Kryon in Egypte. 10 / Abu Simbel. De Realisatie van Kleur  

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 10

Abu Simbel. De Realisatie van Kleur  

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die deze channeling voor het eerst horen of lezen: wij bevinden on in het zuiden van Egypte. Abu Simbel is de plaats die beroemd is door een opgraving. De opgraving was deze: in deze omgeving heeft men twee prachtige tempels opgegraven. Zij werden gevonden en bewaard en zouden onder de  wateren van de Assoean Dam komen. Zij werden stukje voor stukje ontdekt en dit duurde vier jaar. Zij werden gered van de vernietiging door het water en het voor altijd kwijtraken van de archieven. Dit is een van de redenen waarom deze groep hier is….om te kijken naar iets dat compleet bedekt zou zijn geweest en verloren zou zijn gegaan. Ik zou graag dit hele scenario willen gebruiken als deel van een metafoor en jullie wat vragen stellen en jullie een paar kansen geven voor een definitie. Misschien hebben jullie mij hier nooit eerder over horen spreken maar ik wil dat jullie denken over het herschrijven van de betekenis van bepaalde woorden.

Jullie hebben nu een Aarde die vanuit een donkere plaats gaat komen en jullie zien dit op zoveel manieren en zoveel plaatsen en in zoveel houdingen en zienswijzen. Maar er zijn vele dingen die jullie zouden kunnen vragen en een daarvan is dit: Jullie hebben van het woord Verlichting gehoord. Heel vaak! Dit betekent veel dingen voor veel mensen. Laat mij dit nu herdefiniëren. Allereerst, zelfs voor de definitie, dit woord verlichting heeft niets te maken met spiritualiteit. Dit is een verrassing voor jullie, nietwaar? Niets te maken met spiritualiteit! Verlichting heeft te maken met een hogere manier van denken die begint om zichzelf verder te onderzoeken dan de gewoonten die er eerder waren. Een manier van denken die het Zelf optilt van waar het was en dingen omvat die niet noodzakelijk deel uitmaken van het “gewone” denken, zoals over de kracht en het resultaat van compassie, en liefde en eerlijkheid als een manier van leven en dus zijn er velen die verlichte gedachten gaan hebben die niets met spiritualiteit te maken hebben. Vaak bestaat een verlichte groep uit dichters, schilders die niets van doen hebben met een geloofssysteem maar wel een bewustzijn hebben dat hen verbindt met de “zachtheid” van het leven die bestaat uit compassie, liefde, zachtaardigheid en eerlijkheid. En een idee dat zegt dat deze dingen een energie scheppen voor henzelf en voor hen allemaal die zich weer verspreidt naar anderen. Dit komt omdat deze energie hoger is dan degene waar jullie vandaan kwamen.

Lieve mensen, jullie komen van een planeet waar een zeer algemene manier van denken is, en een manier van denken die niet verlicht is en dit zegt: In de basis gaat het leven om overleven! Dit is de manier van denken, en om te overleven moeten jullie bepaalde dingen op bepaalde manieren doen. Het gaat allemaal om overleven. Als jullie spreken met iemand die niet zoveel interesse heeft in de manier waarop jullie dingen doen, zal hij jullie vertellen dat de Aarde slecht voor jullie is en dat jullie daar bovenuit moeten stijgen om sterk te worden. In deze sterkte ligt de reden voor veroveraars en oorlog en al dit soort dingen. Er zijn er vandaag zoveel die nog steeds in die modus zitten. Zij worstelen om te overleven en zij zullen jullie vertellen dat dit het leven is, dag na dag, stap voor stap vooruit en weg bij degenen om je heen anders zullen zij wegnemen wat jullie hebben. Zij zullen jullie vertellen dat dit een Aarde is waarop mensen lijden en dat jullie, als jullie niet sterk zijn, een van hen zullen worden. Als jullie, als verlichte wezens met de gedachten die wij hebben beschreven, en die compassie en liefde toepassen als een manier van leven, je naar die persoon keren en gaan debatteren kunnen jullie hen dingen vertellen waardoor zij met hun ogen gaan rollen en zeggen: “Jullie zullen niet overleven omdat jullie zwak zijn!” En zij zullen zeggen dat die zwakheid een gevolg is van al dat praten over liefde en compassie….dat dit voor andere dingen is, maar niet voor het leven! Zij zeggen jullie je rug te rechten en niet op een povere manier te denken terwijl zij niet begrijpen dat de schoen die jullie aan de andere kant hebben staan betekent dat zij degenen zijn die het niet zullen redden. Alweer wil ik jullie een metafoor geven: Je kunt een kleur niet uitleggen aan een blinde. Stel je eens voor dat je dit probeert. Zij lopen twee stappen achter en een ervan is dat hij zelfs geen licht ziet, en zeker geen kleuren. Maar mensen die op deze negatieve manier denken zijn ook degenen die altijd overal over zullen klagen en steeds bezig zijn met hun eigen ego en macht om zichzelf op te heffen naar een plaats waar zij kunnen zeggen: “Ik ga overleven!” Lieve mensen, zij leven in een zwart/wit-wereld. Als jullie hen willen vertellen over compassie en liefde zullen zij niets in jullie zien dat voor hen aantrekkelijk is. Volgens hen alleen maar zwakte. Daarom zeg ik dit nogmaals met een metafoor omdat jullie in kleuren rondlopen en zij in zwart en wit.

Jullie hebben dit gezien en zo velen van jullie hebben een beslissing genomen om weg te gaan van de plaats die ik zojuist heb beschreven naar een plaats die meer verlicht is en jullie weten dat dit niet in een ogenblik gebeurde; dat gaat nooit zo. Er zijn nog steeds schaduwen aanwezig, ook in deze groep waar ik nu tegen spreek omdat er altijd mensen zijn die aan zichzelf werken, aan hun eigen denkproces en hun eigen verlichting. Zij proberen het uit te zoeken en de kloof te overbruggen met de lineaire wereld van een oude manier van denken die in werkelijkheid grotendeels is gebaseerd op gewoonten die jullie om je heen zien, uit de geschiedenis komen of door je ouders zijn aangeleerd. Dit is de reden dat velen van jullie hier op deze plaats zijn, een stap verwijderd zijn van vrienden en familie omdat zij nog steeds in zwart en wit zijn. Zij zullen jullie aankijken, met hun ogen rollen en zeggen: “Jij bent zwak en je zult het niet redden!” terwijl zij niet begrijpen dat er een wereld in kleuren aankomt.

Wat is deze stap die jullie kunnen nemen van degenen vandaan die voor altijd in het duister zullen vastzitten en nooit het licht zien op weg naar een persoon in kleuren? De eerste stap is: je realiseren dat er meer is. Dit gebeurt op zeer vele manieren en soms – als jullie iemand ontmoeten – en zij in jou iets zien dat zij niet in anderen zien….willen zij meer. Jullie zien het op deze reis waar anderen jullie hebben gevraagd wie jullie zijn en wat jullie doen omdat jullie anders zijn. Daarin, lieve mensen, zit een glimp van kleur. Ik zeg het nogmaals: in een zwart/witte wereld is er een glimp van kleur en ik zeg jullie dit, lieve mensen: als jullie eenmaal kleur hebben gezien zullen jullie nooit meer teruggaan. Als jullie weten dat er kleur beschikbaar is en jullie zelfs in zwart/wit zijn, zien jullie opeens het verschil, al is het maar een beetje. Dit beetje kunnen JULLIE zijn als je met iemand spreekt waarvan je denkt dat hij je helemaal niet mag en dat het hem/haar helemaal niets kan schelen. Dat “iets” kan er tussen jullie gebeuren terwijl jullie je daar helemaal niet van bewust zijn; zij vangen dan een glimp van de kleur van compassie op die jullie uitsturen in je leven, in je “zachtheid!” en in jullie vriendelijkheid ten opzichte van hen.

De eerste stap is dus dat jullie je dit realiseren.

Er moest een grote beslissing worden genomen toen de tempels verplaatst moesten worden omdat het water eraan kwam. Zij stonden voor de keuze om hen te verplaatsen of niet. In de huidige wereld moest men daarover samenkomen, veel praten, moest er geld komen en moest het worden uitgevoerd, want er moest steen voor steen en rots voor rots worden afgebroken en weer opgebouwd worden en dit zou jaren gaan duren. Dit is een metafoor voor iemand die heeft besloten dat hij naar de hogere gronden wil gaan omdat de kleuren eraan komen. Hij beslist dan over zijn hele leven, zijn psyche, zijn hele persoonlijkheid, zijn geloof….om al deze dingen te verplaatsen.

Lieve mensen, ik wil dat jullie dit weten: als jullie de architecten vragen die dit hier, waar jullie zijn, hebben ontworpen: “Hoeveel werd er achtergelaten?” wat denken jullie dan dat zij zouden zeggen? Zij zouden zeggen: “Van deze twee tempels hebben wij niets achtergelaten; wij hebben het allemaal verplaatst! Er is alleen nog maar steenafval waar dit heeft gestaan en nu kunnen jullie het zien in al zijn glorie en geschiedenis.” Zij waren voorzichtig en hebben het gedaan. De metafoor hiervan is deze: Je kunt niet alleen maar voor een deel uit het zwart/wit gaan en jezelf in gekleurd noemen. Je kunt niet je ene voet in de zwart/witte wereld hebben en de andere in kleur en zeggen: “Ik ben verlicht!” Er zijn vele mensen in dit proces en dat is anders. Jullie weten dat jullie het opbouwen, blok voor blok, steen voor steen, want ieder van jullie is anders en jullie bewustzijn is anders en jullie manier van werken en beslissen is anders. Sommigen van jullie hebben zeer lange tijdcycli en dit is er een van en dus is er veel langer nodig voor een tijdcirkel om dingen te laten gebeuren en een deel van mijn partners tijdcirkel is een snelle omslag en aldus gebeurden sommige dingen in een oogwenk en vergden andere dingen een zeer lange tijd. Dus zat hij ook jaren in een proces van het afbreken van het oude en het in elkaar zetten van het nieuwe op een hoger niveau. Ik zeg jullie dat als jullie naar hem kijken er niets van het oude zwart/wit is achtergebleven, maar zijn familie, vrienden en mensen die hij collega’s noemde, moest hij niet achterlaten. Dit betekent dat hij niet zoveel meer met hen had. Dit is net als bij jullie, nietwaar? Jullie nemen de beslissing om te bewegen of niet en sommigen van jullie doen dit snel en anderen weer niet. Oordeel niet over jezelf omdat je gewoon bezig bent om de blokken op te bouwen tussen de werelden van zwart/wit en kleuren.

Lieve mensen, het gaat allemaal om intentie en als jullie achterom kijken kunnen jullie zien wat intentie heeft bereikt. Alweer herinner ik jullie hieraan: Voordat men de Assoean-dam ging bouwen en wist dat het water eraan kwam en de constructie “onderweg” was, waren er mensen die naar deze tempels keken en zeiden: “Laten wij hen verplaatsen!” Zo gauw zij met dit idee kwamen werden zij overspoeld met negativisme. “Onmogelijk! Werkt niet! Jullie zullen nooit het geld bijeen krijgen! Onze regering zal waarschijnlijk ook niet helpen! De lijst was eindeloos. Maar beetje bij beetje was er kleur te zien en kon het gedaan worden. “Kunnen wij ook anderen vragen? Kunnen wij hulp krijgen? Zijn er ook anderen die in kleuren zijn en die kunnen zien wat wij bemerken? Misschien doen zij het werk samen met ons?” Het antwoord was Ja, ja….en ja!

Jullie zitten tussen degenen die er klaar voor zijn om jullie te helpen. Misschien zijn jullie nieuw en zien dit voor het eerst en begrijpen er nu een beetje van. Ik nodig jullie uit om je heen te kijken Als jullie kleur kunnen zien in mensen die hier aanwezig zijn kunnen jullie een manier van leven hebben die veel verder gaat dan overleven of ego, en dit tilt jullie uit de wereld waarvan jullie dachten dat het een slachtofferwereld was naar een wereld die jullie pracht eert.

Dan zijn er mensen die zeggen: “Even reëel zijn, Kryon. Even reëel zijn Mister Carroll! Het leven is precies wat het is. Kijk naar het nieuws, lees in de kranten en kijk naar alle andere dingen.” Dit zijn degenen die voor het verplaatsen van de tempels zeiden dat dit niet gedaan kon worden: “Kijk naar de realiteit hiervan. Dit kan niet gedaan worden. Het zal nooit gebeuren!” En zo ging het maar door en door. Wat zij toen deden was het veranderen van hun realiteit….zij verplaatsten twee enorme tempels die er precies zo uitzagen als zij gebouwd waren. Alles werd stuk voor stuk opgetild en over een lange afstand verplaatst. Vandaag zien jullie het resultaat hiervan omdat zij hun realiteit hebben veranderd. Kunnen jullie dit zien? Hoeveel van hen zagen dit in hun geest? Het antwoord is: De meesten van hen! Zij veranderden hun realiteit van een realiteit die de tempels voor altijd verloren zag gaan naar een blok voor blok verplaatsen en dit alles mogelijk te maken.

Dit is de uitnodiging; de stap uit de zwart/witte wereld waarin jullie je bevinden; weg van het lineaire idee dat leven overleven is en dit soort dingen. Ik zal jullie vertellen wat er gebeurt en wat jullie niet weten: jullie gaan naar dingen als compassie en vriendelijkheid en liefde en dit wordt dan een nieuwe realiteit….er gebeurt iets….er is een samenstromen van energie die te jullie gunste gaat werken. Het is zo dat de hogere manier van denken en de zienswijzen een hogere energie scheppen die jullie niet hadden verwacht. Deze energie die jullie niet hadden verwacht heeft dingen voor elkaar gekregen: jullie ontmoeten mensen in je leven, er gebeuren dingen in je leven. Veel, veel beter dan wanneer jullie dit zelf zouden doen voor overleven.

Dit zijn de dingen die wij onderwijzen. Er is hier een nieuwe energie. Jullie kunnen het verschil zien tussen zwart en wit…en denk eens even na over alle dingen die hier in dit gebied plaatsvonden om deze tempels te kunnen produceren waar jullie nu naar kijken en in kunnen gaan en degenen kunnen eren die hen hebben gebouwd in plaats van in het duister te blijven waardoor de tempels niet hoefden te verbrokkelen en te vergaan in het water. Dit is wie jullie zijn. Jullie manifesteren nieuwe realiteit en jullie gaan in volledige kleuren werken. Dit is de boodschap van Kryon en die zal het altijd zijn. Dit is wat er op dit moment op Aarde gebeurt en jullie hebben de wind in de rug. Het is niet langer meer de worsteling die het was.

Ik nodig degenen die ontwaakt zijn en hier nu naar luisteren of dit lezen om te ontwaken voor een wereld in kleuren….zelfs als jullie in zwart en wit zitten en denken dat er geen hoop is. Misschien hebben jullie in deze boodschap zelfs kleuren gehoord. Misschien hebben jullie de liefde gevoeld die doordrong vanuit de Creatieve Bron, die jullie God noemen en die jullie namen kent. Misschien is deze boodschap er vandaag juist voor jou, en voor jou…

Daarom kwamen jullie hier om dit te horen!

Laat het zo zijn!

En zo is het

Kryon