Kryon in Dallas, Texas. 4. / Ontwikkelende Realiteit

Live Kryon Channeling:
Kryon in Dallas, Texas. 
4.  

Ontwikkelende Realiteit

Lee Carroll / 30 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de laatste channeling van deze serie in deze plaats, Dallas. Wij hebben het eerder gehad over onzichtbare dingen….de dingen die Adironnda bracht, de fysieke dingen, al die dingen, concepten….mooi….en onzichtbaar! Het onderwerp Boeddha werd naar voren gebracht dus laat mij verder gaan met een van de meest ongebruikelijke boodschappen van Boeddha die door de eeuwen heen is herinnerd en opgeschreven, besproken en geanalyseerd. In zijn tijd waren er vele mensen om hem heen die steeds weer op een diepgaande boodschap hoopten en als zij dit vertelden kwam hij met een bloem en begon daarnaar te kijken en tijdens deze hele boodschap werd er geen woord gesproken….geen woord. Toch was er een boodschap, zie je, hij staarde naar de bloem.

Sommigen zeggen: “Dit was Boeddha die ons vertelde over Gaia en de verbinding met alle dingen….één zijn met alle dingen.” Het was meer dan dat. Het was een studie over het bestaan….zeker zeer esoterisch, maar op de eenvoudigste manier bestudeerde hij het bestaan van de bloem en paste dit toe op het bestaan van de mens zoals die deze planeet bewandelt en wat zij hier doen, net zoals de bloem. Wat was zijn doel, wat zat er verder voor de bloem in het vat…maar hij bestond!

Wij brengen dit naar een praktische conclusie en zeggen dat deze studie over het bestaan waarlijk de studie over de realiteit is. Wat is vandaag jullie realiteit? Jullie weten dat jullie bestaan. Jullie kunnen je eigen bestaan overdenken en dit geeft jullie het zijn van een intelligent wezen dat zich afvraagt waarom het hier is. Lieve mensen, het bestaan waar jullie naar kijken is zoveel groter dan jullie denken….zoveel groter! Jullie naderen een tijd die anders is, een tijd waarin zoveel dingen gaan veranderen naar dingen die niemand ooit heeft gezien. Van alles wat is en was op deze planeet zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste tijden die er ooit zijn geweest. Het is een radicale verandering van het bestaan van de mens.

Ik wil dat jullie even willen denken aan de gebieden die jullie niet kunnen zien. Wat zou daar kunnen zijn dat jullie niet verwachten? Er zijn mensen die zullen zeggen: “Oh, daar gaan wij weer. Kryon gaat het weer hebben over onzichtbare dingen! Hoe moeten wij ons bezig houden in een wereld waarin wij geen onzichtbare dingen hebben?” Dan wil ik jullie mensen eraan herinneren dat jullie leven vol van onzichtbare dingen is die jullie misschien niet kennen of er niet aan willen denken of hun bestaan niet willen toegeven. Teken zwaartekracht eens voor mij. Vertel mij alles erover….dat kunnen jullie niet. Alles wat jullie mij kunnen vertellen is dat het bestaat. De meesten van jullie weten niet eens wat het is maar jullie leven ermee en het is een van de grootste onzichtbare energieën die jullie in je leven tegen zullen komen….zwaartekracht! Het is totaal onzichtbaar. Jullie magnetisch raster is totaal onzichtbaar en jullie kunnen het alleen zien als het samenwerkt met een ander magnetisch veld van de zon en jullie noemen dit de Aurora Borealis (het noorderlicht. Henk) als dit in het Noorden is. Het is onzichtbaar, het is energie, het is enorme energie. Jullie leven ermee. Jullie hebben daar nooit over nagedacht. Ik zal jullie de grootste geven: Ik wil dat jullie liefde even voor mij uitschetsen. Dat kunnen jullie niet. Liefde is een enorme energie. Als twee harten in samenhang zijn verstrengeld beïnvloedt dit de hersenen op een vreemde manier en doen jullie gekke dingen. Wat een energie en toch totaal onzichtbaar….recht vanuit het emotionele lichaam. Al deze dingen zijn toch een introductie naar meer onzichtbare dingen want wat als dit alleen maar het topje van de ijsberg is. Wat als ik vertel dat er voor jullie altijd onzichtbare dingen waren?

De mens heeft vrije keuze. Dit is het axioma, een aanvaard feit, van de Schepper. Je kunt niet tussenbeide komen bij vrije keuze. Je kunt mensen hints en aanwijzingen geven en helpen met engelachtige bezoekjes en Al Wat Is, maar je komt niet tussenbeide bij vrije keuze….die moet vrij zijn. In deze nieuwe energie is er veel, laat ik zeggen, tentoonstelling, van prachtige dingen, en voor de oude ziel….om de volgende stap te zetten en de vonk waarover wij hebben gesproken, te vinden die het venster naar onzichtbare dingen zal openen. Er zal veel verbinding zijn met het hart. Zie je, dit is Spirit op zijn best….het aanraken van harten en zeggen: “Ik ben hier, hier ben Ik!” Maar het blijft nog steeds vrije keuze.

In de komende jaren, lieve mensen, zijn er vele mensen die openbaringen zullen hebben van realisaties, van onzichtbare dingen die prachtig zijn en die jullie leven zullen veranderen. Er is altijd weerstand tegen verandering. Sommigen zullen deze Vonk en dit bewustzijn van onzichtbare dingen vinden omdat zij naar een duistere plaats gaan en in moeilijkheden komen en zij zullen deze boodschappen horen en op een punt komen waarop een beslissing genomen moet worden om te gaan kijken op plaatsen waar een mens nog niet eerder heeft gekeken naar een onzichtbare energie die net zo sterk is als zwaartekracht of een magnetisch veld, of liefde en misschien zelfs nog sterker, diepgaander dan dat….de energie van jullie ziel!

Ik heb het voorbeeld eerder gebruikt, maar er is een uitgestoken hand en in deze energie is de hand groter dan hij ooit is geweest. Jullie zien hem alleen niet zo! Met vrije keuze is de vraag: zullen jullie de hand aannemen? Het is een metafoor want er is natuurlijk geen hand maar het is net alsof het zo is want jullie voelen de hand in die van jullie terwijl die jullie vanuit het duister naar het licht trekt en dan loslaat zodat jullie alle onzichtbare dingen kunnen voelen, de verbinding met een ontwikkeling, een hoger vibrerend bewustzijn waarin alle dingen gaan veranderen, waarin houding en zienswijze gaan veranderen….de aha-ervaring die zo vele mensen hebben gehad….zelfs hier in deze zaal. Jullie hoeven daarvoor niet naar een duistere plaats te gaan, lieve mensen, jullie kunnen dit met spirituele logica doen door gewoon te luisteren naar deze boodschap en te zitten op een plaats waar jullie alleen zijn en je prettig voelen en in samenhang met Alles Wat Is en jullie zeggen tegen Spirit: “Spirit, als u daar bent, laat het mij dan zien. Als ik iets mis geef ik toestemming om te laten zien wat dit is!” (Kryon lacht) Zo eenvoudig is het. Echt waar! Dit is pure intentie.

Dertig jaar geleden toen mijn partner in zijn stoel zat en zich realiseerde dat er meer in de wereld was dan hij wist begon hij zijn reis met/naar onzichtbare dingen, inclusief de verbinding met Kryon. Hij had toen geen idee van de grootsheid van wat daar allemaal was. Het moest hem stukje bij beetje worden gegeven want het zou teveel voor hem zijn om dit ineens te ontvangen. Wij hebben hem verteld dat hij dan zelfs opgebrand zou kunnen worden als wij hem dit alles ineens zouden geven vanwege het feit dat zijn vibratie in die tijd zo laag was.

Ik geef jullie dit voorbeeld omdat alles wat hij deed was: intentie hebben. Ieder mens heeft zijn eigen energie die gebaseerd is op de levens die hij hier heeft geleefd. Alle dingen die in het menselijk bewustzijn zijn gekomen scheppen dit ook….jullie zijn uniek en sommigen zullen deze dingen zo makkelijk ontvangen en bij anderen gaat dit moeilijker, maar het is er allemaal. Het heeft alles te maken met jullie bereidheid en pure intentie.

Zelfs in de eerste boeken en de eerste channelings begon ik jullie te vertellen over de kracht van pure intentie. Er waren mensen die vroegen wat het verschil was tussen intentie en pure intentie. Het is moeilijk om het aan jullie te geven in woorden, maar jullie kunnen de emoties ervan voelen als jullie iets willen proberen. Dat is niet puur. Als jullie op een plaats zijn waar jullie zeggen: “Ik weet niet wat ik moet doen…ik zal naar iemand toe gaan en naar hem luisteren.” Dat is niet puur. Pure intentie is het (h)erkennen van de veiligheid en de schoonheid van de Creatieve Bron die binnenin jullie is. Jullie weten dat als jullie dit doen jullie de hand aannemen….en er is geen angst. Geen zenuwen, geen angst omdat jullie weten dat de hand daar is….dat is pure intentie!

Toen mijn partner in de stoel vroeg: “Lieve Spirit, als u daar bent laat het mij dan zien” gaf hij toestemming….dit was geen pure intentie…dat kwam pas later. Hij was nieuwsgierig en er was een spleet te zien van een geopende deur….met vrije intentie kon hij daar doorheen gaan of niet en er was meer dan hij dacht dat er zou zijn. Er was alleen verbazing toen hij zich de grootte hiervan realiseerde en op een dag, onder de douche, zei hij: Laat het mij allemaal zien. Geef mij een 24/7 mail die ik nooit meer kwijt zal raken.” Dat is pure intentie. Hij voelde zich veilig…er was spiritueel geen net waarin hij gevangen kon worden omdat hij erin geloofde dat de Creatieve Bron welwillend en liefhebbend was en hem nooit zou willen beschadigen….hem nooit in de maling zou nemen. Dit gaf hem alleen maar kernwaarheid. Zijn jullie hier klaar voor? Sommigen zullen zeggen: “Ik denk het wel” en dat is de eerste stap en dat was ook zijn eerste stap. Het hoeft niet allemaal ineens te komen maar het is het begin van de onthulling dat er daar veel meer is, oude zielen, dan jullie je ooit voor kunnen stellen.

Er zijn andere planeten in jullie melkwegstelsel die door hetzelfde als jullie heen zijn gegaan. Vele! Sommige hebben het niet gered….vrije keuze, lieve mensen. sommige redden het niet, vele wel. En als jullie vandaag bij hen zouden kunnen zijn zouden jullie planeten vinden die veel op die van jullie lijken met culturen die veel op die van jullie lijken, logica net zoals jullie, zij lijken veel op jullie, maar er zij geen grote verschillen. Als zij door een miljoen jaren heen zijn gegaan met onderzoek en de cycli die er altijd voor planeten zijn, waar zij doorheen gaan en leren en zich ontwikkelen kan het zijn dat jullie er een of twee tegenkomen die zelfs al verder zijn dan het lichamelijke. Ik noem hen geascendeerde planeten waar men volledig realiseerde wat onzichtbaar was en versmolt met hun ziel….als jullie op een gepaste manier het fysieke kunnen controleren, als er geen echte dood meer is en er al duizend jaar geen ziekte meer is, zou je kunnen zeggen dat dit eruit ziet als een planeet met engelen en jullie zouden gelijk hebben omdat er een fijne scheidslijn is tussen wat jullie als een engel zien en een geascendeerd wezen van een andere plaats.

Dit zijn de mogelijkheden. Dan zijn er nog degenen die hier op bezoek komen. Dit zijn degenen die hier vaak komen en zichzelf laten zien waarna jullie zeggen dat jullie een engel hebben gezien. Zo ging dit ook op de berg Sinaï waar hij zichtbaar was als een brandend braambos. Engelaanwezigheid die vanuit andere delen van het melkwegstelsel komt….sommigen noemen dit blasfemie….het moet van God komen. Nou dat deed het ook en dit geldt ook voor jullie versmelting met je ziel. Jullie hebben God binnenin je….God binnenin! Zijn jullie niet geïnteresseerd in het vasthouden van de schoonheid en de pracht van het potentieel van jullie afstamming? Want waar jullie ook naartoe gaan, oude zielen…. jullie komen weer terug. En terug….want deze planeet heeft een lange weg te gaan en wij hebben behoefte aan jullie en daarom zijn jullie gekomen. Het is voor jullie moeilijk voor te stellen maar zelfs in dat wat jullie eerste leven was, voordat jullie hier kwamen, werd jullie een zegen gegeven. De eerste zielen die hier ooit kwamen kregen een zegening, een zegening van degenen die op andere plaatsen waren, inclusief de Creatieve Bron, en de engelen, de geascendeerden en alle anderen zegenden jullie toen jullie op deze planeet kwamen en zij allen kwamen samen en zeiden: “Laat de reis beginnen!” want deze dag werd gezien als een potentieel dat zonder tijd en ruimte gewoon om de hoek lag….en hier zijn jullie dan en hebben het geflikt! Gereed om een nieuwe planeet te beginnen.

Het lijkt grandioos in vergelijking met hetgeen jullie op je nieuws zien maar dit is het moment waarop de lage en de hoge vibratie elkaar ontmoeten. Dit is het moment waarop de integratie zich gaat voordoen waarover wij steeds en steeds weer hebben gesproken….de vibraties hoeven niet te verdwijnen, niet te sterven, zij kunnen integreren….want het licht zal altijd winnen!

Dit zijn metaforen over wat er kan gaan gebeuren. Dit is de moeilijkheid waar elke planeet in deze fase voor stond: hoe lang zal het duren….wat gaat er gebeuren? Hoe moeilijk zal het zijn? Alles hangt af van lichtwerkers en oude zielen die beslissen om onzichtbare dingen te gaan ontdekken.

Dit is wie jullie zijn. Dit is de boodschap van Kryon en die zal het altijd zijn, maar hij wordt belangrijker, praktischer misschien, esoterischer tegelijk en er zijn vele mensen die nu deze dingen ontdekken en jullie kunnen met hen spreken en zien God in hun ogen en het zijn niet allemaal alleen maar New Age-mensen. Er ontwaken mensen over de hele planeet en in vele geloofssystemen waarbij God voor hen veel groter wordt en zij zich realiseren dat er iets is dat veel groter is en dat verder gaat dan alles wat hen ooit is verteld.

Laat dit jullie zijn! Begrijp de waarheid en de realiteit van al deze dingen terwijl jullie de rest van je leven hier zijn.

En zo is het.

Kryon