Kryon in Cancun, Mexico. 5. / De Verbinding

Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 5. 

De Verbinding

Lee Carroll / 12 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds op het schiereiland Yucatan en dit is channeling nummer vijf. Er zijn vele mensen geweest die hebben gevraagd wat het doel van channeling is. In deze sessie waren er drie mensen die voor jullie channelden – mensen, op een bepaalde manier vervuld met Spirit die jullie vele soorten energieën hebben gebracht die allemaal van de andere kant van de sluier komen en die vormen dus een verbinding, waar jullie ook zijn. Dit is een perceptie, een zienswijze. Lieve mensen, als jullie weten waar channelen ook over gaat is dit kennis, kernwaarheid die opgebouwd is met instructies die zeggen: Dit is gewoon….en de verbinding die jullie kunnen hebben is gelijk aan die van degenen die voor jullie zitten.

Wat er ook de planeet gebeurt is altijd het onderwerp van Kryon: Verandering, beweging, cycli en die gaan allemaal over een energie die bewustzijn is. Sommigen hebben gezegd dat zij niet begrijpen wat deze energie is en zij bezien dit vanuit drie dimensies….en zij hebben het mis. Bewustzijn is een van de grootste duw- en trekbewegingen van het Universum. Bewustzijn is niet alleen maar hetgeen jullie hebben gedefinieerd als energie. Het is iets dat natuurkunde kan bewegen omdat het een deel van de schepping is. Het bewustzijn dat jullie als mens hebben is iets waarvan ik jullie gisteren vertelde dat het variabel is en toch geloven de mensen die dit op de planeet bestuderen dat het statisch is. Zij zeggen: “Het is wat het is en het verandert niet!” en de tegenstelling is dit: Het verandert! Nu realiseren jullie je dat het niet alleen maar een energie is zoals jullie die op de planeet definiëren, het kan zelfs een dimensionale verandering zijn. Jullie zijn groter dan jullie denken. Maar het belangrijkste dat jullie nu dienen te begrijpen is dat veranderend bewustzijn maar één woord is: VERBINDING! Het gaat onthullen dat jullie een tweerichtingsstraat hebben van informatie, van liefde, van intellect….met het Beeld van God.

Ik wil nogmaals onthullen dat de Inheemsen van de planeet, de Ouden van de planeet, dit lijken te weten….dit zit ingebouwd in hun kosmologie en de meesten van hen kennen niveaus van bewustzijn. Zij geven hen andere namen, maar het gaat over bewustzijn….waarlijk bewustzijn! Meer dan drie of vier Oude stammen, of systemen en manieren om kosmologie op deze planeet te definiëren, vertellen allen over mensen die eerst van onderaf moeten beginnen. Dit is geen driedimensionaal idee, het is een metafoor. Of dit nu in Peru gebeurt of op het schiereiland Yucatan of bij de Navajo’s….jullie beginnen onderaan. Dit is een metafoor voor een mens met laag bewustzijn en jullie komen uit dit lage bewustzijn als een geboorte in bewustzijn….naar een soort school in levens waarin elk leven jullie de mogelijkheid geeft om in bewustzijn te groeien. Sommigen hebben negen niveaus van bewustzijn en anderen hebben er zeven en weer anderen hebben er meer. Maar het algemene feit is dat jullie een ladder kunnen beklimmen naar het begrijpen van de verbinding met Spirit. Alle mensen hebben de mogelijkheid om naar een ander bewustzijnsniveau te gaan. Alle mensen hebben zelf de mogelijkheid om naar de plaats te gaan waar zij op de deur kunnen kloppen en naar een andere dimensie te gaan.

Dit komt van de Ouden! Dit komt van degenen die hier leefden. Kijk nu eens naar 2019 en vertel mij wat jullie zien. De grootste religies op de planeet, deze geloofssystemen, hebben in de basis twee niveaus….je hoort erbij of je hoort er niet bij.

Hoe vinden jullie het tot nu toe? Jullie zijn het idee totaal kwijtgeraakt dat alle mensen het Beeld van de Liefde van God in zich hebben en door hun eigen pogingen en bewustzijn wel of niet een licht kunnen schijnen en wel of niet naar die hogere niveaus kunnen gaan waarvan jullie vandaag de dag wordt verteld dat daar geen verbinding mee is….er is helemaal geen verbinding behalve als jullie dit of dat doen, dan horen jullie erbij, en voor degenen die er niet bij horen zullen er straffen zijn. Dit is het kinderverhaal van een prachtig bewustzijnssysteem. Dit is het kinderverhaaltje en de Inheemsen die hier woonden hadden de volwassen versie. Verbinding gaat op deze planeet plaatsvinden en die is anders dan ooit tevoren. De channelings die jullie hier vandaag horen geven jullie stuk voor stuk informatie….vriendelijk, mooi, liefhebbend, vol compassie….informatie die zegt dat jullie in staat zijn gesteld om zelf naar deze niveaus van bewustzijn te gaan en de verbinding kunnen gaan voelen. Dat is waar het bewustzijn in deze nieuwe tijd naartoe gaat.

Wij hebben jullie dit gisteren verteld en gaven hier voorbeelden van, maar het is meer dan dat. Het is een explosie naar verlichting, lieve mensen, als jullie een bepaald niveau passeren en er een Vonk in je leven komt. Het is als: ”Lieve help!” Sommige mensen komen dan bij de waarheid dat in elke cel van hun lichaam de Schepper aanwezig is. Sommigen staan rechtop en gaan er doorheen, afhankelijk van hoe verrassend het voor jullie is, en de grootste verrassing die jullie ooit is gegeven in die dertig jaar is dat het voor de Inheemsen, voor de Ouden, hetzelfde was als voor jullie….dat jullie compleet en totaal en geweldig op deze planeet kwamen en er klaar voor waren. Er was geen donkere energie van vorige levens die op jullie drukte….zelfs karma was niets anders dan een leerproces naar bewustzijn. Jullie kwamen ongerept, en prachtig en dit zijn jullie nog steeds.

Ik zeg jullie die hier nu voor mij zitten of later luisteren of lezen, dat als iemand jullie iets anders vertelt, jullie dit kunnen vergeten omdat dat geen enkele spirituele logica bevat. Er is geen enkele reden waarom de Schepper jullie hier zou plaatsen in zonde. Jullie zijn geweldig en degenen die voor mij zitten voelen dat jullie echt bekrachtigd zijn en door leven na leven van ervaring zijn gegaan om naar deze stoelen gebracht te worden waar zij deze woorden horen of lezen en intuïtief weten. Degenen die deze dingen via deze stem voor het eerst horen worden soms aangeraakt op een manier die vragen beantwoordt: “Waarom ben ik hier? Ik geloof dit!” Ik vertelde het gisteren al: Jullie zijn hier om dit uit te zoeken….niet om iets te DOEN maar om iets te ZIJN, en wat jullie gaan worden is een anker, een vuurtoren, voor de rest van de planeet, die ook de mogelijkheid heeft om zich te verbinden. Verbinden. Verbinden!

In de vorige channeling sprak ik over de menselijke ziel. Hoe is het mogelijk dat jullie een goddelijke ziel hebben en kunnen geloven dat jullie hier in zonde kwamen? Dat slaat nergens op. Jullie willen dingen begrijpen en kwamen hier om deze informatie te ontvangen….sommigen van jullie herkennen die nu….het is waar. Het licht dat jullie dragen is de kernwaarheid die de Inheemsen hier kenden. Wat zij daarmee in hun cultuur deden was niet altijd gepast….de cultuur was perfect maar de Sjamanenenergie en de kosmologie zijn de dingen waar jullie naar kijken en dit vertelde vaak over een compleet systeem van God dat vol is van liefde, compassie, de grootsheid van bewustzijn, multidimensionaliteit….heel veel dingen die vandaag geen deel uitmaken van welk geloofssysteem dan ook.

Ik sluit hiermee: Er is geen systeem van God. Tegenstrijdig: Er zijn geen regels van en over God. In plaats daarvan zijn er niveaus van liefde. Als de mens met vrije keuze bewuster wordt, worden alle dingen die jullie als regels en wetten beschrijven, intuïtief gegeven….over hoe jullie elkaar dienen te behandelen, hoe jullie de puzzel van je eigen cultuur kunnen oplossen, van integriteit en wat jullie vervolgens kunnen doen….de beste manier om te leven, de juiste manier om te denken….allemaal intuïtief en gevuld met licht omdat dit het Beeld van God is. Je zou dus kunnen zeggen dat het beeld waarmee jullie zijn gekomen intuïtief en innerlijk aangeboren is, van jullie is….om de dingen te ontdekken die al van jullie zijn om te ontdekken….zij zitten binnenin jullie. Het staat nergens op stenen tafelen….het zit binnenin jullie. Het is geen obscure lering die jullie moeten bestuderen, lieve mensen, het is binnenin jullie.

De Oude kernwaarheid van alles wat jullie ooit nodig hadden om te weten zit met een doel ingebouwd in jullie DNA….klaar om ontdekt te worden en alles wat daarvoor nodig is, is Verbinding!

Zijn jullie er klaar voor om je te verbinden? Jullie zouden hier niet zitten als het antwoord geen Ja was. Jullie zouden kunnen zeggen: “Lieve Spirit, ik ben er niet alleen klaar voor om mij te verbinden….Ik Ben verbonden. Ik ga uit het geloof dat zegt dat dit niet zo is en dat ik dit nooit zal kunnen want dit zijn de kinderversies en zij zijn niet meer waar!” Net als bepaalde mythologieën die jullie als kind werden verteld. Jullie hebben anders geleerd toen jullie opgroeiden en nu groeien jullie op!

Wees vandaag verbonden op een manier waarop dit nog nooit eerder zo was want als jullie eenmaal zijn verbonden zijn jullie voor altijd verbonden, lieve mensen. Vrije keuze kan jullie achteruit brengen, want als jullie willen kunnen jullie deze verbinding ontkennen. Jullie ZIJN verbonden!

De dingen die ik jullie geef zijn waar en in liefde gegeven.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon