Kryon in Buffalo, New York. 2 – TE slim om te kijken!

Live Kryon Channeling:
Kryon in Buffalo, New York. 2

TE slim om te kijken!

8 juni 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

 Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hier is een channeling die mijn partner niet had verwacht. Hij kan lijken op wat sommigen de “wetenschaps-channeling” noemen, maar dit is niet zo. Een boodschap over de toekomst? Niet echt. Het is gewoon informatie waar velen zorgvuldig naar zullen luisteren en die in de toekomst bevestigd zal worden.

Ik zal deze speciale boodschap noemen: “TE slim om te kijken” Lieve mensen, jullie vertegenwoordigen een metafysisch lichaam van geloof. Geen systeem of doctrine of regels, maar met een zienswijze die groter is dan welke doctrine ook. Jullie hebben allemaal een iets ander idee omdat jullie allemaal individuen zijn en de God binnenin, de ziel die jullie hebben, zal een beetje anders reageren door de eigen zienswijze die jullie hebben door de intuïtie bij jullie allemaal. Weet in je kern dat de liefde en de compassie van de Creatieve Bron binnenin jullie zijn en in deze tijd gaan die op bepaalde manieren naar buiten komen, individueel, in de maatschappij, in culturen, beschavingen, en het resultaat hiervan zal een hoger bewustzijn zijn. Maar als jullie die woorden gaan uitspreken tegen de man in de straat, zullen zij jullie aankijken….met name de slimmeriken en jullie kunnen raden wat zij denken…zien het in hun ogen en aan hun glimlach. Zij zeggen het niet maar het lijkt erop dat zij jullie op het hoofd willen kloppen en vragen of het wel goed met jullie gaat. Tegelijkertijd zien zij jullie alsof jullie een tinnen helm op hebben met een antenne erop en hier rondlopen en boodschappen ontvangen van waar dan ook!

Zij zijn te slim om te kijken! Weet je, zij weten wel beter. ZIJ WETEN WEL BETER! Zij werken in een lineariteit die voor hun WERKT. Alles wat jullie zeggen klinkt voor hen zo raar, dat er uitvindingen zullen komen en dat er dingen zeer snel zullen veranderen en jokers zullen komen en….. Natuurlijk is dit zo! Dan lopen zij weg en de hele essentie van deze conversatie is dat zij een beetje te slim zijn om ernaar te kijken.

Laten wij het dus even hebben over te slim om te kijken. Ik wil jullie iets brengen en het gaat over timing. Tweehonderd en dertig jaar geleden. Ik wil het met jullie niet hebben over tweehonderddertig jaar in de toekomst. Ik wil dat jullie even bij mij blijven. “Tweehonderddertig jaar, Kryon, dat is een lange tijd, een zeer lange tijd!” En ik zeg dan: Echt? Laten wij eens kijken hoe lang dit is. Vandaag de dag bereikt een mens gemiddeld de leeftijd van zevenenzeventig jaar. Da’s heel gewoon! Nu wil ik dat jullie drie van deze levens nemen en die achter elkaar leggen. Drie mensen maar…..tweehonderddertig jaar! Maar drie! Als jullie misschien op die leeftijd zijn wil ik jullie vragen hoelang jullie hebben geleefd. Als er twee mensen bij jullie zijn die hetzelfde doen hebben jullie samen tweehonderddertig jaar! Maar drie mensen samen met hun gemiddelde leeftijd: tweehonderddertig jaar! Dit brengt jullie terug naar 1789! Laten wij het dus even over 1789 hebben. Laten wij jullie meenemen naar iemand die TE slim was om te kijken. Laten wij zeggen dat jullie naar hen kunnen teruggaan en hen dan naar vandaag kunnen laten kijken. (Kryon lacht) Wat hadden jullie als 77-jarige in die tijd, maar tweehonderddertig jaar geleden? Het antwoord is: bijna niets! Als jullie jezelf nu in deze samenleving zouden kunnen brengen. Realiseren jullie je wat jullie niet hadden, waar jullie zelfs niet aan konden denken en wat jullie niet zouden kunnen bevatten? Realiseren jullie je dat jullie toen nog nooit licht hadden gezien zonder vuur? Jullie hadden geen elektriciteit….het idee dat er licht kon zijn zonder kaars of olie was fantasie! Licht zonder vuur: da’s gekkenwerk! Geen elektriciteit….er waren steden in de Verenigde Staten waar het onleefbaar werd. Daar waren geeneens koelkasten. Stel je voor: ook geen licht! Niemand had ooit gevlogen! Wat zouden zij denken van een Jumbojet. Wat als jullie hen zouden vertellen dat er honderden mensen in een vliegtuig zouden kunnen en dat er vliegtuigen zijn die maar af en aan vliegen? Zij zouden jullie aankijken en zeggen: “Ik hoop dat jij een fijne dag hebt! Ik ben te slim om naar dit soort dingen te kijken. Fijne  dag verder!” Maar wat jullie hen hebben gegeven is realiteit, absolute realiteit. Jonge mensen, ik wil dat jullie hier over denken….er was geen manier om geluid op te nemen. Kunnen jullie je dit voorstellen?

Geen bandopnamen, geen bewegende beelden, geen elektriciteit. Maar dan hebben jullie een idee en zeggen tegen die persoon die te slim is om te kijken: “Maar weet jij dan niet van die hele kleine schepseltjes die microben worden genoemd en die overal om je heen zijn. Je kunt hen niet zien en zij scheppen ziekten. Jij kunt je water beter koken! Jij kunt je handen beter wassen of je zult ziek worden” Dan zal de man zeggen: “Zo is het genoeg! Laat mij met rust!” Jullie kennen vandaag de ziektekiemen. Te slim om te kijken!!! Dit is misschien dezelfde persoon die vandaag te slim is om te kijken.

Kunnen jullie je een maatschappij voorstellen: 1789 , waarin zij absoluut niets hadden van wat jullie vandaag hebben. Jullie zouden je dagelijks leven daarin niet herkennen. Zij zouden van jullie niets herkennen, zelfs niet eens de kleren die jullie vandaag dragen. Hun manier van leven was totaal en compleet anders. Zij hadden geen communicatie; zij hadden geen telefoons. Zij schreven brieven, hadden bijna geen rails….dat was gisteren, lieve mensen….dit was het begin van jullie land. (VS)

Dingen zoals deze gebeuren snel. Nu gaan wij weer terug naar vandaag. Als jullie in 1990 naar een bijeenkomst van fotografen zouden gaan zouden jullie zien dat de filmmaker hun beste filmrollen zouden laten zien….Fuji en Kodak en vele andere merken en soorten en als jullie naar een van hen toe zouden gaan en zeggen: “Neem mij niet kwalijk, maar ik weet dat er iets gaat gebeuren. Zie je, ik kom uit de toekomst. Ik ben van 2019 en ik weet wat er gaat gebeuren!” (Kryon lacht) Dan zouden zij zeggen: “Wat komt er dan voor in de plaats, jochie?” Jullie zouden niet eens in staat zijn om het hen te vertellen, nietwaar? “Wel, nullen en enen op een klein plaatje….” Zij zouden zeggen: “Ik hoop dat jij een fijne dag hebt! Ik ben te slim om naar dit soort dingen te kijken. Fijne dag verder!” Zij waren te slim om te kijken naar wat er feitelijk gebeurde. Realiseren jullie je dat er in 2012 bijna geen films meer werden gebruikt? Als je 1990 toen jullie een bloeiende filmindustrie hadden zou zeggen: “Weten jullie dat er in 2019 alleen nog maar camera’s zijn waar geen bewegende delen meer in zitten! Oh, ja, er is een bewegend deel….de lens!” Zij zouden zeggen dat je gek bent….dat het nergens op slaat en zelfs niet eens futuristisch genoemd kan worden en dat dit nooit zou gaan gebeuren. Het gebeurde wel en het nam tussen twee haakjes ook een hele chemie-industrie met zich mee. Niet alleen de filmmakers maar ook degenen die de onderzoekslaboratoria hadden en alle bedrijven die de prints ontwikkelden en ga zo maar door. Dit was pas in 1990 en 2012 en hier zitten jullie nu in 2019….dat is snel!

Wat als jullie in 2019 die persoon die te slim is om te kijken, vertellen dat er een evolutie in bewustzijn zal komen en vraagt wat dit betekent, zeggen jullie: “Er zal een revolutie komen en een onthulling van de energie van het bewustzijn! Wij zullen in staat zijn om dingen te doen door eraan te denken!” NU gaan jullie te ver. Het komt eraan! Het gaat jullie misschien 200 jaar duren, lieve mensen. Ik ben geen waarzegger, maar ik vertel jullie deze dingen omdat zij al aan de gang zijn. Als jullie iemand nu zouden vertellen wat ik jullie vertel zullen zij het niet geloven.

Laat mij jullie een voorbeeld geven: van 230 jaar geleden is het hele idee dat jullie daar naartoe gaan en aan iemand Wifi gaan uitleggen. “Wat is Wifi?” “Wel, Wifi is een van deze uitvindingen die zijn gebaseerd op principes die jullie nog niet hebben. Niet alleen maar elektriciteit maar ook computing en door de lucht overbrengen zoals radio of televisie.” Niets van dit alles hebben zij en nu komen jullie aan met Wifi dat een verbinding heeft met internet. Hoe gaan jullie dit uitleggen? “Wel, het heeft een verbinding met een computer!” ”Wat is een computer?” Hoe leggen jullie dat nu weer uit? Zie je, er zijn uitvindingen die te maken hebben met zienswijzen op dingen die jullie nu nog niet begrijpen. Ik zal jullie er dus een of twee van geven. 230 jaar is niet zo veel, het zijn drie levens van 77 jaar oud….maar drie en jullie zijn daar al. Waar zullen wij dus beginnen….ik zal jullie er drie geven. Ik zal het op een leuke manier proberen te brengen, niet technisch, en de reden hiervoor, de hele reden, is “te slim om te kijken” in perspectief te zien. Stel je eens voor, 230 jaar in de toekomst. Jullie kijken naar je land (VS) en zien schepen van de van de kust aan beide kanten heen en weer gaan, en weer heen en weer terug. Jullie stoppen en vragen iemand wat al die schepen doen. “Wat vervoeren zij? Ik zie geen havens of zoiets en zij gaan alleen maar heen en terug en weer heen en terug?” Die persoon zal jullie aankijken alsof jullie van een andere planeet komen en zegt: “Het zijn Salters, zoutschepen. Weet jij niet wat dat zijn?”  Jullie vragen wat een Salter is en hij zegt: “Het zijn schepen die zout naar de oceaan brengen!” Jullie kijken hem aan en vragen: “Waarom zou iemand zout naar zout water brengen?” Zij zouden zeggen: “Wel, dit is veel te ingewikkeld om het jou uit te leggen. Prettige dag nog!” Heeft iemand van jullie een idee wat zij doen en waarom zij dit doen? (Kryon lacht) Ik zal het jullie zeggen: Ik zou het hierbij kunnen laten, maar ik vertel jullie over iets dat eraan komt en daar zijn geen tweehonderd jaar voor nodig maar het milieu heeft dit misschien wel nodig. Jullie gaan directe waterontzilting hebben zonder hitte daarbij te gebruiken. Het gaat er zout in en het komt er fris uit: tienduizenden vaten per dag. Unit na unit na unit geven jullie meren en de mensen vers water, irrigatie voor al jullie kusten en alles wordt overgebracht naar de binnenlanden. Jullie zouden zeggen: “Dit is allemaal ongelooflijk….directe ontzilting….het gaat er zout in en het komt er vers uit, zonder tanks en zonder hitte vanwege een uitvinding? En dan gaan jullie het verschepen naar de andere steden? Dit gaat niet werken!” Wel, zie je, dat doet het wel.

Ik zal jullie een ander geheim verklappen. Jullie hebben een grote infrastructuur van pijpen en schepen voor olie….en jullie zullen helemaal geen olie meer nodig hebben. Dus al die pijpen worden waterpijpen? Zij liggen er al en alles wat jullie hoeven te doen is hen gebruiken om dat verse water naar de steden te brengen. Hoe vinden jullie het tot nu toe? Goed….wat is het restproduct? ZOUT!!! Tonnen zout! En dan realiseren jullie je dat het leven in de oceaan op bepaalde plaatsen afhankelijk is van een bepaald percentage zout in het water en dan komen de biologen die zeggen dat jullie het zout moeten vervangen en dan gaan jullie het zoutpercentage optimaliseren….en daar komen de zoutschepen die Salters worden genoemd, en zij gaan heen en komen weer terug en zij komen naar de haven….niet om iets te vervoeren maar om meer zout op te halen en dan weer af te leveren. Dit is een paradigma waar jullie vandaag nog niet aan kunnen denken. Ik ga verder…wat als ik jullie vertel dat deze schepen een bepaalde soort brandstof gebruiken die jullie niet zullen geloven? De brandstof is….zout water!!! Dit is waarschijnlijk de meest aannemelijke brandstof om een schip aan te drijven! Water dat zout is! Er zal geen olie meer nodig zijn, lieve mensen, geen diesel of iets van dien aard en er zijn dus ook geen “voetafdrukken” hiervan die de planeet ten nadele zullen beïnvloeden want alles wat men nodig heeft, schept, is dat de motoren zout water nodig hebben dat al in de oceaan is. Kunnen jullie je motoren voorstellen die op zout water draaien? Dit zijn dus de Salters. Het komt eraan!

Dit was nummer een!

Laat mij jullie nummer twee geven vanuit 2249. Dit wordt leuk. Tweehonderddertig jaar geleden waren jullie opgewonden over een nieuw museum. Het nieuwe museum werd met grote letters aangekondigd en jullie namen je kinderen mee daar naartoe en zeiden: “Kinderen, kom mee want hier is iets te zien….een nieuw museum en het heet het “Batterijmuseum!” Er is van alles te zien…er zijn A’s, dubbel A’s en driedubbel A’s, en zelfs C en D-batterijen. Zij werden zelfs voor auto’s gebruikt. Je kon er allerlei dingen mee doen en het is leuk om te weten…want zij zijn verdwenen! Geen batterijen meer! Zij zijn er gewoon niet meer!

Ik zal jullie vertellen waarom. Wij vertellen jullie wat eraan komt, het ligt al op de tekentafels. Elektriciteitsproductie…klein en groot, zelfs minuscuul, zelfs micro, die oneindig gebruikmaken van de duw-en-trekbeweging van magneten. Die gaat maar door en door en door. Klinkt dit logisch? Jullie hebben een bepaalde configuratie door het gebruiken van magneten en die worden niet oud. Na duizenden jaren werken zij nog steeds en trekken en duwen zij nog steeds en de apparaten gaan maar door! Jullie kunnen scheppen wat jullie maar willen en het gaat maar door en door. Stel je dit eens even voor…geproduceerd op een micromanier om elektriciteit te scheppen. Nog niet zo groot als een vingernagel! En dat in elk apparaat dat jullie thuis hebben en/of met je meedragen! Dit betekent dus dat het altijd oplaadt….begrijpen jullie dit? Jullie hoeven niets meer in te pluggen. Dit wordt uitgebreid tot grote elektrische krachtbronnen voor jullie huizen die zelfs voor jullie hele buurt of voor de garage gebruikt kunnen worden. GEEN ELEKTRICITEITSNET MEER. Er is geen reden meer voor omdat ieder dit zelf kan opwekken en er absoluut geen bijproduct meer is dat gedumpt moet worden. Een doos, een box, die er gewoon is en elektriciteit produceert, dag en nacht door! Het enige wat jullie na jaren eens moeten vervangen is een lager of zoiets. Stel je eens allerlei toepassingen voor die hun eigen elektriciteit maken bij bijvoorbeeld wat jullie telefoons noemen, apparaten die jullie in je zak meenemen voor muziek en ander vertier dat jullie nu zelfs nog niet kennen…verbinden met de planeet…allemaal zelfvoorzienend. Hier wordt het nu goed. Voor degenen van jullie die technisch zijn: “Wacht even, wacht even….er moet een verbindingskabel zijn tussen de opwekker en het apparaat dat elektra gebruikt of een batterij die opgeladen kan worden!” Jullie hebben gelijk. Dat is ook een tussenuitvinding die eraan komt. Ik zal jullie een aanwijzing geven….het zal de “Cap” worden genoemd en er is een man die Faraday heet die hier erg trots op zal zijn. Het is de manier van opslaan en vrijgeven van elektriciteit zonder gebruik van een accu. Het komt eraan…het is er al! Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust dat als je de batterijen uit een apparaat haalt en hen er later weer in stopt, de batterijen hun inhoud hebben bewaard? Op de een of andere manier hebben de batterijen het onthouden, zelfs als zij eruit zijn gehaald. (Dit is een aanwijzing) Hier gaat het naartoe. Wat als jullie iemand vandaag vertellen dat dit eraan komt? Zij zullen naar jullie luisteren en zeggen: “Dat denk ik niet. Wij zullen altijd batterijen hebben en dit en dat; het oude paradigma is het oude paradigma!” Zij willen niet verder denken dan wat dan ook! Zij willen niet verder denken dan welke realiteit ook en willen niets aanvaarden. Zij zijn trots op hun lineariteit. Zij zijn zo trots op de manier waarop dingen vandaag werken, de natuurkunde van vandaag. Dan aaien zij over je bol en zeggen: “Heb een goed leven!” Een beetje te slim om te kijken.

De derde is voor jullie het moeilijkst te geloven. Het is niet zo technisch, lieve mensen, dat is het gewoon niet. Als jullie naar het atoom gaan wat zien jullie dan? Het antwoord is: polariteit…positief en negatief! ALLES is gepolariseerd! Als jullie met chemici praten is alles gepolariseerd. Als jullie kijken naar het menselijk lichaam, naar de spieren en al die dingen gaat het allemaal om polarisatie….positief en negatief! Als jullie spreken met een natuurkundige en hem vragen naar de vier wetten van de fysica waarvan jullie claimen dat zij werken zal hij zeggen: “Hier zijn zij en elk van hen heeft een sterke en een zwakke kant….positief en negatief. Interessant nietwaar? Helemaal naar de wetten van de natuurkunde hebben jullie twee elementen: positief en negatief!

ALLES IS GEPOLARISEERD!

Dit zal jullie uiteindelijk deze elektriciteit brengen, lieve mensen. Tussen twee haakjes: zo zal het ook gaan bij het ontzilten van het water!

En nu de grootste: Begrijpen en realiseren jullie je wat jullie hebben als je over massa spreekt? Of je het nu hebt over de massa van een planeet, van een asteroïde. In de natuurkunde is de massa berekend en van daaruit de zwaartekracht die het produceert. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat zwaartekracht maar één polariteit heeft? Als jullie de polariteit door bepaalde dingen zouden kunnen omzetten in deze massa, zouden jullie een minus hebben. Dat lieve mensen, zou zwaartekracht afstoten. Dit is geen antizwaartekracht, het is geen anti-wat dan ook! Het is het natuurlijke tegenovergestelde dat de natuurkunde begrijpt, zelfs zonder de wetten van de natuurkunde. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat zwaartekracht een beetje eenzijdig is?  Het is maar één ding….het trekt en het duwt nooit. Hoe zouden jullie het vinden om dit duwen te hebben…..dit komt eraan! Wat als ik jullie vertel dat dit speciale attribuut zelfs bij Tesla al bekend was? Hij kon het echter niet laten werken omdat de computers niet goed genoeg waren en zijn hoop vervloog. Hij was zo gefrustreerd! Maar hij zag het wel…HIJ ZAG HET! Jullie zullen geen raketten en propellers nodig hebben….en brandstof. Alles wat jullie nodig hebben is een variabele massa! Als jullie dit volgen en fans zijn van UFO’s zeg ik jullie dat dit verklaart hoe zij zich voortbewegen….omdat zij variabele massa onder controle hebben! Alles wat zij doen is duwen en trekken bij massa….op jullie planeet.

Als jullie dit hebben, lieve mensen, kunnen jullie je dan voorstellen hoe dit een heleboel dingen zou kunnen veranderen? Over 230 jaar – als jullie daar nu naartoe zouden kunnen gaan – zouden jullie in een jungle van technologie zijn die jullie niet zouden begrijpen. Jullie zouden bang zijn voor wat jullie daar zouden zien. (Kryon lacht) Jullie zouden je afvragen waar alle draden gebleven zijn, alle pijpen….en jullie zouden je verloren voelen.

Maar de grote….is bewustzijn….want om deze dingen te laten gebeuren, lieve mensen, moet er vrede op Aarde zijn! Dit gaat niet gebeuren zonder vrede op Aarde, omdat al deze uitvindingen ook als wapens gebruikt kunnen worden! Zijn jullie nog bij mij? En voordat jullie hen zullen krijgen moet er consensus op deze planeet zijn dat jullie een ander mens niet zullen doden. Niet met massaslachtingen, niet met de ene gemeenschap tegenover de andere, niet de beschaving….en ik vertel jullie dat dit het potentieel is.

TE slim om te kijken, als jullie iemand vertellen dat dit gaat gebeuren. “Een wereld zonder oorlog? Nee, onmogelijk! Een wereld waar deze dingen zijn? Een wereld waar water en voedsel zijn en alle toegevoegde dingen van de oceaan en dingen die ons zijn verteld weg zullen zijn!” Op het punt staan om weg te gaan. Zij zullen gewoon begrepen worden.

Wie zijn jullie, zoals jullie hiernaar luisteren? Ik weet wie hier zijn! Jullie zijn niet te slim om te kijken want anders zouden jullie niet een hele dag op een Kryon-bijeenkomst zijn. Er zijn ook heel veel mensen op de wereld die ertoe geleid worden om deze boodschap van vandaag te horen en te lezen. Van de andere kant van de sluier zien wij dat vele mensen te slim zijn om te kijken. Jullie zien alles wat wij zeggen als onmogelijk, maar zouden jullie even kunnen stoppen en zeggen: “Wat als alles dat mij is verteld…. voor gisteren is? Er komen dingen aan die voor mij onbekend zijn! Zij zullen verbazingwekkend en prachtig zijn, met name degene die Vrede op Aarde wordt genoemd.”

Dit is het potentieel! Ik hoop dat ik het vandaag voor jullie plezierig heb gemaakt om te horen. Zo diepgaand dat jullie het je niet kunnen voorstellen….maar dit is de waarheid over wat hier zou kunnen gaan gebeuren.

En zo is het.

Kryon