Kryon in Dallas, Texas: De Herijking van de vrije keuze.

Kryon in Dallas, Texas:

De Herijking van de vrije keuze.

Lee Carroll / 3 maart 2012
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De ontmoetingen met mensen die anticiperen op mijn bezoek gaan meestal om oude zielen. Dit was voorzien. Meer dan 20 jaar geleden toen mijn partner begon, waren het meestal nieuwsgierige zielen. Het is dus ontwikkeld. Het is de serieusheid van de oude ziel die hem naar een zaal als deze brengt waar hij kan luisteren of lezen. Spirit beantwoordt potentiëlen aan mijn kant van de sluier en nogmaals zeg ik dat wij geen klok hebben. Wij zien de lezer op dezelfde manier als de aanwezigen in de zaal. Wij zien potentiëlen als realiteit. De realiteit die wij nu zien bracht jullie ertoe om dit papier te lezen of zijn elektronische equivalent ervan. Dit alles lijkt voor ons binnen hetzelfde tijdraam zoals een paar van jullie ook bemerken terwijl jullie luisteren. Jullie toekomst is dus ons nu.

Wij zien in onze realiteit geen regels voor ondervinding. Dat wil zeggen dat wij zien wie jullie zijn – luisterend, lezend, of hier in de stoelen. Jullie denken dat je weet hoeveel er hier zijn maar jullie weten niet echt wat ‘hier’ betekent want er zijn er hier veel meer dan jullie denken. Omvat jullie ‘hier’ ook de toekomst? Omvat jullie ‘hier’ ook toekomstige generaties? Zie je, iedereen die ooit deze woorden hoort of leest, het maakt niet uit wanneer, is een potentieel dat in ons NU bestaat.

Wij zullen verdergaan met de boodschap over de nieuwe energie op de planeet. Jullie zitten op de helft van een 36-jarig uitlijningsraam dat wij de Galactische Uitlijning willen noemen. Dit jaar, 2012, is daarom het midden van deze uitlijning en het jaar waarop de energetische zaden worden geplant die de planeet vanaf nu zullen gaan veranderen.

Dat is de manier waarop het gaat, het gaat langzamer dan jullie denken. Het langzame van de verandering komt doordat generaties mensen erven wat jullie zouden kunnen zien als nieuw bewustzijn. Het zorgt er ook voor dat degenen die in de oude energie zijn geboren om die oude energie uit te putten in wat jullie een incarnatie noemen of een expressie. (een leven hier op Aarde) Voor ons is dood echter gewoon een verjonging van het leven. Als dat voor jullie nergens op slaat zal ik jullie vertellen wat mijn partner al die tijd heeft gezegd: De oude energie sterft op de moeilijke manier!

Er zijn veel mensen die door de dood heen zullen gaan om weer herboren te worden in een nieuwe energie om de dingen te bereiken waarvoor zij hier kwamen. De oude ziel is daarop voorbereid, op een bewustzijnsverhoging in het lichaam door de dood – veel meer dan andere mensen op de planeet. Dit betekent dat de tijd gewoon voorbij moet gaan om jullie de dingen te laten zien waarover wij spreken en oude zielen zijn hier al meer doorheen gegaan dan andere mensen. Maar als deze generatie-opwaardering zich voordoet zullen jullie gaan zien dat zelfs voordat zij gebeuren de zaden van verandering ervoor zorgen dat het sneller gaat dan in een leven.

Daar gaan wij het vandaag dus over hebben en wij noemen het: De Herijking van de vrije Keuze.

Er is op dit moment een dispensatie, wat de lering ook is, wat de woorden ook zijn. Luister lezer: Ik weet wie jij bent. Er is hier voor jou een dispensatie. Voordat jij uit de stoel waarin je nu zit opstaat, kun jij anders zijn. Dat komt omdat jij een energie zult ontvangen die door ons wordt uitgezonden en waarbij tijd en plaats niets uitmaken – naar de kwantuminformatie van jouw DNA toe, het patroon van jouw ziel. De Akasha van jouw Hoger Zelf en jouw zielsenergie zijn erbij betrokken. Het is een ontwaken dat voor de rest van jouw levens bij je zal blijven omdat jij vandaag een beslissing neemt. Dit is hoe diepgaand vrije keuze voor een mens is.

De mens kan een muntstuk omdraaien. Oh, kijk maar naar jullie geschiedenis! Kijk naar wat jullie de laatste jaren hebben gedaan. Regeringen zijn voor het nut ervan gevallen, financiële instituten zijn omgevallen en toch vragen jullie: “Waar is de verandering?” Het is helemaal om je heen, geliefden, maar het gaat langzaam en het gebeurde niet in de afgelopen paar weken. Wees dus geduldig en sta de wielen van de opwaardering toe op hun eigen snelheid te draaien.

Vrije keuze is niet zo gemakkelijk.

Vrije keuze zou niet gezien moeten worden als een eenvoudige zaak. Vrije keuze betekent voor een mens dat jullie de vrije wil hebben om alles te kiezen wat jullie willen. Maar zo is het helemaal niet. Jullie kunnen alleen dingen kiezen die jullie je kunnen voorstellen of waarvan jullie denken dat je ze kunt veranderen. Jullie kunnen geen dingen kiezen waarvan jullie denken dat zij niet uitgekozen kunnen worden.

Bijvoorbeeld: ratten in een doolhof hebben vrije keuze. Zij kunnen overal heen gaan waar zij maar willen. Maar een van de keuzen die nooit bij een rat opkomen is dat hij het concept kan verwijderen. Het zit niet in hun bewustzijn of in hun realiteit omdat zij stevige muren voor zich zien die de doolhof vormen. Zij proberen dus gewoon hun richting te kiezen binnen de muren en de puzzel die voor hen ligt.

Mensen leven in een zienswijze van een dimensionaliteit die veel lijkt op het leven in zwart/wit in plaats van in kleur. Je zou kunnen zeggen dat mensen altijd vrije keuze hadden in zwart/wit en zij zich van kleur nog niet bewust zijn. Als jullie geen kleur kennen zullen jullie dus ook geen rood, groen of blauw uitkiezen. Snap je? Stel je nu even voor dat de kleuren een multi-dimensionale realiteit zijn. Daardoor kan de mens (ook al heeft hij vrije keuze) zich niet eens de dingen voorstellen die hij niet kent. Hij kiest dus geen kleur uit omdat hij niet weet dat die bestaat. Dat, geliefden, is wat er verandert. Jullie gaan beginnen concepten te zien die nooit concepten waren! Bereid je voor op kleur!

Ik zal jullie een lijst geven van wat jullie kunnen verwachten en sommigen van jullie zullen die snel zien en anderen moeten er nog even op wachten. Ik zal jullie een overzicht geven zonder klok. Als jullie dus zeggen: “Kryon, wanneer gaan die dingen gebeuren?” zal ik zeggen: Ja. Oh, geliefden, zij gaan gebeuren want wij zien de potentiëlen van hen allemaal gebeuren en dat betekent dat jullie manifestatie er al is!

Nummer 1: Spiritualiteit. De systemen van het spiritueel ontwerp op jullie planeet beginnen te veranderen. Dat betekent niet dat bepaalde mensen weg zullen gaan. Zij gaan gewoon veranderen. Enkele van de grootste spirituele systemen, die jullie georganiseerde religie noemen, gaan verhogen. Zij gaan verhogen van wat de autoriteit van de buitenkant is naar de autoriteit aan de binnenkant. Het zal eindigen in een andere manier van aanbidden en langzaam de regels veranderen terwijl de basisregels intact blijven.

De doctrine van Christus is altijd geweest: de God binnenin vinden. Zijn leringen waren duidelijk. De voorbeelden van de wonderen werden gegeven als een voorbeeld van wat mensen zouden kunnen doen en niet om een man te gaan eren alsof hij God is. Als dat allemaal is gebeurd kan de lering van Christus weer de lering van Christus zijn. Het verandert alleen de interpretaties.

De leringen van de grote profeten uit het Midden Oosten (zij hadden allemaal verband met elkaar) gaan over eenheid en liefde.

Op het moment dus waarop de woorden worden geherdefinieerd met nieuwe wijsheid, verandert de mens, niet de woorden van de profeten. In feite worden de profeten nog meer goddelijk geïnspireerd en wordt hun wijsheid zelfs nog diepgaander.

Jullie gaan snel een paus verliezen. Ik heb geen klok. Weldra voor ons kan voor jullie alles betekenen. Degene die hem vervangt kan jullie verbazen want zijn speciale organisatie zal op dat punt in de tijd moeite hebben om te overleven. Dat wil zeggen dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn om priester te worden. Steeds minder jongeren zijn in de organisatie geïnteresseerd en de nieuwe paus moet veranderingen doorvoeren om zijn kerk in leven te houden. Dat betekent dat zijn organisatie zal standhouden maar op een modernere manier ten opzichte van alles wat voor jullie ligt in de nieuwe energie.

Het is niet de val van de kerk maar in plaats daarvan een herijking van de goddelijkheid binnenin die overeenkomt met de eredienst die er is. Het is een win/win situatie. De nieuwe paus zal het moeilijk hebben omdat de oude garde er nog steeds zal zijn. Er kan zelfs een moordaanslag komen omdat dit de manier is van de oude energie die op de moeilijke manier zal verdwijnen. Dat is nummer 1. Kijk er maar naar. Het is een verandering van de manier waarop het spirituele systeem werkt. Het is een herlijnen van spirituele systemen die eerder weerklinken naar een sterkere waarheid waardoor de mens wordt gedreven dan door die van profetie.

Drama.

Nummer 2: Tegen alles wat jullie denken over de menselijke natuur gaan de mensen anders reageren op drama. Op dit moment is drama attractief. Jullie zien jullie media op zijn laatste benen in de realiteit en zij geven jullie reality-programma’s zodat jullie naar drama kunnen kijken alsof jullie daarvan thuis al niet genoeg hebben. Ik wil dat jullie dat helder zien want het vertelt jullie dat er een opwaardering aan de gang is in de basis van de menselijke natuur. Uiteindelijk zullen deze huidige dingen helemaal niet attractief meer zijn. Helemaal niet meer. Er zal een tijd komen waarop jullie terugkijken in de tijd en zullen zien dat jullie keken naar die speciale manier van entertainment en zeggen: “Wat was dat barbaars!” Het gaat veranderen.

Dit betekent een verhoging van wat mensen willen zien als entertainment. Het is een verhoging van wat zij willen ervaren in hun leven en in hun vrije tijd. Zij zullen meer gemotiveerd zijn in dingen die balsem voor hun ziel zijn in plaats van het drama dat hen opwindt. Zij zullen niet meer worden gevoed door wat hen voedde in een oude energie. Als jullie een televisieshow zien die in de 50-er jaren werd geproduceerd, hoe vinden jullie die? Komt die niet alledaags en belachelijk over in zijn onschuld? Dat is zo en dat komt door een verhoging van jullie realiteit van vandaag. Er komt dus een feitelijke verhoging van hoe de mensen reageren op drama.

Jullie zullen niet geïnteresseerd zijn in dramatische dingen maar jullie zullen meer geïnteresseerd zijn in dingen die informatief en hartverwarmend zijn. Dat is wat eraan komt. Ik weet dat sommigen van jullie zullen zeggen: “Dat betwijfel ik, omdat mensen, mensen zijn.” Sommigen zullen tegenwerpingen maken en zeggen: “Kryon, jij hebt gezegd dat het grootste deel van de mensheid geen oude zielen betreft. Daarom zullen zij niet met ons mee verhogen. Hoe kan dan het grootste deel van de mensheid verhogen?” Ik zal jullie dit zeggen – er zijn dingen die wereldwijd zullen zijn en er zullen enkele dingen zijn die alleen wereldwijd voor oude zielen gelden. Jullie zullen het zien, maar de zaden zijn het eerst bij jullie geplant. Dus wat jullie voelen en uiteindelijk zullen doen zal uiteindelijk in de hele wereldbevolking teruggezien worden.

Dus wat jullie voelen en wat jullie doen zal uiteindelijk te zien zijn in de doorsnee bevolking. Hoe voelen jullie je nu over wat er op de televisie te zien is, oude zielen? Je hebt er al bezwaren tegen! Jullie zien het barbarisme al. Jullie zien al die programma’s al die geen integriteit in hun journalen hebben en jullie angst willen aanjagen in plaats van jullie te informeren. Dat gaat zich verheffen! Jullie zullen het eisen.

Denk er op deze manier over: De oude zielen zijn de zaden die een energie planten die ervoor zorgt dat er nieuwe zaden komen en dat die kunnen groeien. Uiteindelijk zullen zelfs de nieuwe zielen ontvankelijk zijn voor deze zaaderfenis waar de nieuwe energie van de Aarde voor zorgt. Dat was nummer 2.

Er komt langer leven, maar…..

Hier komt een terugblik. Wij doen dit omdat mensen het niet geloven. Als jullie langer gaan leven zijn er mensen die bang zijn voor overbevolking. Zo gaat dat tot nu toe en de geometrische progressie van wiskunde is absoluut en die kunnen jullie niet veranderen. Als jullie dus kijken naar de bevolking van de Aarde en hoeveel die in de laatste 20 jaar is toegenomen, beangstigt dat jullie. Wat zal die toename veranderen?Het antwoord is eenvoudig maar vraagt om een verandering van denkrichting. Het antwoord is een bevolking op de planeet die een nieuw overlevingsscenario begrijpt. In plaats van een basisbevolking die is verteld dat zij veel kinderen moeten hebben om te overleven (oude manier van overleven) beginnen zij de logica van een nieuw scenario te begrijpen. De Akashawijsheid der eeuwen zal tevoorschijn komen met een verhoging van het basisscenario. Niet elke vrouw zal naar zichzelf kijken en zeggen: ”De klok tikt.” maar zij kan in plaats daarvan ook zeggen: Ik heb al veertien kinderen achter elkaar gehad. Ik vind het wel genoeg!” Het is een vrouw die begrijpt dat daar geen verlies of schuld in zit en die feitelijk voelt dat het nieuwe overlevingsattribuut is, ervoor te zorgen dat de familie klein blijft of er helemaal niet is!

Dus, zoals wij eerder hebben gezegd zullen ook degenen die momenteel onwetend zijn van geboortecontrole ook uitvinden hoe het komt dat er baby’s worden geboren. (Kryon-grap)

Een deel van het Nieuwe Afrika zal bestaan uit ontwikkeling en genezing en uiteindelijk een bevolkingsgroei van 0%. Net zoals sommige eerste-wereldlanden nu hebben. Degenen die gebonden zijn aan een speciale doctrine zulle zich hiervan losmaken (let maar op) ten aanzien van menselijke geboorten. Dan zullen zij in staat zijn om vrije keuze te hebben die zelfs gepast is binnen de organisaties van georganiseerde religie.

Zie je, er gaan dingen veranderen als het gezonde verstand gaat zeggen: “Misschien zou het de planeet helpen als ik geen of misschien maar een kind zou hebben.” En ook nog: “Misschien is het economisch gezien beter en wijzer om er maar een te hebben. Het zal helpen!”

Kijk uit naar deze veranderingen want degenen van jullie die vastzitten in de traditie van de doctrines en zeggen dat dit volkomen onmogelijk is, geef ik nu de nieuwe paus. (Kryon-glimlach) Voor degenen van jullie die voelen dat ongecontroleerde voortplanting onvermijdelijk is: ik moedig jullie aan om de statistieken te bekijken die jullie niet hebben gezien of niet interesseerden over wat eerste-wereldlanden uit zichzelf al hebben bereikt, zonder enig mandaat. Het gebeurt al. Dat was nummer 3.

Energie. (alweer)

De natuurlijke bronnen van de planeet zijn eindig en kunnen de manier waarop jullie nu leven niet blijven ondersteunen. Wij zeggen dit al meer dan tien jaar. Let op toenemende wetenschap en toenemende fondsen voor alternatieve manieren om elektriciteit te genereren. (eindelijk) Kijk naar de bedrijven die het meest te verliezen hebben als degene die het zullen financieren. Het is het begin van een volledige realisatie dat er een andere manier van denken aankomt. Jullie kunnen energetische dingen van Gaia nemen in plaats van fysieke bronnen.

Wij hebben het nu weer over geothermische verwarming, over getijden en over wind. Nogmaals pleiten wij ervoor om simpele dingen niet te technisch te doen. Kijk naar kerncentrales – de duurste, veel te technische stoommachines die er bestaan!

Jullie huidige ideeën over het verkrijgen van energie uit getijden en golfbewegingen hoeven geen technische wonderen te zijn. Denk aan schoepenraderen aan een pier met golven, die energie zullen leveren in beide richtingen (golven die komen en gaan) en verbonden zijn met een generator die stroom kan leveren voor tientallen dorpen, geen hele steden. Denk eenvoudig en decentraliseer het idee over voorzieningen.

Hetzelfde geldt voor wind en het geothermische. Denk aan voorzieningen voor groepen huizen in een cluster. Jullie zullen geen stroomuitval hebben als er geen stroomnet is. Dat is de manier voor de toekomst en jullie zullen de neiging hebben om dit liever vandaag dan morgen te hebben als jullie dit gaan doen en het zal ook niet al teveel kosten.

Water.

Wij hebben jullie verteld dat een van de grootste natuurlijke bronnen van de planeet die gaat verhogen en veranderen en die een mysterie voor jullie is, vers water is. Het gaat het nieuwe goud worden, geliefden. Dus hebben wij jullie al enkele hints en voorbeelden gegeven en nogmaals bepleiten wij: Zelfs voordat de potentiëlen van tekorten daarvan er zijn, leer hoe je water moet direct moet destilleren zonder het te verhitten. Het is er, het is te doen en sommigen kunnen het al in het laboratorium. Dit zal goedkoop vers water scheppen voor de planeet.

Er begint zich een verandering van houding voor te doen. Langzaamaan beginnen jullie het te zien en het enige wat in de weg zal zitten zijn die bedrijven met het grote geld die momenteel het oude systeem hebben. Ook dat gaat veranderen want het grote geld wil altijd investeren in dingen waarvan zij weten dat zij eraan komen, maar dat willen zij doen binnen het systeem dat zij ‘op de plank hebben liggen.’ Wat er nu op de plank ligt zijn olie, kolen, dammen en niet-vernieuwend gebruik van bronnen. Dat is in de laatste 100 jaar niet veel veranderd, nietwaar? Nu zullen jullie echter een verandering van vrije keuze zien. Jullie gaan beslissingen zien die worden gemaakt in die bedrijven die de tenen zouden krullen van de bedrijfsstoppen van twee generaties geleden. Nu kan ‘het ergste dat zij zouden kunnen doen’ het ‘beste dat zij kunnen doen’ worden. Dat, geliefden, is een verandering van het concept van vrije keuze. Als de denkers van morgen mogelijkheden zien die nooit mogelijkheden waren, is dat een opwaardering. Dat was nummer 4.

Integriteit die verrassend kan zijn……
Nummer 5: Er zullen mensen zijn die denken dat het onmogelijk is om een zoektocht naar integriteit en eerlijkheid te hebben naar alle dingen. Met andere woorden, mensen zullen niet gewoonweg meegaan met wat hen verteld is wat de status quo is. Zij zullen ernaar kijken en zeggen: “Wel, Ik denk dat het beter kan. Ik ga eens kijken naar iets met meer integriteit en eerlijkheid.” Ja, er zullen mensen zijn die jullie vertellen: “Kijk, de instituten hebben alle kaarten in handen en wij moeten het op hun manier doen. Als jullie ziekteverzekeringen willen of leningen van de bank voor een huis, moeten jullie het op hun manier doen.” Ik heb nieuws voor jullie. Zelfs dit gaat veranderen.

“Wat moeten wij eraan doen?” vragen de mensen. “Zij hebben alle macht!” In het verleden was er niets dat jullie konden doen. Nu zeg ik jullie wat de potentiëlen zijn. Jullie gaan verder dan de puzzels en kijken over de wand van de doolhof heen. Jullie gaan zeggen: “Dan ga ik zelf een instituut oprichten.” En sommigen zullen dat doen. De nieuwe instituten die gebaseerd zijn op integriteit zullen de oude energie wegvagen. Met andere woorden, er zullen jonge mensen zijn die een nieuwe manier van bankieren gaan opzetten, een nieuwe manier van ziektekostenverzekering en een nieuwe manier van verzekeren. Als jullie die plannen zien zullen jullie zeggen: “Waarom hebben wij daar niet aan gedacht?”

Hebben jullie de afgelopen tien jaar innovaties en uitvindingen gezien die buiten de doos van een oude realiteit denken vereisten? Dat hebben jullie inderdaad. Ik kan jullie zeggen wat er gaat komen omdat jullie daaraan nog niet hebben gedacht. Maar de potentiëlen ervan zijn sterk. Laat mij jullie een voorbeeld geven. Laten wij zeggen dat jullie 20 jaar geleden voorspelden dat er internet zou komen op een manier waarbij jullie technologie gebruiken op een manier die jullie je niet zouden kunnen voorstellen. Jullie hebben daardoor complete bibliotheken, gebouwen vol boeken in handen – een wereldwijde encyclopedie van alle kennis en kunnen dat direct oproepen! Niet alleen dat, naar wat je opzoekt kost niet meer dan een paar centen! Jullie kunnen vrienden bellen en hen op een videoscherm zien en het kost bijna niets! Hoe lang je het ook gebruikt en hoe diep je daarin ook gaat, de service kost jullie bijna niets.

Als er iemand uit die tijd jullie zou horen zou die misschien zeggen: “Zelfs als wij die technologie kunnen geloven denken wij dat het onmogelijk is want alles kost iets. Er moet iemand de leiding nemen! Hoe zouden zij anders in zaken kunnen blijven?” Het antwoord is dit: Met de nieuwe uitvindingen komt er een nieuwe tijdgeest voor zakendoen. Jullie weten niet wat jullie nog niet weten dus besluit niet op voorhand wat jullie denken dat eraan komt, gebaseerd op een oude energiewereld.

Het ondenkbare…..Politiek. Een terugblik.

Mensen zullen gaan zoeken naar integriteit en eerlijkheid en dat gaat gebeuren op plaatsen waar jullie dat nooit van hadden verwacht. Ik heb dit afgelopen week gezegd zodat dit dus een terugblik is. Er zal een tijd komen waarop jullie dit eisen van jullie politiek – eerlijkheid en integriteit. Als de kandidaten elkaar dus gaan uitschelden zullen jullie hen de rug toekeren en zullen zij geen stemmen krijgen. Zij zullen het heel snel begrijpen, denken jullie niet? Hoe vinden jullie dat?

Laat mij jullie nog een potentieel geven. Het land waar ik nu ben (USA) zal het voortouw nemen bij dat speciale attribuut. Ik heb geen klok. Kijk naar de jongeren die dit in gang zullen zetten en dat zullen zij ook, want zij zijn de stemgerechtigden van de toekomst en willen de energie van vandaag niet meer. Voor sommigen is dit zo abominabel slecht dat zij zich in deze energie niet eens willen registreren om te stemmen. Jullie zullen het binnenkort zien. Dat was nummer 5.

Het nieuws.

Nummer 6. Ik zal het kort houden. Wacht maar tot het nieuws verandert. Dat moet wel! Als de media zich realiseren dat de mensen hun kijkgewoonten veranderen gaan zij veranderen wat zij voor jullie produceren om naar te kijken. Uiteindelijk zal er een “Goed nieuws’ kanaal komen en het zal inderdaad heel attractief zijn. Het zal echt zijn en niet het drama vertonen dat de attractie van vandaag is.

Dit is wat families ‘s avonds rondom de tafel willen zien. Zij zullen iets willen waarbij zij het hele plaatje van een situatie zien en niet alleen maar de dramatiek ervan. Jullie zullen horen wat er op de planeet gebeurt en anders dan jullie nu wordt verteld en als dat gebeurt (wij hebben geen klok, geliefden), rekent het finaal af met het drama. Ik blijf het jullie vertellen. De menselijke natuur zelf begint in kleur te zien in plaats van in zwart/wit. Let maar op! Dat was nummer 6.

Voorspellingen.

Er zijn er nog twee. Onlangs gaven wij jullie een profetie over voorspellingen. Dit herhalen wij nu. Juist nu wordt er op de planeet iets op stapel gezet dat de grote farmaceuten op de knieën zal dwingen. Net zoiets als bij de tabaksfabrikanten gebeurde waar ook een gebrek aan integriteit heerste en er alarm en kwaadheid over heerste. Jullie zagen een industrie die welbewust inspeelde op de jongeren en dingen toevoegde en dood veroorzaakte en dit kwam uit. En het duurde niet erg lang, nietwaar? Wij zeiden dit niet lang geleden en ik herhaal het: Als jullie een hele industrie zien die om geldelijke redenen mensen ziek maakt voor winst, zal die omvallen. Vroeg of laat. Jullie zullen zeer binnenkort de geruchten hierover horen.

Jullie zullen ook gaan zien dat de mensen op een andere manier naar hun gezondheid gaan kijken. Weten jullie wat het echte antwoord voor gezondheid op lange termijn is? Niet alleen in dit land, maar voor de hele wereld? Ik zal jullie een hint geven. Niet ziek worden! En dat lieve menen, zit eraan te komen.

Er komt een begrip over het lichaam op een manier waarop jullie dat nooit hebben begrepen. Jullie DNA is gebouwd om te verjongen en om honderden jaren te bestaan. Nu zijn jullie hier even en overlijden dan weer. Het onderzoek is er al. Mensen gaan zoeken naar dingen die natuurlijk zijn en naar processen die altijd al hebben bestaan en dat zal een grote opening brengen door het ter ziele gaan van de grote farmaceuten. Jullie zullen je afvragen waarom jullie dit niet eerder wisten en terugkijken en ontsteld zijn, net zoals jullie vandaag doen als je terugkijkt op de 50-er jaren toen de dokter glimlachend een bepaalde soort tabak aanbeviel.

Ik heb geen klok geliefden. Ik kan jullie niet zeggen wanneer. Ik kan jullie alleen garanderen dat het gaat gebeuren. Jullie kunnen geen systemen in de nieuwe energie hebben die groot zijn zonder daarbij integriteit te hebben. Begrijpen jullie dat? Dan zijn er mensen die zullen zeggen: “Ik hoop dat het gebeurt terwijl ik er ben.” Oh, dat zal gebeuren. Misschien zullen jullie niet zijn wie je nu bent, maar jullie zullen hier zijn om het mee te maken, oude zielen! (Kryon-glimlach) En dat was nummer 7.

Het einde van oorlog.

De laatste is de beste. Duizenden jaren lang hebben mensen oorlog met elkaar gevoerd. Als je terugkijkt naar de redenen waarom zij oorlog voerden zul je al snel zien dat er geen enkele goede reden was – land, bronnen, hebzucht. Dat zijn geen redenen. Dat is een beschrijving van de oude energie. Dat zijn geen redenen. Redenen zouden misschien zijn geweest, het jezelf verdedigen tegen een agressor. Maar wat als er niet langer het bewustzijn van een agressor is?

Toen ik in mijn partner verscheen, meer dan 20 jaar geleden, zei ik hem dat de eerste boodschappen die wij zouden geven, ongelooflijk zouden zijn. Er zou om gelachen worden. Wij zeiden hem dat de menselijke natuur en het bewustzijn zelf zouden gaan veranderen en dat de zaden van vrede zouden worden geplant zodat er een tijd zonder oorlog zou komen. Inderdaad, het gelach klonk hard omdat de mensen naar de geschiedenis keken en de patronen zagen die gebaseerd waren op een absolute energie die menselijke natuur heet. “Onmogelijk! Er is altijd oorlog geweest en daarom zal het er ook altijd zijn.”

Dat zijn jullie, in een doos, in een zwart/wit potentieel waarin jullie alleen het zwarte en het witte kunnen zien en het zwarte en het witte van wat er is geweest. Jullie hebben geen idee van de vele kleuren die er in jullie bewustzijn aanwezig zijn en van de schoonheid van de liefde van God.

Noord Korea staat op het punt van veranderen, zoals wij jullie vertelden dat het kon gaan. Wat was daarvoor nodig? De dood van de oude energie en ik wil dat jullie kijken naar wat er gebeurt. De adviseurs van de jonge leider gaan hun best doen om hem terug te trekken in een oude energie. De vrije keuze van zijn wil zal heel anders zijn dan die van zijn vader want hij ziet de kleuren. Het zal langer duren dan jullie willen, maar het is het begin van het begin.

Jullie zullen een frisse vereniging zien van Zuid Amerika en wel sneller dan jullie denken, door wat er potentieel dit jaar in Venezuela gaat gebeuren. Jullie zullen Iran zien veranderen. Wij hebben geen klok. Dat zijn de potentiëlen. Dit zijn geen profetieën. Dit is een opwaardering van de realiteit, geliefden, en dus is nummer 8 de neiging om geen oorlog meer te voeren. Dit is wat de mensen gaan willen. Dit is wat regeringen gaan willen. Er is een wijsheidsfactor op de planeet die veel grootser is dan jullie voor mogelijk houden.

Als jullie naar de regering kijken, wat denken jullie dan? Jullie zien slecht functioneren en er is een axioma (aangenomen waarheid) dat hoe meer mensen iets samen proberen te doen, hoe slechter het wordt. Het verlaagt zich allemaal tot de kleinste gemene veelvoud. Ik zeg jullie dat zelfs deze dingen zullen gaan behoren tot de oude energieconcepten. In plaats daarvan zullen jullie gaan zien dat wijsheid het toppotentieel gaat worden.

Ik heb geen klok. Ik kan jullie niet zeggen wanneer. Ik kan alleen zeggen dat het in de steigers staat en er zijn de zaden aanwezig zodat jullie het snel zullen zien – nu, in elk van de acht categorieën die ik jullie heb laten zien.

Er zijn mensen die zullen zeggen: “Kryon, jij doet veel meer voorspellingen dan wij gewend zijn.” Ik wil jullie vertellen wat er gaande is, geliefden. Ik voorspel helemaal niets. Ik vertel jullie alleen maar wat er al aanwezig is in de potentiële soep van jullie realiteit. Dit is wat de mensen op de planeet doen en voor de mensen die dit allemaal geloven: jullie zouden een zucht van opluchting moeten slaken en zeggen: “Dat werd tijd ook!”

Ik sta nu op het punt om jullie weer te verlaten, maar niet voordat ik dit heb gezegd: Zaadplanters, jullie hebben 18 jaar om deze zaden te planten. Hoe eerder jullie dat doen, des te sneller zij zullen groeien. Jullie aandeel is het hebben van een hoger bewustzijn in deze omgeving en thuis en op het werk en degenen om je heen te laten zien wat jullie door je wijsheid weten. Laat hen de liefde van God in jullie leven zien door hen te behandelen zoals jullie jezelf zouden behandelen – door niet snel kwaad te worden en snel te vergeven. Schep vertroosting om je heen, een bel van vrede om je heen die zo gewenst wordt dat mensen bij jullie willen zijn. Wees niet veroordelend.

Dat zijn de zaden die het kristallijnen raster van deze planeet zullen veranderen, en jullie kinderen en hun kinderen zijn degenen die zullen erven wat jullie vandaag doen. Deze opwaardering gaat over een bewustzijnsverandering: Dit is waarom jullie hier zijn.

Dit is de waarheid van vandaag en nogmaals zeg ik: Alle dingen kunnen iets achterwaarts gaan voordat zij voorwaarts gaan, maar dit is de manier zoals het gaat en zoals het altijd is geweest. Als jullie kijken naar de laatste 50 jaar zullen jullie een enorme verandering zien in de menselijke natuur. Toch is dit nog niets vergeleken met wat jullie nog zullen gaan zien.

Ik ben Kryon. 22 jaar geleden liet mijn partner mij in zijn leven. Ik wist dat het vier jaar zou duren voordat hij zover was en dat was ook zo. 18 jaar geleden begon de uitlijning en toen begon het werk. Ik ben hier door wat de mensen deden. Kryon is altijd op de planeet geweest maar in de laatste 18 jaar werden de boodschappen diepgaand door de opwaardering. De raster-uitlijngroep arriveerde in 1989 en ging weer in 2002 toen het magnetisme op zijn plaats was. Toen begon het menselijk bewustzijn te verhogen zoals wij zeiden dat het zou gebeuren.

Dit is onze boodschap van vandaag. Ga anders weg dan jullie kwamen.

En zo is het.

Kryon.