Kryon in Boulder, Colorado. 3 Hoe ziet God jullie?

Live Kryon Channeling:
Kryon in Boulder, Colorado. 3

Hoe ziet God jullie?

12 januari 2019 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Haal even diep adem. Ik wil dat jullie je hoofd zoveel mogelijk leeg maken in de afsluitende momenten van dit weekend. Tijdens de laatste channeling van 2018 gaf ik jullie een geschenk; een zienswijze, een waarheid, een kerngeloof over wie jullie zijn en het begin van 2019 en verder. In het kort zal ik jullie vertellen hoe God jullie ziet. Ik gebruik het woord God omdat jullie dit hebben ontwikkeld. Dit is de grote Creatieve Bron, de Meester van alle Dimensies, de Grootste Natuurkundige, Degene die Alles Schiep, Degene die Alles is, Degene die is verbonden op zo’n manier dat als jullie aan de andere kant van de sluier zijn, lieve mensen, als jullie door transitie overgaan, jullie even een deel worden van de Creatieve Bron.

Miljarden en miljarden lichtpuntjes die samenkomen en de Eenheid maken van Al Wat Is; Compassie op Compassie, Liefde op Liefde, jullie kunnen niet bevatten wat daar is. Toch maken jullie deel daarvan uit, deel van het plan om naar deze planeet te komen en de test bestaat eruit dat jullie alles vergeten terwijl jullie hier zijn. Jullie moeten iets weten. Een andere kernwaarheid die jullie moeten weten: Hoe ziet God jullie? Waartoe zijn jullie in staat; dit is het eerste. De bijeenkomst van vandaag had het over het bewustzijn van wetenschap. Dus gaan wij door en wij nemen jullie mee naar een niveau waar wij eerder over hebben gesproken. Wat zou er binnenin elke mens kunnen zijn dat jullie pas onlangs voelen en gaan onderzoeken? Het verhaal van de heldenreis dat is verteld door mijn partner – hoe past dit bij jullie als helden – toch heeft de hele mensheid dit verhaal vaak gehoord….behalve als jullie de held waren. In deze cultuur aanbidden jullie een meester. In vele culturen op de planeet handelt het om dezelfde meester; het gaat om Christus. Wij hebben eerder over de man gesproken, de man die als mens over de planeet liep en zelfs in de tijden waarin hij werd beschreven en rondliep werd er gesproken over wat er aan de hand was. Ik wil het hebben over de dokters, ik wil het hebben over hetgeen zij zagen. Een man….geen engel. Een man….en waar hij ook liep leek het erop dat er bloemen groeiden, de dieren volgden hem en hij schiep zomaar dingen en genas de zieken. Dat is een meester! Dit was een man, en ik vertelde het eerder, het was een mens in een wonderbaarlijke staat. Dit is waar jullie naartoe gaan. Dit brengt mij in moeilijkheden. Maar dit IS waar jullie naartoe gaan; daar zijn jullie voor geschapen, dat is er wat bij jullie binnenin zit. Bewustzijn dat verliefd is op de Meester-Schepper en versmelt met degene die alles begrijpt en waarbij de Aarde jullie kent terwijl jullie rondlopen en jullie alle denken opzij schuiven over morgen of overmorgen of het verleden en jullie gewoon een licht zijn op de planeet en jullie en alle anderen uiteindelijk zullen rondlopen op de planeet en zeggen: “Ik heb de controle over de natuurkunde!” Het manifesteren van dingen die jullie nodig hebben – zelfs om te eten – kunnen jullie je dit voorstellen? Controle over fysica! Verdwenen is de controle over alle paradigma’s van bronnen omdat JULLIE deze bronnen zijn! Wat vinden jullie daarvan? Jullie moeten het model zien.

Hoe ziet God jullie? Ik heb een korte visualisatie en dan sluiten wij af.

Ik wil dat jullie – als dit mogelijk is – alles wegvegen dat jullie ooit is verteld over de Creatieve Bron, deze energie waarvan jullie allemaal weten dat hij er is. Uiteindelijk gelooft 80% van deze planeet in EEN SCHEPPER, EEN GOD, als jullie willen, en dit is niet altijd zo geweest maar het ontwikkelt zich langzaamaan. Maar in de lineariteit van wat jullie is geleerd wordt is het leven na de dood vaak een marteling. Hoe vaak hebben wij jullie de informatie gegeven over de vraag: Hoeveel liefde heeft God voor jullie? Hoeveel liefde hebben jullie voor je kinderen; zouden jullie je kinderen dit aandoen? Het antwoord is: natuurlijk niet! En toch zou deze oneindig liefhebbende God jullie dit aandoen. Er is iets mis met dit model, nietwaar? Er is hier iets mis! Wat vertelt jullie intuïtie je over de Grote Centrale Bron en de liefde die in jullie is?

Ik wil dat jullie iets visualiseren. Jullie zitten alleen in een kamer in een stoel en er is niemand om je heen, lieve mensen. In sommige culturen zien jullie jezelf daarbuiten, met niemand om je heen. Het maakt niet uit want jullie zijn alleen en in deze visualisatie is er een licht, een spotlicht op je gezicht gericht. Ik wil dat jullie deze visualisatie even zien met je handen op je rug omdat jullie je onder de microscoop van God bevinden. Er komt een licht over jullie dat helderder schijnt dan de zon waardoor jullie je ogen niet kunnen openen omdat het te helder is. Dit allemaal om je te onderzoeken. Jullie hebben je naam, precies daar waar jullie zijn. Wat ziet God?

Afhankelijk van het geloofsmodel dat jullie hebben en wat jullie is verteld over wat van de dingen dan ook die wij jullie eerder hebben verteld, zijn er mensen die zeggen: “Wacht even, wacht even, wij kunnen hier niet mee beginnen. Wij moeten gereinigd worden, wij moeten oefeningen doen voordat de Schepper ons onderzoekt, misschien is dit wel het laatste dat ik doe. Misschien is dit het waar Kryon over spreekt!” Nee, ik heb het alleen maar over potentie van degenen die hier zitten, over licht. Dan zijn er mensen die zeggen: “Ik voel mij hier niet prettig bij. Ik wil dit niet doen omdat mij is verteld dat wij onwaardig zijn. Wij zijn het niet waard om onderzocht te worden. Wij zijn het niet waard om op te kijken tegen het aangezicht van God.”

Ik zal jullie vertellen, lieve mensen, dat is het eerste geschenk. Dit is een grote leugen. Echt waar! Degenen die jullie van je pracht afhouden en jullie smerig in de ogen van God noemen, zouden dit kunnen geloven, lieve mensen, maar het is niet zo. Jullie kunnen bevraagd worden, maar mensen, God kent jullie elk moment van de dag en hij kent elke haar op jullie hoofden. Er schijnt een licht op jullie en ik vertel jullie wat deze Grote Schepper zal zien. De Grote Schepper zal de weerspiegeling van God in jullie zien en zal zeggen: “Ik houd van jou.” Het zal niet beter worden dan dat van de Creatieve Bron. “Ik zie mijzelf in jullie, samen. Ik zie de pracht die jullie zijn, die jullie hebben ontdekt en verder gaan ontdekken over wie jullie zijn. Ik hoor de instructies aan het begin van 2019 nu het licht helderder schijnt dan de zon en dat zegt: Uiteindelijk zullen jullie opstaan en weggaan van deze stoel, prachtiger dan jullie ooit dachten dat jullie waren.

Ga anders van deze plaats dan jullie zijn gekomen in de absolute wetenschap dat jullie hier met een doel zijn en dat er dingen gedaan moeten worden.

Dit is de boodschap aan het einde van het jaar. Ik Ben Kryon en dit is al dertig jaar mijn boodschap. Maar nooit belangrijker dan vandaag omdat deze planeet het ijkpunt voorbij is gegaan en de profetieën van de Ouden heeft geabsorbeerd en zich is gaan ontwikkelen. Er is meer werk te doen, lieve mensen. Meer licht dat dient te schijnen en daarvoor is geen betere manier dan het vinden van de God in jezelf en aan anderen te laten zien hoe zij kunnen leven.

En zo is het.

Kryon