Kryon in Cancun, Mexico. 2. / Magnetisme

Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 2

Magnetisme

Lee Carroll / 12 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tweede channeling op het schiereiland Yucatan. Wij gaan door met het land te eren, de kennis die hier is, de codex van kennis die in diverse structuren wordt gepresenteerd.

Dit is de viering van dertig jaar, vanaf het moment waarop ik met mijn partner in de stoel zat, tot nu toe en ik wil hier terugkijken op sommige van de onderwerpen waarmee ik begon en die ik jullie oorspronkelijk gaf….al die jaren geleden. Vanavond hebben wij het over twee van hen. In het zeer kleine witte boek dat in 1993 werd geschreven staat informatie die nu werkelijkheid is. Velen van jullie weten dit niet hoewel het nu nog steeds verkrijgbaar en populair is, hoeft het niet zo te zijn dat jullie dit hebben gelezen. Jullie zullen hen horen en zien dat zij zeer gerelateerd zijn met de leringen van vandaag.

Ik begon het boek met een introductie over wie ik was en waarom ik de magnetische meester word genoemd. Mensen vragen weleens: “Wat heeft Kryon te maken met magnetisme. Wat is er zo speciaal aan dit wetenschappelijk attribuut?” Ga eens zoeken naar wat ik jullie toen gaf!

Nummer een: Ik vertelde jullie dat er geen Armageddon zou komen. Ondanks het feit dat jullie midden in de koude oorlog zaten en het feit dat twee jaar later de Sovjet Unie uiteen zou vallen. Dit zat in het Veld, lieve mensen, het gebeurde zelfs terwijl ik sprak. Dit was geen waarzeggerij, maar het zat in de samenhang van dingen die in de wereld gebeurden. 1989 was het jaar van het slopen van de Berlijnse Muur. Het duurde niet lang totdat jullie begrepen dat jullie geen einde zouden krijgen zoals de voorspellingen dit vertelden. In de Schrift had men het over Armageddon. De verzen van Nostradamus gingen over Armageddon. Ook de voorspellingen van Edward Cayce gingen hierover en het gebeurde niet.

Ik gaf jullie de informatie en die was controversieel. Vele mensen geloofden dit niet totdat jullie zagen dat de dingen zo gebeurden. Het jaar 2000 kwam en ging voorbij en kroop naar de magische precessie van de equinoxen toe…het 36-jarige venster aan het einde van 2012. Dit was het eerste dat ik jullie vertelde zodat jullie je geen zorgen zouden maken ook al ging dit tegen alle voorspellingen in die jullie toen zijn gegeven door degenen die zich spiritueel noemden en verbonden waren. Het mooie is dat jullie hier vandaag zitten in een cultuur en een mensheid vormen die zonder voorspellingen is. Er waren geen voorspellingen over de tijd die na dit punt zou komen….behalve van de Inheemsen. Wisten jullie dat er andere Mayakalenders waren….zij hadden kalenders in “kalendertaal” en die klaar voor gebruik waren als jullie het in 2012 zouden halen, en dat deden jullie. Dit is wat er gebeurt….Cycli!

Het tweede dat ik jullie wil vertellen gaat over een cirkel, een cyclus. Nu ga ik iets onthullen waar ik maar een enkele keer over heb gesproken. Ik zal dit nu wat beknopter vertellen. De wetenschapper Gregg heeft iets onthuld dat nu wordt begrepen. Bewustzijn, dit ongrijpbare ding, dat nu pas wordt bestudeerd en begrepen, als een stuk of een deel van energie. Bewustzijn is op de een of andere manier verbonden met het magnetisch veld van de planeet….op de een of andere manier! Vandaag leerden jullie dat het magnetisch veld zich in een langzame cyclus bevindt. Als er wordt gemeten dat het laag is zijn dit de tijden waarin oorlogen beginnen en stoppen….het begin en het einde van cycli op de planeet en tijden van vrede en oorlog zijn verbonden met cycli van het magnetisch raster. Alleen al deze informatie zou heel veel studies moeten starten naar de verbinding van het menselijk bewustzijn en dat wat magnetisch is op de planeet….het raster….de bescherming, dat interfereert met de heliosfeer en een ander magnetisch veld dat zelfs nog sterker is….het magnetisch veld van de zon.

Waarom zijn zij verbonden? Wat is daar? Wat kunnen jullie leren? Wat betekent dit?

Bovenal is het cyclisch! Maar dat is niet alles. Als jullie het boek lezen zullen jullie zien dat het gaat om een andere beweging van het magnetisch raster, niet in zijn intensiteit, maar noem het oriëntatie ten opzichte van de Aarde. Met andere woorden: Waar is het ware magnetische noorden, en wat voor verschil maakt dit? Wat voor verschil maakt dit? Wij hebben jullie in dit boek verteld dat het magnetisch raster van deze planeet zou gaan bewegen en jullie kunnen dit op een kompas zien. Later in channelings zeiden wij dat dit in tien jaar meer zou gaan bewegen dan anders in honderd jaar en omdat dit goed gedocumenteerd en meetbaar is zijn dit geen esoterische dingen….het magnetisme was in beweging! Als jullie bewustzijn in relatie staat met het magnetisch veld van de Aarde zou dit jullie kunnen beïnvloeden als deze dingen zich voordoen bij een snel bewegend raster dat jullie kunnen meten. Zo diepgaand was dit dat jullie technologie de verandering opmerkte. Als jullie hier zouden landen zouden jullie op een landingsbaan landen die een cijfer had. Dit nummer stond gelijk met de richting van de kompasnaald zodat alle piloten in de hele wereld dit op hun kaarten hebben staan en als de richting flink veranderde – 3,5 graad of zelfs maar 2 – zouden wereldwijd de getallen op de banen veranderd moeten worden. Waarom vragen jullie hen daar niet naar, want dit was zo, over de hele wereld, met uitzondering van de banen in het uiterste noorden en zuiden….alles moest veranderd worden omdat het magnetisme veranderde. Sommigen zeiden dat dit zo snel veranderde dat jullie voor een geheel nieuwe magnetische ommekeer stonden, en dat was niet zo. Dan gaven wij jullie de redenen hiervan. Zelfs in deze tijd is dit goed merkbaar en als jullie vragen wie hier allemaal door worden beïnvloed is het antwoord: Iedereen. Iedereen….alles….mensen, insecten, dieren en – tussen haakjes – ook alles wat trekt, zoals vogels. In deze tijd begrijpen de wetenschappers nu dat de vogels, de walvissen, alles wat trekt, elk dier, een ingebouwd kompas heeft…een klein magnetisme in de hersenen om te begrijpen wat de richtingen zijn. Laat mij jullie die nu luisteren of lezen, als bewijs, vragen: herinneren jullie je de tijd nog waarin de walvissen zich regelmatig op de stranden wierpen? Het antwoord is JA! Dit weten jullie! Jullie herinneren je ook dat dit is opgehouden. Dit was een correctie voor de dieren die ervan afhankelijk waren dat zij wisten waar het magnetische noorden was om te kunnen migreren. De channeling waarin ik dit vertelde was voordat dit gebeurde toen ik vertelde dat het magnetisch raster zou gaan bewegen en dat zelfs de walvissen dit zouden weten. Zij begrepen het niet want zij gingen altijd naar plaatsen waar schoon en helder water was en opeens was er een schiereiland of een versperring en kwamen zij op de stranden terecht. Langzaam, door de generaties heen, leerden zij om daar omheen te gaan, maar dit op zichzelf zou jullie moeten tonen dat er iets aan de hand was….en de hele Aarde wist dit. Maar het waarom?

Ik bracht jullie een zeer esoterische aankondiging dat ik hier was om dit raster te helpen bewegen en vanaf 2022 en de intensiteit hiervan te verminderen, en dat deed het ook. Ik zei toen ook dat ik een rastergroep had. Waarom? Oh, lieve mensen, het waarom is de viering….niet de dertig jaar. Waarom een viering? Dit is verbonden met deze tijd in 2019. De vraag is waarom het raster moest bewegen en het antwoord is: omdat het zich moest voorbereiden op een hoger bewustzijn en jullie weten nu dat het raster is gerelateerd aan een hoger bewustzijn en als dit raster op een bepaalde manier zou gaan bewegen geeft dit jullie de mogelijkheid om je bewustzijn te ontwikkelen en de profetie van de Maya’s in vervulling te laten gaan. De mensheid van na 2012 kan heel goed uitkijken naar het hoogste bewustzijn dat het ooit heeft gehad. En jullie zijn er…en jullie zitten juist op het land waarop de voorspellingen werden gedaan…en ik ben hier om het magnetisch raster te verplaatsen….de magnetische meester heeft jullie dit nu uitgelegd. Oh, maar er is meer. Er is altijd meer!

2020 komt eraan en ik heb jullie vorige week verteld dat dit een moeilijk jaar zal zijn omdat dit dualiteit zal tonen. Het licht en donker zal zich meer dan ooit tevoren laten zien en het zal moeilijk zijn omdat ongepaste dingen zich zullen laten zien, bijna zoals de modder die stroomt uit hoeken en gaten. Sommigen zullen bang zijn en anderen zullen zich realiseren dat dit er altijd is geweest. Jullie zullen het in je politiek zien….zelfs nog meer dan nu. Jullie zullen dit wereldwijd in vele landen zien die heel goed hun leiders kwijt kunnen raken omdat zij hun ongepaste handelingen uit het verleden, in het donker, nu niet meer kunnen doen. Wij vertelden jullie dat multinationals ongepaste dingen zullen vertonen, grote dingen! Er zullen grote woorden vallen die ongepaste dingen van de farmaceutische industrie moeten toedekken. Dit staat er in 2020 te gebeuren. Dit gaat over onthullingen en tegelijkertijd hebben jullie vandaag geleerd dat dit een cyclus is die eindigt en begint en het is zoals de leraar Greg vertelde dat dit niet betekent dat er weer een oorlog gaat komen. Het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om tot de beslissing te komen om naar een hoger bewustzijn te gaan en de dingen anders te laten zijn en misschien, misschien, het einde van oorlogen.

Ik heb het eerder gezegd: Mensen op de planeet willen niet lijden en horror ondervinden door iets wat de menselijke natuur wordt genoemd.

En nu dit: De menselijke natuur is niet statisch zoals jullie altijd is verteld en omdat jullie die altijd op een bepaalde manier hebben gezien. De nieuwe uitlijning met het raster stelt het bewustzijn in staat om te veranderen en dit verandert naar een nieuwe menselijke natuur die niet automatisch naar wapens en oorlog grijpt.

Hebben jullie dit gehoord? Dat is het verschil! Daarom ben ik hier! Precies op tijd om de wetenschap de betrekkingen te laten zien tussen hetgeen er op de planeet is gebeurd en wat er nu in het bewustzijn gebeurt. Het vuil van de Aarde, alles wat daar is, de kennis, gaat ingebed worden in de bewustzijns van het raster en van de mensheid en zij gaan anders denken.

Dit zijn maar twee van de dingen die ik jullie al die jaren geleden bracht en zij zijn hier nu vlak voor jullie.

Dit is de viering! (Kryon lacht)

En zo is het.

Kryon