Kryon in Columbus, Ohio. 2 – De Muur van Geloof

Live Kryon Channeling:
Kryon in Columbus, Ohio. 2

De Muur van Geloof

4 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Lieve mensen, ik verklaar dit tot een geheiligde plaats en deze verklaring komt niet vanuit alles wat de Groep om mij heen en ik hebben gedaan. Hij komt van de oude zielen die voor mij zitten. Oh, jullie denken dat dit weer gewoon een bijeenkomst wordt? Jullie zitten hier en genieten waarschijnlijk van weer een channeling, maar dat is de 3D-kant hiervan; jullie hebben geen idee. De cumulatieve ervaring in deze zaal; de oude zielen die hier zijn….jullie kunnen hier zitten en nog nooit van iets zoals dit gehoord hebben, en toch oude zielen zijn, lieve mensen….en jullie weten het! Dit is intuïtief. Als jullie je afvragen of jullie oude zielen zijn is dit misschien niet zo. Misschien moeten de mensen die aan zichzelf twijfelen dit hier horen want anders zouden zij waarschijnlijk niet in deze stoelen zitten of lezen of luisteren naar deze boodschap. Behalve als er geen klein belletje van waarheid klonk in jullie psyche dat zegt: “Hij heeft het tegen mij!” Jaja….het is groter dan jullie denken. Als jullie het spirituele attribuut van de mens gaan beschrijven is dit groot en het wordt voor jullie snel groter.

Als jullie kijken naar de meeste geloofssystemen op de planeet zal ik jullie dit vertellen – niet om een van hen te beledigen – maar in alle eerlijkheid: jullie kijken naar de kinderversie….de werkelijkheid is zoveel groter! Als jullie je leven leven beslissen jullie voor jezelf….elk moment beslissen jullie. Jullie staan op uit de stoel en gaan ergens naartoe, komen weer terug, nemen beslissingen over waar jullie gaan wonen, werken en of jullie kinderen willen hebben en de namen daarvan….allemaal beslissingen die jullie zelf nemen. Wat als er een doctrine zou zijn over elke beslissing die jullie nemen? Even staan….kijken wat de Schrift zegt. Gaan zitten? Laten wij even kijken wat zij daarover zeggen. Maar dit doen jullie niet omdat jullie vrije wil hebben.

Klinkt het logisch dat het spirituele lichaam dat jullie hebben…het deel dat Hoger Zelf wordt genoemd – is het logisch dat dit net zo geprikkeld kan zijn als jullie kunnen zijn? Het is zo overduidelijk….jullie hebben keuzevrijheid en jullie hebben de regels daaromheen niet nodig. Om van God te houden hebben jullie geen regels nodig. Dit is zo duidelijk! Het is intuïtief! Jullie zoeken, en dit is wat jullie zoeken en door de regels was het achter de sluier voor jullie altijd niet helder….als een mist en vanmorgen vertelde ik jullie dat deze mist gaat oplossen door rustig te zijn, dat is wat mediteren doet…het brengt je naar een plaats van voorbereiding. De mist gaat optrekken en jullie gaan je realiseren dat er een verbinding plaatsvindt. Als jullie stil zijn kunnen jullie bespeuren, voelen, dat er een verbinding is en net als hetgeen ik in de vorige boodschap heb gezegd is de mediatie een voorbereiding voor de verbinding. Jullie gaan niet alleen zitten, je voorbereiden en blij zijn, behalve als jullie niet begrijpen dat er een verbinding is. Die is er!

Ik wil verder gaan dan de verbinding. De boodschap die ik eerder bracht heet “erbij betrokken’ en was in Egypte. Ik wil het hebben over na het “erbij horen” en wat dit betekent. De eerste stap is deze: jullie gaan mediteren en beginnen met de voorbereiding op een rustig plekje en dan beginnen jullie je te realiseren dat er een omvatting is, een inbegrip, een “erbij horen.” Er komt iets naderbij, misschien is het de muur van geloof waar jullie doorheen moeten. Wij hebben het eerder gezegd, het is bijna alsof je een telefoonnummer draait en God de telefoon opneemt. Jullie zitten daar en horen alleen zwaar ademhalen en dit betekent dat er iemand is maar er is geen communicatie, nee, nog niet, maar jullie zijn er, jullie zijn er bijna en dit betekent dat de verbinding is ontvangen….en nu gaan jullie door de muur….de figuurlijke muur, de metaforische muur van geloof waar jullie beginnen te herkennen wat jullie doen. Dan is de verbinding daar….dan begint de connectie. Er zijn zoveel mensen die dit niet begrijpen, maar daar wil ik niet lang over praten. Ik wil er zo over praten dat jullie het begrijpen. Wat gebeurt er als jullie door die muur van geloof gaan en er doorheen zijn en jullie je realiseren dat jullie verbonden zijn? Jullie horen erbij….en dit verandert alles! Wat ik jullie ga vertellen hebben jullie dan nog nooit ervaren. Jullie weten waar jullie zijn, jullie staan bij de muur in plaats van er doorheen te zijn gegaan. Het eerste, het allereerste wat jullie moeten doen is er DEEL van uitmaken….D E E L! Tevredenheid met alles….een vrede die over je komt en zo compleet is dat het niet uit te leggen is….niet uit te leggen! Vrede die verder gaat dan begrip. Jullie kunnen niet anders. Sommigen zullen jullie aankijken in een chaotische wereld waarin alles verkeerd is en zij wringen in hun handen en vragen zich af hoe zij daar moeten komen en jullie zitten daar en glimlachen! Dit is de liefde van God. Dit komt omdat jullie erdoor kwamen en omdat er aan de andere kant van de lijn geen zware ademhaling meer te horen is, jullie krijgen instructies. Het zijn geen uitgesproken instructies….het zijn gevoelens….en vredigheid die overal doorheen komt en als jullie dit voor het eerst voelen is dit zo overweldigend dat jullie huilen omdat jullie je realiseren dat jullie erbij horen. Jullie komen er doorheen en het eerste dat jullie voelen is vrede. VREDE!

IK zal jullie iets vertellen. Jullie kunnen het hier niet mee eens zijn: het menselijk brein is ontworpen om je zorgen te maken. Dit klopt….het is zelfbescherming, overleven. Jullie weten niets beters en rennen weg van de Bengaalse tijger! Jullie zijn in een samenleving die competatief is, jullie kijken wat er om de hoek is en kijken wat jullie kunnen doen om te overleven. Jullie weten dat ik gelijk heb  want jullie maken je zorgen over je kinderen en andere dingen omdat jullie niet weten wat eraan komt en angst hebben. Zelfs de mensen die zeggen dat zij mediteren en lichtwerkers maken zich ook zorgen omdat zij mensen zijn in een lage energie. Lieve mensen, dat kunnen jullie overwinnen! Overwinbaar….want als jullie door die muur heengaan horen jullie erbij! Dan horen jullie bij de familie van God en dat is een andere naam voor vrede. Vrede op Aarde! Mijn partner ervaart dit constant. Hoe zou het zijn om in zo’n vredige staat te zijn – wat er ook aan de hand is – waarbij jullie kunnen glimlachen en zeggen: “Dank je wel hiervoor! Ik maak mij geen zorgen, ik ben alert, ik ben bewust en ik ben wijs! Dat is anders dan je zorgen maken. Ik kan intuïtief voelen wat ik moet doen, en wat ik nu voel is dat ik hier moet zitten en mij koesteren in de liefde van God! Ik zal mij een tijdje douchen in het licht en mij vredig voelen met al deze dingen” Dit is wat er het eerst gebeurt, dit is het eerste. Als jullie dit niet hebben ontvangen, lieve mensen zijn jullie niet helemaal door de sluier gegaan. Een deel van die muur staat nog in jullie overeind; een deel dat zegt: “Jullie zijn ervoor gebouwd om je zorgen te maken!” Maar dan komt er nog zoveel meer. Vraag aan de dokters in het publiek wat er met een mens gebeurt als hij geen angst heeft, in vrede leeft, een humoristische aard heeft in tegenstelling tot iemand die daar precies het tegendeel van is. Zij zullen zeggen dat zij het kunnen zien in de manier waarop zij ouder worden. Wie heeft de betere kansen om een ziekte te overleven? Jullie weten het. Wie heeft er de betere kansen om langer te leven? Jullie weten het….het is degene die in vrede is omdat de chemie van het lichaam de beslissing die jullie hebben genomen om door de muur te gaan, gaat echoën .

Wat als ik jullie vertel over jullie chemie dat die levend is met jullie bewustzijn… dat de mens instructies kan geven aan zijn lichaam, zijn chemie…en dat jullie chemie dit kan horen, begrijpen en vervolgens handelen? Dit is het principe van homeopathie….een tinctuur met instructies. Het gaat om zoveel meer dan chemie alleen! Heling….echte genezing omdat jullie omgaan met instructiesets voor de cellen…dit is wat jullie hebben: Bewustzijnshomeopathie! Jullie gaan de cellen een vredigheid tonen en jullie worden gezonder! Vraag mijn partner eens hoeveel bijeenkomsten hij wegens ziekte heeft gemist. Hij zal jullie zeggen: “In meer dan dertig jaar geen enkele keer. Vraag hem wanneer het de laatste keer was dat hij griep heeft gehad en hij zal je vertellen: “Vijfenveertig jaar geleden!” Vraag hem hoe hij zijn leven leeft en hij zal zeggen: “In vrede en zonder angst!” Die maken geen deel uit van dat bewustzijn. Toch zijn er anderen die zitten en zich zorgen maken over welke ziekte zij nu weer zullen krijgen. Een van de ergste dingen die jullie kunnen doen is naar je media kijken. Als jullie niet oppassen zal DAT bepalen wat jullie vervolgens krijgen! Jullie weten waarover ik spreek. Er is hier buiten een grote industrie die heel veel geld maakt als jullie ziek worden, en dat zegt eigenlijk genoeg! Jullie gaan door die muur en gaan deze vrede hebben en er is niets meer dat jullie van je stuk kan brengen over wie jullie zijn en jullie gezondheid zal gaan verbeteren. De energie die jullie als mens hebben zal helder en puur worden en jullie lichaam voelt dit en dit schept jeugd.

Ik zou dit jullie hier niet geven als jullie dit niet om je heen zouden kunnen zien….vlak voor jullie. Dit pretendeert niet spiritualiteit te zijn….dit is praktische spiritualiteit.

En dan is er het volgende: de volgende stap verhoogt de andere twee en ik zal die “weten” noemen. “Weten”…welk ander woord hebben jullie voor een intuïtie die jullie vertelt over dingen om jullie heen die wel of niet waar zijn….een weten…het gaat jullie omgeven….een weten dat verder gaat dan 3D en een beetje weet over wie jullie zijn, de toekomst en het verleden waar jullie vandaan komen omdat het allesomvattend, multidimensionaal WETEN is. Als jullie dit nog nooit hebben ervaren zal dit niet helpen. Nogmaals, leg eens een kleur uit aan iemand die blind is. Ik kan dit WETEN niet uitleggen….behalve als jullie het HEBBEN en weten dat jullie bij de familie van de Schepper horen. Jullie kunnen dit familie noemen, God, of Spirit, maar het is de Creatieve Bron van het Universum….en jullie zitten hier en weten het. Op dat moment weten jullie dat er geen dorens aan de dood zitten en dat jullie weer terugkomen. Op dat moment weten jullie dat alles goed is. Jullie kunnen in deze energie zitten en het is geen meditatieve energie….het is een energie die jullie voedt….elk moment, elke seconde! Het voedsel van licht komt bij je binnen en het schept de wijsheid op het aangezicht van de oude zielen.

Dit is waar jullie vervolgens naartoe gaan.

Ik gaf jullie nu wat er bij zo velen op andere planeten, voor jullie, is gebeurd. Ook zij gingen duizenden jaren geleden door de test van het doorbreken van de sluier zoals jullie dit in 2012 deden en daar is geen oorlog meer en zij kunnen al het voedsel dat zij nodig hebben scheppen. Zij hebben er controle over omdat zij het begrijpen. Dit is de toekomst als jullie daarvoor kiezen, lieve mensen. Er zijn mensen die deze boodschap horen en zeggen dat dit allemaal belachelijk is, allemaal malle onzin – Kryon lacht – en ik vertel jullie wat hun gedachten zijn. Een andere keer geef ik jullie een axioma. (Pertinente waarheid) Lage energie kan niet opkijken naar een hogere energie en die begrijpen. Ik zal weer het kleurscenario gebruiken. Jullie zitten hier met andere oude zielen en spreken over schaduwen van geel, blauw en groen en iemand die alleen zwart en wit kan zien hoort jullie hierover spreken en snapt er niets van….. “Waar hebben zij het over?” want in een lagere energie kunnen zij geen kleur zien! Dit is een metafoor….een metafoor!!! Een metafoor voor het licht dat naar de mensheid komt en jullie kunnen ervoor kiezen om op te staan en verlicht te zijn. Oude zielen, jullie hebben een Akasha en dit zorgt ervoor dat jullie in de stoel zitten en ik zeg jullie dat er bij de volgende stap niets automatisch gaat gebeuren….maar het is zo makkelijk: “Lieve Spirit, er is mij verteld dat ik moet opstaan en naar de sluier gaan en mij dan wordt verteld welke kant ik op moet gaan! Vertel mij dit alsjeblieft!” Ieder van jullie heeft een ander pad met een andere lengte om jullie naar die plaats te brengen, maar die plaats is een verhoogde, ontwikkelde verlichting die verder gaat dan mediteren. Dit is waar de helers naartoe gaan. (Kryon lacht) Daar gaan de Sjamanen naartoe! Daar gaan de Goeroes naartoe! En jullie vroegen je af waar zij naartoe gingen! (Kryon lacht weer) Dit is de volgende stap. Het gebeurt nu op de planeet en het gebeurt bij zielen zoals jullie en het is prachtig. Dit is wat er gebeurt als jullie gaan begrijpen wat de ontwikkeling van de menselijke geest is, een ontwikkeling die verder gaat dan bewustzijn want er is een verhoogd bewustzijn, een weten, vrede, gezondheid, en de laatste…..de wijsheid van compassie! Ik zei geen wijsheid en ik zei geen compassie! Ik zei: de Wijsheid van Compassie! De manier waarop compassie als gereedschap wordt gebruikt. Compassie voor jezelf, compassie voor een situatie, compassie voor degenen waar je niet makkelijk van kunt houden. Wijze compassie! Compassie van de meesters die op deze planeet liepen en jullie toonden hoe het werkt en dat de liefde van God je leven zou kunnen veranderen.

Dit gaat niet over religie, lieve mensen, dit gaat over het praktische van de Creatieve Bron in jullie. Dit is wat jullie ziel bevat, de ziel waarvan wordt geloofd dat hij in elk mens aanwezig is. Bijna de hele planeet begrijpt dit. In nautische termen: Hoe registreert men mensen op een schip? Men heeft het niet over mensen….men heeft het over het aantal zielen dat aan boord is! Het is Aloud…dit begrip dat jullie meer zijn dan alleen maar vlees en bloed! Dit wordt nu zelfs verhoogd. Ik heb jullie zojuist wat stappen gegeven, enkele resultaten en ik heb jullie zelfs verteld over de gereedschappen die eraan komen. Dit is het eerste dat jullie kunnen doen: herkennen dat jullie verder kunnen gaan dan het geloof en weten dat jullie erbij horen. Jullie horen bij de familie van God.

Dit is wat wij jullie leren, en er komt meer! Het wordt esoterischer en ja, vreemder….vooral voor degenen die in zwart en wit wensen te blijven. Zij zullen naar degenen die naar Kryon luisteren, kijken, en zeggen: “Jullie zijn van het padje….jullie zijn veel te ver gegaan!” (Kryon lacht) Jullie kijken hen aan en zeggen: “Nog lang niet ver genoeg!” Alleen jullie zullen het WETEN hebben van wat dit betekent!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon