Kryon in Egypte. 13 / Boven Nijl. God van Liefde!  

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 13

Boven Nijl. God van Liefde!  

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze boodschap is anders. Ik ga nu verschillende entiteiten in deze zaal oproepen. Als jullie in deze dingen geloven is hier magie aanwezig. Voor degenen van jullie die zojuist hebben afgestemd op deze boodschap: wij zijn nog steeds in Egypte en dit is afscheidsbijeenkomst nummer twee. Ongeveer 10% van de groep vertrekt en de rest blijft nog een tijdje.

Deze boodschap is anders. De Groep om ons heen is niet de “normale” Kryon-Groep. Jullie zijn in een land dat rijp is van energie en magie. Laat mij dit uitleggen. Ik wil dat jullie in deze zaal de liefde en de mythologie van Egypte uitnodigen. Het is om jullie heen in al zijn grootsheid en jullie kunnen het vieren als ik jullie vertel over iets dat groots is. Er zijn natuurlijk mensen die dit niet geloven en zeggen dat het de man in de stoel is die dit vertelt. Zij zeggen dat zij geen interesse hebben en zeggen dat God niet op die manier werkt! Echt? Leg mij dan eens uit hoe God werkt. “God is liefde, de Creatieve Bron van het Universum is liefde.” Voor dertig jaar geleden, zelfs nog eerder, sprak mijn partner geen woord….er was liefde.

Met mijn partner begon dit allemaal….alles. Hij was een technicus die zijn werk deed op de planeet; hij had geen interesse in channeling, hij had geen interesse in deze magische woorden. Ik zal het verhaal later vertellen en vraag hem voor nu om dit weer te doen en als hij jullie vertelt over het enige dat hem kon overtuigen dat dit echt was. Was het de stem uit de hemel? Het was geen brandend braambos of zoiets. Hij zat in een stoel en was overweldigd, hij huilde omdat ik de liefde van God in hem bracht…ik bracht dit in hem. In dit lineaire hart van de technicus had hij geen controle meer over zichzelf en huilde hij. Hij deed dit nogmaals, hij zat weer in die stoel en er gebeurde hetzelfde.  Hij realiseerde zich dat hij dit niet kon bevechten. Je kunt liefde niet namaken, doen alsof, niet tot op die graad, je kunt niet net doen alsof met de liefde van God. Ik wil dat deze groep meedoet met de energie van waarheid en geloof als ik jullie informeer over bepaalde dingen waar ik jullie niet eerder over heb verteld.

Hoe communiceert God, lieve mensen? Het antwoord is: via liefde! Ik gaf jullie zojuist het voorbeeld want dit was een communicatie die alles op zijn plaats bracht. Zonder mijn partner een naam te noemen, zonder te vertellen hoe het werkt, wat er zou gaan gebeuren, wat hij wel en niet zou moeten doen, waar hij wel of niet bang voor zou moeten zijn….geen van deze dingen!!! Alleen liefde en dat was voldoende want de liefde van het licht stroomde naar hem en het beschermde hem tegen alles. Alles! Hij wist dit, en zo is zijn reis begonnen, dertig jaar geleden en er was liefde.

Velen van jullie hebben een dier waar jullie van houden. Jullie weten precies wat ik wil gaan zeggen. Het dier heeft niet het intellect en het bewustzijn maar het kijkt jullie aan en stuurt liefde naar jullie en jullie weten dit en voelen het. Innige communicatie, ja of nee? Ja! Er IS communicatie….liefde is communicatie. En in deze multidimensionale communicatie komt er een veelheid, een bibliotheek aan communicatie mee naar jullie toe. Gewoon van een dier….of van een kind dat nog niet kan praten en in de ogen van een moeder kijkt en daarmee zegt: “Ik ben zo blij dat ik weer op Aarde ben” en jullie kunnen dit zien en voelen. Dit is communicatie….dit is liefde! Dit is een heen en weer communicatie tussen jullie en de Creatieve Bron. Dit is magie!

Ik zat in deze stoel en ik bracht jullie een boodschap over energie om jullie voor te bereiden op deze boodschap. Ik heb een half uur gebruikt om het verschil te duiden tussen lineaire en multidimensionale energie. Een lineaire mens zal ernaar kijken en zeggen: “Ik geloof er niet in. Ik ben er niet aan gewend. Ik geloof niet in magie!” Toch gaan ook zij naar huis….naar hun dieren en communiceren met hen op dezelfde manier!

“Kryon, waarom noem jij dit magie?” Wat is magie voor jullie? Het is een woord en sommigen zeggen dat zij hierin niet geloven en zeggen: “Gebruik een ander woord Kryon!” Goed, ik zal jullie iets vertellen: Wij zijn in Egypte en laten wij het dus eens hebben over Egyptische mythologie. Laten wij het over een naam hebben waar jullie niet vaak van hebben gehoord omdat dit Oude Egyptische Mythologie is. En de naam….is de Creatieve Bron van het Universum! De naam vertegenwoordigt magie! De naam is de essentie, de basis van het begin van Aman Rah, van Horus, van Sekhmet en dit alles samen is de essentie van magie, de naam die ik jullie ga vertellen en die jullie echt nooit eerder hebben gehoord vertegenwoordigt bescherming en begeleiding en liefde omdat het de Creatieve Bron is, magie….en de naam is: Kabah. Schrijf het op de muren! Het betekent Magie voor een Egyptenaar. Hij kent de naam goed, ook de historici, en het is de essentie die alles samenbalt….alle goden samen, omdat zij liefde zijn….liefde. Ik ga jullie nu het verschil vertellen tussen de grootsheid en de wijsheid en de elegantie van de Oude Egyptenaren en elke andere groep of cultuur. Op dit moment is er een verschil Kabah, de magie van liefde en genezing, bescherming en begeleiding in het volgende leven…in de negentiende dynastie.

Wat vertelt de Farao op de muur, wat beeldt hij uit? Het leven na de dood is prachtig. In het leven na de dood zijn jullie jong, het land van bloemen en honing en goede dingen. Weten jullie dit? Dit staat op de muren van meer dan vijfduizend jaar geleden. Gewoon maar een voorbeeld van de-evolutie!

Ik neem jullie mee naar een kerk in Europa en jullie kunnen de schilderingen op de muur zien die beelden geven van afschuw en hel….kinderen die aan stukken worden gescheurd en een God van oordeel en verschrikking en wraakzucht….dat is vandaag. Dit wordt vandaag geleerd! Zien jullie de achteruitgang? In de tempels zagen jullie vandaag Ramses de Tweede en hij voelde de liefde voor God en voor Egypte en hij wilde dit doorgeven aan Egypte. Hier stond hij om bekend! Er staat op de muur geschreven: Liefde en liefde en liefde! Dat is elegant! Dat is anders….en het klopt! Oh, maar daar houdt het niet mee op… Willen jullie zien hoe vooruitstrevend zij waren? Elk mens heeft een ander Zelf bij zich. Hebben jullie dit gehoord? Waar hebben jullie dit eerder gehoord? Op de muren staat het getekend: Elk mens heeft een ander Zelf bij zich….zij noemden het een bubbel. Ook dit wordt er vandaag verteld over de schoonheid van het Hoger Zelf dat in een bubbel om jullie heen is. Ik gebruik het woord bubbel al dertig jaar lang en dit is een oud, een zeer oud idee! Het is een naam, en als je de lettergrepen ervan bestudeert worden een paar ervan hier gebruikt!  Wat een toeval! Mer-Ka-Bah is de bubbel van het Hoger Zelf dat jullie met licht vullen, en als jullie die goed vullen met de liefde van God en hier vandaan gaan is dat jullie bescherming tegen alles….alles op deze nieuwe planeet. Jullie kunnen in een cirkel staan en het kwaad kan om jullie heen cirkelen en jullie glimlachen omdat jullie licht hebben in die bubbel en het kwaad kan nergens heen….tenzij jullie het uitnodigen. Dit staat op de muren. Bescherming! Op de muren van de tempels waar jullie vandaag in zijn geweest: Liefde is hier! Ik wil dat jullie dit zien en volgen wat er daarna komt omdat dit het echte Egypte is…eerder dan elk geloofssysteem….dat is het echte Egypte en ik wil dat jullie daarnaar kijken. Zij begrepen dat het leven na de dood prachtig is en geen plaats is waar over jullie geoordeeld wordt en jullie gemarteld worden. Welke God zou zoiets doen? Als er oordeel is komt dit van mensen, niet van God. Natuurlijk, er veranderden van Dynastie tot Dynastie dingen bij de Farao’s, maar de essentie bleef dezelfde. De magie was liefde! Wat denken jullie van het zoeken naar de multidimensionale Bron in jezelf? Dat is liefde! De Bron die communiceert en zoveel doet tussen jullie en de Creatieve Bron. Dat is God! Dat is de magie van het Oude Egypte!

Ik wil dat jullie even kijken naar wat er vanaf toen gebeurde. Kijk eens naar sommige andere delen en culturen rondom de Middellandse Zee. De goden waren helemaal geen liefdesgoden…het waren goden met macht. Dit was wat een des-evolutie doet. Krachtige goden die jullie straften. Zoals ik eerder heb gezegd waren de Grieken heel goed in het disfunctioneel maken van hun goden. Dit was de evolutie. Van de essentie en de schoonheid van liefde van het Oude Egypte en de pracht van het feit dat de Farao het weet, de priesters het weten omdat het om een God van liefde gaat, die het land zegent….die jullie leidt naar een leven na de dood dat vol is met vreugde en zonneschijn en jeugd. Alle metaforen voor de ziel, lieve mensen, slaan op de bubbel en zeggen dat jullie jullie op een dag de andere kant van de sluier zullen zien, en als jullie daar komen is het prachtig, lieve mensen, net zoals op de muren van de tempels. Metaforisch? Ja! Begrijp het principe. Ik spoor iedereen aan die zichzelf een new-ager noemt om praktischer te worden dan ooit tevoren. Bestudeer alles als je wilt. Bestudeer ET’s als je dat wilt, maar maak het aan het einde van de dag praktisch en degenen om jullie heen zullen van jullie houden in plaats van te letten op jullie ”vreemdheid.” Begrijpen jullie wat ik zeg? Het is tijd dat jullie de liefde die in je zit laten zien….met de vier pilaren die ik jullie eerder gaf. Met de vriendelijkheid, de compassie en het geduld en met kracht….niet met vreemde dingen. Oh, er zijn vreemde dingen want er is magie in de bossen, er zijn de elementalen en er zijn energieën die jullie nu pas gaan bestuderen omdat die vreemd zijn voor jullie en die jullie eerdaags zullen kunnen meten omdat zij deel uitmaken van wat jullie zijn….maar aan het einde van de dag tonen jullie iemand je volwassenheid en jullie balans met dingen zoals degene die op de muren van de tempels staan geschreven en die jullie vandaag hebben gezien. Als je deze dingen apart neemt, logisch bekijkt, zal het niet werken want jullie gaan lineair beginnen over oorlogen en dit en dat….lieve mensen, dat is het menselijke van de dualiteit. Dat is het donker en het licht en jullie hebben het en zij hadden het…..maar zij hadden ook een idee dat God liefde is en daardoor is er communicatie!

Als jullie de Creatieve Bron waren en zielen in mensen hadden gestopt, zouden jullie er dan eenrichtingsverkeer van maken? Zouden jullie zeggen: “Ik geef jullie je ziel van de andere kant van de sluier. Jullie zijn mensen en jullie kunnen naar mij bidden, maar ik zal geen antwoord geven op dat gebed!” Zouden jullie dit bij je kinderen doen? “Wel ik zal ervoor zorgen dat jullie opgroeien maar als dat is gebeurd hoeven jullie mij niet te bellen want ik zal geen antwoord geven!” Natuurlijk is het antwoord dat jullie dit niet doen omdat jullie van hen houden…en de Creatieve Bron houdt van jullie en kent jullie namen!

Sommigen van jullie zullen zeggen: “Goed, goed, als er communicatie is in twee richtingen en ik ook denk dat dit zo is, waarom kan ik God dan niet horen?” Het antwoord is dat God geen mens is. God zal jullie geen menselijke soort communicatie geven. Ik heb jullie herhaaldelijk verteld dat deze communicatie komt in dingen als liefde die komt en is, en was, en zich ontwikkelt. Ik heb jullie ook al gevraagd: Welke taal spreken jullie huisdieren? (Kryon lacht) Toch begrijpen jullie hen, nietwaar? Het is tweerichtingsverkeer, lieve mensen, en liefde is magisch en er zijn dingen als synchroniciteit in je leven, in je lichaam. Dat is liefde en dat is de manier waarop het werkt….op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Sommigen van jullie zagen deze cruise en wisten wat jullie moesten doen….op de knop drukken en zeggen: “Ik ga!” De Groep is hier om jullie heen en kijkt naar jullie en zegt: “Onze handen zijn uitgestoken. Sommigen van jullie voelen je al dagen niet lekker, sommigen zijn ziek. Wel, kom naar de liefde!” Dit drukt tegen het duister van je bewustzijn en wat jullie verwachten en denken over wat goed en fout is en het snijdt door je heen en het maakt jullie ongemakkelijk want het zegt: “Kijk mij aan want ik hou van jou!” Laat alle weerstand vallen….het staat ook op de muur van de tempels. Dit hadden de Egyptenaren! Dit is de elegantie! Zij hadden een God van Liefde! Zij hadden de magie. Vraag aan een Oude Egyptenaar in een van deze kamers over magie en hij zal zeggen: “Natuurlijk is er magie. Wij gebruiken het steeds voor heling!” Zij zullen jullie zeggen: “Natuurlijk is er dit, natuurlijk is er dat! Zij zullen verbaasd zijn als jullie vragen: “Echt?” Wij zijn van 2019 en geloven er niet echt in!” Dan kijken zij naar jullie en zeggen: “Wow, zijn wij even blij dat wij hier bij je zijn!” Misschien noemen zij jullie wel heidenen! (Kryon lacht) “Jij bent een heiden!” Ohhhh, dat is grappig.

Er zijn een paar prachtige ideeën. De dualiteit werkt en het falen doet de rest. Maar ik wil jullie laten zien dat het land waarin jullie zitten anders is dan jullie dachten. Niet alleen maar geschiedenis en namen…maar kijk naar de liefde die op de muren staat geschreven….zij zien er allemaal jong uit, nietwaar, omdat zij verwachtten dat die God van liefde hen dit zou geven vanuit de andere kant van de sluier. Elke afbeelding van de Farao, zijn vrouwen en de priesters….zij zijn allemaal even oud….hebben jullie dit gemerkt….zij zijn allemaal mooi en jong want dit is de manier waarop zij eruit zagen. Zij ervoeren het gewoon en dit deden zij heel correct…zij ervoeren het gewoon op hun weg naar iets dat groots en prachtig was….net zoals jullie dit doen want jullie gaan terug naar het Licht!!!

Dit is de boodschap op de wanden van de tempels. Jullie kunnen de dingen waarover jullie is verteld lezen in de scheurtjes en kreukels van de geschiedenis en de namen staan erbij….het is magie!

Er is meer, maar voor nu is dit voldoende!

De Kryon-groep die hier is, is gevuld met liefde en degenen van het Oude Egypte die ontwaken zeggen: “Goed gedaan, broeders, jullie hebben gelijk!”

Ik hoop dat jullie de dingen hierdoor een beetje anders bekijken. Jullie kunnen het omslagpunt in de geschiedenis herkennen als jullie kijken naar de veroveraars en de vreemdelingen die alles een klein beetje veranderden totdat zij uiteindelijk alles weg wisten te vagen. Maar de geletterde gezichten….zij geloofden in liefde en gingen naar een God van macht en straffen.

Ga hier vandaan met een waarheid die misschien anders is dan jullie dachten en eer deze plaats van de Ouden en voor het bewaren van deze boodschap, want het is een goede boodschap….het is een goede boodschap!

Terwijl jullie hier zijn……moge jullie drinken van de Nijl – een metafoor voor de schoonheid van het licht van de Ouden van Egypte!

En zo is het.

Kryon