Kryon in Buffalo, New York. 1 – Het Plan.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Buffalo, New York. 1

Het Plan.

8 juni 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De vorige spreekster, Adironnda, heeft jullie verzocht om in de spiegel te kijken om jezelf op een andere manier te zien dan wat jullie is geleerd over wie jullie zijn. Het komt allemaal neer op een oud paradigma ten opzichte van een nieuw paradigma en misschien daar doorheen te gaan. Zienswijzen over wie jullie zijn en hoe anderen zijn of wat er aan de hand is op de planeet zijn soms moeilijk om doorheen te gaan. Ik heb dit eerder gezegd: jullie zijn op een verbazingwekkende reis. Jullie zijn een van de generaties die dit zullen bereiken. Degenen die na 2012 zijn geboren zullen een totaal andere zienswijze hebben. Zij hebben niet in zich opgeslagen wat jullie hebben. Een oudere generatie zonder de juiste informatie die zei: “Dit is er aan de gang. Daar gaan jullie naartoe. Dit zal er gaan gebeuren!” Allemaal vanuit de geschiedenis, maar die gaat zichzelf niet meer herhalen!

Ik gaf jullie laatst een channeling. Ik was ver hiervandaan op een eiland in het midden van de Atlantische Oceaan en ik gaf deze boodschap een naam; ik noemde hem: de Verlichte Klok. Dit is een metafoor, lieve mensen, en deze metafoor smeekt jullie om te begrijpen dat jullie niet alleen zijn. Deze verlichte klok, zou je kunnen zeggen, is een systeem, als je het zo zou willen noemen, meer dan een systeem is het een paradigma van met elkaar samenwerkende raderen die inspelen op de precisie van elkaar en hun werk doen, zij passen bij elkaar omdat zij elkaar KENNEN. Zij zijn perfect in wat zij doen. Er is een plan en een doel en het doel is: perfecte tijd! Jullie kunnen in je geest deze klok zo klein of groot maken als jullie willen, maar wat zorgt ervoor dat hij verlicht is en alle delen elkaar kennen? Meer dan dat: als jullie een van de kleinste radertjes van deze verlichte klok zouden vragen: “Wie ben jij?” zou hij zeggen: “Ik ben een prachtig deel van een goddelijk Plan! Wat ik doe heeft een doel” Dit prachtige deeltje weet van de andere delen. Zij weten niet eens goed wat zij doen maar er is een doel voor alles wat er gebeurt.

Hebben jullie dit gehoord? Is het moeilijk wat ik jullie vertel? Er is een doel dat verder gaat dan alles wat jullie weten en om dit te bereiken zijn er de meest compassie-volle mensen op de planeet nodig en dan raken jullie hen kwijt en zeggen tegen God: “Waarom deze mens, het was een prachtig persoon; een lichtwerker, had compassie voor de planeet, hielp anderen….wat gebeurde er?” Is dit moeilijk als jullie een verlicht deeltje van de klok zijn dat samen klikt met de andere delen? Jullie werken nog steeds aan de puzzel, maar dit stukje is nu zorgelijk. Het stukje huilt misschien zelfs. Maar op een bepaald niveau weet het dat degene die is overleden weldra weer nog grootser terug zal komen vanwege zijn/haar training en betrokken natuur. Zij komen terug om hier nog grootser te zijn en een mooier deel van de klok te zijn!

Dit is moeilijk, maar dit is allemaal onderdeel van jullie wetenschap dat jullie hier niet zijn gekomen om te lijden. Jullie kwamen om deel uit te maken van iets dat elegant is en begrijpend en compassievol….zelfs als jullie hart pijn voelt kunnen jullie zeggen: “Dank U, Spirit, voor alles dat er vandaag is en voor alles waarvan ik deel uitmaak in deze klok die de tijd voorbij tikt van ontwikkeling van de mensheid, van compassie en dingen die eraan komen!” Als jullie het nog niet snappen zal ik het jullie vertellen: Als jullie hier vertrekken zullen jullie bij degenen zijn die eerder vertrokken. Misschien zijn zij jullie leraren, misschien jullie partners….jullie zullen hen vinden omdat dit het plan is van de verlichte klok. Maar dit is niet maar gewoon een klok. Er zijn ook toekomstige klokken en weer klokken daarna en daar weer na. Dit is een onderdeel van het compassievolle begrip van de lichtwerker over de manier waarop dingen werken omdat de tikkende klok zoveel onderdelen heeft die samenwerken, allemaal samen….zij vieren elkaar allemaal!

Dit is een metafoor van een planeet vol compassie en een groep lichtwerkers en op dit moment is het een kleine groep. Wij hebben het jullie eerder gezegd: de grotere groep die eraan komt zal niet naar een bijeenkomst als deze komen.

Dit gaat niet over geloofssystemen en religies en God. Dit gaat over iets dat veel meer basaal is, over het bewustzijn van compassie en zorg voor andere wezens, over de dingen die goed en correct zijn en integriteit hebben en die draaien om Al Wat Is, of het nu om zaken gaat, of politiek. Uiteindelijk zal dit leiden tot zelfonderzoek over wie jullie zijn en wie jullie zouden kunnen zijn en wie er in dit melkwegstelsel bij betrokken kan zijn. Uiteindelijk zal dat onthuld worden. Het zal geen schok zijn, het zal een feest zijn. Dit is de verlichting die naar deze planeet komt en waar wij over spreken. Geen geloofssysteem, geen doctrine maar een generieke zienswijze op een paradigma van zorg voor elkaar.

Dit is de essentie van vrede op Aarde; en ook het begrip over waarom dingen gebeuren als zij zich voordoen. Het is volwassenheid…en zovelen van jullie gaan dit begrijpen, gaan vieren wie jullie zijn en het feit dat er een plan is en jullie niet alleen zijn en dat allen om jullie heen deeltjes van deze klok zijn die aan hun deel van de puzzel werken. Zij kennen jullie en jullie kennen hen, maar hoe langer jullie leven hoe meer deeltjes jullie zullen ontmoeten en als jullie in hun ogen kijken hoeven jullie niet te spreken over God omdat jullie weten en zij weten dat hier een doel is waarvoor jullie werden geboren en ervaringen hebben.

Er is een plan en die klok werkt perfect!

Jullie ontmoeten de juiste mensen op de juiste plaats en laten de dingen gebeuren en kijken verder dan dat in perfecte liefde.

Men noemt hen lichtwerkers omdat er werk bij betrokken is. Verder gaat dan het ego, verder dan de emoties die anderen kreupel zouden maken, maar voor jullie is er de volwassenheid en de klok die blijft tikken.

Er is meer over dit paradigma dat wij jullie zullen brengen. Maar voor nu is dat alles waarvan wij willen dat jullie het weten; jullie zijn geen slachtoffers: jullie zijn geboren om deel uit te maken van iets dat prachtig is. De Groep die hier is applaudisseert vanwege hetgeen jullie doorheen zijn gegaan en om alles wat jullie zijn en om wat jullie zullen zijn.

Dit is de opwaardering. Wij spreken tegen een kleine groep vandaag en een grote groep later en op een dag tegen de hele planeet. Wij verontschuldigen ons, lieve mensen, omdat het zo lang duurt. Er waren vele tegenslagen maar de menselijke natuur gaat veranderen en dit gaat met twee stappen vooruit en weer een achteruit. Jullie zullen het zien. Jullie zullen in staat zijn om het duidelijk te zien in jullie nieuws, duidelijk bij degenen om je heen en jullie zullen weten dat dit WAARHEID is!

Wij vertellen deze dingen in liefde voor degenen die vlak voor ons zitten en degenen die dit later lezen of beluisteren, waar wij innig van houden.

Jullie weten van de God binnenin jullie, en van het Plan.

En zo is het.

Kryon