoladereep….en zij maakten een fout!

Wat doen jullie met een kind dat deze fout maakt….met al de kinderen in de kamer? Volgens jullie eigen spirituele systemen maakten zij fouten en moesten dus gestraft worden. Niet alleen dat, hun voorouders worden gestraft en verder werkt deze chocoladebeslissing duizenden jaren lang door en worden jullie daarvoor gefolterd. (Publiek lacht) Dit was het gangbare verhaal van de chocoladereep en de salade! Miljarden mensen doen ongeveer hetzelfde en zien God met een stok in haar hand….God met een stok! Lieve mensen, dat is niet de God die in jullie is. Met het Scheppingsverhaal hebben jullie een fout gemaakt en worden daar eeuwig voor gestraft….klinkt dit logisch voor jullie? Klinkt dit praktisch, redelijk, dat een Goddelijke God niet zou doen wat jullie met je kinderen doen? Hoe dit in de loop der tijd in jullie mythologie is opgenomen is begrijpelijk vanwege de energie toentertijd voorhanden was. Er was gewoon niets beters, echt niet.

Oude zielen beginnen wakker te worden. Deze channeling is er niet om wie dan ook als fout aan te merken….hij is eerder bedoeld als een explosie van spirituele logica. Die ziel van jullie is geweldig en dat zijn jullie ook. Laat niemand jullie vertellen dat jullie in zonde zijn geboren. Dat is mythologie, en het is een mythologie die nergens op slaat met een God die wonderschoon is en die jullie schiep in het beeld van liefde….allemaal geschapen naar zijn/haar beeld…het beeld van liefde en niet het beeld van straf of martelingen. Zelfs vandaag geloven miljarden mensen dat zij als zij overlijden bij een engel komen en als zij niet goed hebben geleefd, doorgestuurd worden naar een gevallen engel als gevolg van een oorlog in de hemel. Dit is het kinderverhaal van de eeuwen, lieve mensen, het slaat nergens op! De liefde van God die zovele mensen voelen is totaal nauwkeurig en niet het deel van de martelingen en het kwaad en een beslissing over of jullie het goed of fout hebben gedaan…..dat is geen vrije keuze! God heeft jullie vrije keuze gegeven en zal niet oordelen over deze keuze.

Ik definieer dualiteit vanavond anders vanwege de toekomst….dualiteit is de schoonheid van het hebben van vrije keuze tussen licht en donker! Heb ik het woord worsteling genoemd? Soms scheppen de vrije keuzen tussen licht en donker worstelingen en dit is de menselijke natuur op dit moment in de tijd voordat men omhoog gaat en omdat jullie altijd een ingebakken gevoel hebben dat jullie het ergste moeten verwachten. De worsteling tussen licht en donker is het oude paradigma, zijn de oude woorden….het is geen worsteling als jullie de juiste beslissingen nemen.

Dualiteit gaat nu dus omhoog en dit is het jaar van de kosmische wetten, dit is het jaar van dualiteit en dit betekent dat jullie dit jaar licht en donker duidelijk zichtbaar tentoongesteld zullen zien worden, maar dit zal niet perse van jullie nieuws komen. Het komt eerst van de mensheid die dingen ziet die niet correct zijn en dan nieuws worden in plaats van andersom.

Laat mij jullie een vraag stellen: even terug naar de salade en de chocoladereep….Wat als Adam en Eva naar de salade en de reep kijken – het is dus een metafoor – en geblinddoekt zijn en zien welke van de twee beter ruikt….wat als de salade er zou zijn met een afstamming met informatie en dit ook zou gelden voor de reep? Wat als zij hen aan konden kijken en zij niet alleen maar dingen op een bord zouden zijn maar er op de een of andere manier een weten zou zijn over wat de beste keuze is? Welkom in 2020! Want dualiteit zal beginnen om tegen jullie te spreken. Dit is de versmelting tussen het lichaamsbewustzijn dat zeer beperkt en driedimensionaal is en altijd chocola zal kiezen, en een multidimensionale versmelting die altijd informatie heeft, zelfs over de meest eenvoudige dingen. Hoeveel van jullie beslissen nu anders over dingen als jullie situaties bekijken. Jullie kunnen zeggen: “Daar zijn wij ons niet van bewust!” O, echt? Terwijl jullie hier zitten horen jullie waarheid en jullie weten dit, nietwaar? Nu, dit is een esoterische bijeenkomst maar projecteer die nu eens op de toekomst waarin jullie een keuze moeten maken voor een politieke kandidaat….in de toekomst….niet nu! Tien jaar in de toekomst, wat dan ook, als jullie niet hoeven te stemmen op wat zijn partij zegt of wat jullie ouders vertellen….maar dat jullie hem kunnen LEZEN!….als zij tegen jullie spreken kunnen jullie zien wat zij “onder hun hoed” hebben zitten. Stel je zoiets eens voor. Stel je voor dat jullie van een situatie weten of die waarheid is of vals. Gewoon om je heen of als jullie ergens binnenkomen een gevoel hebben van weten, kennis, welwillendheid….in staat zijn om samenhang te hebben in plaats van chaos waar jullie worden gestuurd naar bepaalde plaatsen en geen blinddoek meer voor hebben, geen kind meer zijn en dingen kunnen uitzoeken die beter ruiken. NU zijn jullie geïnformeerd en dat is het verschil met de oude tijd.

Vanavond wil ik jullie vertellen waar dit naartoe gaat, want, lieve mensen, de chaos wordt omhooggetild….in alle paradigma’s, sociaal en noem maar op, wordt het omhoog getild. Wij zullen het hier kort over hebben zodat jullie een aantal van deze dingen kunnen herkennen….zij gaan zich voordoen….het gebeurt al en jullie zullen beslissingen moeten nemen of zij goed zijn of niet, helder of niet en niet gebaseerd zijn op oude gevoelens, oude zielen, maar er gaat een intuïtie in jullie stromen….de “wat-als-en” die jullie nooit eerder hebben gezien. Ik zal spreken over deze nieuwe intuïtie en hoe die tegen jullie kan spreken, oude zielen, als wij later weer verder gaan.

Dit is dualiteit, het is prachtig, het is geen worsteling….het is vrije keuze om naar het licht of het duister te gaan….het is vrije keuze zonder de draaglast van een God met een stok!

God met een stok, lieve mensen, is de menselijke versie, dat zijn jullie met een kinderverhaal, dat is geen God-bewustzijn. Alles daaromheen is menselijk en God staat daar zo ver boven. Ik heb geen woorden, geen menselijke woorden, om jullie te vertellen hoe prachtig God binnenin jullie is die zijn hand uitsteekt en zegt: “Wordt het geen tijd om de kinderdingen opzij te schuiven en voor de rest van je leven een grotere waarheid in je leven te halen voor wat er ook gebeurt?” Jullie worden meer van de ziel dan van de mens en dit wordt ascensie genoemd.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon