Kryon in Calgary, Alberta, Canada. 3 – De Lijst

Live Kryon Channeling:
Kryon in Calgary, Alberta, Canada. 3

De Lijst

9 maart 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil doorgaan met het onderwerp: verbinding. Wij hebben het eerder met jullie gehad over iets dat zeer diepgaand is en dat het Lemurische Wiel van Lering heet en wat langzaamaan wordt onthuld en dit zal de diepgang en de schoonheid tonen van wat de Pleiadiers aan de kinderen en de volwassenen leerden en over de manier waarop zij dit deden. Alles was gepland voor de menselijke natuur. De menselijke natuur van de dag, van de tijd. Sommige van deze dingen verbergen het plezier dat zij hadden om degenen waaraan werd onderwezen op hun gemak te stellen; enkele van de meest diepgaande dingen die teruggaan naar de Akasha en de Aarde veranderen. Een van de dingen die verborgen zijn, lieve mensen, en die toen eigenlijk niet was gespecificeerd, is de manier waarop zij de onderwerpen onderwezen. Steeds als jullie een lijst hebben of een andere manier van lineair onderwijzen, is er een tendens om de dingen op volgorde van belangrijkheid te behandelen omdat zij jullie altijd op een lineaire manier worden gebracht.

Bijvoorbeeld: Als ik jullie een lijst zou geven, wat ik vaak doe, en die begint met nummer een – wat heel vaak gebeurt – heeft dit vaak een vooroordeel in zich, en het vooroordeel is dat van alle komende dingen op de lijst, nummer een de belangrijkste zou zijn. Zelfs als ik jullie zou vertellen dat dit niet zo is en zou zeggen dat er tien dingen op de lijst zijn en de tiende de belangrijkste is, zouden jullie zegen dat nummer een dus minder belangrijk is. Hoe het dus op een fysieke of lineaire manier wordt gebracht, er is bij de mens een tendens om er een vooroordeel mee te verbinden en het te lineariseren en er een hiërarchie aan toe te kennen. Een hiërarchie toekennen is het interessante wat jullie doen.

In jullie samenleving hebben jullie een structuur. Er is een familie en er heeft iemand de leiding. Al snel na de geboorte begrijpt het kind wie de baas is. Er lijkt altijd een baas te zijn. Als het kind opgroeit en naar school gaat is de leraar de baas en ook in de klas lijken er kinderen te zijn die belangrijker zijn dan de anderen. Het is voor jullie een tweede natuur om prioriteiten te stellen, een hiërarchie te hebben van wie wie is en waar die thuishoort. Dit is een attribuut van de menselijke natuur en dit is feitelijk een deel van overleven. Jullie gebruiken deze dingen om ermee te kunnen plannen en ermee te kunnen leven en het weten dat bepaalde dingen belangrijker zijn dan andere helpt jullie in je dagelijks leven. Waar ga ik naartoe?

Het feit dat de Lemurische leraren het Wiel van Lering hadden geschapen gaf de leerlingen, die uiteindelijk uit alle windrichtingen kwamen, een wiel met vijf spaken. De rand had een doel en een naam, en de naaf had een doel en een naam en de vijf spaken waren de werkgebieden. De meest praktische dingen die jullie in het dagelijks leven dienen te weten zaten gevat in de vijf spaken. Wij hebben jullie eerder verteld dat dit anders is dan alle wielen die jullie op de hele planeet hebben want dit wiel heeft een oneven aantal spaken. De reden hiervan is dat het wiel zelf ook een naam heeft, een doel, een gevoel, een energie, en dit heet: Het zoeken naar Balans! Vijf is dus een oneven getal en het wiel is dus altijd op zoek naar een spaak meer of een spaak minder, naar een balans in zichzelf omdat vijf voor jullie een oneven getal is.

Welke spaak is nu het belangrijkst? Als de leraar begint met een bepaalde spaak waaraan geen getal is toegekend, zou de menselijke natuur zeggen: Dit is de belangrijkste! Of….misschien de minst belangrijke omdat de andere spaken die nog moeten komen belangrijker kunnen zijn. Maar de leerling is zich letterlijk altijd bewust van de hiërarchie. Wat de leraren dus deden, en wij zeggen dit nogmaals, was er zorg voor te dragen dat zij nooit met dezelfde spaak begonnen met de bedoeling om de leerlingen te laten zien dat deze parameter belangrijk was. Zij maakten en een spel van toeval van en vroegen de kinderen om dit spel te spelen en het resultaat van die toeval was elke dag de spaak waarmee zij zouden gaan beginnen. Dit alles om de kinderen duidelijk te maken dat, hoe geheiligd de spaken waren, er geen enkele spaak belangrijker was dan de andere spaken. Dit is het paradigma, lieve mensen, van spiritueel leren en spiritueel bestaan en als jullie dit doortrekken naar vandaag weerklinkt de spirituele natuur nog steeds zo en willen jullie nog steeds weten welke engel belangrijker is dan de anderen. In het spiritueel gebied van dingen willen jullie weten hoe jullie je het beste kunnen verbinden. Bij sommige geloofssystemen begint dit verbinden bij de mens….de mens kan zich dan verbinden met een andere groep spirituele wezens en die wezens kunnen zich dan verbinden met de Centrale Bron.

Dit is de menselijke natuur. Het eerste vooroordeel van de menselijke natuur is dat de mens zelf geen contact op kan nemen met de Bron. Dit komt omdat de mens zich zo klein of onwaardig voelt om die verbinding te maken en dus zijn er allemaal gereedschappen die jullie door anderen worden aangereikt om te slagen voor de test en om bepaalde stappen te maken om hier en daar naartoe te gaan voor de goede richting om naar een trede te gaan waarbij jullie je wel kunnen verbinden. Zelfs degenen die geloven in de Eenheid van alle dingen en het meest originele geloofssysteem op de planeet, de Hindoes, geloven nog steeds dat zij naar een plaats moeten gaan en zij dit zelf niet kunnen. Dit is de menselijke natuur die vandaag de dag overal voorkomt. Ik wil dat jullie breken met dit paradigma.

De Pleiadiers leerden dat als het ging om het omgaan met de Schepper en als het ging om de prachtigste dingen en wezens die er zijn (jullie)…..er geen hiërarchie is. Jullie zouden zeggen: “Wacht even! Zeg jij nu dat er gewoon geen lijst van belangrijkheid is” en ik zou zeggen dat dit correct is. Jullie zouden dan zeggen: “Ah, nu hebben wij jou te pakken, Kryon. God moet diegene zijn….die is de belangrijkste, nietwaar?” Wat als ik jullie vertel dat God binnenin jullie is? Hoe is dat als je naar een hiërarchie kijkt? Jullie moeten daarover nadenken, nietwaar, om dat dit tegen alle regels van lineariteit ingaat. Een twee drie vier wordt een multidimensionale zaak als God binnenin jullie is en jullie zullen jezelf dan eren!

Als God binnenin jullie is, wat is dan de beste manier om je direct te verbinden met alles? Het antwoord voor jullie is naar binnen te gaan en het te doen! Er is geen hiërarchie in dit Universum als het op schepping aankomt. Er is geen enkele groep zielen die hoger geplaatst is dan een andere. Er is geen licht- en donkerquotiënt aan de andere kant van de sluier. Er is gewoon liefde! Binnenin jullie is er een vonk van dit alles. Geen hiërarchie, alleen liefde. Binnenin jullie is de verbinding. Dat is de verbinding waar mijn partner eerder over sprak. De God binnenin jullie is zo sterk dat niets hem kan raken. Dit is het geheim van jong blijven….het geheim van compassie met het leven, van vrede en een goede nachtrust. Al deze dingen zijn binnenin jullie….dat is de verbinding….de echte verbinding!

Als jullie de volgende keer iemand vertelt om naar een bepaalde plaats te gaan, zeg dan niet dat zij het fout hebben….zeg niets, maar denk dat jullie iets beters hebben….laat het hen alleen maar zien! (Kryon lacht)….dat jullie de compassie dragen die de Schepper is als jullie uit de stoel opstaan en weggaan, als jullie rondlopen en met de volgende persoon spreken.

Dit is de boodschap waarvan ik wilde dat jullie die zouden horen, en ik zal die steeds weer brengen….en weer!

En zo is het.

Kryon