Kryon in Boulder, Colorado: De herijking van kennis……en een conversatie met een Lemurier.

 Kryon in Boulder, Colorado

De herijking van kennis……en een conversatie met een Lemurier.

14 januari 2012 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Waar ik ben is er geen 3D-tijd en het is moeilijk om jullie of mijn partner boodschappen te geven die synchroon lopen met de realiteit waar jullie in leven. In plaats daarvan geven wij vaak informatie over de energieën en de potentiëlen die hier zijn en niet over iets op jullie tijdlijn. Daar gaat deze speciale boodschap over.

Wij hebben maar een paar dingen te zeggen maar het zal vereisen dat wij langzaam en accuraat zijn want wij hebben te maken met dingen waar mijn partner geen weet van heeft. Ik geef hem dus intuïtieve visioenen die hij dan vertaalt in de echte tijd als hij ze ontvangt. Zelfs de stem die jullie horen, het bewustzijn dat jullie waarnemen en de energie die om hem heen is, is zijn talent om met Spirit samen te smelten in een kwantumstaat. Dit stelt hem in staat om in wat jullie echte tijd noemen, een boodschap naar voren te brengen die hij niet kent. Hij luistert met nieuwsgierigheid naar wat er gaat komen. Hij is niet overgenomen.

De man in de stoel en ik hebben een overeenkomst waar hij niet veel over spreekt. Jaren geleden toen ik tegen hem zei: “Wij gaan op deze manier channelen.” zei hij: “Ik weiger om overgenomen te worden.” Dus in plaats daarvan bood ik hem een samensmelten aan en zei: “Als jij op die momenten met mij wilt samensmelten zal er een dag komen waarop die versmelting permanent zal zijn.” Hij stemde toe. Toen vroeg hij mij: “Is die samensmelting ongewoon?” Ik zei hem van niet. Het is wat ieder mens kan doen – niet voor zoveel mensen zitten en channelen maar een directe poort hebben naar de Schepper van en in alle dingen. Het is niet ongewoon, in feite is het wat elk mens op Aarde intuïtief voelt en wil – een verbinding met thuis.

Deze dingen zijn door mensen veel vaker gedaan en voordat zij werden gedaan.…. (uitleg volgt later) Het resultaat van goed samensmelten verbindt jullie uiteindelijk met de creatieve bron en dan houden jullie op mens te zijn op de manier zoals jullie dat definiëren.

Degenen die deze planeet inzaaiden zijn hier vandaag en zij gaan niet dood. Zij zijn in een kwantumstaat en kunnen reizen waarheen zij maar willen. Zij bevinden zich op bepaalde delen van de Aarde, inclusief Shasta en Hawaii en vele andere poorten op de planeet. Velen die dit lezen weten waarover ik het heb. En dat is de belofte van wat er gebeurt met Aardes overal die door een proces gaan waarbij zij de beslissingspunten voorbij gaan en een ander proces beginnen, een proces waarbij zij hun realiteit kunnen veranderen en uit 3D gaan naar een andere tijdgeest.

Mijn cryptische communicatie.

Ik probeer niet cryptisch te zijn en tegelijkertijd onthul ik niet het specifieke van dingen die jullie nog niet bekend zijn. Spirit heeft een belofte aan de mensheid: Omdat jullie nu op een planeet van vrije keuze zijn kunnen wij jullie geen hints geven. Alle dingen die wij geven moeten potentieel al in de gedachten van de mens zijn. Alle uitvindingen die tot stand kunnen komen moeten al ergens in de menselijke geest ontkiemen. Als dat niet zo is spreken wij er niet over. Dat respecteert het proces van de test die voor jullie ligt en de ervaring waartoe jullie moeten komen. Het is jullie overeenkomst met ons.

Misschien is het de eerste keer dat jullie van een channeler horen dat wij geen dingen onthullen die er in een of andere vorm nog niet zijn. Het is de waarheid, echter, typisch menselijke creatieve gedachten, zelfs over uitvindingen, potentiëlen of filosofie kunnen wel tien of meer jaren nodig hebben om de plaats te bereiken waar de massa erover kan horen. Vandaag ga ik jullie enkele dingen vertellen die wij als potentiëlen zien van wat er al is. Het is geen waarzeggerij. Het is al op Aarde dus zal ik hier snel doorheen gaan.

De nieuwe energie 2012.

Jullie zitten in een energie die net begint. Hij is anders dan de vorige nieuwe energie. Het eind van 20011, overgaand in 2012 bracht jullie wat wij al heel lang voorspelden. Het is de Brug der Zwaarden die wij voorheen hebben beschreven als een brug die de mensheid gebruikt om van de ene energie naar de andere te gaan en die gevierd wordt door het hele universum heen.

Hij wordt gevierd door degenen die hielpen de planeet in te zaaien en door degenen die hen weer hielpen en degenen voor hen en degenen weer daarvoor. Zij staan om jullie heen, voor jullie, in de gang van jullie leven en kruisen de zwaarden boven jullie hoofden en vieren een overwinning. Net als bij de trouwceremonie van een militair waarbij de kameraden de zwaarden kruisen en jullie door het gangpad lopen; dat is de Brug der Zwaarden en dat is wat jullie doen.

Oh, geliefden, het kan voor jullie cryptisch klinken maar degenen die de zwaarden kruisen hebben hetzelfde doorgemaakt als jullie. Zij weten wat er gebeurt en waar het jullie uiteindelijk naartoe brengt. Zij hebben hier heel lang op gewacht. Het zijn er heel veel uit veel verschillende delen van het universum en zij kennen jullie allemaal.

Hulp bij wat er nu gebeurt.

Jullie hebben hulp. Wat gebeurt er met een planeet die ‘zachter’ begint te worden? Oude zielen zijn de lichtwerkers die hier al jaren zijn geweest. Zij zijn degenen die de rest van de Aarde licht kunnen tonen op een donkere plaats. Dat doen jullie al jaren en soms tegen de stroom in.

Het is een veelgebruikte metafoor die wij toch weer gaan gebruiken vanwege zijn eenvoud. Stel je eens voor dat er mensen op de planeet zijn die al duizenden jaren in het donker rondlopen. Het is gewoon donker, het is niet slecht of mystiek maar gewoon de afwezigheid van licht. Het is een duister waarin mensen zich niet verenigen omdat dat heel moeilijk is als een heel mensenras in het donker rondloopt. Het is heel moeilijk als je niet kunt zien waar je loopt en dus zorg je goed voor jezelf. Het gaat meer om overleven dan om iets anders – de basisbehoeften.

Om te overleven zoeken jullie anderen om je heen voor veiligheid en comfort. Jullie kunnen hen horen, ze voelen en jullie kunnen bij een groep horen waarin jullie dicht opeengedrongen zijn, metaforisch gezien. Dit is een metafoor voor de planeet, zoals jullie weten. Er breken oorlogen uit omdat jullie in het donker zitten Jullie kunnen de anderen niet zien dus zijn jullie bang voor hen en altijd bereid om jullie realiteit te verdedigen. Zo is het bijna de hele geschiedenis door geweest. Opeens echter, is er licht.

Wat gebeurt er als er licht komt op een donkere plaats, al is het maar een beetje? Opeens kunnen velen zien hoe zij van hier tot daar moeten lopen. Stel je eens voor dat je eeuwenlang van A naar B in het donker moest lopen en er opeens licht op het pad is. Er is geen angst voor het onbekende als je degenen die voor je zitten kunt herkennen! Jullie zijn vrij om je te verenigen omdat jullie kunnen zien dat de anderen net als jullie zijn. Jullie zijn vrij om ideeën te hebben. Jullie zijn vrij om kennis te hebben.

Deze speciale boodschap is wat ik jullie vertelde dat hij zou zijn. Jullie kunnen hem de Herijking van Kennis op de planeet noemen. Onbekend voor jullie, en heel langzaam vindt er een verzachting plaats die de energie van de planeet beweegt van het mannelijke naar het vrouwelijke. Dat wil zeggen, het brengt in balans wat in onbalans was. In de hemisfeer komen het Noordelijk en het Zuidelijk halfrond bij elkaar  zodat er niet langer een macho noordelijke hemisfeer is maar eerder een die in balans is. Zo moet het gaan voordat Afrika kan doen wat het gaat doen.

Kijk op de landkaart naar Afrika. Jullie zullen weten waar ik het over heb. Er moet balans zijn en die is zichtbaar. Afrika gaat letterlijk binnen 75 jaar de nieuwe wereld worden. Wat gebeurt er als jullie een continent genezen en voorzien van basisbehoeften zonder de controle van ziekten of dictators? Het antwoord is een verbazingwekkend begin van een samenleving die nergens aan gebonden is en niets anders hoeft af te leren dan armoede. Houd het maar in de gaten.

Wat gebeurt er als de Aarde ‘zachter’ wordt en er meer licht is? Zelfs de terroristen veranderen. Ik nodig jullie uit om ernaar te kijken, het allemaal te bekijken. Jullie zullen dingen kunnen zien die jullie niet hadden verwacht. Toen de Sovjet Unie uiteenviel, hoeveel van jullie hadden er gedacht dat dit zou samengaan met een burgeroorlog? Het kwam omdat de oude energie niet meer aansloot bij de mensen die er woonden. Er komt een tijd waarin een bewustzijn met een grote samenwerkende groep mensen moet overeenkomen want anders kan het niet langer bestaan. Wat gebeurt er als de meerderheid van de wereld geen oorlog meer wil? Jullie zien dit nu ontwikkelen. Heeft iemand jullie verteld dat jullie ‘te laat’ zijn voor een nieuwe wereldoorlog? In 3D is dat zo. Binnen het model van de oude energie is dat zo.

Ik wil dat jullie naar een aantal landen kijken. Ik heb hier geen klok voor. ( er zijn voor Kryon aan de andere kant van de sluier geen tijdramen, alleen potentiëlen) Ik wil dat jullie goed op veranderingen in bepaalde landen letten. Jullie gaan duidelijke en minder duidelijke veranderingen zien. De duidelijke zien jullie het eerst: Cuba, Noord Korea, Iran natuurlijk, en Venezuela. Ik wil dat jullie zien wat er gebeurt als zij zich realiseren dat zij geen medestanders meer hebben op Aarde!

Zelfs hun eigen broeders die hen steunden in hun haat zeggen: “Nu niet meer.” Kijk naar de synchroniciteit die zich voordoet. De leiders die dit of volgend jaar zullen overlijden nemen ook de oude manieren met zich mee. Kijk wat er gebeurt met degenen die hun plaats innemen en onthoud deze ontmoetingen waar ik deze potentiëlen voor jullie beschreef.

De oude energie leeft, maar is niet blij.

Ik wil jullie iets vertellen: Oude energie gaat dood terwijl hij om zich heenslaat en schreeuwt. Oude energie gaat gewoon op een moeilijke en langzame manier dood. Het zal het nog een tijd uithouden. Er zullen mensen blijven die ervan overtuigd zijn dat zij drama, oorlog en angst moeten hebben om te krijgen wat zij willen. Zij blijven tevoorschijn komen op plaatsen waarvan jullie dachten dat zij veilig waren en proberen jullie mee naar beneden te trekken.

Zij haten het feit dat de Aarde ‘zachter’ wordt en gaan door met zwaaien van hun sabels, bedreigingen en zorgen voor nieuws door het ook uit te voeren. Zij vormen niet de meerderheid maar schreeuwen wel het hardst. Als jullie in perfecte gezondheid rondlopen en je geweldig voelen met uitzondering van een pijnlijke teen, waar denken jullie dan aan? Jullie zere teen! Kijk hoe jullie media zich bezighouden met zere tenen en daar eindeloos over praten en jullie depressief maken. Ik weet dat jullie de metafoor nu begrijpen.

Het weer……alweer.

Mijn partner is de laatste jaren tegen de draad ingegaan met betrekking tot wat ik jullie heb verteld over het weer. Is het globale opwarming? Nee. Zal het beter gaan? Nee. Dit is een cyclus van twee generaties. Er zullen aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en stormen zijn. Dit is een herijking van het leven in de oceaan en de mensheid moet hier zo goed mogelijk doorheen zien te komen. Dit is een cyclus die bekend is en verwacht werd maar omdat jullie die in de moderne tijd niet hebben meegemaakt wordt hij door jullie nog niet goed begrepen.

Ik wil jullie zeggen dat jullie dezelfde intuïtieve uitrusting als de dieren hebben om veilig te zijn op de juiste tijd en de juiste plaats. Jullie geloven het alleen niet. Oh, jullie zullen de Parkeerengel gebruiken maar niet de Levensengel. Het kleine werk is makkelijk voor jullie maar het grote werk is een mysterie. Het is precies hetzelfde proces. “Lieve Spirit, waar moet ik leven? Lieve Spirit, waar moet ik naartoe?” Spirit is daar binnenin om te antwoorden en jullie ervaren het als intuitie, maar het eerste wat jullie doen is zeggen: “Nee, dat ben ik die hier spreekt. Nee, ik wacht op de stem uit de lucht. Sorry.” Jullie begrijpen nog steeds niet dat dit de manier is waarop God spreekt tegen individuen – door dat stemmetje dat jullie hand vasthoudt en de eerste intuïtieve impressie is na een vraag.

Soms krijgen jullie al antwoord voordat de vraag is gesteld omdat wij weten dat jullie het vragen. Soms willen wij zo graag het antwoord geven, zo opgewonden dat jullie het zouden kunnen vragen dat het eerder komt dan de vraag, veel eerder. Dat is begeleiden, dat is verwachting. Het komt met de verjonging van de planeet en dit is het jaar waarin het begint te verhogen. Gaan jullie het nu ontvangen of weggooien omdat ‘jullie’ eraan denken?

De onthullingen die er in de wetenschap komen.

Laten wij het nu over natuurkunde hebben omdat wij nu iets kunnen onthullen, prachtige dingen die in de wetenschap beginnen te verschijnen en gezien worden en gedeeltelijk worden begrepen. Wie jullie voor je zien zitten, de man op de vloer, is Jawee. Ik ken hem goed.

(Kryon heeft het nu over Dr. Todd Ovokaitys, M.D., DNA -onderzoeker en lid van het Kryonteam die bij deze live sessie op de grond zit. Dr. Ovokaitys is door Kryon in het verleden een grote Lemurische wetenschapper en hoeder van de waarheden binnen de Tempel van Verjonging genoemd. (in 1994 in boek 2)

Het is interessant, nietwaar, wat het Akashageheugen tevoorschijn brengt in een mens? Jullie Akasha is zielenherinnering die ontworpen is om informatie vrij te geven over jullie Akasha als de energie van de Aarde verandert tot op een niveau waarop het gepast is om een proces van onthulling te beginnen. Nicola Tesla schiep objecten zonder massa in zijn laboratorium – wat jullie antizwaartekracht zouden noemen.

Hij wist hoe hij elektriciteit draadloos moest overbrengen (tussen haakjes, door de grond, niet door de lucht) en hij was gefrustreerd omdat hij het niet beter kon bewijzen. De technologie was er niet en meer dan dat, de bewustzijnsenergie van de planeet was nog niet klaar voor hem. Hij kon niet door de barrière van het geloof van anderen heen. Tussen haakjes, hij is terug, en Einstein ook en jullie zullen hen kennen als jullie zien waar zij mee bezig zijn.

De energie van jullie tijd is nu voor klaar voor een paar van de theorieën van voor hun tijd die even accuraat waren als zij nu zijn. Kijk naar een hele nieuwe wetenschap die opeens tot ontplooiing gaat komen met betrekking tot problemen waar jullie jarenlang aan gewerkt hebben, oplossingen waarover jullie zullen zeggen: “Waarom hebben zij daar niet eerder aan gedacht?”

Verwacht koude fusie. Ik heb jullie dit eerder gezegd. Het experiment met koude fusie was accuraat.  (spreekt over het veel verguisde experiment van Ponds en Fleshman in het verleden)  Zij konden hun ontdekking niet herhalen omdat zij zich niet bewust waren van het attribuut van magnetisme dat hun experiment beïnvloedde.

Zij dachten dat het gewoon chemie was. Dat was niet zo. Het was een toevallige ontdekking in de natuurkunde die op het moment nog steeds een mysterie maar die chemie combineert met magnetisme maar niet met de gereedschappen van vandaag. Kunnen jullie je zoiets voorstellen? Nu begrijpen jullie zijn depressie. Dat is de manier waarop vooruitgang vaak plaatsvindt op de planeet.

Een conversatie met Yawee ( de naam voor Dr. Todd)

Todd is hier en in deze nieuwe energie begint zijn Lemurische Akasha te onthullen wat hij weet. De energie beweegt vooruit en laat informatie vrij in zijn bewustzijn. Hij krijgt niet alles in een keer, dat gebeurt bij geen van jullie. De visie liet hem zijn tocht beginnen (sprekend over zijn DNA-visie van jaren geleden) maar hij herinnert zich nu onderwerpen die hem langzaamaan worden vrijgegeven.

Mijn boodschappen aan Yawee over zijn diepgaande onderzoeken komen niet uit de ether. Hij wist het al. Laten wij zeggen dat hij een duwtje nodig had zodat het zou passen bij de klok van 2012. Het heeft gewerkt en het zal op tijd weer werken. Hij kende deze informatie al. Hij wist al hoe hij alles moest samenvoegen omdat hij weet van de cycli van natuurkunde waar niemand over spreekt……en daarom doen wij het vandaag.

De Tempel van Verjonging.

Als Yawee leidde Todd iets wat de Tempel der Verjonging werd genoemd in Lemurie. Er waren heel veel later pogingen in Atlantis om te herscheppen, maar die werkten niet omdat Yawee er niet bij was.

Yawee had een attribuut waarvan de Lemuriers wisten dat het ongewoon was en dat was dat hij drie keer zo lang leefde dan zij deden. Hij had dus enige geheimen in zich over energie, met name over DNA. In de Tempel der Verjonging had hij iets ontdekt dat er nu ook weer aankomt. Ik heb geen klok. Wanneer? Jullie zullen het zien.

Dus vraag ik Yawee nu om mee te doen met de boodschap: Goede morgen, Yawee.

Todd: Goedendag, magnetische meester.

Wij hebben elkaar al eerder gesproken, zowel op deze manier als privé. Wij geven deze discussies altijd in gepaste liefde om onderwerpen te bespreken die er al zijn, zij komen dus overeen met jullie klok (die wij in 3D hebben) Wat herinneren jullie je over de Tempel van Verjonging die met bepaalde aspecten naar jullie toekomt? Herinneren jullie je welke energieën daarbij betrokken waren?

Todd: Er was een gebruik van de intrinsieke magnetische kern van de Aarde die speciaal was geconcentreerd in bepaalde gebieden en die verder werd beargumenteerd door hoogte. Jullie herinneren je, geliefden die hiernaar luisteren en die dit lezen, dat de Tempel van Verjonging stond op de top van een Lemurische berg. Lemurie is de hoogste berg op de planeet. Vandaag de dag is het nog steeds de hoogste berg maar bevindt hij zich grotendeels onder water. Het is Hawaï. De eilanden van Hawaï zijn alleen de bergtoppen van een reusachtige berg. Gemeten vanaf de bodem tot de top is het de grootste op de planeet. Er ligt zelfs nu nog sneeuw op de top. Kunnen jullie je 6 kilometer hoger voorstellen? Kunnen jullie je voorstellen hoe dat er vanuit de ruimte uitzag? Dit is de plaats die de Pleiadiers als eerste uitzochten.

Yawee, je zult je wel herinneren dat jij het altijd koud had. Altijd koud, want je kon geen verwarming in de tempel zetten omdat dat toen niet werkte! Toen jij naar het filmpje van mijn partnet keek dat ging over de wetenschap van vandaag, zag jij toen iets interessants wat jij je zou kunnen herinneren?

Wij hadden het over de temperatuur. Wij hadden het over kou die zo koud is dat het weinig weerstand levert aan de stroming van energie. Dit is eigenlijke katalysator voor het 10, 100 zelfs 1000-voudig toenemen van magnetisme, afhankelijk van de temperatuur. Zonder technische machinerie was het een van de attributen die jou in staat stelden te doen wat je in die tempel deed.

Ik wil jou dit vragen. Hoeveel herinner jij je over de natuurkundige apparaten die hiervoor benodigd waren? Ik vraag jou deze dingen alleen uit interesse om te zien hoever jouw Akasha naar voren is gekomen. Wij hebben gezegd dat er iets was dat wij de doelwitmens noemen.

Todd: Op dit moment is het sleutelattribuut een magnetische bestuurder met een bepaalde geometrie zowel boven als beneden de zogenoemde doelwitmens. Er was dus zowel magnetisme – er was het no-zone point dat de verstrengeling schept en er was het belang van een tegengestelde rotatie en een tegengestelde draaiing.

Heel goed, indrukwekkend. Nu de grote vraag. De mens is er dus in verstrengeld, nietwaar? Waarmee is de mens op een kwantummanier verstrengeld? Weet je dat nog? Laat mij jou dit vragen. Hoeveel mensen zijn er in de kamer?

Todd: Tien.

Klopt. En is er een speciaal iemand bij?

Todd: De patroonmens.

Correct. Ah, inderdaad. Herinner jij je enig ander attribuut van de patroonmens dat opmerkelijk is als je hen ziet? Zover ben je nog niet en dat is wat wij vandaag uit jouw geheugen gaan opvissen, als jij het daarmee eens bent.

Todd: Natuurlijk.

Ik kom zo bij jou terug, Jawee, maar ik moet eerst door een proces gaan waardoor jullie het allemaal begrijpen. In dat proces is er onthulling. Ik neem jullie nu mee naar de basis van de structuur van het atoom. Ik heb dit eerder gedaan maar nooit met jullie erbij. Ik wil dat jullie samen met mij gaan kijken naar een elektron alsof jullie net zo klein zijn. Ga nu langzaam, mijn partner, want jij bent hierin niet geoefend en het is belangrijk dat je de boodschap doorgeeft zoals gepresenteerd en die niet verhoogt.

Natuurkundigen zeggen dat elektronen draaien. Dat doen zij niet en zij kunnen het niet. Er is geen oppervlakte op een elektron omdat zij energie zijn. Zij draaien niet maar in plaats daarvan zijn zij een elektronisch potentieel. Elk apart partikel (atoomdeeltje) op deze planeet, alles wat jullie kunnen zien, alle dingen in dit universum, zijn geschapen met polariteit. Dit is nieuwe informatie. Alle dingen zijn geschapen met polariteit en zij zijn ontworpen om zichzelf in balans te houden. Door die polariteit – of wat jullie plus en min noemen – bewegen zij en proberen zich in balans te houden binnen een veld – alle dingen, zowel fysieke als andere.

Echter, alle polariteiten zijn geneigd naar een voorkeur voor wat ik gelijke druk noem. Elektronen die dragen (of draaien) wat jullie een bepaalde soort lading noemen – wij zullen hem positief noemen – worden aangetrokken door het negatieve zodat zij samen nul vormen. Zij zoeken elkaar uit om de nul voor balans te scheppen. Zij zoeken ernaar om in balans te komen en als zij dat niet zijn, zijn zij niet blij. Ik gebruik dit woord alleen om de conditie aan te geven van een deeltje in de natuurkunde dat zijn balans niet kan vinden. Zelfs de niet-wetenschappers zullen dit kunnen waarderen.

Maar zelfs bij atomen zijn er niet altijd bij elkaar passende paren elektronen omdat er geen atomische regel is die zegt dat elektronen altijd zullen worden geschapen met even nummers. Dus zal er altijd een vreemde tussen zitten en als dat gebeurt zal het hele atoom positief of negatief geladen zijn, afhankelijk van de ‘vreemde.’ Als dat gebeurt zal dat atoom op zoek gaan naar een ander atoom dat ook een ‘vreemde’ in zich heeft met een tegenoverstelde lading. Dat heeft een naam: Magnetisme. Ik heb zojuist magnetisme uitgelegd.

De wetenschap weet hier al een deel van maar wat zij zich echter nog niet hebben gerealiseerd is dat alle dingen een dualiteit hebben. Zij vermoeden het en er zijn theorieën die dat binnenkort zullen laten zien en ik heb het jullie vandaag gegeven omdat het altijd al bestond in iemands geest.

Dus van het kleinste tot het grootste, zelfs het melkwegstelsel, heeft polariteit. In het centrum van jullie melkwegstelsel – wat jullie een zwart gat noemen – is een kwantum duw/trek-machine en ik ga jullie direct vertellen waarom dat zo is.

Hier is de hamvraag en ik ga die nu beantwoorden. Waarom heeft alles polariteit? Waarom zou het zo geschapen zijn, zelfs bij een elektron? Het kleinste ding, zelfs wat jullie het Higgs Bosen (Godsdeeltje) noemen en de quark (bouwsteen van protonen en neutronen), heeft polariteit. Er is geen deeltje in de natuur dat jullie zullen vinden dat geen polariteit heeft.

Waarom? Ik zal het jullie zeggen: Natuurkundigen zullen erom lachen. Niet omdat zij het belachelijk vinden maar omdat zij het ermee eens zijn. Als het niet zo was zou het universum vervelend een vervelende plaats zijn omdat door het plaatsen van dualiteit in elk deeltje er een actief universum wordt geschapen dat zelfbalancerend is en nooit rust. Als het niet zo zou zijn zou het statisch, onveranderlijk en niet creatief zijn. Daarom zou er zonder polariteit geen leven zijn.

Leven wordt geschapen doordat er dualiteit is, een polariteit in atoomdeeltjes. Het universum heeft leven nodig om te bestaan. Er is geen reden voor natuurkunde zonder leven – en jullie dachten dat het andersom was, nietwaar? Leven was geen toeval op maar een planeet. Oh, hoe 3D van jullie! Leven is het ONTWERP.

Laten wij doorgaan met de discussie want het gaat ergens toe leiden. Yawee, jij beschreef het proces van creatie van macroverstrengeling in de tempel. Wat jij beschreef was magnetisme en nulpunten. Heel goed! Begrijp jij dat magnetisme en nulpunten zelfs in het centrum van jullie melkwegstelsel voorkomen?

Todd: Natuurlijk.

Dat betekent dus dat het melkwegstelsel is verstrengeld met zichzelf. Dit nu verklaart waarom alle sterrenbeelden en zonnestelsels de Newtoniaanse beweging niet volgen. Integendeel, zij bewegen allemaal als een om het centrum heen omdat zij verstrengeld zijn. Ik heb jullie zojuist de reden daarvan gegeven en de wetenschap zal dat snel gaan begrijpen. Tot nu toe is dat een mysterie geweest maar nu weten jullie het.

Jullie hebben dus macroverstrengeling. Het grootste ding dat jullie je kunnen voorstellen, het melkwegstelsel, is verstrengeld in zichzelf. Is het mogelijk dat er andere verstrengelde dingen zijn die jullie niet zien of herkennen of vanaf weten in jullie dagelijks leven? Het antwoord is ja. Dus hier gaan wij.

Oh, geliefden, wat ik jullie ga geven is prachtig en het heeft te maken met DNA en Yawee wist dat. Hij wist hoe hij iets magisch moest doen.

De blauwdruk van het DNA is perfect. De goede doctor zal jullie dat in zijn huidige incarnatie vertellen. Ik heb jullie dat eerder verteld. Het zit perfect in jullie en toch zitten jullie hier met DNA dat niet helemaal goed werkt. Het lijkt wel een dichotomie (tegenstelling) omdat het is ontworpen voor uitbreidend leven en toch doet het dingen die gevoelsmatig tegengesteld daaraan zijn.

DNA is ontworpen als een informatiebron om de energie te ontvangen van wat erom heen is en is geschapen door het bewustzijn van de mensheid. Dan plaatst het zichzelf in een gepaste reactie op de energie waarin het zit. Met andere woorden: als de planeet weinig energie heeft zal dat ook gebeuren. Het is een kwantummachine en als de kwantumenergie die is geschapen door de mensheid laag is, zal het pover werken.

Ik wil leven voor jullie definiëren – niet biologisch leven, maar spiritueel leven. Dus voor alle intellectuelen, blijf erbij want velen zullen dit niet leuk vinden. Spiritueel leven, zoals dat door Spirit wordt bemeten, is als een mens vrije keuze heeft. Wanneer is dat? Dat is als zij hun eerste adem inademen. Niet in de baarmoeder. Er zullen mensen zijn die zeggen: “Dat is fout, dat is fout. De ziel in het vrouwenlichaam leeft!” Wacht even. Ik heb het over spiritueel gezien. Dat wat Spirit ziet en het is waar jullie vandaan komen, van de andere kant van de sluier en jullie eerste ademtocht hebben.

Een kind bij de moeder heeft geen vrije keuze. Dat kind is verbonden met de keuze van de moeder totdat het is geboren. Het is inderdaad een kind in voorbereiding op vrije keuze en er zijn vele spirituele  attributen waarover wij het hebben gehad over hoe de ziel reageert. Maar nu hebben wij het over leven met polariteit, vrije keuze.

Laten wij het even hebben over het ‘kind van binnen.’ want er is een proces waarvan ik wil dat jullie het weten. Ik wil het hebben over ongeveer 240 (plm. 8 maanden) dagen in de zwangerschap. Rond die tijd heeft het kind perfect DNA. Het heeft zijn eerste (spirituele) ademhaling gedaan. Het DNA heeft de energie van de planeet gemeten omdat die is opgeslagen. Hebben jullie je dat gerealiseerd? Binnen de baarmoeder is er een perfect kind. Het DNA van het kind heeft alle attributen van de Akasha en ook van de ouder maar het anders op een manier die jullie nooit is verteld. Het DNA is 100% zoals het is ontworpen.

De kwantuminstructies binnen het DNA spreken tegen het lichaam van het kind om het klaar te maken voor de eerste ademhaling. Nu onthul ik jou, Todd, wat jij al weet.

Uitleg over de Tempel van Verjonging.

De Tempel van Verjonging heeft twee mensen die op een kwantummanier zijn verstrengeld. De ene is het doel en de ander is het ‘patroon’. Uitbreidend leven , door de kennis die Yawee van het DNA had, was er het doel te verstrengelen met het patroon en enkele bepaalde attributen van de een naar de ander te brengen.

De enige manier waarop dit kan werken is met een kwantumattribuut en dat heeft het DNA ook. In al onze boodschappen in meer dan 10 jaar hebben wij jullie verteld dat 90% van het DNA niet gecodeerd is  en als ‘rommel’ wordt bestempeld maar dat het in werkelijkheid een kwantum instructieset is.

Daarom moet een DNA-molecule enkele kwantumattributen hebben die nog ontdekt moeten worden maar die heel reëel zijn en te maken hebben met instructies voor de chemie van meer dan drie miljard deeltjes van de DNA-molecule. Dit geldt helemaal voor de genenproducerende chemie van de proteïnegecodeerde delen. Voor de eenvoud vertel ik jullie dat DNA actief dynamisch is en de realiteit kan veranderen van alles wat jullie als ‘normaal’ zien.

Yawee, jij legde heel goed de attributen van het doel uit dat een verstrengelde staat schept met de patroonmens. Nu onthullen wij dat de patroonmens (1) een vrouw is die (2) zwanger is. Jullie hebben……

Todd interrumpeert: de bron van de perfecte patroonmens!

Dat is correct! Het geheim van de Tempel van Verjonging is dus tweeledig: (1) DNA is op Aarde bij een ongeboren kind perfect en jullie kunnen sommige van de attributen overbrengen van die perfectie voordat die samengaat met de energie van de planeet. (2) Jullie kunnen je leven uitbreiden door een kwantumcommunicatie met de DNA-molecule. Zien jullie de gevolgen? De wijze, goddelijke vrouwelijke die in verwachting is, is de enige die op de tafel van de patroonmens kan liggen. Beginnen jullie de pracht hiervan te begrijpen, de gevolgen hiervan en waar dit naartoe gaat?

Er zijn verschillende dingen die gaan gebeuren in de hoofdstroom der wetenschap. Allereerst gaan jullie enkele geheimen van het DNA ontdekken en zij zullen met het embryo te maken hebben. Kijk naar wetenschappers die iets ontdekken over de embryocellen en de magie daarin. Jullie weten al dat er ongebruikelijke stamcellen zitten in de placenta. Jullie weten ook dat de voorgeprogrammeerde volwassen stamcellen nog steeds in het lichaam zijn. Maar hoe zit het met het DNA van de ongeborene? (intellectuelen, ga door met lezen want nu stoppen veroorzaakt onrust) Ten tweede, jouw werk, Yawee, zal de perfecte patroonmens vertegenwoordigen zonder te gebruiken wat jij gebruikte in Lemurie. Daarom ben jij de mens die dit zal doen. Het is een toevoeging aan waarom jij hier bent en het is perfect voor 2012 en later.

Deze embryocellen van de ongeborene zijn onaantastbaar voor de gemeenschap en zij zouden net zo goed op Mars kunnen zijn want geen wetenschap kan deze cellen op een 3D-manier gebruiken die jullie tot op dit moment alleen bekend is. Als zij het proberen zal het gewoon niet werken. Het zijn kwantumprocessen waarover jullie leren dat zij niet alleen binnenin niet bereikt kunnen worden maar dat zij feitelijk hulpvaardig zijnen dat zij attributen kunnen overdragen van de ene biologische cel naar een andere en van de ene mens naar de andere. Denk ‘draadloos’ Waarvan jullie denken dat er draden over duizenden mijlen nodig zijn wordt nu gedaan door satellieten.

Het is een analogie die laat zien dat jullie naar een totaal nieuw begrip toe gaan over de overdracht van energie. Laten wij het even over de moeder hebben in die tempel.

De vrouw op de tafel die het basispatroon is won de Lemurische loterij (Kryonhumor) want zij wist dat haar baby die verstrengeld is met een ander mens, maakt niet uit hoe oud of hoe ziek, een opwaardering schept van wie die baby zal zijn. Dit is ingewikkeld maar het proces van het helpen van de ander zal in de Akasha van de baby worden geëtst en het kind zal worden geboren met het attribuut van de genezer.

Er is een complexiteit, een controverse en voerintellectueel denken hierin want jullie 3D-breinen zullen zich haasten om dingen te vinden die hierbij verkeerd zijn. Alles wat ik jullie kan vertellen is dat een kwantumsysteem niet lineair is en jullie logica op de grond zal vallen als jullie proberen om deze dingen te analyseren. Kunnen jullie je tijd in een cirkel voorstellen? Kunnen jullie zien dat jullie op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn of zelfs dat jullie je moleculaire structuur kunnen veranderen door de wil om deel uit te maken van een ander object? Als jullie dat niet kunnen zijn jullie niet tot een redelijk commentaar in staat want alle dingen zijn onderdeel van de kwantummogelijkheden van het DNA. Als jullie mij niet geloven, vraag het dan maar aan een Pleiadier. (meer cryptische Kryonhumor)

Nu, Yawee, begrijp je wat wij toen aan het doen waren? Het jij nog meer antwoorden nodig?

Todd: Wel, ik zou zeggen van wel. Ja!

(gelach)

Yawee, waar droom jij over? Waar droom jij over wat jij niet weet en wat jij wel wil weten?

Todd: ik droom over de herijking van het DNA en de daarmee samenhangende uitlijning die ons in staat stelt ons vrijelijk te bewegen, zoals, denk ik, de Pleiadiers die in een kwantumstaat van de ene plaats naar de andere konden gaan.

Natuurlijk vraag jij dat omdat jij een veel groter plaatje ziet dat gebaseerd is op wat jouw Akasha heeft gezien en zich herinnert. Jij weet ook dat het mogelijk is.

Intussen, al degenen die hier zijn en hetzelfde vragen over wat zij net hebben gehoord: “Waar kunnen wij een zwangere vrouw vinden om dit nu te doen?

(gelach)

Het gaat veel verder dan dat en de Pleiadiers wisten dat. Al deze informatie kwam oorspronkelijk van hen vandaan en is aan jou gegeven, Yawee. Het was voor toen, niet voor nu. De Pleiadiers hebben geen zwangere vrouw nodig om te doen wat zij vandaag doen. Zij hebben ook DNA maar dat is in een volledig ontwikkelde kwantumstaat – een staat die het potentieel is voor het menselijk ras.

Ik wil jullie eraan herinneren dat mijn partner jullie in het verleden berichten heeft gegeven over de houding van natuurkundigen. Nu zijn wij terug in de polariteitdiscussie van het begin van deze channeling. Deze ‘houding’ Yawee, is ingebakken in de natuurlijke uitvinding die jij hebt ontdekt.

Fysica is actief en zoekt balans. Dat wil zeggen dat elk veld dat jullie hebben geschapen met jullie proces de attributen heeft  – zijn jullie er klaar voor – van perfect DNA. Het ziet alle attributen al van de blauwdruk van de ongeborene. Jullie hebben geen zwangere vrouw nodig. De attributen kunnen aan de mens worden overgedragen en ontvangen worden door de mens in welke toestand dan ook zodat zijn cellulaire structuur in staat is om dat op te nemen.

Wat jullie hebben gedaan is het scheppen van een kwantumveld  met die Pleiadische attributen en de cellen luisteren als zij daaraan worden blootgesteld. Het is nog niet fijn afgestemd maar jullie zullen uiteindelijk ontdekken hoe. Als jullie dat doen zullen jullie de regeneratiemachine van de toekomst hebben zonder een ‘patroonmens.’

Dit en andere processen zullen ook door de wetenschap worden gezien. Jullie zullen niet alleen zijn. Het is niet gepast dat jullie het geheim van het leven alleen zullen hebben en dus zullen er ook anderen zijn. Studies van het embryo gaan datgene onthullen dat jullie de mogelijkheid geeft om ledematen te laten aangroeien bij mensen en veel van de andere dingen waar wij het 23 jaar geleden over hebben gehad. Er is nog steeds een grote vraag: “Wat is de echte rol van de dieren op de planeet? Incarneren zij?”Dat is voor een andere keer.

Kijk naar deze dingen die snel zullen gebeuren en ook naar het gebruik van volwassen stamcellen op een uitgebreidere manier. En daar is het dan en het ligt allemaal voor jullie. Alles heeft gewacht op 2012.

Yawee, een van de attributen is dat jij leeft met de Pleiadiers. Jij bent nog steeds in een verstrengelde staat met hen en die is niet in 3D. Zij willen de tonen weer horen, net zoals 26.000 jaar geleden. Zij zijn er klaar voor. En als dat signaal is verzonden wil dat zeggen: “De mensheid is aangekomen en blijft ook.’

Dat was de boodschap voor vandaag. Sommigen zullen zeggen: “De schoonheid van het systeem van de schepper komt eraan.” Geliefden, wees niet ontmoedigd door de specialiteiten van de wetenschap. Jullie hoeven niet alles te weten en te begrijpen maar wij vragen jullie wel om het te vieren want God de Schepper is de meesterfysicus van het universum en heeft deze gereedschappen gebruikt om het systeem van het leven en ook de balans van liefde te scheppen. Dat alles gaat het menselijk leven verheffen en dat geldt ook voor het menselijk begrip.

Nogmaals zal ik jullie vertellen dat de afstand tussen de nucleus (de atoomkern) en het elektron van elk atoom gevuld is met de liefde van God. Dat is de soep van de Schepper die gebouwd is voor het leven en klaar is om je hand te nemen als je dat wilt. Het is de herijking van kennis op de planeet en de eerste stap naar een kwantummodel. Zorg dat je er klaar voor bent.

Ik heb geen klok en ik kan jullie niet zeggen wanneer. Ik kan alleen zeggen dat het eraan komt en dat was niet zo toen wij al die jaren geleden begonnen. Wij gingen samen verder dan het markeerpunt en nu gaat het echte werk beginnen.

En zo is het.

KRYON

The information below is free and available for you to print out, copy and distribute as you wish. The Copyright, however, prohibits sale in any form except by the publisher