Kryon in Buffalo, New York. 4 – Het Openen van de Deur

Live Kryon Channeling:
Kryon in Buffalo, New York. 4

Het Openen van de Deur

8 juni 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een eenvoudige boodschap. Ik zit hier voor mensen die mediteren en luisteren en wij hebben vandaag over vele aspecten gesproken. De training van vandaag was: Jij met Jij. Hoe dingen als samenhang te zien en vast te houden….hoe jullie in een positie kunnen komen die meer in balans is door een vredige houding….hoe jullie naar een plaats kunnen gaan waar jullie misschien wel de sluier kunnen zien en misschien nog wel verder. Al deze dingen die worden bestudeerd in deze dagen en in andere dagen, en zelfs alleen in dozen, in research….de mens gaat door met zoeken om hetgeen te vinden dat onzichtbaar is. Je zou bijna zeggen dat de mens zegt: “Ik weet dat er meer is.” Ik zeg jullie dat er meer is. Dat is intuïtief, nietwaar? Dat is iets dat jullie innerlijk aangeborene jullie vertelt. Daarom zoeken en zoeken jullie. Daarom stellen sommigen van jullie de vragen: “Doe ik het goed of doe ik het fout?” omdat jullie denken dat er dingen kunnen zijn die deze vragen kunnen stoppen. Jullie weten dat ik het jullie heb verteld….die zijn er! Ik heb jullie verteld dat angst de meeste dingen tegenhoudt en dat liefde en compassie de versnellers zijn. Al deze dingen brengen jullie bij jezelf…een voor een….als jullie je eigen leven onderzoeken.

Weet je, er is een reden voor dat in bepaalde geloofssystemen de priesters “Vader” worden genoemd. Er is een kennis die misschien intuïtief is dat de Centrale Creatieve Bron van alle dingen als de prachtige liefde van een ouder is….een ouder in balans….en meer! Jullie hebben gelijk….niet een slechte ouder, niet een disfunctionele ouder zoals jullie die onder de mensen wel vinden, maar in plaats daarvan een multidimensionale Creatieve Bron-ouder die geen grenzen kent als het gaat om liefde en compassie….en schoonheid. Kunnen jullie je zoiets voorstellen dat de Schepper/ Vader/ Moeder/God al deze dingen is waaraan jullie kunnen denken en dit is ook beschikbaar aan de andere kant van de sluier. Jullie zouden gelijk hebben als jullie dit denken en je zou dit zelfs de “Geest van God” kunnen noemen.

Jullie zouden kunnen vragen: “Waaraan denkt God zoal?” Allereerst is God geen mens en is er geen denken. “Kryon, jij weet wat ik bedoel. Wat doet God? Wat is de zienswijze van God richting de mensen en alle dingen?” Ik zou dit willen zeggen: De zienswijze van waar God aan denkt – als jullie het zo willen zeggen – zijn JULLIE! Leven dat werd geschapen door de Schepper! Het is als zonen en dochters die jullie hebben geschapen door jullie lichamen en de liefde en het opvoeden dat jullie doen als ouders. Deze relatie van wat jullie als ouders hebben en wat de Creatieve Bron heeft, Is correct. Als jullie willen weten of er een symbiose is of een vergelijking tussen de Schepper en jullie is het antwoord: zo dichtbij als mogelijk is en jullie kunnen ontvangen! Zo dichtbij als mogelijk is. Daarom zij alle dingen waarnaar jullie streven al te beantwoorden. Als jullie deze symbiotische relatie die jullie hebben toepassen op je ouders zowel als op God….hebben jullie elkaar nodig!

“Heeft God ons nodig?” Het antwoord is: God heeft liefde nodig. Ik wil niet zeggen: nodig hebben, of aanvaarden, want dit zijn menselijke dingen die niet bij de Schepper horen. Het beste wat jullie kunnen doen is weten dat er een symbiose is, een nodig hebben, een willen, een verlangen om te communiceren en lief te hebben en dat jullie feitelijk de deur openen en zeggen: “Oh, daar ben jij!” Als jullie kinderen zouden hebben die jullie zijn kwijtgeraakt, of die achter de sluier zijn, en er uiteindelijk een doorbraak is en jullie elkaar weerzien….hoe zouden jullie je voelen? Jullie kunnen hen al jaren kwijt zijn en nu is er een doorbraak….zij zien jullie en jullie zien hen….hoe voelen jullie je? Jullie huilen allen. Wat een doorbraak! Dat is God!!! Willen jullie het weten? Die Geest van God wacht op jullie voor nog een doorbraak. Ik gaf jullie een channeling die “Verbinding” heette en ik wil dat dit communicatie wordt. Het is een ding om verbonden te zijn maar het is iets anders om te communiceren. Eonenlang hadden mensen geen verbinding….niet echt. Zij dachten dat zij dit hadden tijdens meditaties. Je kunt zeggen dat dit jullie bij de muur bracht en die sluier die jullie dan zien doet jullie realiseren dat jullie daar nog niet doorheen zijn. Zelfs de grootste mediteerders van de planeet kwamen voor de muur/sluier en dan hield het op, zij gingen er niet doorheen en zij bleven daar omdat het goed voelt. Mensen, jullie waren daar bijna, maar de doorbraak is er als jullie verbonden zijn en communiceren. Dit is anders dan mediteren. Bij mediteren zitten jullie en nemen alles in je op een zijn één met alles. Dit schept een paradigma dat prachtig is voor jullie want jullie zijn één met alles. Maar als jullie kunnen communiceren hoeven jullie helemaal niet te zitten en te mediteren; jullie kunnen opstaan en ….doen! Dat is het verschil! Er zijn momenteel vele mensen die beginnen te ontdekken dat het plan er is zodat jullie het kunnen ontdekken wat er aan de andere kant van de sluier is. DAT IS HET PLAN!!! Als je zou moeten zeggen wat het Plan voor de mensheid is, is dit de ontdekking van God. Dat is het plan!

Als jullie zeggen: “Ik kwam hier met een contract. Wat is mijn contract?” Dit was om hier te zitten en geliefd te worden door God. Dat is het contract! Jullie zeggen: “Nee, nee, wij bedoelen die andere dingen, om dit of dat te doen!” Het antwoord is: Vergeet dat. Jullie contract gaat over het openen van de deur want als jullie communicatie hebben zijn alle vragen beantwoord. Zie je? Er is vandaag iemand die zei: “Ik heb alles geprobeerd, echt geprobeerd!” Dat heeft zij ook gedaan. God zegene haar, dat heeft zij gedaan! Maar wat zij niet heeft gedaan was het wegpoetsen van alle dingen, te gaan zitten en van zich te laten houden. (Kryon lacht)  Gewoon zitten en van je laten houden en dit is een van de moeilijkste dingen die jij kan doen, lieverd: Gewoon zitten en de liefde van God over de heen laten stromen die zo enorm is dat jij je realiseert dat alles wat jij hebt gedaan een hele hoop werk was en dat alles wat jij hoefde te doen is God van je laten houden! Stop met het hebben van schilden om je heen….stop hiermee want deze schilden zijn overleven. Wij hebben dit eerder gezegd. Het is een hele lijst die jullie samen met andere mensen die angst hebben kunnen samenstellen, bijvoorbeeld het gebrek aan zelfwaarde; doe ik het goed of doe ik het fout, terwijl jullie niet begrijpen dat dit schilden zijn tegen de liefde van God. Kan het zo makkelijk zijn? Ik zeg jullie dat zelfs in de hoogste wetenschappelijke kringen van chemie, wiskunde, er een axioma is dat zegt dat in de tijd zal blijken dat de simpele dingen de oplossingen zijn. Het hoeft niet complex te zijn. Jullie hoeven niet door hoepels te springen, jullie hoeven niet door processen en procedures heen te gaan en trappen te beklimmen om de liefde van God waardig te zijn. Alles wat jullie hoeven te doen is om dit te weten. Misschien is het tijd voor de luisteraars en lezers om te zitten en vol vrede te zijn en samenhang te voelen; één te zijn met alle dingen en misschien wel hardop te zeggen: “Ik ben er klaar voor dat er van mij gehouden wordt!” (Kryon lacht)

Bijna dertig jaar geleden, zat mijn partner, de technicus, in de stoel als een totale ongelovige. Hij was TE slim om te kijken. Zo was hij! Maar door een aantal omstandigheden kwam hij in de stoel te zitten en moest hij de vraag stellen: “Spirit, is dit echt of niet? Laat het mij zien!” Ik zeg jullie dat dit een moment van jubel zal zijn. Hij gaf gewoon toestemming dat hij dit kon gaan zien. Hij gaf daar toestemming voor! Maar hij zat in de stoel en zei: “Kryon, als jij daar bent laat het mij dan zien!” Wat er verder met hem gebeurde is geschiedenis. Wat hij altijd vertelt is dat hij begon te huilen en niet wist waarom….hij werd overweldigd door liefde en hij wist niet waarom….hij herkende zelfs niet eens wat het was en stapte boos uit de stoel omdat hij er niet klaar voor was om te huilen. Zoals de meeste mannen was hij er niet klaar voor om te huilen….maar hij ging weer zitten omdat hij wilde weten of dit een oorzaak en gevolg-effect was zoals dit bij wetenschap het geval is, en hij zat in de stoel en het gebeurde weer….en weer! Er was geen communicatie, er was geen “IK BEN Kryon” omdat hij daar nog niet klaar voor was. Hij was er gewoon klaar voor dat er van hem werd gehouden en Oh boy, wat maakte dat een verschil….van toen naar nu. Elke keer als hij in de stoel zit verwacht hij wat hij kreeg en hij krijgt dit ook omdat hij toestemming gaf zodat het hem getoond kon worden. Zonder vragen als: “Hoe hoog moet de stoel zijn? Hoe lang moet ik zitten? Wat is de temperatuur in de zaal? Dit zou prachtig zijn voor dit experiment! Zo werkt het niet! Liefde krijgt je te pakken en te pakken en jullie weten dit….zelfs als jullie er nog niet klaar voor zijn!

Dit is de basis voor het gaan naar de sluier. Dit is de basis voor het vinden van de liefde die daar gevonden kan worden en dan zullen alle dingen aan jullie toegevoegd worden en dit betekent dat de dingen waarom jullie hebben gevraagd zullen komen….een voor een en dat jullie je ook niet druk hoeven te maken hoe snel dit zal zijn en vraag er maar niet om want opeens zullen jullie in deze magie zijn….deze wereld van multidimensionaliteit waar synchroniciteit in de rij staat. Dit vereist timing omdat anderen hun dingen doen net zoals jullie je dingen doen en op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, en BAM….daar is het!!! Juist als jullie het niet gepland hebben is het er!

Hoe leg je dit uit? Er zullen mensen zijn die zeggen: “Jullie hebben zoveel mazzel dat al deze dingen gebeuren!”(Kryon lacht) En jullie glimlachen dan en zeggen: “Ik schep mijn eigen mazzel.” En dat is het moment waarop zij jullie op de bol tikken en weglopen! TE slim om te kijken!

Dit zijn de dingen die jullie in het bovennatuurlijke leren. Er is meer dan het oog kan zien in absoluut elk aspect van het leven zelf. Jullie staan op het punt om sommige dingen te ontdekken die jullie altijd al hebben gewild en een daarvan is vrede. Persoonlijke, complete en totale vrede zullen een zeer lang blijvende mens scheppen die weerstand heeft tegen ziekte. Dit is het geheim voor een lang leven en dit is het geheim voor goede gezondheid! Dit is vreedzaam zijn tot op een punt waarop jullie in eenheid allemaal samenwerken met de Creatieve Bron. Lieve mensen, als jullie dit zijn, of maar gedeeltelijk zijn, vertel ik jullie dat jullie regelmatig door de sluier heengaan. Er is geen muur die liefde tegen kan houden….behalve de muur van ongeloof.

Dit is de boodschap van Kryon en die zal het altijd zijn en ik vertel jullie deze dingen al heel lang omdat er lichtwerkers luisteren die het zullen begrijpen, in zich opnemen en meer willen horen. Als zij licht en eenheid scheppen met het gebruiken van de dingen  die ik vertel steken zij de lucifer aan in de donkere kamer die ik Aarde noem en gaan anderen ook beter zien omdat zij het licht hebben aangestoken. Als anderen om hen heen beter kunnen zien hebben zij minder angst voor degenen die om hen heen zijn. Ik zeg het steeds en steeds weer: Dit is het principe van licht! Als jullie elkaar allemaal duidelijk kunnen zien, zien jullie dat jullie allemaal hetzelfde zijn. Jullie willen dezelfde dingen voor je kinderen en jullie willen dezelfde dingen voor jezelf. Jullie willen vrede en jullie willen vaker glimlachen en jullie willen een beetje lachen; jullie willen je prettig voelen met je eigen leven. Ik heb jullie zojuist de attributen gegeven voor bijna alle mensen op deze Aarde.

Als dit uiteindelijk is ontdekt door de massamedia die jullie hebben dit ook ontdekken en zien wie jullie zijn, zal er overeenstemming komen en zal dit regeringen veranderen, het zakenleven veranderen en de politiek veranderen. Dit is de verandering die eraan komt en die is op het niveau van JULLIE en LIEFDE!!! Jullie zullen het zien! Er zijn mensen die zeggen dat dit veel te goed klinkt om waar te zijn. “Wanneer Kryon? Wanneer, wanneer? Ik heb heel lang gewacht. Wanneer?”

Hoe lang is het geleden sinds 2012? Wees geduldig. In een paar jaar willen jullie alles, nietwaar? Het antwoord is: Ja, dat willen jullie, en de reden hiervan is…willen jullie het weten? Omdat jullie innerlijk aangeborene weet dat ik gelijk heb. Jullie innerlijk aangeboren kan het ruiken. Vrede op Aarde….jullie weten dat ik gelijk heb. Jullie willen het nu omdat jullie het kunnen voelen, ruiken en het is alsof de sluier is neergelaten en jullie kunnen er nauwelijks op wachten. Het zal gebeuren dat jullie hier kunnen zijn als het daarvoor de juiste tijd is….oh, lieve oude zielen.

Ga hier veranderd vandaan.

En zo is het.

Kryon