Kryon in Del Mar, California: Alles Over Eigenwaarde.

Kryon in Del Mar, California:

Alles Over Eigenwaarde.

Via Lee Carroll / 6 november 2013
Vertaald door Ulla Mertens.

(Aan deze channelling werd toegevoegd en verbeterd door Kryon via Lee Carroll, in een herchannelingsproces over de eigenlijke opgeschreven channelling. Dit werd gedaan om het waardevoller te maken voor het geschreven woord en om klaarheid te geven over begrippen die energetisch gegeven werden binnen de live channellings.) 

—————————————————

Gegroet, geliefden, Ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

Vandaag hebben jullie gehoord over de voorspellingen van healing en het begin van de ontdekking van je ware kracht op deze planeet. Dus wat denken jullie dat je rol juist is? Wat denken jullie over de entiteiten die zich nu bij jullie in deze ruimte bevinden… degenen die inter-dimensionaal zijn, die je niet kunt zien? Ze zijn hier al de hele dag aanwezig geweest, weet je. En wat denken jullie dat je rol hier is? Velen van ons arriveerden hier drie dagen geleden omdat we je hier verwachtten, geliefd Mens. Welke rol denk je dat we spelen?

Ik zal jullie het antwoord geven: We huilen van vreugde! Dat is onze rol. Want we beginnen een evenwicht op de planeet te zien dat zich begint te bewegen vanwaar het zich sinds een eeuwigheid bevond naar iets dat enkel de nieuwe energielezers zien, en we gaan het hierover hebben. Het is een nieuw paradigma waar de mensheid meer bekrachtigd begint te worden in de mate die overeenstemt met de reden waarom ze kwam. Met andere woorden: velen onder jullie beginnen eigenlijk te voelen dat de energie van de planeet met die van jullie begint overeen te stemmen in plaats van ze te bestrijden… iets waar je sinds je geboren werd enkel op gehoopt hebt.

Velen hebben de Mantel van Spirit reeds aangenomen. We spreken nu van de leraren die deze dag aangeboden hebben [Dr. Eric Pearl and Peggy Phoenix Dubro]. Beiden zijn verliefd op Spirit. Beiden zijn zo gefocust op wat we hen gegeven hebben dat ze weinig tijd besteden aan iets anders dan lesgeven. De Mantel van God is over hen en ze zien de mensheid anders dan jullie. Zij zien degenen die verrijkt en bekwaamd kunnen worden. Ze bekijken jullie niet in oordeel en ze bekijken elkaar niet in oordeel. Want ze begrijpen de integriteit en de intentie van het hart. En zo is het dan ook geen toeval dat deze twee diepgaande healers vandaag samengebracht werden in dezelfde kamer met Yawee, de twist-meester (Dr. Todd Ovokaitys). (Zie de Mt. Shasta channelling voor meer informatie over de betekenis hiervan.)

Meer over DNA

Dus zullen we weer eens over DNA spreken. Om dit correct te kunnen doen moeten we het hebben over een deel ervan dat niet moeilijk te begrijpen is. Het is “duidelijk.” We zullen duidelijker spreken en leren over de kerninformatie waar jullie klaar voor zijn.

In de laatste drie of vier transmissies hebben we jullie de namen van twee van de drie lagen DNA gegeven waarmee je gewerkt hebt en die je bestudeerd hebt. Niemand van jullie krijgt op dit moment enige informatie voorbij laag drie. Vraag beide healers wie hen vandaag de goddelijke informatie geschonken heeft, “Hoeveel lagen zijn er?” Hun antwoord? “Twaalf.” Inderdaad! We hebben jullie deze identieke informatie gegeven. We hebben jullie ook geleerd hoe deze lagen zijn opgebouwd . We vertelden jullie dat het geen strengen maar eerder lagen zijn. We vertelden jullie dat er zich van alle 12 maar één in jullie dimensie bevindt, maar we hebben ze nog niet vernoemd.

We vertelden jullie over de tweede laag die vele emoties draagt. Hij is inter-dimensionaal maar jullie begrijpen het omdat jullie dit dikwijls “voelen”. Soms is het het gevoel van boosheid of bezorgdheid en soms is het het gevoel van liefde. Soms is het de ervaring van Gods liefde. Het is de emotionele laag. We vragen jullie om jezelf af te vragen of emotie de chemie beïnvloedt? Het antwoord is duidelijk ja. Bezorgdheid, liefde, boosheid en drama zullen je biologie drastisch beïnvloeden. Dus is laag twee een laag voor evenwicht. We vertelden jullie dat haar naam Torah E’ser Sphirot was. Hetgeen “Goddelijke Blauwdruk,” of “De Blauwprint van de Wet” betekent.

We vertelden jullie over de derde laag en gaven ze ook een naam. Ze werd Netzach Merkava Eliyahu genoemd, hetgeen “Ascensie en activering” betekent. We vertelden jullie dat het de “Ascensielaag” was en dat ze de andere twee ernaast liggende beduidend wijzigde… bijna zoals een katalysator in de scheikunde. Toen gaven we jullie verhalen die voor jullie moeilijk te begrijpen waren. We vertelden jullie over de wijsheid van de meester en we nodigden jullie uit om ze te begrijpen.

Maar we hebben nooit laag één benoemd, ook al hebben we meer over nummer één gepraat dan over elk ander. Nummer één is het menselijk genoom, de biochemische laag die binnen jullie dimensionale waarneming ligt. Ik zal jullie nu haar naam geven.

Je kunt je afvragen, “Kryon, waarom gaf je ons de naam van laag één niet eerder? Je gaf ons de namen van twee en drie, de meest gewone? Waarom nu pas?” En de reden is omdat wij ze jullie wilden geven in de aanwezigheid van de healers die jullie vandaag eerden en die er alles van weten. Ze weten hoe ze beïnvloed wordt door de energieën uit het universum. Ze weten van de goddelijkheid in het Menselijk lichaam en wat er gebeurt wanneer je deze heilige energie opeist. Hun gehele doel is om het uit te proberen en te leren terwijl ze tonen dat het normaal en beschikbaar is, dus is het niet eng of angstaanjagend. Ze proberen jullie te tonen hoe elk van jullie het binnen je eigen goddelijke kracht kan uitoefenen.

De naam van de eerste DNA laag is Keter Etz Chayim. Het betekent “De Boom des Levens.” Al deze namen zijn gegeven in de kernspirituele taal van de Aarde. Elke naam dient gehoord te worden als een gesproken zin, samengeregen voor de volledige betekenis in het Hebreeuws.

Meer over Laag Twee

Vandaag wensen wij het meer over laag twee te hebben. Verborgen in laag twee ligt een dualiteitskenmerk waarmee jullie dagelijks bezig zijn. Als we deze dag van leren en luisteren naar de vragen die de healers in deze fase gevraagd werden zouden terugdraaien, zouden ze dikwijls gaan over het hoe en wanneer en de twijfels van het leven. Sommigen zeiden: “Ik voel me zus, ik voel me zo, waarom kan ik dit of dat niet doen?”

Als je wederom naar de healer zou luisteren terwijl ze over hun leven spraken, zou je zelfs de uitdrukking van hun eigen twijfels horen. Ze vroegen zich af: “Doe ik het juist?” Doe ik het fout? Wat moet ik vervolgens doen?” Ze drukten een situatie uit toen ze niet altijd wisten wat ze moesten doen. Dus terugblikkend kun je jezelf afvragen: “Waarom bestaat zo’n situatie? Waarom is er zoveel twijfel en moeilijkheid, zelfs met goddelijke leiding?”

Met deze vraag vraag openen we een onderwerp dat we nog nooit eerder zo in detail geïdentificeerd hebben. Het is voor de Lemuriërs in de zaal, waarvoor bijna iedereen hier in aanmerking komt. (sprekend over de aanwezigen van de bijeenkomst).

Menselijk Wezen, onderzoek je hart. Spreek met je celstructuur en vraag het: “Hoeveel keer ben ik hier geweest?” Het antwoord kan jullie verrassen want de meesten van jullie zijn al lang hier geweest voor de experts van de Menselijke geschiedenis de mogelijkheid van je bestaan waarnamen. Er zijn stukken en delen van jullie DNA-lagen die je nog niet hebt ontdekt, die alles weten over elke vorige expressie (vorig leven) dat met jullie op Aarde aankwam. Het is een deel van je biologie en chemie dat inter-dimensionaal is. Het omvat alle namen die je gehad hebt en alle levens die je geleefd hebt. Dus hebben we een kamer gevuld met oude zielen en jullie weten het! We hebben hier jonge mensen die het weten. We hebben hier senioren die het weten. Voor één moment zijn jullie nu één leeftijd en die leeftijd is eeuwig in beide richtingen (verleden en toekomst). Dat is hetgeen een inter-dimensionaal wezen gemeenschappelijk heeft met een ander inter-dimensionaal wezen.

Jullie doen alsof je elkaar niet kent in deze kamer. Wanneer jullie binnen enkele minuten opstaan en deze plaats verlaten zul je nog steeds doen alsof je elkaar niet kent. De waarheid is echter dat er moeders en vaders, en neven/nichten en grootmoeders zijn. Kijk niet naar het geslacht, kijk niet naar het ras en kijk niet naar de nationaliteit. Kijk in plaats daarvan naar de vleugels. We hebben jullie reeds eerder gezien. Jullie hebben elkaar reeds eerder gezien. Dus jullie worden nu uitgenodigd om dit te voelen en de lering begint in deze momenten.

Eigenwaarde–Kern van de Dualiteit

We gaan het vandaag over eigenwaarde hebben en het wordt tijd. We hebben er het steeds weer over gehad dat de dualiteit van de mensheid een evenwicht van energie kenmerkt. We komen bij een onderwerp dat moeilijk te beschrijven is omdat we maar enkele Engelse woorden hebben die passend zullen zijn. We spreken over het evenwicht van “duisternis en licht” maar bedoelen niet wat jullie denken. Sommigen hebben het een evenwicht van energie genoemd. Sommigen hebben het oud en nieuw genoemd. Maar geen enkele van deze omschrijvingen is correct. In plaats daarvan zien wij het als een energiequotiënt, een schommeling van toegevoegde en verminderde eigenschappen gecreëerd zoals een puzzel… een puzzel die een worsteling creëert van één soort energie met een andere.

Gedurende eeuwen werd dit specifiek eigenwaarde-evenwicht in Mensen voorbeschikt aan de duistere kant. Terugblikkend zal ik een verklaring geven en ik hoop dat jullie dit volledig snappen en begrijpen.

DONKER: Er is op deze planeet niets slechter of duisterder dan wat er voor de Menselijke geest geroepen kan worden. Er is op de planeet geen kwaad dat op zichzelf staat. Alle kwaad wordt vastgehouden in het bewustzijn van de mensheid. Er is geen duistere entiteit of groep van entiteiten die erop staat te wachten dat jullie fouten zouden maken en vallen zodat ze jullie kunnen meenemen of je ziel innemen. Zulke verhalen zijn op angst gebaseerd en weerspiegelen niet de grootsheid, kracht of verantwoordelijkheid van de ware Menselijke situatie.

Maar er is duisternis, niet? Het werd uit vrije wil gecreëerd door die Mensen die ervoor kiezen hun bewustzijn aan een duistere of dichtere kant te houden. Dus, lief Mens, de donkerste plaats op de planeet is daarom datgene wat de Mensen door hun keuze gecreëerd hebben.

Denk eraan: Jullie zijn de scheppers van energie. De Mens heeft de kracht om duisternis of licht te creëren. Er is hierover geen oordeel van wat dan ook rondom jullie, dus de eigen elementen van de planeet zullen eigenlijk reageren op dit soort energie en het soort duisternis creëren waar zoveel mensen bang voor zijn, en waarvan velen denken dat het uit een duistere plaats of opslagplaats van het kwade komt. Het is niet zo. Het komt van de Mens.

Denk ook aan wat we jullie al jaren verteld hebben: Duisternis en licht zijn geen gelijke energieën. Als je een donkere plaats hebt en er licht binnenkomt, hoeft het duister niet weg te kruipen naar een andere duistere plaats. In plaats daarvan wordt het getransformeerd! Van de twee is licht het enige dat een actief bestanddeel en een fysieke aanwezigheid heeft. Je kunt geen “duisternis” naar een lichtplaats “stralen”. Het kan enkel andersom. Daarom zijn ze niet gelijk. Het één is de afwezigheid van het ander.

LICHT: De meest goddelijke plaats op Aarde waar het meeste licht van deze planeet bestaat, bestaat in de Menselijke geest binnen de Menselijke energie. Het ligt binnen het engelendeel van de mensheid dat zich wenst te tonen, zichzelf toe te laten en zijn godheid op te eisen. Er is geen groep van schitterende, witte engelen die klaarstaat om je hand te nemen om je naar de hemel te zwiepen mocht je ervoor kiezen. Neen, in plaats daarvan staan ze in vol ornaat te wachten, bereid om je te vieren en lief te hebben en hun energieën op jullie te drukken om je te laten weten dat ze er zijn. Zo is de planeet van vrije wil. Het is de Mens die gemachtigd is en het is de Mens die het verschil zal maken in de geschiedenis van de planeet. Het is de Mens die de verantwoordelijkheid heeft voor duister en licht, geen uiterlijke kracht die wedijvert voor je ziel. Maar jullie hebben dit altijd geweten, niet?

Is het met al dit niet raar dat jullie op de planeet arriveren met je eigenwaarde-eigenschap als een vlag op halfstok? Het is niet in evenwicht, niet? Waarom? Omdat jullie eigenwaarde getemperd is door het quotiënt van de energie van de planeet. Het is een meting van wat jullie door de handelingen van de mensheid ontwikkeld hebben – wat je gedaan hebt en wat je doet. Daarom weerspiegelt persoonlijke eigenwaarde een planetair energie-evenwicht.

Het Nieuw Eigenwaarde Evenwicht

Hebben jullie je ooit afgevraagd wat er op Aarde gebeurde dat jullie Armageddon teniet gedaan zou kunnen hebben? Is het jullie opgevallen dat ondanks alle voorspellingen van de profeten, de Armageddon niet heeft plaatsgevonden? Deze voorspelling van Kryon, jaren geleden gegeven op een berg hier achter jullie, is nu jullie realiteit. (Het werk van Kryon begon niet ver van waar deze channelling gegeven wordt.) In die dagen kwam ik door mijn partner en zei: “Jullie zijn van spoor of realiteit veranderd en hebben de essentie van het Menselijk bewustzijn veranderd. Er zal geen Armageddon zijn.”

(Vele religieuze leiders zullen tegen jullie zeggen deze boodschap van Kryon te negeren, dat Kryon een valse profeet is, zelfs al ontvouwen de gebeurtenissen op Aarde zich zoals wij jullie vele jaren geleden vertelden dat de mogelijkheid was. Ze zullen jullie vertellen dat de Armageddon zal nog steeds zal plaatsvinden – en spoedig! Dit is ons antwoord: We vragen jullie niet om iets te doen maar kijk rondom je en oordeel zelf. Waarom stellen ze hun eigen voorspellingen uit? Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en mediteer voor antwoorden die juist zijn. Je kunt “op ze wachten” als je wilt, aan de kant blijven staan in het geval dat ze gelijk hadden. Maar als je dit echter doet zul de beslissing steeds opnieuw moeten maken aangezien ze proberen uit te leggen waarom een oud Aarde-paradigma van hun eigen doctrine niet plaatsvond. Ondertussen zul je jaren van handeling verloren hebben, een verspild potentieel van het gebruik van je eigen goddelijke kracht om vrede op Aarde te creëren.)

We vertelden jullie over de bekrachtiging van de mensheid en we gaven je informatie betreffende een 10- tot 12-jarig tijdskader waar het magnetisme van jullie planeet zou veranderen… en het gebeurde. We vertelden jullie dat het weer zou beginnen veranderen… en het gebeurde. Vier jaar geleden zeiden we dat er een dag zou komen dat de grootste religieuze leiders van je planeet niet langer één ding zouden zeggen en dan iets anders doen (sprekend van het huidig probleem van priesters die kinderen aanranden). Nu, dit alles is jullie werkelijkheid. Hebben jullie dit opgemerkt? Beginnen jullie de “punten voor jezelf” te verbinden?

De Armageddon die niet plaatsvond bevindt zich op een Aarde waar jullie je niet meer bevinden! Nu bevinden jullie je, geliefden, in een nieuwe energie. Toch is er nog steeds de kwestie van eigenwaarde. Het gaat niet automatisch, zie je? Jullie persoonlijke eigenwaarde weerspiegelt een energie bij je geboorte, niet bij een veranderde Aarde. Een nieuwe eigenwaarde vindt niet automatisch plaats omwille van je nieuwe pad.

Waarom is het Leven zo Moeilijk?

Vinden jullie het niet interessant dat de meeste religies op jullie planeet je zien als een wezen dat in zonde geboren wordt? Het is een rare houding voor een wezen van goddelijke schepping, niet? Klinkt het zelfs redelijk dat je geboren zou worden in een spiritueel systeem waar je geen kans had toen je arriveerde omdat er een eeuwigheid geleden iets gebeurde voordat je naar hier kwam? Klinkt het werkelijk als “geschapen zijn naar het beeld van God?”

Is het niet zo dat er overal op Aarde niet-spirituele bedrijven zijn – grote – die grote middelen uitgeven om de mensen uit het gat van zelftwijfel te halen? Jullie noemen dit zelfhulpindustrie. Waarom zou dit bestaan als je op deze planeet gekomen was met een goede evenwichtige eigenwaarde? De reden? De eigenwaarde die je bezit werd je geschonken volgens de energie van het evenwicht van licht en duisternis op de planeet toen je geboren werd.

Nu de energie van de planeet sneller vibreert is het planetair duister-licht evenwicht veranderd. Laat me jullie informatie geven die zin geeft: Er is een nieuw gecreëerde energie op Aarde, een die je begon in 1987 en een die je zult beëindigen in 2012. Dit is het 25-jarig energiekader waarbinnen je werkt. Jullie zijn geboren in oudere energie. Daarom staat jullie eigenwaarde-eigenschap op halfstok. Maar voor de mensen die nu geboren worden is het helemaal niet zo. Over wie ik spreek? De nieuwe kinderen! We hebben ze Indigo’s genoemd. Sommigen noemden ze Kristallen. Sommigen noemden ze Kinderen van de Nieuwe Aarde, Kinderen van het Nieuwe Millennium, de Nieuwe Kinderen – noem ze hoe je wilt.

Iedereen merkt het op, niet? De kinderen zijn anders! Ze arriveren geactiveerd in de eigenwaarde-sectie. Hun vlag van eigenwaarde waait hoog en trots. Wat gebeurt er wanneer je een kind neemt met een hoge evenwichtige eigenwaarde en ze met volwassenen samen zet met het hunne op halfstok? De kinderen lijken misschien een beetje koppig? Misschien is het omdat ze weten wie ze zijn! Heeft een kind ooit nieuwsgierig naar jullie gekeken en kon je in hun ogen zien dat ze zich afvroegen: “Waarom zijn jullie zo?” (Gelach) Het is het een bewustzijn dat naar het andere kijkt! Het is een geactiveerd bewustzijn dat evenwichtig binnenkomt en naar ander kijkt dat in een oudere energie van onzekerheid en twijfel binnenkwam. Ze zijn op dit moment jullie kinderen, wat het erger maakt. Ze willen niet moeilijk zijn! Maar voor jullie, die nooit de eigenschappen van een evenwichtige eigenwaarde hadden, lijken ze dikwijls dominerend.

De Waarheid

Willen jullie de waarheid weten over het evenwicht tussen de dualiteit – jij en de spirituele jij? Ga dan terug en lees de parabel die we jullie gaven De Reis Naar Huis (Kryon Boek Vijf) genoemd. In de parabel is er een man, Michael Thomas genaamd. Michael staat voor aartsengel Michael; en Thomas voor de Twijfelende Thomas. Toen Michael in dat laatste huis stond (in het boek) en de laatste engel van de trap zag komen, was de engel zo groot dan Michael Thomas bijna niet kon ademen! Doorheen de parabel zeiden alle engelen die hij vroeger ontmoet had: “Wacht tot jullie de laatste engel zien. Het zal de beste zijn. Wacht maar.” En toen hij deze engel ontmoette die zichzelf heel langzaam aan hem bekendmaakte was het bijna de meest goddelijke van heel zijn reis. De engel was Goud van kleur. Toen de engel van de trap kwam en zijn gezicht onthulde was het Michael Thomas’ gezicht. Michael zag zichzelf als het gezicht van God en hij was verbijsterd.

Zie je, lief Mens, dat is de waarheid, maar jullie arriveren zonder de mogelijkheid het te zien. In zonde geboren? O nee! Strompelend geboren misschien, enkel in jullie bewustzijn van wie je bent, maar niet vuil. In plaats daarvan zijn jullie goddelijk geboren, maar met een puzzel alvorens je het zou ontdekken, inclusief over de vallen varend door diegenen te geloven die je goddelijkheid willen afbreken tot niets.

Een Evenwichtige Eigenwaarde Creëren.

Hoe zou je deze onevenwichtigheid willen opnemen en ze corrigeren? Wat denk je ervan deze onevenwichtigheid op te nemen en ze gelijk te maken? Het is mogelijk en jullie worden uitgenodigd om te beginnen en er zijn zeven eigenschappen die jullie hierbij kunnen helpen. Sommige van hen zijn gemakkelijk, sommige moeilijk, sommige zijn gemakkelijk in hun uitleg en sommige niet. Sommige ervan zullen al te simplistisch lijken. “Wel, ik wist dat”, zou je kunnen zeggen. Dus zeg ik wederom tot jullie: “Waarom doen jullie het dan niet?”

Hier zijn zeven eigenschappen waarvan we garanderen dat wanneer jullie ze regelmatig uitvoeren, je je engelenbewustzijn zult beginnen te vermeerderen en je eigenwaarde evenwicht krijgt.

1. Word Creatief

Het eerste is: Doe iets creatiefs.

Je kunt zeggen: “Ik heb niets wat creatief is.” Jawel. Iedereen van jullie heeft het. Hoevelen van jullie hebben geprobeerd te channellen? En je kunt zeggen: “Wel, ik denk niet dat ik dat wil doen.” Waarom probeer je het niet wanneer je alleen bent? Waarom probeer je het niet op papier? Waarom kijk je niet wat je cellen en je Hoger Zelf je willen vertellen eens je het naar buiten laat stromen? Je zou gechoqueerd en verrast kunnen zijn. Je hoeft wat je doet aan niemand te tonen, ooit.

Creatieve dingen doen neemt dat Godsdeel van je en werpt het in je dualiteitsdeel, en het is interessant het licht te zien ontwikkelen. Doe iets creatiefs. Misschien zie je jezelf niet als zanger, dus schrijf in plaats daarvan een melodie. Laat iemand anders het zingen. Misschien ben je geen schilder? Schilder dan toch. Laat het kind naar buiten komen om schilderijen te schilderen die je schilderde toen je een kind was. Doe iets creatiefs. Dat is nummer een. Het klinkt heel simplistisch, niet? Je zult zien hoe deze dingen met elkaar versmelten wanneer nummer een nummer zeven wordt. De cirkel van eigenschappen die ik je nu geef zal veel diepgaander zijn dan het nu klinkt. Creativiteit bereikt iets voor je dat bijna niets anders kan. Het klopt aan de deur van het Godzelf en begint delen van je die ontwaakt moeten worden te trainen.

2. Help Anderen

Nummer twee: Help anderen.

Dit klinkt eenvoudig tot ik erover uitweid. Dus zal ik er maar meteen aan beginnen. We dagen jullie uit om als vrijwilliger te gaan waar mensen sterven. Vind de duisterste plek in het ziekenhuis die je kunt vinden, Lichtwerker. Vind de plaats waar de kinderen sterven en plant je daar neer. Zoek degenen die sterven met kankers en virussen en plaats jezelf daar neer. Lees voor ze, houd hun hand vast en vertel ze verhalen. Word vrijwilliger. Je hebt tijd voor de kinderen… en nu weten jullie het. Hebben jullie hier ooit over nagedacht?

“Kryon, je hebt ons juist iets afschuwelijk gegeven om te bereiken. We kunnen het niet. Ik zou er nooit heen kunnen gaan”, zou je kunnen zeggen. “Ik zou aan de deur snikken en dat zou voor niemand goed zijn.”Geliefde, het is een algemene misvatting… dat humanitairen niet zouden kunnen helpen omdat ze zo gevoelig zijn. Dus geef ik je een stelling en vraag je om dit voor jezelf te bewijzen. Als je aan de deur staat waar de kinderen stervende zijn, en je die deur opent, vloeit je licht in dat gebied en hun liefde vloeit naar jullie toe. Jullie zullen je verheven en gezegend voelen. Je kunt gaan zitten en de hand van een kind vasthouden wanneer het sterft, en je kunt voor zijn leven huilen, maar je voelt je verrijkt en verheven omdat het goddelijke in jou het goddelijke in hem raakt. Er is niets zoals dit, Menselijk Wezen… niets. Je werd deel van een goddelijk proces. Kun je het vieren om daar te zijn en te helpen?

Als je de familie wilt raken, doe het dan. Ga ergens als vrijwilligers waar senioren zijn, terwijl ze dicht bij de overgang zijn. Lees ze verhalen voor. Vraag over hun leven. Vier hun jeugd en wees erbij wanneer ze overgaan. Jullie goddelijkheid zal hun goddelijkheid vieren en jullie tweeën zullen verrijkt worden.

Degenen helpen die overgaan, van welke leeftijd ook, creëert en stimuleert een deel van jullie dat je zal verrassen. Jullie zullen vragen om dit weer te mogen doen, begrijpen wat je doet is waarlijk heilig werk.

Lief Mens, dit zijn enkel twee van de punten en jullie zullen je reeds anders beginnen voelen. “Misschien ben ik iemand!” zou je kunnen zeggen. “Misschien is er echt iets aan.” De duistere delen van je zullen beginnen af te nemen wanneer ze het licht zien ontwikkelen in gebieden die daarvoor schemerig waren. Dat is nummer twee. Ga iemand helpen.

3. Doe aan lichaamsbeweging en Mediteer

Dit is de moeilijkste en jullie zullen het niet leuk vinden. Lichaamsbeweging! In jullie cultuur jaag je niet meer op dieren om voedsel! (Gelach) Je moet dit gebrek aan evenwicht van activiteit met lichaamsbeweging uitbalanceren. Biologisch gezien is er een chemisch evenwicht dat verschoven en veranderd is. Bovendien adem je de noodzakelijke bijkomstige zuurstof in, een noodzakelijke brandstof voor een Menselijk Wezen dat probeert nieuwe delen van zijn denken uit te breiden. In het verleden werd over oxigenatie (verzadiging met zuurstof) heen gekeken. Dit is erg noodzakelijk!

Laat me jullie nog een geheim verklappen: Doe aan lichaamsbeweging en laat daarna de meditatie volgen. Kijk dan wat er gebeurt. Een geoxygeneerd brein creëert een nieuw palet voor de kunstenaar van de meditatie. Dat is de orde van de dingen. Doe het juist: Lichaamsbeweging en daarna mediteren. Niet foetelen. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Laat me eens kijken, dat is mediteren en mediteren, niet?” (Gelach) Dat is nummer drie, even belangrijk als de andere.

Persoonlijke Verbale Affirmaties

Nummer vier kan moeilijk uit te leggen zijn en het is over-vereenvoudigd. Kijk uit wat je zegt ! De woorden uit je mond zijn constructies van energie die goddelijk zijn. Ze gaan de ether in en ze worden zo goed mogelijk vervuld door de energieën in je lichaam en die rondom je (die je niet kunt zien) proberen hun best te doen om dat te vervullen wat je wenst te co-creëren. Misschien zou je in een negatieve situatie kunnen zeggen: “Goed zo! Ik wist dat dit zou gebeuren.” Je cellulaire structuur zegt dan: “Heb je de baas gehoord? Ze vond het leuk!” De entiteiten rondom je horen het ook. “Heb je de baas gehoord? Ze vond het prachtig!” Laten we het weer doen!” Heb je daar ooit al over nagedacht? De cellen horen het en ze doen hun best om ervoor te zorgen dat het weer gebeurt!

Kijk uit wat je zegt. Geef jezelf positieve affirmaties in plaats van een negatieve houding. Gezegend is de Mens die de kracht van Menselijke taal begrijpt. Wie ben je? Zeg je naam hardop. “Ik ben (je naam).” En leg de nadruk op “ben” en kijk wat er gebeurt. Laat me jullie vertellen wat die zin betekent. Wanneer je naam Paul is en je “ik ben Paul” zegt, zijn de eerste twee woorden een verklaring van wie je bent. “IK BEN.” Paul is dan de indicator van hoe je genoemd wordt. Het zijn twee bevestigingen in drie woorden.

Je manifesteert de energie die je in de ether plaatst via het spreken. De elementen “hoor het” op een universeel niveau. Jullie zijn het zo gewoon enkel groot lawaai te maken wanneer de dingen uitdagend worden. Probeer dat in evenwicht te brengen! Het wordt tijd jullie vreugde uit te spreken.

5. Daag je Donkerste Deel uit

Dit klinkt als iets angstaanjagend maar het is niet zo. Luister: Daag de duistere kant van jezelf uit voor een gevecht! Gooi de handschoen uit. Zeg waar en wanneer jullie je gaan ontmoeten en wacht er dan op. Daag dit deel uit om elkaar te ontmoeten van meet af aan. Zijn er delen van jezelf die je niet mag? Zeker zijn die er, gezien je in de dualiteit bent. Ik gaf jullie zojuist deze informatie. Heb je duistere kanten die je zuiver zou willen schrobben of misschien zou willen wegdoen of verslaan? Wel, daag dat donkerste deel van jezelf dan uit voor een gevecht. Maak een afspraak. Wil je echt moedig zijn? Daag het dan uit voor een gevecht in het duister, op zijn eigen terrein! (snik)

En de reden waarom we jullie dit vertellen is dat deze donkere en afschuwelijke delen van jezelf niet zullen opdagen! Ze zijn bang voor de lichte kant van jou, en vooral de delen die sterker worden. Je zult dit gevecht gewonnen hebben door gewoon in het duister te staan en hen uit te dagen tevoorschijn te komen. Spoedig zul je er zijn, zingend in het duister! Niet bang en lachend over deze hele situatie. Als je je vandaag aan niet anders herinnert, is het dat deze energie waarvan je denkt dat ze zo woest is, eigenlijk bang is voor goddelijke intentie! De intentie om je in evenwicht te brengen zal deze donkere energie elke keer opnieuw verslaan. Bekrachtig jezelf en de donkere kanten van jezelf beginnen het schip te verlaten. Ze durven niet meer op te dagen en ze zullen het ook niet…

6. Eis de Engel In Jezelf op

Nadat je je realiseert dat het donkere deel van jezelf een lafaard is, wordt het tijd om de engel die er altijd is geweest op te eisen. Het gaat erom te begrijpen wie je echt bent. Ook al ben je nooit in staat om dit engelendeel van jezelf te zien, het is het ware zelf en het staat klaar om opgeëist te worden. Wederom, gebruik je kracht van spreken wanneer je dit proces wilt uitbreiden. Houd een ceremonie als het je helpt om dit proces voor jezelf waar te maken.

Begrijp je hoe deze bovenstaande attributen samenhangen? Hier zijn jullie creatief, helpen andere Mensen, lichaamsbeweging, opletten wat je zegt, beseffen dat de donkere kant geen macht over je heeft, je eigen levenspotentieel beginnen voelen, en nu is het tijd om je engel uit zijn schuilplaats (enkel schuilen omdat jullie het begraven hebben) te roepen!

Lezer, luisteraar, je denkt dat dit enkel “channeltaal” is, niet? Wacht maar. Zou je het drama uit je leven willen zien verdwijnen? Zou je het hoofd willen kunnen bieden aan elke situatie en weten dat je absoluut 100 procent veilig bent in je waarheid? Niemand kan je in welke richting of manier dan ook gieten wanneer je engel de leiding heeft. Wanneer de engel naar buiten is gekomen begint de derde DNA laag te activeren. We spraken hier vorige keer over. Eigenwaarde is niet langer een kwestie. Je weet wie je bent. Het is bekrachtigend om je goddelijkheid te kennen. Het creëert een situatie in je leven die vreugdevol is.

7. Vermenging

Het laatste, nummer zeven, gaat over polariteit vermengen. Eén van de dingen die nu op de Aarde plaatsvindt, met de stenen, de grond, de portalen, is een fuserend proces waarin jullie kunnen delen. Er begint een vermenging te komen van het mannelijke en het vrouwelijke. De eigenschappen van je geslacht die je voor vanzelfsprekend hebt gehouden – het ene geslacht is zus en het ander zo – zullen in gedachte nooit samenkomen – het begint te veranderen. Een ieder van jullie is hier in één geslacht dus vragen we jullie de eigenschappen van de andere te aanvaarden. Jullie dachten dat ik je zojuist vroeg naar een andere persoon te kijken, niet? Neen. Ik wil dat jullie de eigenschappen van het ander geslacht in JEZELF zien.

Jullie bestaan met de mogelijkheid om binnen jezelf een gezond evenwicht van beide geslachten te combineren om je toe te staan te begrijpen en dus samen te leven met het ander geslacht op de planeet. Het maakt je verreweg een beter Mens om een evenwichtige geest van beide polariteiten te hebben, zelfs al ben je het duidelijk biologisch geslacht van een van beide.

Laat me jullie vertellen wat dit evenwicht doet. Het brengt de mensheid dichter bij elkaar! Het wordt bewustheidsvermenging genoemd en het is het begin van een andere Menselijke bewustzijnsverandering op de planeet. We spraken over poorten en vortexen die poorten worden. We hadden het over de yin en de yang (tegenpolen) die samenkomen en iets creëren dat je nog nooit eerder gezien hebt… een nieuw soort Menselijk evenwicht. Je kunt het misschien niet allemaal volledig begrijpen wat we jullie hier op dit moment vertellen, maar we vertellen jullie iets dat sommigen onder jullie samen beginnen te voelen – vrouwen worden sterker – mannen worden gevoeliger – en kijken anders naar elkaar en delen de planeet hierdoor beter. Stop ermee elkaar als tegenpool of tegenstander te zien, maar eerder als spirituele familie. Stop ermee het ander geslacht binnen jezelf als zwakheid te zien. Begin te begrijpen hoe elk van jullie het bewustzijn van de ander nodig heeft. Het resultaat? Een evenwichtig Mens is nu in staat om een overzicht van evenwicht te zien omdat hij met andere ogen kijkt… degenen die in de schoenen van iemand anders lopen en degenen die een fantastische eigenwaarde bezitten! We zouden jullie deze dingen niet vertellen als het niet zo was.

We zijn dus aan het eind van deze lering gekomen. Sommigen kwamen hier vandaag en zeiden: “Als ik lang genoeg in deze energie zit zal ik misschien veranderd vertrekken; misschien zal ik zelfs een healing krijgen. Ik leer misschien iets en raak van dit of dat af. Ik ben moe om het rond te dragen.” Inderdaad, deze kracht ligt nu in jullie bereik. Lezer, luisteraar, als jullie de genezers die wij vandaag gesproken hebben willen ondervragen, zullen ze je vertellen dat het nu in jullie bereik ligt. Misschien is het een healing of een houding, of angst, of zorg. Deze verschuiving is aan jullie om ze aan te nemen. Er is geen prachtiger tijd dan dit om uit te reiken en deze eigenwaarde te grijpen, en de healing die ermee gepaard gaat.

En zo zijn we na al die jaren weer naar deze plaats teruggekomen om de zaden en de kern van het werk te vieren. In 1989 werkten we hier om mijn partner te zegenen en mijn partner met het werk van Kryon te helpen. We zijn nooit teruggekomen, tot nu. Nu in 2003 hebben we Lemuriërs die ontwaken op een veranderde Aarde die jullie gecreëerd hebben (als jullie het opgemerkt hebben). Veel van wat wij geleerd hebben dat kon gebeuren, is gebeurd. Veel van wat wij leerden over wat bereikt kon worden, werd bereikt. Merk op dat wij niets gecreëerd hebben. Jullie deden het. Wij kijken alleen maar en helpen jullie in je grootse plan.

Gezegend is de Mens die het glas van de planeet half vol ziet, en begrijpt dat de veranderingen op de planeet nodig en noodzakelijk zijn. Gezegend is de Mens die ook begrijpt dat om een nieuwe tempel te creëren, de oude verwijderd moet worden en zijn fundering schoongeschrobd moet worden. De nieuwe tempel wordt het Nieuw Jeruzalem genoemd, een metafoor die vrede op Aarde betekent. En net zoals degenen die zich in 1989 afvroegen of de dingen die we hen ooit vertelden zouden gebeuren, zo zou je ook in 2003 kunnen rondkijken en je afvragen wat we nu vertellen. Zou het kunnen dat de dingen niet zijn zoals ze lijken? Zou het kunnen dat de historici over deze revolutionaire tijden zullen spreken voor het grote ontwaken, de verschuiving van de mensheid… als het begin van een tijdperk dat een vrediger Aarde creëerde?

Enkel de Lemuriërs zullen in staat zijn jullie hier het antwoord op te geven.


En zo is het.

Kryon

– Vertaling: Ulla Mertens –