Kryon in Brisbane, Australië. 1 / Kijk uit voor de Bubbels.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Brisbane, Australië. 1

Kijk uit voor de Bubbels.

17 november 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner, lieve mensen, reist over de hele wereld en krijgt op dezelfde manier boodschappen. Jullie dienen hen steeds op andere tijden en op andere manieren te horen. Degenen in deze stad die Brisbane wordt genoemd, hebben dit nog nooit gezien, degenen in deze zaal die verbaasd zijn over de snelheid waarmee mijn partner over gaat tot channelen. Als jullie het nog niet hebben gehoord – ik heb het veel vaker gezegd: Als jullie God binnenin je hebben wordt het oversteken van de brug steeds makkelijker omdat het eenvoudigweg benadert wat jullie al hebben. Jullie hoeven niet naar een of andere plaats, ergens in de hemel, te gaan naar een of andere entiteit en het gaat gewoon om acceptatie van hetgeen jullie al hebben! En dat is Licht, Compassie, Vreugde en Liefde en Genezing!

Het is een boodschap die steeds hetzelfde is.

Mensen willen een channeling steeds een naam geven, of ik die nu noem of niet. Dit is een lineair verlangen. Wat is de titel van vandaag? (Kryon lacht) In het verleden deed ik dit nooit. Het is zo lineair! Maar ik zal het doen. Vandaag zal ik deze korte boodschap “Let op de Bubbels” noemen.

 

Ik wil het hebben over de lagen van het geloof. De dingen zijn aan het veranderen en dit komt door de manier waarop mensen denken; de manier waarop zij overleven. Laat ik het hebben over een oude, oude energie, een situatie van het geloof. Er zijn waarlijk twee dingen in jullie leven die bepalen wat jullie geloven en de eerste daarvan is wat jullie is geleerd. Wat hebben jullie ouders je verteld over de man in de stoel die channelt? Wat hebben jullie op school geleerd over de mogelijkheid van wat er nu gebeurt? Wat vertelden degenen van spirituele organisaties jullie? Wat het ook was, het werd stevig verankerd in jullie bewustzijn omdat dit mensen betrof die jullie vertrouwden. Het waren mensen waar jullie van hielden en daardoor bouwden jullie een muur om je geloof heen. Het is meer dan een muur, het is een doos! Het is bijna alsof die jullie helemaal omhult, jullie worden deze doos! Wat jullie zijn wordt bepaald door wat jullie geloven! Als jullie met een politicus spreken en iets vragen dat buiten hun geloof gaat, komen er problemen omdat zij in die doos zitten, zij ZIJN die doos! Zo worden jullie deze doos van geloof! Maar, lieve mensen, in een oude energie moeten jullie meer doen dan het alleen maar in een doos stoppen….jullie moeten er een kasteel van maken. De muren moeten sterk zijn zodat niemand hen neer kan halen omdat het jullie bestaan en jullie overleving wordt. Wat jullie geloven is wie jullie zijn!

Degenen in de zaal zijn wat zij altijd zijn, oude zielen die niet noodzakelijk allemaal geloven wat er nu aan de hand is….vanwege wat hen is verteld.

Het tweede aspect in deze lagen van geloof komt van ervaring. Wat jullie daardoor ervaren wordt de tweede doos. Sommigen hebben zelfs dozen in dozen in dozen met allemaal verschillende lagen daarin. In de eerste wat jullie is verteld, in de tweede wat jullie hebben ervaren en dit komt allemaal samen om jullie te vormen en in een oude energie, lieve mensen, rekenen jullie hierop. Jullie gaan van plaats naar plaats en dit is wie jullie zijn.

Lieve mensen, met wat jullie weten over God en over compassie. Met wat jullie weten over wat jullie hebben ervaren….wat gebeurt er als jullie dit willen delen met iemand met een sterke doos? Zij zullen niet weglopen en zeggen: “Goed, dat is wat jij gelooft!” Nee, in plaats daarvan zullen zij jullie buitensluiten omdat jullie een bedreiging vormen voor hun overleving, in hun doos! Het is een oud attribuut van de oude energie en het is de menselijke natuur. Het is de manier waarop de samenleving werkt en wedijvert om allerlei bronnen en het omringt zichzelf met zichzelf. “Zorg ervoor dat er niemand bij kan komen.”  Het is een wedloop.

Lieve mensen, dit is aan het veranderen. “Kryon, wat gebeurt er als iemand vastzit in een andere manier van denken? Verandert dit die doos niet?” Oh, lieve mensen, als jullie uit de ene doos gaan, gaan jullie weer naar een andere. In dat proces raken jullie een hoop vrienden kwijt omdat jullie nieuwe doos en die van hen niet samengaan. Daardoor krijgen jullie de oorlog van de dozen…en jullie begrijpen waarover ik het heb. De dozen zijn sterk….zij zijn overleving en zo is de situatie tot nu toe.

Er gebeuren interessante dingen….laat mij jullie er een vertellen. Wetenschap speelt een rol in het onderzoek van iets waarvan jullie nooit hadden gedacht dat zij het onderzoeken: de menselijke ziel! Laat mij heel in het kort vertellen waarom….. Later vandaag zal mijn partner jullie bewijs leveren van de ontdekking van grote instituten en universiteiten dat bewustzijn natuurkunde kan veranderen en daarom moet het zo zijn dat bewustzijn energie is. Kunnen jullie dit volgen? Als bewustzijn energie is moet dit opeens aan de wetten van de bekende energie gehoorzamen die jullie door Einstein zijn gebracht. Een van deze wetten, de eerste van thermodynamica, luidt dat energie niet kan worden geschapen of vernietigd. Wat gebeurt er met het bewustzijn als iemand overlijdt? In de oude energie was er met de wetten van thermodynamica geen probleem als iemand overleed: zij gingen terug naar de Aarde, maar de energie die een mens was, waar gaat die heen, wat gaat die doen? Daarom moest de wetenschap hier wel naar gaan kijken. Waar zij mee kwamen was dit: Bewustzijn moet energie zijn en als wij overlijden moet die teruggaan naar het Universum. Dit was het beste wat zij konden. Dit was de studie van de menselijke ziel, lieve mensen.

Laat mij nu iets vertellen over het vooroordeel van hun doos, ook al bestuderen zij de menselijke ziel, de energie van het bewustzijn, en als jullie na de dood overgaan zullen jullie merken dat zij het nooit twee kanten op bestudeerden; zij bekeken het maar op een manier en dat is de lineariteit van de tijd. Zij stelden nooit de vraag hoe de energie bij jullie kwam! (Kryon lacht) Een kind wordt dus geboren en…..bang!!! er is energie die bewustzijn wordt genoemd. Waar kwamen jullie vandaan? Jullie kunnen het niet scheppen en jullie kunnen het niet vernietigen…..het moet op de een of andere manier geschonken worden. Waar komt het vandaan, wanneer verschijnt het…..al deze dingen gaan langzaamaan ontdekt worden. Maar de doos blijft solide, zelfs in de wetenschap. Het is heel interessant om te zien dat de dozen blijven terwijl de waarheid is verschenen. Toen men nog nooit had gehoord van het bestaan van zaadcellen en van de bacteriën die ziekten veroorzaakten werden die toen zichtbaar onder een microscoop en kon men hen zien! Toch waren er wetenschappers die tot hun dood toe volhielden dat zij dit niet geloofden (Kryon lacht)….omdat de doos koning was! Er zijn ook nu nog groeperingen die dit niet geloven omdat hun doos koning is. Zien jullie waar ik naartoe wil? Laat mij jullie dus iets geven. Ik zal jullie vertellen hoe een doos vertrapt kan worden. Ik zal jullie een verhaal brengen dat zeer algemeen is op deze prachtige wereld. Laat mij jullie een vrouw introduceren. Zij heeft geen naam omdat zij momenteel vele vrouwen vertegenwoordigt. Ik zal jullie iets tonen dat dagelijks op deze planeet gebeurt, dagelijks! Het is een doosvernietigende gebeurtenis. Laten wij deze vrouw tot een wetenschapper maken. Laten wij zeggen dat zij cel-biologe is. Zij weet hoe de dingen werken en zij weet dit omdat het haar goed is geleerd en haar doos sterk is. Zij doet goed werk en zij is een goede vrouw, en dan, op haar achtenvijftigste, gaat zij de pijn in haar buik negeren, en zij doet dit een jaar lang en dan kan zij dit niet meer negeren. Maar dan is het al te laat, en als zij weet was het is hoort zij dat zij nog maar drie maanden heeft te leven. De ziekte zit overal en zij gaat naar een wat vreemde staat van enerzijds ontkenning en anderzijds kwaadheid. Dan komt er een ongelooflijke angst omdat deze vrouw niet gelooft in een leven na de dood. En dan gebeurt er iets, en wat ik jullie ga vertellen is de manier waarop het werkt, en zo werkt het juist vandaag. Terwijl zij in een stoel zit komt het zwarte over haar heen en het zwarte is de angst. Zij is in het ziekenhuis en het is donkerder dan donker; het is moeilijk te beschrijven hoe angst je in de greep kan krijgen. De man met de zeis komt je kamer binnen en er is verder niets anders dan duister en haar bewustzijn staat op het punt om weg te gaan, het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk en afschuwelijk. Op dat moment van duisternis die je je niet kunt voorstellen zijn er opeens stemmen en is er zelfs licht en er gebeurt iets. Zij wordt wakker en realiseert zich dat de angst is verdwenen en er niets van over is…..wat is er aan de hand? Welkom bij spontane emissie! En verkeerd begrepen transmissie van aerodynamica waarbij de ziekte is verdwenen uit de celstructuren en het bloed weer goed is, alle dingen die zij negeerde en dit alles gebeurde terwijl het individu zo bang was. Alles was weg!!! Ziekenhuis na ziekenhuis na ziekenhuis….. Uit haar angst kwam er een grote verandering. Wat zou er nu gebeuren als men niet uit angst handelt maar alles doet vanuit een hoger bewustzijn, in verbinding staand met het Hoger Zelf. Men heeft dan controle over het lichaam, en dan gebeurt hetzelfde! Men dient het geloof helemaal opzij te schuiven en dan gebeurt het steeds en steeds weer maar men ziet het niet als bewijs, men ziet het als een mysterie omdat de dozen van de omstanders sterk zijn en die van de vrouw is verpletterd. VERPLETTERD!! Wat zij geloofde schoof zij opzij en daardoor werd haar doos verpletterd. Zij raakte haar geloof niet kwijt maar in plaats daarvan heeft zij nu een Bubbel, een bubbel die uitgebreid kan worden. Zij realiseert zich dat zij niet weet wat zij niet weet en zij kijkt uit naar de dingen die gaan komen. Haar doos is geen doos meer maar een bubbel die steeds groter kan worden.

Ik zal jullie iets vertellen: De kinderen van deze planeet worden geboren met bubbels en wat jullie hen ook vertellen, Oma, Opa, ik vertel jullie  – als jullie het al niet hebben gemerkt – zij zullen jullie niet geloven omdat zij hun eigen intuïtieve dingen ook zelf moeten ervaren. Zij komen niet binnen met een bewustzijn dat zegt: Dit is alles wat er is. Ik breng jullie dit zodat jullie de echte realiteit hiervan kunnen zien in het dagelijks leven en ik breng jullie dit terwijl jullie hier in de stoel zitten. Hebben jullie een doos of een bubbel? Hebben jullie besloten dat dit allemaal gekkenwerk is? Of hebben jullie misschien je geloof behouden en een tweede membraan in je bubbel ingebouwd zodat het nu twee kanten op kan, naar jullie en naar anderen? Kunnen jullie dan een voertuig worden dat open is, en vrij? Wat er dan gebeurt is de eerste wet van dynamica die zegt dat de energie van het oorspronkelijk geloof wordt omgezet naar een nieuw geloof van openstaan voor mogelijkheden en eerder dan geloven, staan jullie toe! Dit toestaan schept een nieuwe mens die ervoor openstaat om zichzelf te kunnen helen. Door de energie van opportunisme staan jullie dan open waardoor de cellen van je lichaam luisteren naar jullie bewustzijn. Het gaat veel verder dan dat, lieve mensen, jullie kunnen jezelf langer laten leven. Jullie kunnen beginnen met een nieuwe manier van denken, jullie kunnen dingen denken  omdat jullie geweldig zijn!

Hebben jullie dit eerder van Kryon gehoord? Ik heb het jullie verteld want ik reis met mijn partner over de hele wereld. Ik breng dezelfde boodschappen: mensen tot dingen in staat stellen, schoonheid, compassie en eenheid.

Zij zullen Vrede op Aarde scheppen.

En zo is het.

Kryon