Kryon in Egypte. 12 / Boven Nijl. Wij Horen Erbij!  

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 12

Boven Nijl. Wij Horen Erbij!  

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zou graag willen dat jullie in een staat van rust blijven om jullie enkele visualisaties te brengen. Dit is een meditatieve boodschap die vragen oproept. Ik zal niet veel onderwijzen want dit gaat over jullie bewustzijn en serene vragen over de scenario’s die ik breng. De lineariteit van het bewustzijn van de mensheid is heel normaal, maar wat het soms doet is dat het een idee van uitsluiting geeft over dingen die niet noodzakelijk uitgesloten zijn. De Schepper van het Universum, die God is, liefde is en is gezien door bijna elke cultuur op de planeet, is niet lineair maar bij alles “inbegrepen!” Toch, jullie als mensen, ook tijdens de groei als kind, gaan naar een systeem van scheiding en hiërarchie. Jullie hebben vader en moeder om je heen, jullie zien wie de leiding heeft in de familie en jullie zien wie de leiding heeft over je vader en moeder en als jullie opgroeien gaan jullie begrijpen wie er belangrijk zijn en wie niet….wie er geld hebben en wie niet. In elke cultuur geldt: Wie heeft de macht? Jullie kijken naar jullie regeringen en naar de politiek of je koningshuis en jullie zien wie machtig is en wie niet….een systeem van uitsluiting dus, jullie zijn buitengesloten als jullie niet de macht hebben. Dit is de manier waarop het werkt. Maar dan passen jullie dit ook toe op spiritualiteit omdat jullie dit altijd doen en omdat het altijd zo is geweest omdat dit jullie model is.

Kom even met mij mee voor een paar vriendelijke visualisaties…. Jullie zijn terug in de tijd in Peru bij de belangrijke Inca. Hij kan wel of niet op een bergtop zijn en men zegt dat hij straalt als de zon. Hij heeft een samenwerking met God, zegt men. Hij heeft zoveel volgers dat zij zijn naam dragen: de Inca’s. Hij was altijd omringd door zijn priesters. Misschien straalde hij als de zon omdat hij zoveel goud droeg. (Kryon lacht) Wat hij ook doet en wat hij ook zegt wordt door de priesters uitgedragen. Dan vertellen zij het aan de onder-priesters en vertellen die het weer aan hun ondergeschikten. En wat hij ook doet en zegt sijpelt door naar beneden, naar het gewone volk. Zij horen het, wat God ook vertelde, zij horen het. Zij horen het van degenen die het hen maar al te graag vertellen.

Vraag voor jullie: Zijn zij buitengesloten van de liefde van God? Of horen zij erbij? Als je het hen vraagt zullen zij zeggen dat zij buitengesloten zijn omdat dit het is wat zij hebben geleerd. Zo zie je dat de gewoonten of het model waar jullie mee worden geconfronteerd is wat jullie worden. Het systeem van buitensluiten, zelfs van God, was daar dus heel legitiem, geldig, maar dat was natuurlijk toen in oude tijdens en wij zijn nu in moderne tijden. Jullie hebben vandaag geleerd dat de Farao zo’n beetje hetzelfde deed. Net als bij de Inca werd alles wat hij deed en zei naar beneden gecommuniceerd. Hij is de enige, als hij knielt in de tempel, en dit gebeurde in zovele culturen. Daarna spreekt hij met zijn priesters over wat God vandaag te vertellen heeft. Zij vertellen het weer aan degenen die onder hen staan, en zij op hun beurt weer aan hun ondergeschikten en uiteindelijk kregen degenen op de binnenplaats de boodschap.

Vraag voor jullie: Is er werkelijk een verbinding met de mensen op de binnenplaats of niet? Is dit buitensluiten of horen zij erbij, bij de liefde van de Schepper? Als jullie een systeem van liefde en compassie op zouden zetten, hoe zouden jullie dit dan doen? Zouden jullie een systeem met buitensluiting scheppen en tegen een of twee mensen spreken? Zouden jullie – als God – hun bloedlijn onderzoeken en zeggen dat jullie alleen met hen willen spreken en zou de rest van de zielen aan zichzelf overgeleverd zijn? Dit is de vraag voor jullie: Hoe zouden jullie dit doen? Nu wordt het een beetje tricky. Jullie hebben de Maya in zijn tempel. Visualiseer dit even met mij. Het is een speciale dag die hij heeft uitgekozen. Hij vertelt zijn volk dat hij zo dicht bij God staat dat hij feitelijk de zon kan verduisteren. Dat doet hij ook! Zie je, de Maya’s hadden observatoria en konden zelfs zonnevlekken zien. Zij wisten van de recessie van de equinoxen. Zij bestudeerden deze dingen en wisten wanneer de eclipsen, de zonsverduisteringen zouden komen. Maar het gewone volk wist dit niet. Je zou dus kunnen zeggen dat deze Koning, deze Maya-leider, zijn volk in de maling nam omdat hij wist hoe astronomie werkte en hij drukte dit dus door in hun leven als hun spiritueel geloofssysteem en nu eren zij hem zelfs nog meer. Natuurlijk heeft hij hen buitengesloten omdat hij weet van de liefde van God en zelfs van astronomie. Dit is het begin, lieve mensen, van een systeem van buitensluiting dat op een dag zelfs de gewone man niet toestaat om de Schrift in de eigen taal te lezen. Natuurlijk waren dit oude tijden en leven wij nu.

Er is een plek in het Vaticaan waar een stoel is. De man in het wit die de Heilige Vader wordt genoemd, is een exclusief iemand want hij is de enige die in de stoel kan zitten die speciaal voor hem is. De stoel heeft een naam….hij wordt de Stoel van Sint Petrus genoemd. Als hij hierin zit, lieve mensen, zijn er mensen om hem heen die zorgvuldig luisteren omdat er iets gebeurt dat Ex Cathedra wordt genoemd. Dit betekent dat de Heilige Vader, de Paus, direct van God informatie ontvangt…..en alleen HIJ! Op dat moment is hij verbonden – tussen twee haakjes: ik noem dit channeling! – en dan vertelt hij de priesters, de kardinalen, de bisschoppen de dingen die zij naar beneden door kunnen vertellen tot aan het gewone volk. Men kan misschien sommige dingen herschrijven, sommige regels en wetten voor jullie! Hij heeft de leiding over een miljard katholieken. Als jullie een van hen zijn, thuis, en horen wat er gebeurt, wat God te vertellen heeft, is hier de vraag: Zijn jullie werkelijk zover buitengesloten? Of horen jullie erbij….bij de liefde van God? Een beperkte geest van de mensen….als jullie de Schepper waren zouden jullie het dan zo doen? Als jullie de ziel van de mens bij iedereen op de juiste plaats hebt aangebracht, zouden jullie hen dan allemaal buitensluiten?

Lieve mensen, ik vertel jullie dat er gewoonten zijn die buitensluiten….een bepaald gedrag omdat dit het model is sinds jullie zijn geboren en dit gaat helemaal door tot aan het jullie spiritueel geloof…. Dit was niet gisteren….het is er nog steeds. Maar er zijn een paar dingen die ik jullie wil laten zien en die prachtig zijn. Dit zal vol betekenis zijn voor enkele mensen hier. Laat mij jullie meenemen naar een andere plaats.

Dertig jaar of zo, na de dood van de man die Jezus werd genoemd, zoals er werd gerapporteerd na de kruisiging… Ik wil dat jullie deze man bezoeken in het zeer schemerige licht….in wat jullie tegenwoordig een gevangeniscel noemen. De man is geen beklaagde en hij houdt zijn papieren altijd bij zich en hij zit daar zo goed en zo kwaad als het gaat, bij kaarslicht. Hij werd geboren met de naam Saulus, maar er gebeurde iets met Saulus. Zie je, hij was buitengesloten maar er gebeurde iets met hem op de weg naar Damascus. Er zijn mensen die zeggen dat hij een engel ontmoette, anderen zeggen dat hij Christus zelf ontmoette. Maar het veranderde hem voor altijd want vanaf dat moment hoorde hij erbij! Hij realiseerde zich het model, het model dat er zelfs vandaag nog is in de religie. Hij schreef in zijn cel bij kaarslicht over de liefde van God en wat hij schreef was zo krachtig, over hoe persoonlijk hij “erbij hoorde” door zijn profeet, dat hoofdstuk na hoofdstuk hiervan werd opgenomen in wat men nu de Heilige Bijbel voor Christenen noemt. Hoe zouden jullie dit noemen? Zij nemen de Bijbel en zeggen dat dit het woord van God is, maar een deel ervan is het woord van Paulus, de Apostel! Ik noem dit channeling! (Kryon lacht)

Jullie zien dus dat er lang geleden al plekjes van pracht en begrip waren die zich op de weg van de mensheid voordeden waardoor men zegt: “Ja, misschien hoor ik erbij!”

Wat denken jullie? Hoe zouden jullie het doen?

Ik wil hiermee sluiten. Het is persoonlijk. Het is persoonlijk omdat mijn partner iets had dat met hem gebeurde….en wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met zijn partner Monica en het gebeurde zelfs met enkele deelnemers aan deze reis in het zuiden van Egypte.

In India was er een kans om een wereldleider te ontmoeten; zij noemen hem de eerste minister van zijn land maar hij draagt veel meer met zich mee. Hij wordt geëerd door zeer veel mensen op de wereld en hij is populairder dan welke spirituele wereldleider ook. Zijn naam is zijn afstamming, zijn stamboom, hij is de Dalai lama. De kleine groep die daarbij was bestond ook uit mijn partner en zijn partner die hem in de ochtend korte tijd konden ontmoeten. Mijn partner wist niet wat er zou gaan gebeuren, maar er was hem verteld dat er een protocol was. Er werd hem gezegd dat als hij een wereldleider van deze status wilde ontmoeten, hij dit en dat zou moeten doen en hij kreeg een kleine witte klok die hij aan de Dalai Lama zou moeten geven en dit was het protocol en dat was wat de Boeddhisten deden, en hij was er helemaal klaar voor. Toen verscheen de man. Mijn partner zal dit moment nooit meer vergeten….en zijn partner ook niet…en ook degenen die erbij waren niet! Hij kwam de trap op en keek in de ogen van de man die hier nu in de stoel zit en hij deed helemaal niets volgens het protocol. Tot ontsteltenis van mijn partner en zijn partner deed hij niets van dit alles, in tegendeel, hij pakte de hand van de man in de stoel en van zijn partner, keek hen in de ogen en zei vier woorden. Hij zei: “Ik geloof in Eenheid!” En, lieve mensen, op dat moment….op dat moment wist mijn partner wat hij bedoelde. Mijn partner wist dat hij “erbij hoorde!”

Eenheid sluit niet(s) uit.

EENHEID IS DE BOODSCHAP VAN DE DAG! Het is een aloude boodschap voor de een en een nieuwe boodschap voor de ander.…dat God jullie namen kent.

De vraag van de dag, voor jullie, is dus: “Horen jullie erbij? Of niet?”

Ik wil dat jullie daar goed over nadenken. Ik ken het antwoord al!

En zo is het.

Kryon