Kryon in Dallas, Texas. 3. / De Nieuwe Tussenkomst. Pieken en Dalen

Live Kryon Channeling:
Kryon in Dallas, Texas. 3.  

De Nieuwe Tussenkomst. Pieken en Dalen

Lee Carroll/ 30 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Gisteren gingen beide channelings over onzichtbare dingen die op deze planeet gebeuren buiten het gezichtsveld van wat jullie normaal gesproken zien of voelen of aan meedoen. Deze boodschap is nu feitelijk hetzelfde, maar ik breng jullie iets dat nog niet zo oud is. Het is iets dat ik gisteravond eerst moest brengen bij de Lemurische vrouwen. Er komt een tussenkomst aan. Er komt iets tussenbeide. Voor deze planeet, van de Creatieve Bron, van degenen van de sterren….er is iets aan de hand.

Ik zou met jullie even terug willen gaan in de geschiedenis en jullie een precedent willen laten zien in bijna alle grote religies over Spirit. Het is zonder meer waar dat mensen vrije keuze hebben….de keuze om niet te kijken, de keuze om niet mee te doen aan onzichtbare dingen, misschien de keuze om je voor te stellen dat er meer dimensies zijn en hogere bewustzijns, zelfs hier op de planeet. Maar zelfs binnen de vrije keuze zijn er tijden geweest waarin de Schepper van Liefde kwam binnenstappen om te helpen. Jullie hebben dit waarschijnlijk nog niet geanalyseerd maar bijna elk geloofssysteem op de planeet heeft dit soort dingen….een plaats, een tijd, een systeem waar dingen konden veranderen omdat zij goddelijker waren dan in andere tijden. Het begint met de Hindoes die geloven dat zij kunnen laten vallen waarmee zij hier zijn gekomen….het karma, problemen, zaken uit vorige levens, zij kunnen hen allemaal laten vallen en zij kunnen bepaalde dingen ervaren als zij naar een bepaalde plaats of rivier gaan. Dit is een interventiesysteem. De Joodse natie lijkt zo trots over de tussenbeide komende God waarin zij geloven, tijdens de exodus…dat zij uit bepaalde situaties worden gered en zij uiteindelijk een eigen natie konden vormen. Zij zeggen dat God op een goddelijke manier tussenbeide kwam bij deze situatie of die situatie zodat zij dingen konden zien die zij voorheen niet konden zien….ondanks de vrije keuze. Twee van de grootste systemen op de planeet, twee geloofssystemen, prachtige systemen die geloven in de liefde van god, geloven dat zij op de juiste tijd en de juiste plaats een profeet ontvingen….een tussenkomst in energie die de planeet veranderde zowel voor de Islam als voor de Christenen. De profeten kwamen en onderwezen en gaven nieuwe informatie die voor beide prachtig was.

Er is wel een precedent: als het tijd is en de mensen er klaar voor zijn en de Schepper jullie kent en eerder een vrije wil heeft gegeven. Dit gebeurt nu ook bij het nieuwe ijkpunt. Wij hebben de dames hier gisteravond over verteld en niet ieder van jullie weet, omdat jullie misschien niet alle Kryon-boodschappen hebben gevolgd, dat wij een paar weken geleden hebben verteld dat de paren van Pieken en Dalen op deze planeet met elkaar zijn verbonden en als jullie geen idee hebben waarover dit gaat maakt dit niet uit. Maar weet dit….het is een slapend systeem dat honderdduizenden jaren geleden hier werd geplaatst zodat ALS de mensheid het zou halen en voorbij de precessie van de equinoxen zou gaan, de schommeling van de Aarde, in 2012. ALS jullie er zouden zijn zonder grote oorlog, zouden deze tijdcapsules, deze prachtige energieën van duw- en trekbewegingen, geactiveerd worden als zij allen twee aan twee verbonden zouden zijn. Je zou kunnen zeggen dat zij positief en negatief zijn maar het is een systeem dat niet weerklinkt wat jullie verwachten, van magnetisme met positief en negatief. Het is een coöperatief systeem van duwen en trekken en complexiteit en het heeft een doel: als jullie er klaar voor zijn – en dat zijn jullie – samen gaan komen en karma uit het verleden elimineren, energieën uit het verleden, en samenwerken met de rasters van de planeet om het doemdenken uit te wissen, de vooroordelen, de pijn, de horror van wat er in het verleden is gebeurd en al die dingen in het licht gooien zodat het kan vervagen, oplossen op een dusdanige manier dat menselijke ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.

Pas een paar weken geleden werden de laatste twee verbonden en nu zijn zij alle 24 actief, werken, en nu begint het. Dit is tussenkomst op de juiste tijd op de juiste plaats waar jullie om hebben gevraagd, die jullie hebben verdiend. Het is jullie stamlijn en jullie erfenis en er zullen mensen zijn die herover met hun ogen rollen, behalve jullie, want jullie hebben dit al zien aankomen, en veel van de bewegingen, de dingen die altijd plaatsvonden in het duister staan nu vlak voor jullie neus op manieren die jullie niet hadden verwacht. Jullie zien nu ook dingen gebeuren die jullie liever niet hadden gezien, moeilijkheden en problemen in de politiek, in het bedrijfsleven, de economie, al deze dingen zijn in deze tijd weer op komen borrelen en jullie vragen je af hoe dit in dit verhaal past. Lieve mensen, dit is de duisternis die door iedereen gezien moet worden. Dit is de manier waarop het werkt: de mensheid moet zichzelf onderzoeken en de veranderingen, de tussenkomst, dwingen duistere zaken om naar het oppervlak te komen. Opeens zien jullie in je eigen systemen dingen die jullie niet leuk vinden. In de afgelopen eeuwen wandelden jullie daar gewoon omheen en hoopten…. Nu staan zij opeens recht voor je neus en jullie kunnen er iets aan doen. Het verandert wat jullie verder gaan doen, gebaseerd op wat jullie nu doen. Het verandert jullie en het feit dat jullie beslissen wat jullie ECHT willen en dat is transparant, compassievol en liefdevol zijn.

Wat als ik jullie Amerikanen zou vertellen dat er een dag kan komen waarop jullie congres bijeenkomt dat zij voor elkaar een lied zullen zingen en als jullie de woorden zouden kunnen horen spreken zij van samenwerking, over dingen voor elkaar krijgen, over een eerbetoon aan het feit dat zij door de mensen zijn gekozen, en zij zullen vooruit gaan in een harmonie die nooit eerder is gezien. Als ik jullie dit vertel zeggen jullie: “Kryon, je bent niet goed bij je hoofd. Dit gaat nooit gebeuren!”

Jullie hebben al een erfenis, in je eigen congres, niet veel van jullie hebben dit verwacht om te zien. Jullie kwamen uit Engeland en in Engeland zat het parlement tegenover elkaar zodat zij elkaar makkelijk konden uitschelden….en dit bleven zij ook doen. (Publiek lacht) Jullie systeem kwam daar vandaan….en nu lijkt het daar steeds meer op.

Wat als ik jullie vertel dat dit allemaal kan veranderen? Jullie zouden kunnen vragen wat de katalysator is om dit naar een welwillender manier te duwen? Wat zorgt ervoor dat zij gaan begrijpen dat beide zijden verdienen om daar te zijn? Dat er aan beide kanten goede ideeën zijn maar andere manieren om hen te bereiken? Zij zullen samen een lied zingen dat vertelt dat zij samen zullen werken. Jullie zeggen dat dit nooit in de kaarten zal staan, maar ik zeg jullie dat het niet alleen in de kaarten staat maar dat het ook zal gaan gebeuren. Het lied is al geschreven!

Zo dicht staan jullie bij het zien van radicale verandering waarbij de weinigen die daar nog niet zijn, nog niet in het congres zitten, maar zij zullen er zijn, en zij zullen verklaringen afleggen die zo logisch zijn over wat een congres zou moeten zijn en hoe zij zouden moeten handelen en dat zij elkaar moeten eren omdat zij allemaal eer verdienen. Zij zijn nu nog iets jonger dan nodig is en zij komen en zij zullen herschrijven wat in het verleden is opgeschreven en neergelegd als de democratie van Amerika.

Dit zijn de dingen, de energieën die de Pieken en Dalen uitsturen naar iedereen met hun duw- en trekbeweging en de gevolgen zullen zich gaan tonen. Dit is niet voor maar één geloofssysteem, lieve mensen, dit is voor de mensheid! Er komt iets tussenbeide…nu!

Jullie zouden kunnen zeggen: “Nou, dat is heel interessant, moeilijk te geloven, maar wat ik hoor bevalt mij wel!” Het is meer dan dat, oude zielen….nu komt jullie deel: Is het echt of niet? Kunnen jullie je innerlijk aangeborene en jullie intuïtie gebruiken, kunnen jullie de kracht van je bewustzijn gebruiken om tegen Spirit te zeggen: “Spirit, laat mij deze dingen zien. Als zij echt zijn sta mij dan toe om eraan mee te doen in een hogere vibratie.” Als jullie dit doen gaan er dingen gebeuren….zij gaan gebeuren. Ga naar de Creatieve Bron en vraag: “Als U daar bent laat het mij dan zien” want dit is precies wat mijn partner deed om te zorgen dat ik in zijn leven zou komen want hij gaf mij toestemming voor onzichtbare dingen….de werktuigkundige die hoopte dat dit niet zou gebeuren, maar hij gaf mij toestemming en wat er toen gebeurde zal hij nooit vergeten…geen woorden, geen wijsheid, geen channeling maar overweldigende liefde en compassie vervulde hem en hij huilde in de stoel en hij wist onzichtbare dingen! Wij zijn echt!

Het hangt van jullie af hoeveel jullie geven van wat de Creatieve Bron jullie heeft willen geven…deze dingen die ik jullie als en in waarheid breng nu jullie weer een ijkpunt hebben en naar het jaar van dualiteit gaan. (2020)

En zo is het.

Kryon