Kryon in Edmonton, AB, Canada / “Demystificeren van de Nieuwe Tijd – 3 “

Live Kryon in Edmonton, AB, Canada

“Demystificeren van de Nieuwe Tijd – 3 “

Lee Carroll / 25 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Edmonton, AB, Cananda.

Noot Henk: Deel 2 is (nog) niet op papier uitgebracht. Het staat wel als audio te beluisteren op de Kryon-website in de VS.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is een tijd geweest waarop mijn partner in het channelingsproces niet zo betrokken was als nu. De nieuwe term is dat hij “opzij stapt” wat betekent dat hij er steeds bij is. Het channelingproces is geen overname en voor degenen die dit willen horen en denken dat het vreemd, mysterieus of griezelig is zou ik dit willen zeggen om te onderzoeken: De inheemsen van jullie planeet begrepen dit proces en zij deden het geregeld. Er waren namen en ceremonies voor en pas toen jullie de “moderne spiritualiteit” kregen gingen deze dingen verloren. Er zal een tijd komen waarin deze vorm van communicatie niet meer nodig is. Dingen veranderen, geliefden, en de mensheid verandert. De ontwikkeling van de menselijke geest zal uiteindelijk op een plaats komen waar de meeste mensen direct boodschappen zal ontvangen. Dat komt omdat hun pijnappelklier openstaat waardoor zij geen channelende entiteiten met rare namen of magnetische meesters meer nodig hebben.

Het ontvangen van weldadige, mooie boodschappen van thuis zal voor iedereen mogelijk zijn. Ik weet wie hier zijn en wat ik hier nu ga zeggen is leuk voor mij.

De demystificatie van esoterisch geloof en van de Nieuwe Tijd komt eraan. Dit is gewoon om het geloofwaardiger te maken voor degenen die jullie beter willen leren kennen. De dingen die ik jullie nu ga vertellen kunnen niet overeenkomen met wat jullie is geleerd. Sommige tradities worden waarheid; alleen maar omdat zij oud zijn. Veel van wat ik jullie vandaag vertel kan verschillen van jullie traditionele gedachten. Als dat zo is wil ik jullie vragen in balans te blijven – op zijn minst deze dingen af te wegen met je intuïtie en hen niet direct als verkeerd te beoordelen.

Het toestaan van nieuwe gedachten is onderdeel van herijking. De manier waarop dingen echt werken kan anders zijn dan jullie denken, en misschien veel grootser.

Verkeerde informatie over prachtige dingen is normaal bij menselijke geloofssystemen. Dat komt omdat jullie in het verleden alleen ingang hadden tot deze dingen binnen een diepgaande oude planeet-energie. Dit filterde de waarheid, zoals jullie kunnen begrijpen, en gaf jullie alleen een stukje van de puzzel over hoe de dingen echt werken.

Lieve mensen, Ik ben nooit mens geweest. Jullie hebben geen idee over het ontzag dat ik voor jullie heb. De soep van God is onderverdeeld tot op bepaalde hoogte als het op dienstverlenen aankomt. Dat moet ook zo. Niet zoals jullie denken, maar de stukjes en delen die mens op een planeet worden, of op vele andere planeten, zijn specialisten. Jullie vallen allemaal in die categorie en al miljarden jaren vormen jullie een selecte groep. Dat is wat jullie doen. Raak niet het spoor bijster van het feit dat jullie een stukje zijn van de creatieve Bron! Maar dit is wat jullie doen!

De menselijke afstamming

Wij gaan het hebben over zielen en Hoger Zelven. Wij gaan spreken over engelen en gidsen en dat is alles waarover wij het gaan hebben. Jullie inspanningen begonnen niet hier op de planeet, geliefden. Dit gebeurt al een heel lange tijd. Onze laatste boodschappen gingen hierover. Jullie planeet, zoals jullie die nu zien, oude zielen, is een van de vele waarop jullie zijn geweest. De puzzel die velen van jullie in je Akasha dragen bevat de energieën van de dingen die jullie eerder hebben gedaan op andere planeten. Op al deze planeten waren jullie menselijk en hier zijn jullie dan weer en doen jullie het weer.

Ik als Kryon, deed hier nooit als mens aan mee. Ik ben wat jullie een helper noemen. Vandaag, ben ik voor jullie Kryon. Op een andere planeet in ascensie, ergens in de toekomst, zal ik iets anders zijn. Ik ben altijd bij jullie geweest tijdens deze puzzel, lieve mensen, en jullie hebben mij eerder gezien. Sommigen van jullie hebben de stem van mijn partner gehoord of lezen deze woorden en was er iets dat klonk als waarheid die verder ging dan wat jullie in het leven hebben ervaren. Jullie herkennen mij maar het was niet van deze planeet. Jullie zijn hier eerder doorheen gegaan en jullie wisten dat het bij mij veilig was en ik van jullie hield. Ik gaf jullie informatie die jullie weldadige dingen in je leven bracht en jullie konden mij vertrouwen. Voor sommigen van jullie was het planeet na planeet.

Dit zou jullie Akasha-herinnering zijn en sommige oude zielen die hier nu zitten of lezen, weten dit. Sommigen van jullie die nu naar deze channeling luisteren zullen weten waarom jullie je computer openden en de woorden gingen lezen. Er was iets dat van de pagina’s afsprong en wat jullie in je hart voelden. Enkelen van jullie huilden, niet door de informatie, maar door de herinnering. Oude zielen, die hier luisteren en lezen, jullie hebben leven na leven doorgebracht op de planeet en jullie zijn eraan gewend. Maar er was een andere planeet voor deze en een daarvoor en een daarvoor. Jullie zijn een deel van de creatieve Bron en een prachtig systeem – ieder van jullie.

De menselijke ziel.

Laten wij het over zielen hebben. Wat is een ziel? Het woord ziel wordt door de mensheid gebruikt – ook al is er geen spiritueel geloof bij betrokken. Is het niet interessant dat mensen weten wat een ziel is zonder dat zij willen geloven dat zij er een hebben? Zij weten wat het is. Het is zelfs zo gewoon dat zeelui rapporteerden hoeveel zielen er aan boord waren in plaats van hoeveel mensen. Het is gewone taal geworden die beschrijft wat de spirituele essentie van een menselijk wezen is.

Bij sommige spirituele systemen is de ziel eenmaal op de planeet en verder nooit meer. Bij andere geloofssystemen komt de ziel steeds weer. Toch zegt elk systeem in zijn algemeenheid het geloof dat de ziel het deel van he menselijk lichaam vertegenwoordigt dat aan God toebehoort.

Bij traditionele geloofssystemen is de ziel een enkelvoudige entiteit die aan de mens toebehoort wiens gezicht jullie nu in de spiegel zien. Als jullie overlijden gaat de ziel met jullie ergens heen. Bij sommige geloofssystemen komt hij weer terug. Dat is eenvoudig onjuist, maar het is OK, zeer OK. Als ik jullie zou vertellen: “Jullie moeten eerst kunnen lopen voordat jullie kunnen rennen” zouden jullie dat begrijpen als logisch, gezond verstand. Het zelfde proces van het begrijpen van spirituele waarheid is een deel van de zienswijze naar het spirituele evolutionaire proces. Het is voor jullie niet nodig om alle details te kennen om iets te kunnen gebruiken of om het te kunnen voelen.

De menselijke ziel is een deel van een multidimensionale energie en is niet enkelvoudig. Hij is ook niet met één lichaam verbonden. Hij kan ook gesplitst worden en op vele plaatsen tegelijk zijn. In het esoterische systeem van de Nieuwe Tijd is dit het “Hoger Zelf”. Hij vertegenwoordigt een ware kwantumenergie.

De Nieuwe Tijd

Als wij het over de Nieuwe Tijd en esoterische geloven hebben gebruiken wij de term inter-veranderlijk. De term Nieuwe Tijd kan vaak in bepaalde culturen, cultus betekenen, dus gebruiken wij daarvoor in de plaats vaak het woord esoterisch. Beide woorden betekenen een geloofssysteem dat uniek is op de planeet en geen structuur of doctrine heeft. Het heeft geen centraal boek. Het heeft geen profeet om te aanbidden en er is geen plaats voor een centraal hoofdkwartier. Er is geen plaats om aan te rapporteren en er zijn geen regels. Er is geen lidmaatschap en geen list van degenen die ermee begonnen. Wat een systeem! Het staat ver van elk logisch, georganiseerd systeem omdat het geen organisatie is.

Toch komen tienduizenden van over de hele wereld samen om dezelfde attributen van geloof te eren. Er is een centrale kern bij elk van hen dat God binnenin zit; dat zielen meermalen naar de planeet komen en dat de mensheid een deel is van een welwillend systeem dat de spirituele evolutie van de Aarde schept. Er is een geloof dat de mensheid werd gezaaid door de Pleiadiers en dat zij nog steeds hier zijn; dat er een prachtig doel in jullie leven is en dat jullie hier zijn op een welwillende manier om de mensheid te helpen om vrede op Aarde te scheppen.

Is het niet interessant, lieverds, dat er geen centrale profeet is? Maar dat is echt zo! Wat velen de ziel zouden noemen, noemen jullie het Hoger Zelf. Daarom zullen wij beide termen veranderlijk gebruiken omdat het is wat wij leren.

Maar bij het esoterisch geloof heeft het Hoger Zelf een persoonlijkheid. Het is een deel van God dat jullie gezicht heeft. Het is aan de andere kant van de sluier en tegelijkertijd in jullie – en het is de profeet binnenin! Want het Hoger Zelf bevat het patroon van spirituele regels, als jullie het zo willen noemen. Toch zijn het geen regels maar eerder concepten. Het zijn concepten van vorige levenservaringen die vertegenwoordigd worden door wat wij de Akasha noemen.

Het model bevat concepten van engelen en gidsen om jullie heen, wie jullie zijn, waar jullie heengaan, waarom jullie hier zijn, en de attributen van wat jullie als overleven zien. Het is het model, het sjabloon van jullie ziel. Het Hoger Zelf is niet iets dat boven jullie staat maar iets dat eerder hoger vibreert dan jullie lichamelijk zelf. Het hele doel van het esoterisch geloof is voor de mens de hand van het Hoger Zelf te nemen en meer te ontdekken over het sjabloon.

Zou het niet fijn zijn om elke dag bij het ontwaken de hand van God te nemen en om die dag door het leven te wandelen met diepgaande balans en wijsheid? Dat is het geloof van de Nieuwe Tijd. Dat is esoterisch geloof – in contact komen met de God die binnenin jullie is.

De meesters van de Aarde spraken al over de God binnenin, allemaal. Het geloofssysteem van de Nieuwe Tijd leert dat alle meesters hier waren om die boodschap te brengen en niet noodzakelijkerwijs om aanbeden te worden. Zij zonderden zich niet af, vroegen er niet om om aanbeden te worden of een kerk om hen heen te bouwen. Er is dus geen evangelische drijfveer in de Nieuwe Tijd. Geen enkele. Als jullie iemand tegenkomen die jullie probeert te vertellen dat zij gelijk hebben en dat jullie het verkeerd hebben, zijn zij niet van de Nieuwe Tijd. In plaats daarvan heeft die persoon waarschijnlijk iets van zichzelf in een dood gestopt en willen zij jullie lidmaatschap hebben. Zij zijn niet van het esoterisch geloof waar wij over spreken.

In contact komen met het Hoger Zelf zal balans in jullie scheppen en jullie ook met anderen helpen. Het Hoger Zelf is de sleutel. Er is een welwillend systeem dat van jullie houdt en jullie ziet zoals jullie je kinderen zien. Dat komt omdat jullie, als jullie naar deze planeet komen, je van ons losmaken. Dat is jullie vrije wil en jullie zijn daar specialisten in.

Oh, ik kan het mij niet voorstellen! Ik zou als deel van God huilen als ik eraan denk dat ik gescheiden zou zijn van mijzelf en ik niet zou weten wie ik was. Oh, mijn God! Wat een opdracht – tich doen jullie het vrijuit en gemakkelijk, en al heel lang. Nu weten jullie waarom ik zo op jullie gesteld ben en hier staan jullie dan aan de vooravond van een revolutie van energie.

De waarheid over engelen.

Ik wil het even over engelen hebben. Ik heb dat echt niet zo vaak gedaan. Kryon is geen engel, maar eerder een helper. Mijn partner heeft mij een welwillende engel van de Nieuwe Tijd genoemd maar dat is niet helemaal juist. Ik ben een helper. Geloof mij, als jullie een engel zouden zien zouden jullie het verschil kennen.

Nummer een: Zijn engelen echt?

Absoluut! Ja.

Nummer twee: Wie of wat zijn zij?

Er is een systeem, lieve mensen van welwillende hulp voor deze planeet. Het is zo complex dat het voor jullie moeilijk te begrijpen is omdat jullie zijn bevooroordeeld over wat jullie denken dat zij zijn. Waar zijn engelen? Wat doen zij? Hoe vaak, wie zijn zij, waar komen zij vandaan? Ik zal jullie wat informatie geven die sommigen niet leuk zullen vinden en anderen weer wel.

Fysieke bezoeken: Engelen komen als zij nodig zijn en zij komen van de centrale bron. Normaal gesproken is dat op verschillende momenten in de menselijke tijd voor zowel de mensheid in geheel als voor individuen. Steeds als zij komen is het spectaculair. Geen van hen is lichamelijk. Nogmaals, mensen hebben besloten dat als een engel-entiteit hen bezoekt, zij het bezoek geloofwaardig of uitlegbaar willen maken door hen een huid en vleugels en een naam te geven. De mens kleurt hun gewaad als wit (dat voor reinheid staat), maken er plaatjes van, plaatsen halo’s om hen heen en vertellen in de spirituele geschiedenis over hen. Maar dat is niet hoe zij eruit zien. Het zijn multidimensionale wezens, niet lichamelijk!

Waarschijnlijk was het Mozes die de verschijning van een engel het meest duidelijk omschreef als een brandend braambos. Vuur dat zichzelf niet consumeert of een draaiende bal van licht is een goede omschrijving van engel-energie. Het brandend bosje was inderdaad een engel. Wat zo dramatisch aan engel-energie is, is dat zij als een bal verschijnen, die naar jullie toekomt als jullie het niet verwachten. Soms komen zij regelrecht door een muur! Zij zijn lichtgevend, sommigen lijken op vuur en zij hebben de neiging om mensen angst aan te jagen! Elke rapportage in de schrift beschreef het bezoek van een engel en vertelde dat die direct communiceerde: “Wees niet bang!” Nu, waarom zou een van jullie bang zijn voor een mooie vrouw met een halo in een witte jurk? (Kryon-lach) De reden waarom deze engel deze boodschap brengt is omdat zij er zo niet uitzien! Lieve mensen, zij zijn er niet om jullie angst aan te jagen maar eerder om zichzelf te presenteren in al hun pracht en majesteit – zo groots dat sommigen hen zelfs niet eens kunnen aankijken. Zij zijn groots.

Nu komt het deel dat jullie niet verwacht hebben. Zij zijn een collectief. Er bestaat niet zoiets als een enkelvoudige engel. Jullie zouden het kunnen zien als een enkelvoudige engel zoals jullie je lichaam als enkelvoudig zien maar jullie zijn je niet bewust van de soep van engelenkracht.

Engelen spreken met vele stemmen, maar zij spreken in je hoofd, niet in de lucht als vibraties of geluid. Engelen spreken normaliter niet tegen menigten. Zij spreken individueel tegen een mens, maar het is de collectieve stem van velen die ontvangen wordt als Een.

“Maar, Michael, hoe zit het dan met Aartsengel Michael? Ik ken iemand die channelt met deze prachtige, enkele engel. Hoe zit dat?” De boodschap van Aartsengel Michael komt van een groep. Het is een krachtige groep, maar denk eraan als een groepsbewustzijn dat naar buiten treedt als Een. Dat is bij Kryon hetzelfde. Wij allen die de andere zijde vertegenwoordigen hebben deze attributen. Wij zijn niet lichamelijk en niet enkelvoudig.

Het volgende is nog moeilijker te begrijpen en het is niet wat jullie is verteld. Er is geen hiërarchie bij de engelen.

Geen van hen staat boven een ander in een system van “wie is de machtigste of wie is er de baas.” In plaats daarvan zijn zij een deel van de soep van God en zijn zij allemaal majesteitelijk. Sommigen zijn aangesteld als ambassadeurs voor de anderen, maar zij zijn niet hoger dan de anderen. Zij zijn hier op verzoek en brengen boodschappen om de welwillendheid en de liefde van God binnen de mensheid te helpen.

Waarschijnlijk de meest aangehaalde engel is Aartsengel Michael die jullie zien als de hoogste van de hoogsten. Toch is Michael technisch gezien een groep en heeft hij geen hiërarchische positie. Het lijkt alleen maar zo omdat de boodschappen in een special gebied met belangen voor de planeet worden afgeleverd. Michael zal jullie zeggen: “Ik ben een van velen, allemaal majesteitelijk, allemaal de liefde van God bevattend, allemaal prachtig, allemaal welwillend, allemaal ten dienste van de mensheid.” Maar mensen willen een hiërarchie. Deze is belangrijk, die is niet zo belangrijk en deze kun je wel weggooien.

Wat is de hiërarchie van jullie organen? Welke ervan hebben jullie niet nodig? Welke houden jullie in leven? Dat doen zij allemaal! Maar jullie zien vaak het hart als het belangrijkst. Is dat echt waar of “spreekt het gewoon voor allemaal?” Oh, en welk orgaan rebelleerde tegen de anderen en verliet het lichaam? (Kryon-glimlach)

Laten wij het hebben over de mythologie van Lucifer. Hier hebben wij een engel die niet blij was met de gang van zaken, dus ging hij weg. Of misschien deed hij iets verkeerd en werd hij uit Gods huis gestoten. Lieve mensen, zien jullie hierin het menselijk vooroordeel. Dit verhaal is belachelijk en komt van de “vermenselijking van God.”

Je kunt de menselijke attributen over vooroordeel niet nemen over oorlog, vechten en drama en hen op de Schepper plakken. Maar mensen hebben dat altijd gedaan.

Niets verlaat de soep van God! Het is pure energie die de totaliteit vertegenwoordigt van Spirit. Het is altijd dezelfde hoeveelheid van delen. (om het voor jullie in 3D te zeggen)

God is de energie van creatie en die blijft bijeen als een mist die nooit optrekt uit een kwantum-insluiting van liefde. Je kunt geen deel van de mist wegnemen of hij zou niet meer bestaan! Het is wat het is en het zal altijd perfect zijn en altijd hetzelfde en altijd Heel. Niets wordt toegevoegd of onttrokken aan de majesteit van God.

Je vindt engelen door de hele geschiedenis heen. Zij zijn vertegenwoordigers van de energie van schepping. Zij hebben geen geslacht omdat zij energie zijn. Zij zijn niet mannelijk of vrouwelijk en zijn allen even sterk. Het zijn prachtige, multidimensionale boodschappers die hulp geven aan de mensheid. Het enige wat hen scheidt is de soort “werk” wat zij doen of wat hun specialiteit is. Maar zij zijn altijd een deel van ons ook al lijken zij gescheiden en spreken zij tegen jullie. Ik weet wie jullie zijn en ik heb hen aan het werk gezien. Ik ben ook een boodschapper, maar ik ben geen engel.

Gidsen – Niet wat jullie denken.

Ik wil het over gidsen hebben. Mijn partner heeft jullie verteld dat jullie je ”eigen gidsen” zijn. Ik weet dat dit voor jullie moeilijk te bevatten is en ik weet ook dat jullie niet van het idee houden. Toch ga ik het nog iets gecompliceerder maken. Hij heeft gelijk maar ik wil dat jullie het even anders bekijken.

Jullie hebben iets dat jullie het Merkabah hebben genoemd. Losjes gezegd is dit jullie persoonlijke kwantumveld dat ongeveer 8 meter breed is. Het is een veld dat is gemaakt uit de som van de moleculen van jullie DNA ( dat samen is verstrengeld op een biologisch niveau) Ieder mens heeft dit veld. DNA is uniek en dus is ook het Merkabah uniek. Het veld van het Merkabah is niet jullie ziel. Het is zelfs niet jullie Hoger Zelf. Jullie zijn het!

Het veld van jullie DNA heeft een totaal ander doel dan over en weer contact te hebben met niets anders dan jullie fysieke lichaam; dat is wat het doet. Het zorgt voor het contact tussen jullie en jullie bewustzijn.

Dit is complex en moeilijk uit te leggen. Het Merkabah bevat veel van jullie omdat het de brug vormt met het “aangeborene” (het slimme deel van jullie lichaam) Het draagt jullie Goddelijkheid, jullie blauwdruk van levenskracht en zelfs jullie Akasha. Omdat jullie Akasha in je DNA zit is het ook een deel van het Merkabah. Daarom zou je kunnen zeggen dat jullie altijd je verleden uitzenden door het veld van je Merkabah. Dit, lieve mensen, is de reden waarom velen jullie voorbije levens kunnen lezen. Het sjabloon van alles wat jullie zijn zit in de heilige patronen van jullie Merkabah.

De stukjes en delen van wat jullie Akashakroniek vormt zijn in het Merkabah en in jullie 3D. Enkele van hen worden gezien als jullie gidsen maar in feite zijn het jullie met jullie. Maar in jullie zienswijze kan het een verleden zijn en daarom heeft het een ander gezicht. Begrijpen jullie dit? Er is meer: om het nog complexer te maken is er een systeem van welwillendheid dat prachtig is en wij hebben het eerder aangekaart. De Akasha-familie waarmee jullie binnenkomen, die jullie je lichamelijke vader en moeder, broers en zusters of wat jullie gewoonlijk je familie of geliefden noemen, zijn allemaal op een bepaalde manier een deel van je Akasha. Op een kwantummanier is er voor hen een realiteit die ik jullie niet kan uitleggen omdat jullie je er niet van bewust zijn hoe de kwantumsoep werkt. Ik zal de woorden ‘verstrengelde staat’ met jullie ziel gebruiken en nog steeds zullen jullie het niet begrijpen. Het is complex, maar hier is het resultaat. Als jullie een geliefde uit je familie verliezen gaat een del van hun zielenenergie (of hun Godsdeel) naar jullie Merkabah en blijft je hele leven bij jullie. Dan, als jullie overgaan, doen jullie hetzelfde voor je kinderen, je broers, zusters, je vriend, man of vrouw. Laat mij jullie vertellen wat het betekent. Zij zijn nooit weggegaan! Horen jullie mij?

Hier is een systeem van welwillendheid dat jullie niet hadden verwacht.

Het is echt, lieve mensen. Wij beginnen jullie nu de complexiteit te geven die jullie nu verdienen te weten. Velen van jullie zullen het niet begrijpen maar jullie kunnen het concept begrijpen. Elk deel hiervan is een deel van een welwillend ontwerp om jullie vredig en geliefd te houden in de ogen van God.

De waarheid over het systeem

Elk deel van het creatieve systeem dat ik vanaf nu voor jullie ga onthullen heeft een attribuut – welwillend ontwerp. De systemen die bestaan tussen mens en Spirit zijn ontworpen om de mensheid te helpen. Zij zijn niet hier om jullie voort te drijven of te veroordelen. Zij zijn hier om te onderwijzen en te helpen als jullie dat toestaan.

De engelen komen alleen maar om jullie te helpen. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Er is geen engel ontworpen om te verschijnen en jullie te veroordelen. Steeds als er een engel in jullie leven verschijnt is hij er als een liefhebbende gids. Hij kent jullie ziel; hij weet wie jullie zijn; hij kent jullie Hoger Zelf.

Luister, lieverds, mensen worden geen engelen en engelen worden geen mensen. Ik vind het jammer als iemand jullie dat heeft verteld want het is moeilijk af te leren. Engelen zijn gespecialiseerd en dat zijn jullie ook.

Menselijke spiritualiteit gaat over mensen en dit is het “werk” dat jullie ziel doet als hij in dit melkwegstelsel bestaat. Engelen zijn altijd engelen en helpers zoals ik, ze zijn altijd helpers zoals ik. Als jullie dit willen onderverdelen als “speciale dienst” doe dat dan maar. Het is niet helemaal de manier omdat er ook een beetje van mij in jullie zit. Zo is het gewoon.

Mensen willen een graduele schaal hebben van mogelijkheden en beloning. Als jullie ergens goed in zijn of het goed leren, gaan jullie in 3D naar het volgende niveau. Dat is niet het systeem van de ziel, lieve mensen. Menselijke zielen komen niet van dierenzielen. Menselijke zielen blijven binnen hun eigen systeem en dierenzielen doen hetzelfde.

Zij zijn een hulpvaardige, welwillende groep en sommige van hen zijn hier om van jullie te houden. Dit is een systeem van welwillendheid! Snappen jullie dit?

Er is iets aan de gang dat jullie je zouden moeten realiseren. Het systeem van het Universum is gebaseerd op welwillende liefde. Als je een atheïst bent of een agnost kun je het negeren als je dat wilt en kun je de zaal uitgaan en de deur sluiten en je hart afsluiten. Maar wij houden evengoed van je; wij gaan hoe dan ook samen met jou de deur door en blijven in stilte bij jou en als je ooit besluit om te gaan zoeken, zullen wij er zijn. Wij gaan niet weg omdat jullie gewoon niet in ons geloven.

Dat is de belofte, en als het niet zo voelt komt dat omdat jullie vrije keuze hebben om van A naar B te gaan – en soms gaan jullie naar Z. Zo is dat gewoon en het wordt evolutionair leren genoemd en het is welwillend.

Dat is onze boodschap. Kan het duidelijker? Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn en deze systemen waarover jullie hebben gehoord zijn wij nu aan het demystificeren zodat jullie de echte waarheid kunnen begrijpen.

Er is eenvoud, schoonheid en welwillendheid van systemen die voor jullie gebouwd zijn, lieve mensen, omdat jullie, net zoals ik, ergens anders vandaan komen. Als jullie niet korte tijd hier zijn, zijn jullie bij ons en hebben wij een feest dat jullie niet zullen geloven! Er is overal licht om ons heen en wij zingen jullie namen in licht

Dat is moeilijk voor te stellen, nietwaar? Wij vieren jullie thuis en het is voor jullie verborgen. Jullie weten het niet totdat jullie je laatste adem uitblazen.

Dan herinneren jullie het je en is er loslaten. Geloof mij, dat is hoe het gaat. Er is de liefde van God. Het is een systeem van eerbetoon voor wie jullie zijn.

En zo is het.

KRYON