Kryon in Columbus, Ohio. 3 – De Creatieve Oude Ziel

Live Kryon Channeling:
Kryon in Columbus, Ohio. 3

De Creatieve Oude Ziel

4 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is geen lange channeling maar hij is wel belangrijk, met name voor degenen die zich oude zielen noemen en hier zitten of later luisteren of lezen en zeggen: “Ik ben zeker een werker voor het licht!” Als jullie met deze speciale boodschap in aanraking komen, lieve mensen, weten jullie niet wat een oude ziel  is, jullie noemen jezelf een lichtwerker maar eigenlijk is het een mysterie voor jullie. Wij hebben het nu hoofdzakelijk tegen de groep die voor mij zit in deze stad met de naam Columbus in Ohio. De omgeving is specifiek. Alle gebieden bevatten attributen die anders zijn, lieve mensen dan een continent of jullie familie of jullie groep of zelfs van de planeet. Soms is de bevolking van een stad verbonden met die van een andere stad en weten de inwoners dit helemaal niet. Door een verbinding door de Aarde die ik niet aan jullie kan uitleggen, maar die niet noodzakelijk in een rechte lijn hoeft te lopen. Er is een samenstromen van bewustzijn waarbij jullie door wat jullie hier doen, een andere stad beïnvloeden. Soms trekken jullie bepaalde gebieden om je heen samen en zijn jullie de spil daarvan met energieën om je heen die afhangen van waar jullie je op de planeet bevinden. Afhankelijk van het bewustzijn dat er is. Wij hebben dit overal gezegd. Mijn partner heeft mij naar plaatsen gebracht die zo diepgaand zijn; met name naar plaatsen in Europa die een grote en grootse geschiedenis hebben die vijf of zes keer groter is dan die van jullie hier in de Verenigde Staten. Jullie kunnen je de dingen voorstellen die daar zijn gebeurd en het samen botsen van energie en het werk dat daar moest worden gedaan. Jullie kunnen je het aantal Vensters voor stellen – als jullie hen zo willen noemen. Het zijn gefocuste energiepunten die daar kunnen ronddraaien. Lichtwerkers zoals jullie zijn hiervoor daar geplaatst zodat zij daarmee kunnen werken.

Nogmaals zeg ik dat als jullie bij deze boodschap terecht zijn gekomen, dit allemaal heel vreemd kan klinken. Hoe moet je werken met een Poort, een Venster? Het antwoord is: Voorzichtig. Maar jullie, oude zielen, lichtwerkers, weten wat jullie moeten doen. Jullie worden een anker. Jullie kunnen jezelf voorstellen met uitgestoken handen en met elke hand houden jullie dingen bij elkaar en dit kan vreemd of gek klinken maar jullie weten dat dit waar is. Dit is wat jullie doen! Sommigen van jullie weten dat jullie op een plaats zijn gebracht om te ankeren, dingen bijeen te houden….en dit is ook zo! Jullie blijven ook hier vanwege deze dingen. Het is alsof jullie voelen dat jullie hier zijn om een heel nieuwe energie te scheppen die daarna misschien zou veranderen als jullie hier niet zouden zijn. De vorm hiervan kan ik jullie niet geven want het is complex. Sommigen van jullie zijn de zigeuners van de Nieuwe Tijd en jullie begrijpen dat jullie hier moeten zijn en dit betekent dat jullie iets te bieden hebben, waar jullie ook gaan. Jullie zouden naar een plaats kunnen gaan en weten dat jullie daar klaar zijn en dan naar een andere plaats gaan. Dit brengt misschien grote opschudding bij jullie partners die tevreden zijn met de plek waar zij zich bevinden. Dit is een intuïtief attribuut van de oude ziel, het grenst aan meesterschap als jullie weten wat jullie doen, waarom jullie hier zijn. In dit publiek zijn er helderzienden, channelaars en helers, maar jullie zijn allemaal wat ik “creatieve energie” wil noemen. Jullie zijn allemaal creatief, allemaal! Creatieve mensen zijn een speciale soort. Oude zielen, niet jullie allemaal, begrijpen dit. Sommige oude zielen zijn heel lineair omdat zij anders niet passen bij de rest van de Aarde. Jullie deel bij dit alles is het dragen van hetgeen prachtig is, praktisch en lieflijk….thuis, bij de kinderen en degenen om jullie heen die anders misschien nooit naar een bijeenkomst als deze zouden gaan. Jullie zouden het vasthouden van energie voor de planeet niet begrijpen. Jullie begrijpen het scheppen van liefhebbende energie op je werkplek niet. Jullie concentreren je het grootste deel van je leven waarschijnlijk op vijf mensen, of misschien tien, en jullie zullen hen beïnvloeden, lieve mensen, en er zijn anderen die de last voelen van duizenden anderen. Jullie beiden hebben taken die absoluut in verhouding staan met jullie bewustzijn. Dit betekent dat jullie nooit een  metafysische taak zullen krijgen die verder zou gaan dan het verlangen van wie jullie zijn.

Ik wil jullie even meenemen naar het bewustzijn van een kunstenaar. Laten wij een schilder nemen, een schrijver, een componist of een beeldhouwer. Zij hebben allen iets gemeen….hun creatieve vermogen. Ik zal jullie vertellen wat hun proces is en sommigen van jullie zullen dit relateren aan wat zij hier vandaag horen. Het kost soms enkele uren om in een pure, creatieve energie te komen. Laten wij zeggen dat jullie een componist of een schrijver zijn, het is heel algemeen, want er zijn meer schrijvers en componisten dan beeldhouwers en schilders. Jullie gaan naar die plaats….en daar komt de stroom binnen….en boy oh boy, kunnen jullie het voelen? Op dat moment, in die seconde, weten jullie dat het gebeurt en jullie stromen ermee samen. Ik zal jullie iets vertellen dat ik weet en dat niemand weet, tenzij hij het heeft meegemaakt omdat het zo goed voelt….er is vreugde in deze stroom en jullie schrijven, componeren, en jullie weten het, en de magie van de intuïtie stroomt binnen en jullie gaan maar en gaan maar en soms gaan er ongemerkt uren voorbij en jullie merken het niet….jullie gaan er gewoon voor!! Soms missen jullie een maaltijd….of twee….of drie. Soms zal er een dag voorbij gaan en als er niemand in de buurt is om jullie te onderbreken blijven jullie op die plek en vliegen de uren voorbij en komt er….schoonheid. Wat is het ergste dat er in die tijd zou kunnen gebeuren? Het antwoord is dat de telefoon rinkelt! (Kryon lacht)  Of dat er iemand de kamer binnenkomt, want dit zijn momenten waarop jullie alleen willen zijn, maar op een bepaald niveau weten jullie dat jullie niet alleen zijn; helemaal niet alleen zijn. Er is iets bij jullie dat jullie steunt en in deze steun, lieve mensen, is er geen boosheid en ernst….er is vreugde omdat jullie met de stroom meegaan!

Dit is een creatieve mens; het heeft niets te maken met channelen of een heler zijn; en toch is dit wel zo, want zij channelen hun werk….. Een schrijver, een schilder, een beeldhouwer, een dichter….zij allen channelen hun werk. Als jullie stoppen en analyseren en aan elk van hen de intellectuele vraag stellen wat er feitelijk gebeurt zeggen zij dat zij in die speciale staat zijn….allemaal! Zij vertellen jullie dat zij naar een staat gaan waarin zij dingen ontvangen die niet van henzelf zijn. Zij komen ergens anders vandaan…..enkele van de mooiste melodieën die jullie je hele leven bijblijven en daar vandaan komen. Van componisten die een leven lang componeerden en zijn overgegaan en die weer en weer terug zullen komen. Er worden klassieke en populaire liederen gechanneld en als jullie hen horen voelen jullie een beetje van die vrede en vreugde, nietwaar? Het past jullie ziel om hen steeds maar weer te horen, niet? Dat is de kracht van channelen.

Nu, jullie zijn metafysische werkers en jullie zitten in het publiek en luisteren. Ik wil dat jullie hierop dezelfde attributen plakken, want die zijn aanwezig! Jullie zijn op een bepaalde plaats met creativiteit die van jezelf is en opeens weten jullie dat jullie hulp hebben en willen niet gestoord worden. Jullie willen niet dat de telefoon gaat en dat er iemand aanwezig is om iets te zeggen omdat dit jullie eruit haalt….uit deze ruimte. Hoe weten jullie, channelaar, heler, helderziende, schrijver van spiritualiteit….hoe weten jullie dat jullie op die plaats zijn? Ik zal het jullie vertellen….het eerste dat jullie voelen is vreugde. Als jullie geen vreugde voelen zijn jullie niet helemaal daar….of nemen jullie het te serieus! (Kryon lacht) want het ware attribuut van de pure, Creatieve Bron is loslaten, vrijlaten. Jullie laten alle last op je schouders los om het werk te kunnen doen. Dit is wat ik jullie wilde vertellen omdat er onder jullie mensen zijn die deze last met zich meedragen. Laten wij zeggen dat jullie houders van energie van deze planeet zijn, van dit gebied. Laten wij zeggen dat jullie architecten zijn en jullie weten wat dit betekent. Laten wij zeggen dat jullie deel uitmaken van het bijeen houden van dingen….oude zielen, en jullie weten dit. En voelen je moe. Laat mij jullie iets vragen. Waarvan zijn jullie moe? Als er vreugde en pracht is en jullie met deze attributen aan een puzzel werken, hoe kunnen jullie moe zijn van vreugde? Het antwoord is: omdat het in een oude energie veel meer werk was dan nu het geval is. Hebben jullie gehoord wat mijn partner eerder vandaag vertelde over het feit dat de energie is veranderd en dat jullie relaties zijn veranderd? Daarom is voor het bijeen houden van dingen ook geen zwaar tilwerk meer nodig omdat jullie zijn veranderd.

Jullie pracht, lieve mensen, is versterkt in deze nieuwe energie. Als jullie dit nu nog niet weten wordt het tijd dat jullie het claimen en er niet moe van worden om de energie vast te houden en begrijpen dat hier vreugde is en dat dit een plaats is waar jullie willen zijn. Een idee uit de oude energie is dat het uitputtend is. Zo gold dit in de oude energie ook voor degene die channelde. Als hij/zij in de stoel zat was men na afloop uitgeput. Vraag het mijn partner. Hij stapt uit de stoel en wil – figuurlijk gesproken – naar de disco! (Kryon lacht) waarna hij later zal instorten!!! (Weer lachen) Ik heb hem dit verteld: Als jij in die stoel gaat zitten, blijf dan in die ruimte waar je nu ook zit en er was een bubbel om hem heen die hij niet opmerkt, niet als hij in de stoel zit; een bubbel die zegt dat er een speciale, creatieve energie om hem heen is en er komt vreugde binnen en je kunt allen om je heen niet helpen, maar het is er. Helers, voor jullie is dit hetzelfde, helderzienden, voor jullie is het hetzelfde. Degene die voor jullie zit hebben jullie misschien nog nooit ontmoet voordat zij de deur binnenkwamen. Ik wil dat jullie al die dingen opzij schuiven die jullie vertellen hoe het met hen gaat. Ik kijk hen in het gezicht….ga in plaats daarvan naar die plaats en zie het! Hun mond zal openvallen als jullie hen over hun leven vertellen, want dit is de kracht die jullie in deze nieuwe energie hebben waarvan jullie er niet aan konden denken dat jullie die hadden. Helers, ik wil dat jullie denken aan wat jullie normaal gesproken doen en ik wil dat jullie dit verveelvoudigen, twee, drie, vier keer en ik wil dat jullie dingen verwachten en niet geschokt zijn als het gebeurt.

Jullie allemaal, wat jullie ook doen, oude zielen, lichtwerkers, waar jullie ook mee bezig zijn, astrologen, verwacht het onbekende op een grootser manier dan jullie voorheen ooit hebben gezien. Dit is een energie die sinds 2012 pas zeven jaar oud is en jullie voelen de versterking ervan al. De versterking…..zijn jullie….omdat het duister op deze planeet naar de achtergrond wordt gedrongen. Er zijn mensen onder jullie die zeggen: “Wacht even…ik geloof er niets van want ik kijk dagelijks naar het nieuws!” Ik zeg het weer: Hebben jullie echt verwacht dat er een engel naar beneden zou komen om de planeet aan te raken en alles ineens geweldig zal zijn? Op een praktische manier verwachten jullie een 12-jaarlijkse herstart en dit betekent dat alle duisternis, alle zaken en alle problemen die er zijn naar voren komen op manieren die jullie nooit hadden verwacht en waardoor sommigen van jullie geschokt zullen zijn. De problemen die jullie hebben in de politiek of in de zakenwereld lijken gloednieuw, maar zij zijn het niet…..jullie zien duisternis die eindelijk naar buiten komt. Daar heb ik het over! En jullie gaan nog meer zien!

Bepaalde systemen zijn verbroken en jullie realiseren je dat. Zij werken niet zoals zij zijn ontworpen in de oude energie. Zij werken niet. Zij zullen opnieuw ontworpen moeten worden….sommigen ervan moeten helemaal ineen storten om hen te kunnen repareren en anderen hebben tijd nodig. Maar hier gaat het allemaal om en intussen, lichtwerkers, helers, oude zielen, alles wat jullie zijn zal verhoogd worden en jullie gaan vragen wat er aan de hand is. Ik heb jullie al eerder gezegd: Is het niet vreemd dat als dingen veranderen, met name spirituele dingen, het eerste wat een mens zegt is: “Wat heb ik verkeerd gedaan?” (Kryon lacht) Jullie realiseren je, nietwaar, dat dit bij jullie is ingebouwd?

Verandering en met name spirituele verandering, komt vaak met een attribuut dat de zelfwaarde van een individu zal opporren naar een plaats waar jullie zeggen: “Doe ik het wel goed? Ik ben er niet meer zeker van.” Dit is verandering! Ik heb jullie vaker verteld dat dit is als het radiostation waarop jullie zijn afgestemd. Het spirituele station is naar een hogere frequentie gegaan maar jullie ontvanger niet, en het idee is: Vind het nieuwe radiostation! Velen van jullie zullen vragen hoe jullie dit moeten doen en dit is zo eenvoudig! Vraag waar het naartoe is gegaan en zeg: “Lieve Spirit, ik wil dit nieuwe station en ik ben er klaar voor met alle talenten van een oude ziel!” en het zal niet lang duren, maar jullie moeten klaar zijn voor verandering! Jullie kunnen niet vragen om afstemming op een nieuw station en verwachten dat alles hetzelfde blijft. Maar dit doen jullie wel, nietwaar? De menselijke natuur houdt niet van, accepteert niet dat dingen veranderen…niet echt! Dit is dus het verzoek aan dit publiek, aan de oude zielen en aan iedereen die hiernaar luistert en die dit leest en een lichtwerker is, om jezelf te openen voor dingen die je niet verwacht en breekt met hetgeen altijd heeft gewerkt en verwacht meer!

Er zijn twee mensen die nu voor mij zitten die een project hebben en waaraan zij denken om dit uit te gaan voeren. Er zijn zorgen of het wel of niet zal lukken want jullie hebben het eerder geprobeerd en het ging fout. Mijn boodschap voor jullie twee: Ga ervoor en jullie zullen merken dat een energie zich opent die jullie niet hebben verwacht omdat het de tijd is, lieve mensen, en het pad sinds 2012 duidelijker wordt en projecten nu op individuele basis succesvol zullen zijn waar zij dit voorheen niet waren. De dingen zijn anders….dingen zijn anders!

Deze boodschap heb ik eerder gebracht en ik ga dit weer doen…ik zal het steeds en steeds weer doen omdat zoveel mensen hem moeten horen. Mensen die naar deze planeet zijn gekomen en zich nu realiseren waarom zij hier zijn en wat er met hen gebeurt.

Gezegend is de mens die wakker wordt voor de pracht van wie hij is en wat er mogelijk is: De Vreugde en de Liefde van God….in deze tijden!

En zo is het.