Kryon in Cancun, Mexico. 1. / Het stellen van de Vragen

Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 1. 

Het stellen van de Vragen

Lee Carroll / 12 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij bevinden ons op een Piek, een plaats van lering, een plaats van schoonheid en energie die anders is dan de meeste plaatsen. Zij hebben vaak een hoogte, dat wil zeggen, een berg of een gebied, maar dit is een grote: hij herbergt wijsheid van de Inheemsen die nog steeds hier is….leringen die tot op de dag van vandaag zijn gebleven….kernwaarheden en kosmologie die jullie hier op Aarde kunnen bestuderen. Sommige leringen van de Inheemsen zijn daar nog steeds door manieren die niet zijn veranderd. Door de vrije wil veranderden er vele dingen door de tijd heen door diverse invloeden, maar hier spreekt het land het luidst, lieve mensen. Het land kan jullie vertellen over de dingen die hier voor jullie zijn geweest, de kostbare dingen en het land verwelkomt jullie terug…degenen die hier in Yucatan voor mij zitten op dit schiereiland worden hierdoor vanwege vele redenen aangetrokken maar sommigen van jullie…..sommigen van jullie….hebben hier geleefd. Jullie kunnen dit voelen omdat het land jullie verwelkomt op een manier die anders is dan waar jullie leven. Het is niet alleen maar de schoonheid of het weer of de omgeving, de dieren….het is iets dat groter is dan dat. Dit is waar het land spreekt en zegt: “Jullie maakten hier deel van uit, lieve mensen, en dit is echt!

Dit is een viering van dertig jaar van mijn partner en mij. In deze dertig jaar is er bijna elk jaar een promotie van verschillende energieën…ik gaf hem dingen om te zeggen en hij is veranderd. Dit is normaal, lieve mensen, voor de hele mensheid. Als jullie op elke manier die jullie willen versmelten met Spirit groeit dit en het groeit binnenin jullie en het gaat zich manifesteren op een manier waarop jullie denken en handelen omdat jullie van vrede genieten en als jullie teruggaan naar dat moment waarin mijn partner in de stoel zat, zal hij jullie dingen vertellen die hij niet weet en ik wil dit in relatie brengen met jullie. Hij vertelt het verhaal eigenlijk als het opnemen van de handschoen, zoals men zegt, en dit deed hij ook….de mechanicus met een geest die zo anders was dan die van vandaag, was op alle manieren sceptisch maar hij had een puzzel op te lossen en inderdaad nam hij de stoel en sprak ertegen: “Ben jij echt?” Hij bedoelde daarmee: “Kryon, ben jij daar? Of ben jij iets waarover ik heb gehoord of iets uit de mythologie?” Hij kon het niet begrijpen, hij wist niets van onzichtbare dingen….hij was niet thuis in het bovennatuurlijke, hij wist niets van multidimensionale dingen. Hij had gewoon zijn realiteit en die sprak: “Ben jij echt of niet?”

Ik wil dat jullie hiernaar kijken want dit is het model! Jullie zijn in drie dimensies, lieve mensen, en sommigen van jullie genieten van multidimensionale dingen maar over het algemeen dient de mensheid te werken in de dimensie waarin jullie zijn geboren en waaraan jullie gewend zijn en waarin jullie problemen oplossen. Zo was het ook bij hem. Er kwamen geen esoterische oplossingen vanuit de hemel, of van de Groep….er was alleen maar een mens in twijfel en hij vroeg: “God, als u daar bent, laat het mij dan zien. Ik zal in de stoel zitten, maar laat het zien.” Ik zal jullie vertellen wat er was en dat hij niet zag. Het was overal om hem heen….de volgende dertig jaren! In het Veld waren de potentiëlen van wat zou kunnen gebeuren, bekend….van de boodschappen van liefde en de veranderingen van het leven en van een multidimensionaliteit die gewoonweg zou ontploffen van verlichting….zeiden zij….voor veel mensen, hij inbegrepen. Om hem heen op die plaats, rond die stoel, in die zaal, was er de Groep en zij deden niets omdat zij wisten dat hij gevuld zou worden met gevoelens die hij niet kon verklaren. Ik zal jullie vertellen dat er gejuich was die dag vanwege hetgeen hij deed, omdat hij toestemming gaf. Hij zei feitelijk: “Spirit, als je daar bent, laat het mij dan zien”….men kreeg toestemming om met deze mens te werken, zelfs op dat niveau…zelfs met het totaal logische brein, zelfs met degene die er geen idee van had waar hij om vroeg. Hij gaf gewoon toestemming en dit doet ieder van jullie vandaag.

Hoe vaak hebben jullie dit gedaan? “Spirit, ben je daar? Laat het mij zien!” Ik zal jullie vertellen wat er gebeurt. Soms is het direct en soms niet, maar jullie krijgen antwoorden omdat jullie toestemming hebben gegeven. Dit is vrije keuze. Er zijn groepen voor ieder van jullie, net zoals bij mijn partner. Het is bekend in het Veld. Kunnen jullie terugdenken naar het moment waarop jullie een paar beslissingen namen en toen jullie zeiden dat jullie geloofden dat er meer was….toen die Vonk er was…de Vonk van oplossingen, van levering, van antwoorden omdat jullie zeiden: “Goed, ik geef toestemming.”

Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust wat jullie doen? Sommigen bidden: “Alsjeblieft, zorg hiervoor, zorg daarvoor en geef mij alsjeblieft dit en geef mij alsjeblieft dat.” Misschien zouden jullie dit anders moeten doen en jezelf hierbij betrekken en de liefde die daar is van God. Ik wil dat jullie toestaan in plaats van smeken aan God op een manier van: Help mij! Het is tijd om rechtop te gaan staan en te zeggen: “Ik geef toestemming voor de heling waarvoor ik hier vandaag ben gekomen” zie je, ik weet wie hier vandaag zijn! Ik WEET wie hier zijn! Dit is de viering….niet die van dertig jaar….het is een viering van wie er is aangeraakt door de waarheid. Kunnen jullie dit? Zij die later luisteren of lezen….ik heb het ook tegen jullie want als deze informatie komt wil ik dat jullie het Aha-gevoel krijgen want dit is een perfecte tijd om toestemming te geven voor oplossingen…voor ieder van jullie….allemaal…terwijl jullie op deze planeet rondlopen, wat niet makkelijk is! Dingen die jullie kunnen hebben die zoveel beter zijn dan wat jullie nu hebben. Er zijn zoveel mensen die bang zijn voor de volgende dag, waarvoor dan ook. Jullie kunnen je prettig voelen bij de gedachte dat dit jullie tijd is. Jullie kunnen ook zeggen: “Ik bezit deze tijd en ik ben hier met een doel en in deze tijd schep ik vrede voor mijzelf. Ik schep vrede voor degenen om mij heen omdat ik een licht heb dat helder is. Ik schep heling voor mijzelf en schep meer licht voor degenen om mij heen.”

Zo eenvoudig is het, en jullie kunnen intellectueel aan mij vragen: “Wat ben ik aan het doen?  En ik zeg dan: NEE, omdat jullie intellect niet hoog genoeg is om de multidimensionaliteit van de liefde van God te begrijpen….dat is het gewoon niet. Jullie zouden kunnen zeggen: “Ja, maar ik vertrouw mijn hersenen!” Wat als jullie je hart eens zouden gaan vertrouwen? HOE VOELT HET! Jullie kunnen dit niet met denken oplossen, lieve mensen. Ik wil dat jullie het voelen! Is het veilig? JA, dat is het! Er is geen geheiligder plek dan hier vandaag. Er is hier niets (ziekten) dat zich aan jullie zal hechten want dit maakt geen deel uit van het licht.

Jullie hoeven de donkere energieën niet weg te jagen, lieven mensen, want dat is hier in deze zaal niet aanwezig….horen jullie dit? Zij zijn hier niet omdat hier teveel licht is. Teveel licht….en jullie kunnen dit ook hebben met anderen als er een samenstromen van licht is waarbij iedere hier aanwezige naar hetzelfde kijkt.

Het is tijd voor een opwaardering, voor een verandering, een opwaardering naar schoonheid en vrede en een veel betere slaap dan jullie vannacht hadden. (Kryon lacht) Ik weet wie hier zijn!

Dit is het begin van een serie channelings die dingen behandelen die ik de laatste jaren heb verteld….de hoogtepunten zou je kunnen zeggen, van de liefde van Spirit en waartoe jullie zelf in staat zijn om te doen. Ook met anderen omdat jullie hiertoe in staat worden gesteld door de liefde van God. In staat gesteld door de liefde van God!!! Geweldig geboren en jullie weten dit ook!

Laat de leringen vandaag beginnen en moge jullie allen deze zaal anders verlaten dan toen jullie kwamen.

En zo is het.

Kryon