Kryon in Cancun, Mexico. 3. / De Muur van Bewustzijn

Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 3. 

De Muur van Bewustzijn

Lee Carroll / 12 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik vraag mijn partner om jullie eraan te herinneren dat jullie je op een Piek bevinden tijdens de laatste bijeenkomsten van het jaar die vieren wat er dertig jaar geleden is gebeurd toen ik in het leven van mijn partner kwam en in deze channelings kijk ik terug naar enkele van de belangrijkste dingen die ik jullie heb getoond en dit doe ik nu ook weer. Er is zoveel gesproken, lieve mensen, over het menselijk bewustzijn…en ik wil het weer over een paar daarvan hebben.

Als jullie zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God, wat is dat beeld dan? Het is niet het gezicht, het is niet jullie lichaam, lieve mensen, het is liefde. Dit is het beeld van God, het is compassie en deze twee dingen zijn hoogstaande dingen en zij gaan veel verder dan het huidige bewustzijn van de planeet. Dat is het beeld van God en er zijn mensen die hieraan twijfelen en zeggen dat dit niet zo kan zijn omdat het gewoon niet kan, want als jullie naar het bewustzijn van de mensheid kijken is dit laag. Dit roept dus een vraag op: is het mogelijk dat bewustzijn op zichzelf, van de mensheid, variabel kan zijn? Is het mogelijk dat het omhoog kan gaan om te passen bij de pracht van de Schepper of dat het helemaal naar de diepte kan gaan? Het antwoord is dat dit de belofte is door vrije keuze en dit is altijd zo geweest. Altijd!

Als jullie de hoogst begaafde, intellectuele mens zou vragen: “Hoe hoog kan jij denken?” zal het antwoord zijn: “Wij als mensen kunnen ongelimiteerd en zo hoog denken als wij maar willen.” De intellectueel is er trots op te denken dat hij ver boven de mensheid kan denken in gebieden waar niemand kan denken. Dingen te overdenken die verder gaan dan het overdenken, zoals zij zeggen, maar toch zeg ik jullie dit: er is een plafond. Er is een plaats waar jullie niet verder kunnen dan jullie zijn, het volgende niveau waar jullie niet kunnen komen….het is de sluier waardoor jullie niet verder kunnen denken dan een bepaalde plaats. Ik wil jullie een voorbeeld geven….iets dat jullie allemaal begrijpen en kennen. Hebben jullie ooit eens nagedacht over die prachtige liefdespartner die jullie hond noemen? De hond kan zoveel emoties voelen, inclusief liefde, compassie, droefheid, woede, jaloezie. De hond lijkt heel veel intelligentie te hebben en de mens te begrijpen en hij lijkt zelfs te voelen wat een mens denkt. De hond kan dit oppikken. Dit is behoorlijk slim. Honden hebben intuïtie dat jullie thuiskomen of weggaan, en toch vraag ik jullie dit: Heeft de hond zich weleens dingen afgevraagd over zijn eigen bestaan? Het antwoord is nee. Wat denken jullie wat een hond van jullie vindt? Je zou kunnen zeggen: “Misschien zijn wij wel een soort god voor de honden” of zijn wij gewoon een ander dier met liefde, of die hen slaat? Het is een prachtige band, maar de hond overdenkt dit soort dingen niet….wie jullie zouden kunnen zijn. Een hond denkt niet na over de mensheid. Een hond denkt niet na over de liefde en over wat een hond kan denken. Ik heb jullie ooit iets gezegd dat misschien ongepast kon lijken, maar ik zeg het nogmaals: Als jullie allemaal honden zouden zijn zou God een hond zijn!

Jullie weten dat ik gelijk heb, en alle engelen zouden rondlopen en aan elkaar ruiken….jullie weten dat ik gelijk heb. Er is een limiet aan bewustzijn. Wij zeggen het nogmaals: Wat jullie hebben gedaan is God in een menselijke vorm plaatsen en jullie hebben God alle zaken van de dualiteit gegeven.

Als jullie honden waren geweest zou God een hond zijn en nu jullie mensen zijn is God een mens, omdat jullie niet hoger kunnen denken dan dat. Het volgende geef ik jullie dus weer: degenen die begrijpen wat ik zeg, wat ik jullie leer en luisteren en lezen naar deze boodschappen….”Wat zou er nog meer kunnen zijn dan jullie kunnen bedenken?

Er is een barrière, een muur, maar deze muur begint te bewegen, hij gaat omhoog bewegen als jullie hogere dingen willen bemeten….in opwaartse richting als wij zeggen dat het bewustzijn gaat uitbreiden en het hele idee van vibratie komt binnen in deze formule….vibraties die naar deze planeet beginnen te komen zijn nieuw. Zij zijn niet alleen nieuw maar ook hoger maar beginnen ook multidimensionaal te worden….meer dan jullie hebben. Jullie gaan concepten hebben die buiten de drie dimensies liggen….vier dimensies…vijf…vele mensen willen een cijfer hebben maar je kunt dimensies niet echt scheiden omdat het niet op die manier werkt, maar jullie doen dit wel graag.

Hoe ziet dit eruit? Ik zal het jullie vertellen. Het lijkt op een lichtwerker die naar een bijeenkomst als deze gaat en zich meer gaat afvragen over zijn bestaan en de samenwerking met de Schepper. Dit gaat buiten de box want niemand heeft jullie dit geleerd, lieve mensen….er is jullie geleerd om de Schepper te aanbidden…er zijn niet veel mensen die nadachten over een samenwerking met de Schepper….dat is de God in jullie, en sommigen hebben gezien wat ik de Vonk heb genoemd. De Vonk….dit is wat er gebeurt als jullie gaan zitten en nadenken over wat er meer kan zijn dan waar jullie aan kunnen denken. (Kryon lacht) En dit duwt jullie door die muur, soms maar heel even en soms voor de rest van je leven. Ik zal jullie vertellen over de meest voorkomende Vonk: spontane genezing. Wisten jullie dat dit een Vonk was bij een mens voor een of twee momenten om redenen die jullie niet zouden begrijpen? Gaan naar die plaats waar de vraag wordt gesteld: Wil je hier blijven of ga je weer? En de ziel die verder gaat, bewust of onbewust, heeft direct een antwoord klaar….en de ziekte vertrekt. Jullie noemen dit wonderen maar spontane genezing….weten jullie wat dit was? Dit gaat over een mens die even verder heeft kunnen denken dan hij ooit heeft gedacht en even een Vonk had en weer terug kwam en door de Vonk nog steeds leeft.

God binnenin, een systeem dat feitelijk vraagt: Wil je blijven of ga je weer weg? Wat als jullie dit zouden kunnen controleren? Wat als jullie met je eigen goddelijkheid zouden zeggen: “Ik wil daar naartoe, door de muur, die sluier, en ik wil die Vonk ervaren. Ik wil daar naartoe!” Zo vele mensen hebben dit gedaan, maar jullie begrijpen niet echt wat er gebeurt. Opeens zijn jullie vol vrede. Er is opeens iets gebeurd en jullie hebben een glimp van de realiteit die jullie nooit eerder hebben gehad. Welkom is een handelingsvolle, compassievolle dimensie! Jullie hebben de sluier even opzij geschoven om compassievoller te worden, meer leven, vrediger, en jullie zullen langer leven….jullie cellen weten het omdat jullie die plaats gaan benaderen waar de mensheid nog nooit eerder is geweest. Alleen de Sjamanen gingen daar naartoe. Alleen de priesters gingen er naartoe, degenen die ervoor gestudeerd hadden, maar niet de gewone man. Tot nu toe!

De Ouden, waar jullie nu zitten, hadden een kalender die cyclisch was en aangaf dat er vele kalenders konden zijn en zij vertelden ook in hun profetie dat er een einde zou kunnen komen, maar als jullie voorbij de precessie van de equinoxen zouden komen…als jullie dit deden, zou het bewustzijn waarvan jullie denken dat het gelijkmatig en stabiel is, gaan groeien. In hun profetie, van hieruit, vertelden de Ouden dat als jullie door de precessie zouden gaan, deze datum van 2012, de mensheid het hoogste bewustzijn zou gaan ervaren dat het ooit had gehad. Dit was het ijkpunt, en zij waren niet de enigen die dit zagen. Over de hele planeet zagen zij dit. De Ouden wisten dat er na 2012 iets was dat een promotiepunt was waarbij jullie jezelf konden vernietigen en dit deden jullie niet. Deze promotie zou jullie de mogelijkheid geven om verder te denken dan jullie tot dan toe konden, naar een bewustzijn dat zichzelf niet zou vernietigen Het weet nu beter…het weet nu beter! De kinderen hadden de planeet verlaten en de volwassenen waren gekomen! Zo is dit! Het gaat veel verder dan het plafond. De intellectuele dingen zijn daar niet omdat het niet op intellect is gebaseerd, het is harde basisrealiteit. Sommigen van jullie zitten nu in de stoelen en steken hun hand op en vieren het feit dat jullie daar zijn! Jullie gaan een licht zien dat er nooit eerder was en zeggen: “Dank je, Spirit, voor alles wat jij bent” in een tijd waarin jullie, oude zielen, zijn aangekomen! Daarom zijn jullie hier. Jullie willen weten wat jullie geacht worden te doen? Jullie willen weten wat jullie contract is dat niet echt bestaat? Jullie willen weten waarom jullie hier zijn: Om hier te zitten en je licht aan anderen om je heen te laten zien zodat velen van hen jullie op een dag zullen vragen: “Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat!!!” Daarom zijn jullie hier. Dit is het contract. Houd gewoon het licht vast en zeg dat jullie de vonk hebben ervaren….daarom ben ik hier!

De Vonk is dat waarvan jullie dachten dat het in de menselijke natuur nooit zou veranderen, veranderen in alles wat is…een plaats waar alleen God vanaf weet en die jullie nu gaan ervaren. Dat is de Opwaardering. Dertig jaar lang hebben wij jullie dit niet verteld omdat jullie daar eerst moesten komen voordat wij jullie konden vertellen dat er daar meer was. Toen jullie daaraan niet konden denken konden jullie het niet begrijpen, niet eens noemen.

Dit is nu alles waarover wij spreken omdat jullie daar nu zijn. Jullie eigen realiteit gaat omhoog en jullie manier van denken gaat omhoog. Het gaat omhoog naar een plaats waar jullie gaan herkennen dat jullie niet bang hoeven te zijn….waar jullie gaan herkennen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken, waar de eerste opwelling die jullie bij problemen hebben, vrede is. Hmmm…moet ik dit nog een keer zeggen? Als jullie in problemen komen is jullie eerste reactie: Vrede! Jullie weten dat jullie boven het punt van de menselijke natuur zijn beland en dit gaat zich nu tonen. Dat is wie hier nu zijn! Dit zijn degenen die naar deze boodschappen luisteren, hen lezen en gaan zeggen: “Ik wist het, ik wist het….er is meer dan ik dacht. Er is iets aan de hand. Ja, zeker!” Dit brengt jullie buiten je eigen geschiedenis. Ik zeg het nogmaals: Laat dingen uit het verleden niet je toekomst bepalen. Dat is een oude energie van jullie, van de Aarde, van de wereld. Wat er voor jullie ligt hebben jullie nog nooit ervaren. De dappere zielen zullen daar naartoe gaan omdat zij herkennen dat het licht daar is. Geen duister….het licht is daar!

Ik kom terug.

Dit is jullie stamlijn….vier die! Geniet ervan! En vergeet niet waar de profetie over waar jullie nu zijn, vandaan kwam….het stof van de Aarde aan jullie voeten op deze heerlijke plaats die vervuld is van kernwaarheid.

En zo is het.

Kryon