Kryon in Dallas, Texas: Terugblik op 2010.

Kryon in Dallas, Texas

Terugblik op 2010.

Lee Carroll / 11 december 2010
Vertaald uit het Engels door Henk steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Inderdaad komt dit bericht van de andere kant van de sluier waar jullie thuis is. De creatieve energie die in jullie zit is hier vanavond aanwezig maar in de driedimensionale staat waarin jullie zitten is alles wat jullie zien een man in een stoel die een engelenenergie vertegenwoordigt die een vreemde naam heeft, een man die schijnbaar tegen jullie spreekt vanachter de andere kant van jullie realiteit. Wat doet jullie driedimensionale geest daarmee? Zien jullie misschien een sluier voor je? Zien jullie een man voor je die daar gaten in maakt?

Hebben jullie misschien een idee van een gelaagd bestaand, iets waar jullie op de ene plaats zijn en Kryon op de andere? Laat mij jullie het kwantumuitzicht geven want ik spreek schijnbaar tegen jullie door een man met een microfoon. Toch is dat niet waar ik vandaan kom want ik ben in een portaal dat mens wordt genoemd en toch ben ik overal.

Jullie horen mij helder en accuraat en als de derde taal hier is is er een potentieel voor communicatie. Het portaal van het Hoger Zelf opent zich om de creatieve energie binnen te laten in jullie en die deel van jullie is en die bij jullie hoort. Het is de kern van wat jullie God noemen en dat is waar ik vandaan kom.

Ik zit in jullie en daar is het portaal van communicatie dat er altijd was en er altijd zal zijn. Het is niet voor jullie in de zaal in een stoel en komt niet uit een audio-systeem als de stem van een mens. Wij nodigen jullie uit voor een kwantumervaring. – dat wil zeggen, een die uit drie dimensies komt. Luister en bevestig het van binnenuit. Kunnen jullie dat?

Oh, geliefden, wij spreken tegen een tijdloos publiek. Niet alleen tegen degenen in deze zaal maar ook tegen degenen die luisteren en die lezen. Wij gaan jullie op wat Kryon een kwantummanier vindt, iets presenteren wat een terugblik is op 2010.

Dit zal een van de laatste publieke channelings van het jaar zijn. Het is dus gepast dat wij gaan terugkijken naar wat er is gebeurd tot nu toe.

Spirit ziet dingen op een andere manier dan jullie dus zullen wij beide visies geven. Wij zullen de driedimensionale zienswijze geven daarna zullen wij het op een kwantummanier weergeven. In een kwantumstaat is er geen realiteit die jullie hebben. Dat wat jullie in de lineariteit doen, de klok volgen, is niet het systeem van Spirit. Als wij daarom het jaar opsommen zal het anders zijn dan jullie verwacht hebben want wij bekijken dingen niet in het tijdraam waarin jullie dat doen.

Mijn partner spreekt vaak over de numerologische aspecten van energie. Cijfers hebben een energie van communicatie in zich.. Met andere woorden, zij communiceren een boodschap. Zij ‘doen’ niets meer dan een boek doet. Als jullie een boek lezen is dat niets anders dan inkt en papier, maar vaak huilen jullie erom of gaat je hartslag omhoog.

Zeggen jullie dan ook dat inkt en papier energie zijn? Nee. Het is de communicatie binnen de taal van het boek. De taal van cijfers is hetzelfde. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en is duizenden jaren op vele manieren gebruikt.

De meest recente en eenvoudige manier is die ik mijn partner heb verteld te gebruiken.

Hij is ontwikkeld in het oude Tibet want daar bevindt zich de Kundalini van de planeet al 13.000 jaar.

Dat was zo omdat er in India en Tibet meer compassie was, hogere training en meer sjamanenenergie dan waar ook op de planeet. Het is daarom logisch dat de numerologie die zij ontwikkelden en waarmee zij werkten aan jullie wordt gepresenteerd. Het kan complex zijn maar ik heb mijn partner gevraagd om het eenvoudig te houden zodat het begrijpelijk wordt.

Wij gaan dus de simpele numerologie gebruiken om het getal 2010 te verklaren. Als je de cijfers daarvan optelt krijgen wij een 3, De 3 is met de energie van numerologie een katalyserende energie. Steeds als jullie een 3 tegenkomen vertegenwoordigt die een katalysator. Daarom zou je kunnen zeggen dat 2010 een katalytisch jaar was.

Omdat dit cijfer rondom een reguliere cijfercyclus komt (als lineair jaartal) is het hier al eerder geweest. Maar de energie waar jullie nu in zitten en die van de laatste keer, versterkt al het esoterische en veel van wat er momenteel op de planeet gebeurt kan op een helderder manier gezien worden als jullie kijken naar sommige van die energiesystemen uit de oudheid.

Een katalysator is in de chemie een verhoogde reactie die een substantie schept als die in contact komt met een andere substantie. Toch blijft de originele substantie meestal hetzelfde en verandert gewoon de andere. Jullie kunnen het ook zien als dat er twee dingen worden samengebracht om een derde te scheppen. Als 2010 een katalytische energie is brengt dat geen verandering maar wel de mogelijkheid daartoe. Je kunt zeggen dat het verandering mogelijk maakt.

Onthoud nu dat Spirit niet lineair is. De veranderingen die in een katalytisch jaar geschapen kunnen worden hoeven niet noodzakelijkerwijs in het begin van het jaar te zitten. Daarom kan iets dat gebeurt of is gebeurd in 2010 ook energieën naar jullie jaar 2011 toe drukken.

Laten wij voordat wij gaan kijken wat er in dat katalytische jaar is gebeurd eens kijken hoe het jaar van de 2 zich vaak vertoont. Daarna kijken wij naar de 2 en de 1 om te zien wat dat voor energieën zijn zodat jullie de communicaties die zij voor jullie hebben kunnen zien.

Wanneer was het laatste katalytische jaar? Voor degenen van jullie die aan wiskunde doen: het was 2001. En herinneren jullie je wat er in 2001 gebeurde? Voor degenen in deze cultuur: Schiep het een energie van potentieel van verandering vanaf dat moment? Had het invloed op de laatste tien jaar? Het antwoord is ja. 2010 heeft dus hetzelfde energiepotentieel. Nu betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er weer een internationale tragedie zou moeten zijn. Het betekent ook niet altijd dat negatieve dingen de toekomst zullen kleuren. Het is gewoon de energie van de katalysator en mensen zorgen voor een katalysator bij wat zij doen.

Onthoud dat Spirit deze dingen anders ziet dan jullie. Laten wij het over jullie land hebben. Wat zien jullie hier gebeuren? Het is een vreselijk jaar voor jullie economie geweest en heeft het potentieel om veel angst te scheppen. Er is een complete en totale breuk gekomen in het vertrouwen in de banken, verzekeringen en in het proces van investeren.

Jullie financiële instrument wat jullie dollar noemen wordt zwakker in de ogen van andere monetaire systemen. Jullie devalueren de dollar, nietwaar? Tien jaar geleden zeiden wij jullie dat dit zou gaan gebeuren. Vele vertelden Kryon toen dat de VS dat nooit vrijwillig zouden gaan doen. Dat hoefde ook niet. Een vrij stromende wereldeconomie deed dat voor jullie.

Voor de Amerikaanse mens lijkt het afschuwelijk omdat jullie je erdoor heen moeten slaan en hij zou vragen: “Raak ik mijn huis kwijt?” Of zoals bij sommigen van jullie: ”Waarom raak ik mijn huis kwijt? Zal het ooit beter gaan? Waar gaat dit over, waar heb ik dit aan verdiend?” Dat is dus het driedimensionale perspectief voor de mens in 2010. Ik zal jullie vertellen wat ons perspectief is, lieve mensen. Nog niet zoveel jaar geleden zeiden wij jullie dat dit inderdaad het potentieel was. Wij vertelden jullie dat er een zeer sterk potentieel was dat een van de grootste bedrijven van jullie land zou omvallen. Daarna zeiden wij dat degene die het eerst zou vallen een verzekeringsbedrijf was. (Enron) Jullie kunnen deze dingen vinden in de gepubliceerde werken van Kryon.

Dit waren ieder voor zich potentiëlen. Er is niet zoiets als waarzeggen en Spirit weet niet wat de mensen zullen doen. Maar in het geval van sterke potentiëlen vervullen jullie die vaak letterlijk en worden zij jullie realiteit. Sommigen hebben gevraagd waarom wij economische voorspellingen kunnen doen omdat dat geen spirituele onderwerpen zijn. Laat mij jullie vertellen hoe wij dat doen en wat het betekent. Ik zal jullie een blik gunnen in toekomstige channelings waarvan wij jullie de potentiëlen zullen geven.

Meer dan 200 jaar heeft jullie land op dezelfde manier gehandeld met hetzelfde systeem. Oh, jullie veranderden de regels een beetje, maar in de basis was het hetzelfde en was het gebaseerd op hebzucht. Het was een systeem waarbij de rijken langzaamaan steeds rijker werden en de armen steeds armer. Dit is geen oordeel maar gewoon een feit. Het werkte in de oude energie en het was nog steeds een goed systeem want zelfs degenen in het midden hadden een goed leven, beter dan in andere landen. Maar opeens, lieve mensen, hebben jullie te maken met een nieuwe energie die de oude manieren niet kan ondersteunen, zelfs de basiseconomie moet veranderen. Daarom vallen financiële systemen uit de oude energie uiteen. Het nieuwe bewustzijn ondersteunt hen niet en zij vielen uiteen. De fouten uit het verleden kwamen naar boven en vormden wat jullie een recessie noemen.

De mensen zeggen: “Wat een ramp.” maar Spirit zegt”Gefeliciteerd want jullie veranderen de regels van wat jullie willen. Jullie nemen beslissingen buiten de doos over wat er voorheen in jullie land gebeurde.” Wat jullie vanaf nu doen is de katalysator, de drie. Wat gaan jullie ermee doen?

Waar gaat het nieuwe systeem op lijken als jullie je herstellen? (dat gaat gebeuren) De dollar zal terugkomen. Dit land kan financiële systemen veranderen, politieke systemen en juist de tijdgeest van het kapitalisme in een korte tijd.

Het is een van de weinige landen die dat kunnen en het enige grote land wat dat kan. Welk model gaan jullie aan de Aarde presenteren? Wat denken jullie van een model dat zal werken met meer integriteit als het om het grote geld gaat? Dat is wat er gaande is.

Er zijn er hier die het glas alleen maar half leeg zien omdat zij al het negatieve tellen en niet begrijpen waar deze energie over gaat en de redenen van Spirit niet kennen. Noord Amerika is altijd een voorbeeld van eenheid geweest. Jullie hebben altijd model gestaan voor meer integriteit in de regering. En nu hebben jullie weer de manier waarop de dingen gaan veranderd. Hoeveel van jullie kunnen op Nieuwjaarsavond zitten en hebben de moed om te zeggen: “Dank U, God, voor de recessie.

Dank U, Spirit voor het ons door de molen heen te halen want waar wij ook naartoe gaan, het is een katalytisch jaar en het zal de toon zetten voor herstel en kracht.

Het jaar 2010 vertegenwoordigde een 2 en een 1 samen. Als jullie ze niet optellen (zoals numerologie doet om een totaalenergie te krijgen) vertellen zij evengoed een verhaal want de 2 vertegenwoordigt dualiteit. Dat is de energie van de Tibetaanse taal. Dualiteit is de combinatie van engel en biologisch – het hoofdattribuut van de mens. Als jullie hier in de stoel zitten, luisteren of lezen, heeft de ‘kern’ van jullie een energie van dualiteit. Kunnen jullie de Schepper binnenin ontdekken of niet? Jullie kunnen kwaadaardige dingen scheppen als jullie dat willen. Dat is de mens. Het is de kracht van de mensheid. Jullie hebben vrije keuze en hebben die altijd gehad. Dat is dualiteit.

Laten wij nu even kijken naar de volgende van de twee. Wij doen dat omdat de cijfers elkaar beïnvloeden bij wat wij relationele numerologie noemen. Zij zitten in hetzelfde pakket dat een jaar vertegenwoordigt, dus hebben zij effect op elkaar. Wat betekent dat? Het betekent een nieuw begin. Kijk naar 2001. Jullie zullen dat niet vergeten, nietwaar? Het veranderde alles. Het was een nieuw begin van hoe dit land omgaat met bedreigingen over haar veiligheid en bij het reizen. Toch is het nu anders. Dit is een nieuw begin van financiële systemen in jullie land, de structuur van het grote geld.

Jullie vinden de Verenigde Staten letterlijk opnieuw uit. Jullie zullen doorgaan met omwentelingen te zien in de politiek als jullie gaan beslissen wat jullie willen van degenen die jullie gaan leiden. Tussen twee haakjes, zij zitten allemaal in de modder van de oude energie. Allemaal. Kijk naar de gemiddelde leeftijd van degenen die in de regering zitten en je zult het begrijpen. De senioren worden de adviseurs, zelfs van een jonge president. Het kan best een tijdje duren voordat er een meerderheid van mannen en vrouwen is die het soort verschil kunnen maken waar jullie naar verlangen.

Het is alleen een kwestie van tijd met een meer openstaand bewustzijn tot mensen dimensionale problemen zullen oplossen die nooit eerder hebben bestaan. “Kryon, jij praat in cirkels. Wat bedoel je?” Heb geduld. Alles verandert. Maar als jullie de jongeren de ladder zien beklimmen en jullie leiders gaan worden zullen jullie de oplossingen zien die jullie altijd hebben gezocht en die logisch en zinvol zijn. Dan zullen jullie je afvragen waarom het zolang duurde voordat de oplossingen er waren.

Dus ziet Spirit de recessie als een positieve verandering in een richting die evenredig is aan de energie die de planeet verandert. Daarom werd die verwacht. Velen worden gefrustreerd door het proces van politiek en economie en zeggen: “Het lijkt erop dat wij steeds weer vooruit en achteruit gaan en dan weer vooruit en achteruit en er niets wordt gedaan.” Jullie hebben het over driedimensionale dingen – lichamen – wetten, gebeurtenissen en rode en blauwe staten. Wij hebben het over energie. Energie die in de Aarde wordt gestopt is blijvend. Dat wil zeggen dat alle wijze dingen die jullie erin stoppen daar blijft en zich opbouwen. Jullie raken dat niet kwijt. “Kryon, jij praat nog steeds in cirkels.” Sommigen van jullie snappen het. Langzaamaan scheppen jullie wat jullie willen.

Spirit kijkt naar mensen in generaties. Wij kijken naar het menselijk bewustzijn over perioden van 60-jarige cycli. Voor jullie is dat iets meer dan twee generaties. Zo lang duurt dat in een oude energie om dat wat was te veranderen in dat wat is. Ik zal jullie de reden daarvan geven – omdat het de energie is van wat de volwassenen hun kinderen vertellen en wat de kinderen dan aan hun kinderen vertellen. Twee generaties, dat is alles wat ervoor nodig is. Spirit kijkt dus naar wat er met mensen is gebeurd die het paradigma van bewustzijn gebruiken.

Gaia.

Laten wij het hebben over de mensheid. “hoe gaat het daarmee’” zouden jullie kunnen vragen. Laten wij eerst naar Gaia kijken omdat jullie naar de energie van Gaia moeten kijken in de context van de studie over de mensheid, omdat zij met elkaar in verband staan. Dus, van groot naar klein kijkend, wat heeft Gaia gedaan in 2010 om te verhogen wat jullie hebben geschapen?

Wij hebben jullie verteld dat er weersveranderingen zouden gaan komen. Wij vertelden jullie dat 21 jaar geleden! Nogmaals, wij zien dingen in veel grotere cycli dan jullie. De mens is kortzichtig. Jullie hebben een leven om naar cycli te kijken die veel langer dan een leven duren. (in een toekomstige channeling zal ik jullie de parabel geven van de Regenboogkamer zodat jullie dit kunnen begrijpen). Sommigen van jullie zeggen: “De Aarde verandert zo radicaal, er moet iets mis zijn. Wat zal Gaia vandaag met ons doen?” Deze woorden komen vanuit een zeer driedimensionaal gedachteproces dat berekent dat er telkens iets mis moet zijn als het glas halfvol is. Wel, het glas is precies waar wij hebben gezegd dat het zou zijn. Op schema.

De reden waarom wij hebben voorspeld dat het weer zou gaan veranderen is omdat jullie door een watercyclus gaan waarover wij jullie eerder hebben verteld. Dit zal nog lang een onderwerp van onze channeling zijn want als de tijd verstrijkt zal het steeds duidelijker worden dat dit inderdaad aan de hand is. Het weer dat jullie nu meemaken kan eventueel voor een grote afkoeling van de planeet zorgen. Het is eerder gebeurd. Het is een watercyclus die vele aardse levens beslaat en jullie wetenschap kijkt er niet op die manier naar omdat het nieuw voor hen is. Jullie hebben nu de instrumenten om die cyclus te bekijken en tijdens twee generaties de schoonheid ervan te zien. Het is een ‘opfrissingcyclus’ en die heeft invloed op al het leven op Aarde.

Het eerste wat er gebeurt is dat het ijs gedeeltelijk smelt op de kappen van Noord en Zuid. – niet alles, maar een groot deel ervan. Dat schept een waterniveau dat de oceanen een tiental centimeters verhoogt en het gewicht van het water op Aarde verandert. Dit verandert het gewicht op de polen naar een meer evenwichtig gewicht op de korst van de planeet. Deze herverdeling drukt op een nieuwe manier op de korst en schept aardbevingen en vulkanen.

Jullie hebben daar dit jaar een paar van gehad, nietwaar?

Deze watercyclus vindt eerder plaats dan de bedoeling was! Jullie hebben de tijd ervan versneld omdat jullie de tijd zelf hebben versneld. Dus vraag ik aan de oude zielen die voor mij zitten en aan degenen die lezen: Hebben jullie de versnelling van de tijd gevoeld? Hij gaat steeds sneller! Die driedimensionale klokken van jullie tikken gelijk op met de tijd, de multi-dimensionale klok in jullie gaat heel snel. Gaia is deel van die dimensionale klok en gaat gelijk op met jullie, nietwaar? Jullie zouden dus kunnen zeggen (en jullie hebben gelijk) dat de mensen het weer hebben veranderd!

Dus wat jullie globale opwarming noemen is juist het tegendeel. Misschien gaan jullie het zien als globale afkoeling. Kijk maar naar wat er gebeurt met de winter van volgend jaar want de cyclus is er. Gewoon voor de lol, ga eens de straat op als het harder dan normaal sneeuwt en schreeuw het uit: “Globale opwarming, globale opwarming.” (gelach)

Dit is wat er gebeurt met Gaia en ik zal jullie vertellen wat er verder met Gaia gaat gebeuren, geliefden, het hangt van jullie af.

Laat mij jullie de laatste wetenschap vertellen die jullie hebben ontwikkeld. Het is er altijd geweest en wachtte op jullie om het te zien en te ontdekken, maar voor jullie is het nieuw. Toch, als ik dit onthul, zullen jullie het je dan herinneren?

Wetenschappers kunnen nu het magnetisme van de Aarde meten op basis van uren. Dat wat jullie de magnetische beweging van het raster van de Aarde noemen die varieert in kracht. Het is ook niet constant op verschillende plaatsen. Er zijn redenen voor dit alles maar voor het eerst in de ruimte en op Aarde hebben jullie een manier om die variaties per uur te meten.

In het verleden konden jullie het in echte tijd meten en dat was goed genoeg, maar met de moderne methode kunnen jullie het nu in echte tijd meten en opeens was er een openbaring van ontdekkingen. Misschien wisten jullie dat niet en misschien was het daarom nodig dat jullie het zouden horen of lezen. Het is diepgaande informatie en helemaal zoals wij jullie hebben verteld over hoe de relatie tussen de mensheid en Gaia zou zijn.

Jullie wetenschap heeft ontdekt dat variaties in de magnetische vloed – dat wil zeggen, de variaties van het magnetische veld, op en neer gaan met de menselijke gebeurtenissen! Adem eens goed in. Denk daar eens over na. Zij zagen in dat als een groot deel van de mensen opeens de planeet zou verlaten er een verandering van magnetisme zou komen! Toen er compassie was met degenen die leden door verdriet, veranderde het. Als er grote opwinding was omdat er iets op de planeet werd gevierd, veranderde het! Het is een ongelooflijk, synchronisch attribuut, totaal onverwacht en opmerkelijk. Het magnetische raster van de Aarde verhoogt afhankelijk van wat er met de mensen gebeurt.

Wat zegt dat jullie nu over de energie van de mensheid? Het verandert het fysieke van de planeet. Vraag Gaia niet wat er gaat gebeuren. In plaats daarvan vraag het aan het bewustzijn van de mensheid. Ik zal jullie zeggen dat wat jullie zien over wat er nu met de mensheid gebeurt op schema ligt en dat is nooit eerder in de geschiedenis van de Aarde gebeurd. Jullie hebben nooit eerder de tijd versneld en toch vertelden wij jullie hier 21 jaar geleden al over.

Dit is allemaal deel van de oude profetieën over de beweging van het Kundalini van de planeet. Deze hartchakra-energie heeft letterlijk Tibet en India verlaten en beweegt zoals wij vertelden naar Peru en Chili en naar wat jullie Patagonie noemen. Het is een promotie van de energie van de planeet. Het is allemaal onderdeel van het vitale moment dat er nu is en het is waar de Inca’s en de Maya’s het over hadden in hun profetieën en zelfs de Noord Amerikaanse Lakota’s.

Spirit ziet de dingen anders dan jullie dat doen. Jullie werken in een lineair tijdraam en dat doet Spirit niet. Als jullie denken dat jullie tragedie en zorgen en dood zien, moeten jullie de bedekking van de zielen begrijpen die hier kwamen met het potentieel dat dit zou gebeuren omdat het al was opgeschreven dat zij konden gebeuren voordat zij werden geboren, op weg naar een vredige Aarde.

Zestig jaar geleden, aan het einde van jullie laatste wereldoorlog, was er een groep futuristen die zeiden: “Hoe kunnen wij voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt? Het eindigt er altijd mee dat wij elkaar veroveren. Honderden en honderden jaren is dat alles wat wij doen – legers samenstellen en elkaar veroveren.” Dus voegden zij de zaden bijeen voor wat vandaag de Europese Unie is. Zij hadden een doel. Zij zeiden: “Wat als wij iets konden scheppen als de Verenigde Staten deden – een munteenheid, een groep landen die die staten kunnen vormen zonder grenzen en wij dat de Europese Unie noemen? “ Dat deden zij precies en het duurde 60 jaar. Nu is hun munt sterk en heeft het idee gewerkt. Oh, er zijn problemen en er zijn puzzels, maar zij lossen hen op als zij zich voordoen.

Maar, geliefden, ik wil dat jullie het geheel zien. Als jullie dingen samen scheppen, schept dat iets wat stabiel is in de nieuwe energie. Als jullie dingen apart doen scheppen jullie dingen die instabiel zijn.

Er zal een tijd komen waarop er op de planeet maar vijf munteenheden zijn. Zij zullen vijf continenten vertegenwoordigende de dingen regelden net zoals de Europeanen dat deden. Nu, op dit moment, is er een groep in Zuid-Amerika hiermee bezig. Zij hebben een visie. “Wat als wij alle landen samen zouden voegen, zonder grenzen, met een munt, en dat binnen twee generaties. Wij zouden een veel sterkere economische invloed hebben in de wereld.” Zij kijken naar het model van de Verenigde Staten en van de Europese Unie. Afrika zal dat eventueel, binnen 50 jaar ook doen. De Europeanen wisten wat zij deden want het resultaat van de verenging is dit; Landen die voor handel van elkaar afhankelijk zijn zullen geen oorlog met elkaar voeren. Beginnen jullie het plaatje van een vredige Aarde te zien en waarom dat vredig kan zijn?

Alles wat ervoor nodig is zijn twee generaties om die vrede te bewerkstelligen. Als ouders hun kinderen vertellen dat zij een andere cultuur moeten haten, verlengen zij een oude energie. Ik heb dit al eerder gezegd in Noord Amerika. Kijk naar de vijanden waar jullie in de 2e wereldoorlog tegen vochten en de vertegenwoordigende landen, de haat en de angst en de dood, de martelingen en de vernederingen die jullie grootouders zagen, en zelfs sommige van jullie ouders zagen. Kijk nu eens naar jullie voormalige vijanden. Zij zijn jullie handelspartners! Een ervan is zo met jullie verbonden dat zij de onderdelen maken voor jullie huizen en ook de auto’s maken waar jullie in rijden! Daar waren maar 30 jaren voor nodig – van haat naar partners.

Kom met mij mee naar het Midden Oosten en zie een ander scenario, waar de ouders de kinderen leren om elkaar te haten. Dat hebben zij al 1.000 jaar gedaan. Zien jullie wat ik jullie zeg? Het gaat alleen twee generaties duren om dat allemaal ongedaan te maken. Wat jullie als een onoplosbaar probleem zien kan worden opgelost in korte tijd en dat zal ook gaan gebeuren, door de jongeren van de Aarde.

Er zijn groepen jongeren in het hele Midden Oosten die het gekke van separatisme beginnen te begrijpen. Zij gaan degenen waarvan hun ouders vertelden dat zij hen moesten haten, niet haten en zoals wij al eerder hebben gezegd zijn veel daarvan in Iran. Jullie zullen verandering gaan zien. Dat komt door verhoging van het bewustzijn. Dat is het potentieel dat voor jullie ligt.

De mens.

Laten wij het nu over jullie persoonlijk hebben. Ik zie het grote beeld van al jullie levens, de Akasha die in jullie zit en die van degenen die voor jullie kwamen om hier vandaag te zijn. Hierin zit de energie van de opwaardering die de galactische uitlijning vertegenwoordigt. Toch zien wij het anders dan jullie. Jullie zijn meer dan mensen die op Aarde rondlopen en leren. Jullie zijn katalysatoren voor energie. Overal waar jullie de Aarde aanraken in een verlichte staat, blijft die veranderd. Wij hebben dit eerder gezegd. Er is een kwantumproces dat zelfs op moleculair plaatsvindt binnen het veld van jullie DNA. Het heeft interactie met het kristallen raster van de planeet. Jullie aanwezigheid in dit leven verandert Gaia. Oude zielen staan vooraan bij dit proces en minder dan een half procent van het menselijk ras moet doen wat jullie ook hebben gedaan om een permanente verandering op deze planeet te krijgen, een bewustzijnsverhoging die voor 2012 is voorspeld.

17 jaar lang hebben jullie vertoefd in de energie van de 2012 middelpunt-uitlijning want het is een 36-jarig proces. Jullie hebben er nog 19 te gaan. Wat jullie in de komende 19 jaar doen vormt een mal voor de toekomst. Jullie zijn aan het doen waar jullie voor zijn gekomen. Dat is de optelsom van 2010. Voltooiing.

Jullie zijn op de juiste plaats op de juiste tijd dus wat gaat er verder gebeuren? Hier is een belofte van Spirit: Duik onder in de dingen die multi-dimensionaal zijn. Vertrouw erop dat het onzichtbare wat jullie vertrouwen noemen, jullie naar plaatsen zal brengen die vol van manifestaties voor jullie persoonlijke leven zullen zeggen. Heb geduld en wacht op synchroniciteit die jullie je nog steeds niet kunnen voorstellen. Jullie willen het onder controle hebben en toch kunnen jullie dat niet en de dingen die jullie niet kunnen controleren maken jullie angstig. Heb dus vrede met deze dingen die jullie niet kunnen controleren en begrijp dat het systeem van Spirit elegant is en alleen jullie voor ogen heeft.

Hier is de nieuwe tijdgeest. Als jullie door de moeilijkheden van de planeet gaan jullie niet langer meer lijden en oorlogen hebben. Niet langer hebben jullie een bewustzijn waarmee jullie slechte dingen voor jullie laten ontstaan. Stroom mee met de veranderingen. Gebruik je intuïtie om naar links of naar rechts te gaan. Als het weer op de planeet verandert en doorgaat over jullie huizen te stromen, is het misschien een aardig idee om te gaan verhuizen. Het is echter de mens die zegt: “Het is een vloed die maar eens in de 100 jaar voorkomt.” Oh, echt? Wacht maar tot volgend jaar. Jullie gaan een andere tijdgeest zien. Ga erin mee. Wees flexibel, mens. Begrijp wat er aan de hand is. Jullie hebben de planeet veranderd met jullie bewustzijn. Wees nu een deel van die verandering. Werk ermee! Begrijp het. Vier het. Ga erin mee.

Dat is de boodschap van vandaag. De optelsom van 2010 ziet de oude zielen op koers naar zelfs nog meer verandering toe. Gefeliciteerd! En hoe zal het volgende jaar zijn? Kijk eens naar 2011. Kijk naar de 2, die dualiteit is, tegenover de 11, wat een meestergetal is. De 11 betekent verlichting. Als zij worden samengevoegd wordt het een 4. Laten wij het hebben over de 4. Hij vertegenwoordigt stabiliteit, Aarde, respect voor de grond en alle dingen van Gaia. Het is een hint over de dingen die gaan komen, dat de planeet zal doorgaan met de opwaardering naar een andere, hogere vibratie. Jullie kunnen het niet ontkennen. Jullie zitten er middenin. Jullie voelen het. Jullie leven het. Als allen zich hiervan bewust zijn kan het geen verrassing meer zijn.

Dat is dus nogmaals de boodschap voor jullie. 22 jaar geleden dachten velen dat het speculatie was toen zij de Kryonboeken lazen. Vandaag is het jullie realiteit. Wat zijn de speculaties van vandaag voor over 20 jaar? (Kryonglimlach) Vandaag in liefde gegeven. 

En zo is het.

Kryon.