Kryon in Egypte. 11 / Boven Nijl. Energie.  

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 11

Boven Nijl. Energie.  

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die deze channeling zojuist hebben gevonden: wij zijn in Egypte. Wij zijn in het zuiden, Nubië genaamd, bij een meer dat werd gevormd door de Assoean-Dam.

Ik wil even een moment nemen om met jullie over energie te spreken. Jullie luisteren naar een channelaar en er luisteren nu meer dan honderd mensen die op deze cruise zijn en heel goed weten dat er metafysische boodschappen zouden komen. Het wordt dan een deel van een geloofssysteem van verschillende soorten energie. Het is dus geen verrassing dat ik over dit soort dingen spreek. Wat ik ga doen is het splitsen in twee secties van de soorten energie waarover ik ga spreken. Er zijn vele soorten energieën op de planeet. Maar voor een metafysisch persoon zijn er hoofdzakelijk twee soorten en dit is waar ik nu over wil spreken. De reden hiervan is dat de energie van licht en donker, van de dualiteit zelf op de planeet omhoog begint te gaan. Tegen alles in is er op de planeet een licht/donker aandeel geweest – de letterlijke balans van energie van licht en donker in de dualiteit – die zich nu gaat bewegen. Ik heb dit al vaak gezegd maar voor degenen die dit nooit eerder hebben gehoord: het is in jullie nieuws, het is verantwoordelijk voor een bewustzijn dat dingen gaat opruimen….dat honderden jaren lang hetzelfde is gebleven en nu opeens omhoog gaat. Dit was de voorspelling van de Ouden toen zij spraken over de kalender die de schommeling en de Opwaardering van de Aarde weerspiegelde – de precessie van de equinoxen – en zovelen van hen trokken een lijn van energie die zei: “Ga voorbij deze opwaardering dan zal het bewustzijn een nieuwe mogelijkheid hebben om hoger te worden.”

Dit is wat er hier gebeurt. Aldus is het gepast om te spreken van twee soorten energie en een ervan gaat zich steeds vaker voordoen. Hier zijn de twee soorten: Líneair en niet-lineair. Dit hoeven jullie niet op te schrijven! (grap)

Lineaire energie, of wat gezien wordt als “gewone” energie, is dat wat er op de planeet is geweest, wat jullie gebruiken en wat jullie hebben bestudeerd. Of het nu hitte is, of warmte en kou, of drukken en trekken, zelfs magnetisme dat niet lineair is, het wordt allemaal gezien als gewone energie die vandaag de dag wordt gebruikt. Dit is wat jullie op school leren, dit is wat jullie gebruiken zoals benzine om de auto aan te drijven, batterijen en elektriciteit en zo gaat het maar door……alles dat gewoon en bekend is. De meeste energie die jullie kennen beantwoordt aan de Wet van het omgekeerde kwadraat. Dit is gewoon een formule die lineair is die zegt dat wat de bron ook is, er een bepaalde dichtheid is zoals water en mist….dat is lineair, lieve mensen, en jullie zijn hieraan gewend. En dan wordt het een beetje vreemd.

Metafysische mensen waren er al honderden jaren – zelfs voordat het woord metafysisch ook maar enige betekenis had – en zij gingen om met energieën die niet lineair waren. Iedereen die weet van helende energieën die werken….werken, weet dat erop gerekend kan worden dat zij werken alhoewel zij niet lineair zijn!!! Hoe lang is dit al aan de gang, lieve mensen? In elke cultuur van deze planeet, zo ver als jullie maar kunnen gaan, waren er mystici. Dit waren de helers, soms de priesters, soms niet. Soms waren de priesters degenen die jullie over God vertelden en waren de mystici de sjamanen die alleen leefden, buiten het dorp. Het was altijd een mysterieuze energie die niet-lineair was en niet werd begrepen….gewoon mysterieus. Dit, lieve mensen, is ook vandaag de zienswijze en als jullie iemand vertellen dat jullie in het metafysische kunnen gaan, dat wil zeggen: verder dan het fysieke, kijkt hij jullie een beetje vreemd aan: “Jullie zijn een van die gasten, nietwaar? Jullie geloven in mysterieuze dingen, niet?” Het antwoord is: “Ja!” Maar, lieve mensen, jullie hebben alweer te maken met een vooroordeel. Zoek dit vooroordeel en wat het betekent. Een vooroordeel is iets waar jullie aan zijn gewend omdat het werkt. Het is wat jullie elke dag gebruiken of wat jullie werd verteld of op school hebben geleerd en daardoor wordt het jullie realiteit en wordt het jullie vooroordeel. Als jullie daarvan weggaan naar iets anders, kijken jullie er met wantrouwen naar, nietwaar? Ondanks dat het werkt en het jullie is verteld denken jullie steeds: “Ik ben er niet zeker van!” IK wil jullie laten zien hoe diepgaand dit is. Multidimensionale energie werd het eerst gezien door natuurkundigen, meer dan vijftig jaar geleden. Deze natuurkundigen werden later Kwantumnatuurkundigen genoemd. Maar laten wij het daar niet over hebben. Zij begonnen in hun experimenten energie te zien die zij niet konden verklaren. Laten wij even teruggaan naar een van jullie meest diepgaande wetenschappers. Zijn naam is Einstein. Ieder die Einstein heeft bestudeerd weet dat dit een geleerde was die verder ging dan het “normale.” Hij werd een genie genoemd in jullie cultuur. Hij bracht jullie enkele opmerkelijke concepten. De formules die hij gebruikte, de ideeën over de tijd en snelheid en relativiteit zijn nu bewezen en beroemd en toch zijn zij zeer lineair, lieve mensen. Een van zijn grote dromen was het vinden van de formule voor alles. Als hij het Universum in keek dacht hij dat er logica moest zijn, een set regels die logisch zijn en ervoor zorgen dat absoluut alles zal werken. In zijn geest wilde hij hen indelen zoals hij dit met zijn theorieën deed: als je dit doet, dan krijg je dat! Dit is wat er gebeurt als dat gebeurt! Maar toen de multidimensionale experimenten begonnen was hij verward, boos, toen er een debat kwam tussen hem en degenen die werkten in het kwantumgebied. En zij praatten en praatten en debatteerden en debatteerden en zij hadden het over hetgeen zij ontdekten dat een deel van de natuurkunde niet beantwoordde aan de manier waarop zij dit verwachtten. “Het is net alsof de dingen hun eigen beslissingen nemen!” Een daarvan was licht. Licht is zeker een multidimensionale energie omdat licht antwoordt op degene die het bekijkt. Ah, maar dit is geen regel. Dit is wat Einstein wizzywashy noemde. Hij zei: “God speelt niet met dobbelstenen!” Wat hij daarmee bedoelde was dat je geen Universum kunt hebben dat wordt gecontroleerd door toeval en kansen want Einstein begreep dat er helemaal geen toeval en kansen waren….het was gewoon een ander patroon dat hij niet zag. Het was gewoon niet lineair….en toe kwam verstrengeling. Verstrengeling: Dit is het systeem dat het dichtst in de buurt komt van wat de Hindoes geloven. EEN MET ALLES!

Laat mij dit uitleggen. Heel eenvoudig! Er was een serie experimenten waarover ik het niet zal hebben en men vond dat twee delen van atomische structuur als zij werden gescheiden, met elkaar leken te communiceren….hoe ver zij ook van elkaar waren verwijderd. Onthoud dat dit ingaat tegen de wet van het omgekeerde kwadraat die hier niet scheen te werken, en dus experimenteerden zij verder en verwijderden de delen steeds verder van elkaar en toen zelfs aan de andere kant van de Aarde en toen zij de een aanraakte bewoog de ander! EEN MET ALLES! In de lineariteit zou men zeggen: “Dit is een nieuwe manier van communiceren!” Dit is fout. Het was helemaal geen communicatie. Zie je, deze twee delen waren nog steeds samen….op een multidimensionale manier. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Als men de een aanraakte, bewoog de ander; zij waren op een multidimensionale manier niet gescheiden! Maar op een lineaire manier waren zij dit wel. Einstein zag de resultaten hiervan en voor zijn geest zat er geen enkele logica in voor zijn lineaire brein. Dit gold ook voor zijn conclusie over deze verstrengeling: het was spookachtig!

Dit is het begin, lieve mensen, van het begrip dat dit een andere soort energie is. Dit is, lieve mensen, de energie van de mystiek en er is bewustzijn bij betrokken. Ik wil dat jullie even kijken naar iets dat steeds en steeds weer is bevestigd. Als identieke tweelingen aan beide zijden van de Aarde zijn en er gebeurt iets met de een….weet de ander dit. Dit is verstrengeling! Dit is bewustzijn en dit is mystiek, nietwaar? Toch wordt dit nu overal bestudeerd omdat men begrijpt dat er meer is dan men had gedacht. Er is meer dan zij dachten…… Dit betreft ook energie die zij zelfs nog niet kennen, maar hier gaat het naartoe!

Ik zit hier met een groep die gelooft in dit soort dingen. Jullie weten dat er ook dingen zijn die buiten de lineariteit liggen die energie heeft die je kunt voorspellen. Helers gebruiken het. Helderzienden gebruiken het. Alle ellende die zij hebben gehad omdat mensen hen niet begrepen. Maar jullie gebruiken het. Luister: De helers in Egypte gebruikten het; het is niet nieuw. HET IS NIET NIEUW!!!

Sommigen zijn zich hiervan bewust en anderen niet. In jullie cultuur worden jullie al vroeg getraind om dit niet te zien en te gebruiken. Er werd jullie verteld dat het onzin was….en nu gaan de dingen veranderen. Er is een verborgen set met andere regels over multidimensionale, metafysische energie waar wij het eerder over hebben gehad en er kort over hebben gesproken. Er zijn bepaalde emoties in bewustzijn die energie scheppen die in kracht toeneemt….versterkt wordt. Ik zeg het nogmaals: Er zijn bepaalde energieën van bewustzijn die een versterking scheppen. Jullie zeggen: “Versterking van wat?” en dan zeg ik: Ja! Jullie weten het nog niet. Jullie hebben het nog niet gemeten maar jullie kunnen het al zien en voelen: compassie, liefde, vriendelijkheid, geduld, eenheid gaan een samenstromen beginnen die bij “andere” mensen hier in de zaal een versterking tot stand bracht, bijna als bij een Piek (van Pieken en Dalen) die wordt uitgezonden en zichzelf versterkt en de energie eromheen verandert. Twee of drie mensen samen met deze samenstroom van energie scheppen samen niet alleen de versterking van twee- of driemaal, maar eerder die van honderd!!! Het gaat veel verder dan het lineaire, lieve mensen. Een persoon die een bepaald iets denkt kan feitelijk vele mensen beïnvloeden. Jullie hebben allemaal een veld om je heen en als jullie dit veld gaan afstemmen op deze energie die vroeger als mystiek werd gezien en die energieën zijn van liefde, vriendelijkheid en compassie….als jullie werkelijk beginnen om de wereld anders te zien en begrijpen dat jullie met anderen zijn is dit alles wat telt….het gaat allemaal om de compassie voor elkaar en dit schept een bubbel en het gaat jullie velden versterken. Dit is nieuw. Men is ermee bezig om dit te kunnen meten, men is al bezig met bepaalde metingen om te kijken wat er gebeurt met bepaalde mensen die deze velden scheppen en het werkt ook. Mensen gaan anders weg dan zij kwamen en het heeft helemaal niets te maken met een geloofssysteem. Dit is wat ik jullie wil vertellen. Dit is nieuwe energie op de planeet die zich nu gaat onthullen….en het maakt niet uit wat jullie geloven! De Ene God is de Ene God, maar wat jullie zouden moeten weten is dat er een multidimensionale God is en geen lineaire God.

Vraag elke priester van het oude of elke religieuze leider van het heden wie God is en zij zullen zeggen dat God een bron van liefde is, van de hele schepping, van alle schoonheid.

Wat is jullie verteld over de Egyptenaren en wat zij voelden over het leven na de dood? Luister goed naar je gidsen. Zij zijn allemaal jong, allemaal mooi. Het is hun hemel, een plaats waar je niet ouder wordt….het is de metafoor die in alle mensen aanwezig is….in elke cultuur op de planeet omdat dit intuïtief is. Het is jullie gegeven dat jullie ziel na het overlijden naar iets moois toe gaat….dat jullie teruggaan naar de Schepper. Deze multidimensionale energie waarover ik spreek is een evolutie van energie van lineair naar multidimensionaal en dan…..en dan….zullen de ervaringen zich openbaren….zelfs op kwantumgebied….dat er een nieuwe versterker is, en deze versterker is….compassie. Compassievolle actie schept een veld waarin iedereen weet wat er aan de hand is. Jullie gaan dit zien, als het al niet is gebeurd. De reacties van degenen om jullie heen….jullie hoeven geen woord te zeggen over hetgeen jullie geloven. Zij kijken naar jullie als groep en zeggen: “Wat hebben jullie? Jullie zijn anders! Jullie zijn veilig. Ik wil bij jullie zijn. Ik voel mij geliefd bij jullie.” Ja, dit gaan zij doen!!!! Dat is de versterker!

Er zal een tijd komen waarin dit beter begrepen zal worden, gewoon omdat het bestaat en erom smeekt om gebruikt  te worden. Zo zal het zijn.

Dit zijn de dingen die wij jullie leren en dit is een goede plaats om dit te doen want de Ouden in dit land gebruikten dit….regelmatig! Zij wisten het en rekenden erop.

Het is niet nieuw.

Ga van deze plaats vandaan met misschien een ander idee over wat er mogelijk zou kunnen zijn en waar jullie nooit aan hebben gedacht dat dit vroeger al mogelijk was.

Moge jullie altijd drinken uit de Nijl!

En zo is het.

Kryon