KRYON in de omgeving van Washington DC.: Het mysterieuze aangeborene.

KRYON in de omgeving van Washington DC.:

Het mysterieuze aangeborene.

Lee Carroll / 31 augustus 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Washington DC.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Mijn partner doet een stapje opzij, maar hij is nog steeds verbonden.

Wij hebben het eerder gezegd: dit proces dat channeling wordt genoemd is geen overname. Channeling is een samensmelten met toestemming, met een overeenkomst met het bewustzijn van de mens, samen met zijn Hoger Zelf. Deze samensmeltingsovereenkomst is niet moeilijk zolang de realiteitsbox van geloof en traditie dit mogelijk maakt. Er is jullie geleerd dat dit proces niet gepast is en het moeilijk is om te channelen. Een groot deel van mijn partner’s mogelijkheid om te channelen is dat hij weet dat het echt is en dat hij de vrede daarvan voelt.
Channeling vereist training en oefening zodat het langzamerhand comfortabel wordt. Het is een prachtige “plaats” waar mensen gewoon kunnen zitten en een paar momenten gewoon “zijn”, terwijl de informatie wordt afgeleverd zonder dat het intellect erbij betrokken is. Mijn partner wordt een tolk. Hij spreekt non-lineaire kwantuminformatie van mijn kant van de sluier en schept een lineaire stroom in zijn culturele taal.

Het heeft hem jaren gekost om dit proces aan te leren.

De filters die de mens in zijn brein heeft zijn ontwikkeld door de box van zijn traditie en opvoeding. Dit wordt zijn “manier van leven” en die moet opzij gezet worden om de gechannelde boodschap zo bondig en compleet mogelijk te maken, zonder menselijk vooroordeel.

Lieve mensen, als jullie naar deze dingen luisteren kunnen zij voor jullie niet logisch klinken. Daarom geven wij de mogelijkheid om later naar deze boodschappen te luisteren en om hen op te schrijven zodat jullie kunnen gaan zitten en hen overdenken, zodat jullie hen kunnen linken aan de andere delen van informatie en begrijpen hoe zij zijn verbonden.

De les begint.

Nu ik aan deze les begin wil ik jullie eraan herinneren waarom wij die geven, want wij hebben het hier nooit in zijn compleetheid over gehad en het is dus tijd om de fundering of het grondwerk voor de toekomst te leggen. De beste manier om dit te doen is weer te geven hoe deze dingen binnenin jullie werken. Als wij deze dingen uitleggen gebruiken wij een taal waaraan jullie niet gewend zijn en concepten waar jullie nog niet echt mee gewerkt hebben.

Wij zijn ons hiervan bewust, maar het moet beginnen waar het beginnen moet en wij willen respectvol zijn tegenover de veelheid van bewustzijns die hier aanwezig zijn. De vele fasen van leren waarin jullie je bevinden hebben een grote variëteit, maar enkelen van jullie hebben dit werk al gedaan zolang zij zich kunnen herinneren, maar anderen worden juist nu wakker voor de potentiëlen van wie jullie zijn. Desondanks geven wij de boodschap alsof jullie er allemaal bekend mee zijn. Dat is vandaag gepast.

Er zijn esoterische processen binnen een menselijk lichaam die zeer moeilijk uit te leggen zijn. Onlangs hebben wij jullie daar een aantal van gegeven en ook de manier waarop zij werken.

Wij begonnen met spreken over synchroniciteit en hoe dit met het menselijk lichaam werkt. Wij hebben het gehad over Gaia, gidsen en energieën aan de andere kant van de sluier. Wij hebben jullie ook een boodschap gegeven over het onvindbare Akasha. Hoe spreekt het tegen de cellen van je lichaam? Zit het in jullie hersenen of niet? Wat zegt het? Jullie kunnen deze boodschappen uit het verleden horen en lezen als jullie dit willen, want mijn partner heeft hen opgenomen en opgeschreven.

Nu is het tijd om te spreken over jullie conceptuele geloofssystemen en hoe zij in jullie voordeel gaan werken en hoe bewustzijn minder lineair gaat worden. Al deze dingen zijn hooggewaardeerde concepten maar sommige daarvan gebruiken jullie al. Er is een speciale die wij tot nu bewaard hebben omdat die moeilijk uit te leggen is. Het is wat jullie “het aangeborene” noemen. Wij zullen vandaag onthullen hoe het werkt en dat hebben wij nog niet eerder verteld of uitgelegd.

Een korte terugblik op de Negen Attributen van de Mens.

Er is een volledig esoterisch systeem dat wij naar jullie in het verleden hebben gechanneld en het heet: De Negen Attributen van de Mens. Deze attributen zijn met elkaar verbonden en werken samen in een cirkel en ik wil dat mijn partner hen jullie in de nabije toekomst gaat leren.

Ik wil dat hij dit ontwikkelt naar minstens drie trainingsdelen zodat de mensheid hen samen kan voegen en kan zien hoe zij met elkaar in relatie staan, zodat jullie jezelf beter kunnen begrijpen. De negen attributen, zoals wij hen hebben gechanneld, zijn drie groepen van drie. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, maar de moeilijkheid begint als jullie gaan proberen te begrijpen hoe zij met elkaar in relatie staan, wat zij voor jullie kunnen betekenen, hoe zij vandaag verbonden zijn en hoe dat morgen zal zijn. Er zijn er negen. Wij vertelden jullie dat de drie attributen, elk in een groep van drie, dezelfde naam hebben – het Hoger Zelf. Wij hebben de groepen een naam gegeven: De Menselijke Lichamelijke Groep, de Zielengroep en de Ondersteunende Groep. Het Hoger Zelf zit in elk van hen. Maar degene waar wij het over gaan hebben zit duidelijk in wat wij de Menselijke Lichamelijke Groep noemen en, zoals dat zo vaak gaat, is er meer mee aan de hand dan het lijkt. Het heet Het Aangeborene.

Het Aangeborene.

Het woord “aangeborene” is een deel van het menselijk bewustzijn. Jullie hebben dit allemaal op het lichamelijk niveau en wij gaan het er vandaag over hebben op een manier zoals wij dat nog nooit gedaan hebben. Wij gaan jullie er alleen maar een beetje over vertellen, maar hopelijk genoeg om jullie interesse op te wekken en jullie te laten begrijpen dat er meer is dan jullie denken – veel meer.

Het aangeborene is in het verleden omschreven als het kleine deel van jullie cellen. Nu, dat zou kunnen aangeven dat er ook een groot deel is, maar laten wij zeggen dat het een onbekend deel is, en geloof het of niet, het zijn jullie hersenen.

De hersenen nemen vele dingen waar en het is een zeer excellente rekenaar. Het is het beste geheugen en telinstrument vandaag de dag op Aarde. Alles wat jullie hebben ervaren zit in jullie hersenen.

Het brein bepaalt hoe jullie je gedragen, hoe jullie handelen, wat jullie geloven en hoe jullie naar dingen kijken. Maar laat mij jullie vertellen waaraan het schort. Het weet niets van wat er in jullie cellen gebeurt of in jullie emotionele lichaam. Het kan signalen zenden om je lichaam te laten werken, maar het is blind voor wat er daarna gebeurt. Het is ook makkelijk in verwarring te krijgen.

Jullie brein loopt niet in een kringetje.

Jullie kunnen dit lang intellectualiseren, maar jullie zullen nooit vanuit je hersenen uitvinden hoe je cellen het doen. Hebben jullie een allergie voor iets dat je lichaam nog niet heeft ervaren?

Misschien is het voedsel dat je nog nooit hebt geproefd en of chemische stof die je nog nooit hebt gezien. Als je het voedsel gaat eten, of het chemische spul gaat verteren, zou het brein dan niet moeten uitschreeuwen: “Niet doen! Jij bent daar allergisch voor! Je zult het bezuren!” Maar dat doet het niet. Het is niet verbonden met de cellulaire structuur. Maar dat is het aangeborene wel!

Het aangeborene is het slimme lichamelijke deel. Het weet alles over jullie hele systeem. Het is feitelijk net zo slim als jullie hersenen, alleen op een andere manier. Wat kan een mens dus doen om uit te vinden of hij/zij ergens allergisch voor is? Laten wij zeggen dat jij het bent en je kunt het dus aan je brein vragen maar dat heeft geen idee. In plaats daarvan neem je het voedsel of de chemie in je hand en doet de “spiertest”. Dat heet kinesiologie, een mooi woord voor iets dat heel eenvoudig is. Spiertesten is het gebruiken van het aangeboren innerlijke om je een ja-of-nee-signaal te geven over iets waar het vanaf weet, maar waarvan jullie hersenen niets afweten.

In het proces van kinesiologie, begrijp je dan dat je (h)erkent dat er een deel van jouw lichaamssysteem is dat meer weet dan jouw hersenen? Inderdaad, dit is een proces dat al eeuwenlang is gebruikt en het is zeer accuraat.

Dit aangeborene weet veel meer dan waar jullie allergisch voor zijn, mijn vriend. Het is ook compleet afgestemd op de kwantumdelen van jouw DNA dat alles weet over jouw spirituele en cellulaire ontwikkeling. Het aangeborene schudt de hand van jouw Hoger Zelf op alle drie de niveaus van de Menselijke Groepen, en dat is moeilijk te beschrijven. Als je deze informatie in een grafische voorstelling (bijvoorbeeld een grafiek) zou zetten en alle lijnen tussen de groepen met elkaar verbinden, kunnen jullie misschien begrijpen wat ik bedoel. Het is jullie slimme lichaam en het is met alles verbonden.

Laat mij jou een vraag stellen, geliefde: Vind je het niet vreemd dat er verschillende soorten ziekten zijn die zich schuilhouden in je cellen, die jou kunnen aanvallen en waar je pas iets van merkt als je het ongemak al ervaart of door jouw dood ervaart? Wat voor soort hersenen heb jij dat zij jou daarvoor niet waarschuwen?

Je krijgt nooit het signaal van je hersenen over wat dan ook, behalve ongemak en pijn! Maar het aangeborene weet het al op het moment waarop het gebeurt. Het aangeborene weet wanneer het je lichaam binnenkwam.

Als jouw witte bloedlichaampjes naar plaatsen gaan waar zij moeten vechten, is jouw hele immuunsysteem gealarmeerd! Toch heb jij daar geen idee van, omdat jouw hersenen precies doen wat zij altijd doen – rekenen en onthouden. Maar in dit geval doet het maar zeer weinig om jou te helpen overleven.

Over het aangeborene.

Wat is het aangeborene? Waar zit het? Dat is moeilijk uit te leggen. Wij hebben jullie verteld, lieve mensen, dat het onvindbare Akasha ook niet in jullie hersenen zit. Jullie kunnen niet naar je brein gaan om uit te vinden wie je in een vorig leven was. Bij het aangeborene is dit anders. Het zit niet in jullie hersenen maar in plaats daarvan in elke cel van je lichaam en in elke molecule van je DNA. Het verschil tussen het aangeborene en het Akasha is dat het aangeborene aan de top van jullie 3D staat (een lineair concept voor jullie), en het zendt altijd uit, het is er altijd.

Als jullie weten hoe je ernaar moet luisteren, kunnen jullie erop afstemmen. Spiertesten is een manier om het te weten, een basismanier. Sommigen van jullie weten dat het aangeborene reageert op acupunctuur. Wisten jullie dat? Jullie hersenen weten dit niet.

Het Merkabah – het Kwantumveld van het Aangeborene.

Het aangeborene is zich bewust van alles dat er op cellulair niveau gebeurt en het zendt constant uit. Het zendt zo goed uit dat het stroomt naar wat jullie het Merkabah van het lichaam noemen. Het Merkabah is een kwantumveld om jullie heen dat sterk pulseert met esoterische informatie, inclusief lichamelijke gezondheid. Velen hebben de gave om dit veld te kunnen zien en lezen.

Een medisch intuïtief persoon kan voor je staan met verschillende graden van succes en de boodschappen lezen die door jouw aangeborene worden uitgezonden. Deze intuïtieve persoon hoeft de “spierentest” niet te doen om te weten dat er iets aan je hand is binnen jouw cellen. Zij kunnen het zien of voelen binnen het veld dat jouw lichaam omringt. Het zou kunnen zijn dat je hebt gedacht dat zo iemand naar je lever of je hart kijkt om een of andere analyse te maken. Dat is zeer lineair denken en dat is niet wat er gebeurt. Dat is jullie geloofbox die overwerk doet. In plaats daarvan voelen zij de kwantumenergie binnen jullie veld dat je aangeborene uitzendt over jullie gezondheid of wat er met jullie chemie aan de hand is en van wat er zich misschien in je lichaam ontwikkelt. Dat is anders dan jullie dachten, nietwaar? Dat is het aangeborene en dat is maar een van de dingen die het aangeborene doet.

Het Akasha ontginnen – de Rol van het Aangeborene.

Wat ik nu ga vertellen hebben wij jullie al eerder verteld. Toch wil ik het in deze boodschap beter uitleggen. Jullie aangeborene is als een regulateur van wat jullie persoonlijk nodig hebben. Laat mij dit uitleggen: Wij hebben het in het verleden gehad over het ontginnen van de Akasha. Laten wij die deur even openen. Is het mogelijk, lieve mensen, dat jullie de oneindige opslagplaats van de attributen van je vorige levens binnengaan en er iets uithalen wat jullie vandaag nodig hebben?

Het antwoord is ja. Dat heet het ontginnen van de Akasha en dat is een hoeksteen van de leringen van Kryon. Toch is de manier waarop dit door de individuele mens kan worden bereikt, moeilijk uit te leggen. Het is een persoonlijk, intuïtief proces. Een van de attributen hiervan wordt vaak verkeerd begrepen en dat is dat er toestemming van het aangeborene voor nodig is. Dit is omdat het aangeboren, slimme lichaam weet wat jullie nodig hebben.

Het is de regulateur of het filter dat jullie toestemming geeft over wat er uit je Akasha gehaald kan worden en gebruikt kan gaan worden. Het zal nee zeggen tegen frivole dingen en ja tegen de dingen die jullie in staat zullen stellen om jezelf te genezen van een ziekte of om langer te leven en de effectiviteit van je DNA te laten toenemen. Het is een slimme lichaamsregulateur.

Het aangeborene kan het niets schelen hoe jullie eruit zien. Het houdt zich alleen met jullie gezondheid bezig. Als jullie naar je Akasha willen gaan en er iets uithalen dat jullie nodig hebben om te overleven, zal het er voor jullie zijn. Als je een betere huid wilt hebben zal het niet reageren. Snappen jullie wat ik bedoel? Het is de regulateur voor het ontginnen van de Akasha. Tussen twee haakjes, de Akasha is er helemaal klaar voor dat het hiervoor gebruikt wordt. (Kryon knipoog)

Jullie hebben verdiend wat jullie hebben doorleefd, lieve mensen en het is zeer beschikbaar. Het ligt in een kwantumsoep van levensinformatie die er klaar voor is om gebruikt te worden. Als jullie nu een ziekte in je lichaam hebben en jullie misschien je Akasha willen ontginnen op een manier die genezing zal scheppen, kunnen jullie dat ook.

Zoals alle niet-lineaire dingen vereist dit een nieuw, volwassen bewustzijn en oefening om hiermee te werken. Maar het lichaam is er klaar voor om jullie de cellulaire structuur te laten “pakken” van een vorig leven waarin je die ziekte niet had. De blauwdruk hiervoor bevindt zich in jullie omdat jullie dit hebben verdiend en doorleefd.

Het aangeborene is verantwoordelijk voor spontane vermindering! De wetenschap heeft geen idee hoe de mens dit doet. Het aangeborene kan jullie helpen om de dingen te “pakken” uit je verdiende Akasha en het te plaatsen in je cellulaire structuur. Zo slim is het! Stel je eens voor dat je een ziekte zo compleet kunt oplossen dat er geen teken overblijft dat die er ooit geweest is? Het gebeurt steeds. Stel je eens voor dat je in korte tijd in staat bent om een chemische afhankelijkheid te laten vallen. Dat is exact hetzelfde principe.

Zijn jullie ooit bij een bijeenkomst geweest waarbij iets is gezegd of waar een gevoel heerste dat je kippenvel bezorgde? Wat is dit? Jullie zouden kunnen zeggen: Dat zijn de rillingen van bevestiging.” Raad eens waar het vandaan kwam? Van het aangeborene!

Het aangeborene heeft de mogelijkheid om jullie de waarheid te signaleren. De hersenen doen dit niet. In feite, staat jullie brein daarbij vaak in de weg. Het is het brein dat jullie geloofbox bevat. Het is het brein dat de zienswijze bevat van hoe jullie kijken naar wie jullie zijn, gebaseerd op ervaring en geheugen. Het is jullie 3D-overlevingsinstrument. Maar de hersenen kunnen de waarheid niet geven. Het kan jullie alleen geven wat het als de waarheid ziet, gebaseerd op logica, via processen, berekende, synaptische redeneringen die gebaseerd zijn op jullie ervaringen uit het verleden.

Je brein kan jou vertellen dat je de kachel niet moet aanraken op grond van wat er eerder gebeurde. Maar het kan jullie niet de rillingen van bevestiging geven vanuit informatie die het niet heeft. Het intellect wil jullie laten geloven dat jullie hersenen superieur zijn. Het brein is echter maar een onderdeel van het lichaamssysteem en het deel dat niet zo intuïtief is. Het is het aangeborene dat de waarheid kent. Het aangeborene is verbonden met de kwantumdelen van jullie DNA en weet daarom ook van jullie spiritualiteit en van de God binnenin.

De volgende stap.

Een van de attributen van de toekomstige mens is het bouwen van een brug tussen jullie menselijk bewustzijn en jullie aangeborene. Het is een van de drie dingen in de cellulaire delen van de les van de negen attributen, het deel over de Menselijke energieën. Dit vereist een brug van nieuwe gereedschappen waardoor jullie niet langer de “spierentest” nodig hebben. In feite kunnen jullie je eigen medische intuïtieveling worden. Klinkt dit logisch voor jullie ?

Als er dus een virus of een bacterie jullie lichaam binnenkomt – iets waar jullie hersenen je niet voor kunnen waarschuwen – zullen jullie het desondanks weten! Deze brug zal de menselijke evolutie beginnen te completeren en het is een logische stap naar een langer leven. Ik weet dat dit voor jullie logisch klinkt. Jullie moeten in staat zijn om deze dingen te voelen voordat jullie naar een dokter gaan om je te laten testen. Naar een dokter gaan voor tests is niet verkeerd, maar dat zou moeten bevestigen wat jullie al weten over wat er gebeurt en niet om het daar te ontdekken.

Het tweede Brein.

Het aangeborene doet zoveel dingen voor jullie! Sommigen van jullie beginnen het grotere plaatje te zien over waar ik met deze discussie heen wil. Hier is een concept dat wij nog niet eerder hebben aangebroken. Wij gaan het een naam geven, maar begrijp het alsjeblieft niet verkeerd. Jullie hebben maar een woord voor jullie intelligent controlecentrum en dat woord is Brein. Wij gaan jullie nu het concept geven dat het aangeborene jullie tweede brein is. Het functioneert niet als jullie eerste brein maar het is slim en intelligent en het weet wat jullie nodig hebben. Soms kan het zelfs een functie vervangen die jullie logische brein doorgaans uitoefent.

Laat mij jullie tonen wat ik bedoel. Hier is een puzzel, een raadsel voor de medici: Als er een ongeluk gebeurt dat jullie ruggengraat helemaal breekt, zorgt dit ervoor dat jullie geen gevoel of spierfunctie meer hebben vanaf de heupen naar beneden. Dit komt doordat de signalen van de hersenen naar beneden niet langer in staat zijn om verzonden te worden. Het pad voor die signalen is afgesneden. Jullie zullen de rest van je leven doorbrengen in een rolstoel en misschien zelfs gevoed moeten worden door anderen.

Maar de puzzel is dat er sommige dingen binnenin jullie zijn die desondanks toch doorgaan met functioneren. Een daarvan is jullie hart. Een andere is je spijsvertering. Veel van deze dingen gaan door met werken, zelfs ondanks dat jullie is verteld dat het orgaan dat alle signalen verzendt om dingen te laten werken, het centraal zenuwstelsel, zijn signalen afgesneden zag worden. De staat waarin de signalen worden verzonden wordt binnen de ruggengraat verbroken. Wat zorgt er dan voor dat al deze organen beneden de nek door blijven gaan?

Jullie hart is afhankelijk van signalen vanuit de hersenen om te kunnen functioneren. Het heeft de elektrische impulsen nodig die verzonden worden vanuit bepaalde delen van de hersenen die een synchronisch ritme scheppen waardoor het hart kan kloppen. Toch is de verbinding tussen het hart en de hersenen verbroken en toch behoudt het hart zijn ritme. Hoe kan dat werken? Ik zal het jullie nu zeggen: Het aangeborene neemt het ritme over en continueert het signaal.

Het is er altijd, want het Merkabah is lichaamsgroot en niet gecentraliseerd op een plaats zoals jullie hersenen dat zijn. De organen zullen doorgaan met functioneren, maar de paden naar de spieren zijn verdwenen. Er kan zelfs een reproductie plaatsvinden! (Kryon heeft het hier eerder over gehad. Hij noemde het voorbeeld van een zeester. Als die een van zijn armen kwijtraakt, groeit die gewoon weer aan. Als je een hazelworm pakt, breekt de staart af en groeit die weer aan. Het gebeurt dus al in de natuur! Kryon zegt dat dit bij de mens ook kan gebeuren en dat armen, benen en organen ook weer kunnen gaan aangroeien. Henk) Het hart blijft doorgaan en de spijsvertering blijft ook doorgaan, en dat allemaal zonder verbinding met de hersenen.

Het aangeborene is slim. Het is een tweede brein. De medische wetenschap staat hier vaak voor een raadsel en ik gaf jullie zojuist het antwoord. Het aangeborene is dus de intelligentie in jullie lichaam die slimmer is over cellulaire dingen dan jullie hersenen. Nu ga ik het allemaal door elkaar gooien.

Wat worden jullie geacht met al deze informatie te doen? Ik wil dat jullie in contact komen met het aangeborene, Het is de Hartverbinding, lieve mensen. Het Hoger Zelf, het aangeborene en het Menselijk bewustzijn zijn de drie menselijke energieën die nodig zijn om te versmelten – Menselijk bewustzijn, het Hoger Zelf en het aangeborene.

Als het DNA met een hogere efficiëntie gaat werken gaan de bruggen gebouwd worden tussen deze dingen. Jullie zullen hen gaan voelen als jullie de waarheid gaan herkennen en voelen. Als jullie onderscheidingsvermogen ontwikkelen en dingen herkennen voor wat zij zijn, kijken jullie niet meer om je heen voor antwoorden.

Jullie zijn veel meer op jezelf gericht en jullie antwoorden zijn meestal dezelfde als bij degenen die hetzelfde onderscheidingsvermogen hebben. Dit komt nu allemaal van binnenin in plaats van uit een bron van buitenaf.

Velen zullen jullie vertellen dat dit onzin is. Zij vertellen jullie over God en vragen jullie hen te geloven. Zij vertellen jullie dat jullie in zonde zijn geboren, of dat er groeperingen zijn die jullie onder controle willen houden of dat waar jullie ook kijken er een samenzwering tegen jullie is. Zij genereren angst en het resultaat daarvan is menselijke angst, verwarring, afscheiding en zelfs oorlog.

Het slimme aangeborene.

Wat als jullie gaan beginnen de waarheid van het aangeborene te begrijpen? Jullie zouden begrijpen dat jullie een stukje van God op deze planeet zijn en dat jullie kunnen onderscheiden wat er wel en niet rondom jullie gebeurt. De mens wordt slimmer als de twee breinen samen komen en jullie zijn in staat om je gezondheidssituatie te zien, om dingen te pakken te krijgen voordat zij uit de hand lopen en zelfs om de waarheid van God te voelen binnen het prachtige systeem van jullie Akasha.

Wij hebben jullie dit eerder in de Akasha-boodschap verteld. (zie Kryonarchief op deze site: Het onvindbare Akasha!) Elk van jullie heeft een ander eetpatroon op basis van wat goed voor jullie is. Er is niet zoiets als een verlicht dieet, behalve datgene wat jullie wordt verteld door je eigen onderscheidingsvermogen. Het aangeborene is slim. Het werkt met jullie Akasha en het weet alles van jullie zielaspecten! Het is verbonden met jullie Hogere Zelf. Het weet welk eetpatroon voor jullie zal werken op basis van jullie dichtstbijzijnde voorbije levens. Dit zit in jullie Akasha en jullie aangeborene staat daarmee in contact.

Als jullie die brug met het aangeborene gaan bouwen begint alles te veranderen. De vragen die jullie in deze zaal stellen (en zij zijn allemaal dezelfde) zullen niet gesteld hoeven te worden. “Lieve Kryon, hoe kan ik mijn Akasha ontginnen? Ik wil daar naartoe gaan, ik wil dit weten, ik wil dat weten. Hoe kan ik dit of dat in mijn leven scheppen?”

Geliefde, de dag komt eraan waarop je deze vragen niet meer hoeft te stellen. Soms, als het op esoterische dingen aankomt zullen jullie je niet meer voelen alsof jullie in het duister tasten of dat er ontbrekende stukjes zijn. Als het aangeborene present gaat zijn in jullie bewustzijn, zullen concepten gaan versmelten en de ontbrekende stukjes worden ingevuld. Jullie gaan een stuk slimmer zijn over wie jullie zijn en een van de dingen die zullen verschijnen is dat jullie zullen weten dat jullie niet van hier zijn! Jullie zullen het voelen! Jullie zijn van de Grote Centrale Zon. Jullie zijn van waar ik vandaan kom en jullie zullen weten dat jullie oneindig zijn! Jullie zullen weten dat jullie meer dan een leven hadden en het zal iets zijn dat jullie weten op dezelfde manier waarop jullie aangeborene dingen weet en dat niet iets is dat jullie kunnen intellectualiseren met de computer in je hoofd.

Het is de hartsverbinding, lieve mensen. Het aangeborene is wat emotie schept. Laat mij jullie vertellen, geliefden, dat het aangeborene jullie helpt om verliefd te worden. Het aangeborene geeft jullie energieën die jullie niet kunnen verklaren. Het aangeborene maakt jullie een beetje gek (niemand kan het gevoel van verliefd zijn verklaren), maar het aangeborene weet er alles van. Het aangeborene kan cellen van jullie lichaam veranderen. Dit zal meer onderscheidingsvermogen scheppen en ook wijze mensen. Er is niets wat erop lijkt en het belangrijkste ding is dat “waarheid waarheid is” en dat steeds meer mensen zullen zien wat jullie zien.

Kunnen jullie zien hoe het aangeborene de mensheid zal dienen en hoe het de hand schudt van jullie Hoger Zelf en hoe het van God af weet? Dit was ons verhaal voor vandaag – over iets dat verbazingwekkend is en dat er klaar voor is om voor jullie te gaan werken. Misschien wisten jullie niet wat de strekking ervan is of wat het is? Misschien wisten jullie niet hoe het werkte of hoe belangrijk het is? Nu weten jullie een beetje meer. Uiteindelijk: het mooie deel: Het is geen entiteit die in jullie zit, geliefden. JULLIE zijn het – de brug van het lichamelijk lijf naar het Hoger Zelf, het slimme deel van jullie cellen.

En zo is het.

KRYON.