Kryon in Egypte. 13 – De ontdekking van het Zelf. Deel 10 – Cruise op de Nijl.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 13

19 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 23 december 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De ontdekking van het Zelf. Deel 10
Cruise op de Nijl

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mag ik het weer zeggen? God is groter dan jullie denken. God is groots….God is goed….God is geweldig. God denkt niet als een mens. God is de Schepper van alle dingen. Al deze dingen wist Wo op een bepaald niveau, maar de specifieke dingen die hij leerde werden langzaam van hemzelf.

Wij gaan door met dit verhaal en Wo staat nu weer voor zijn leraar Yushah. Zij groeten elkaar en Yushah wil weten hoe het met Wo gaat omdat hij altijd vragen had. De laatste keer waarop zij samen waren vertelde Yushah hem iets dat zeer controversieel was. Het ging regelrecht in tegen elke lering die hij ooit had gehad door de spirituele organisaties, door wat zij hem vertelden, en dit veranderde het hele idee over engelen en demonen. Het was voor de mens: Schep licht of vernietig het. Jullie herinneren je misschien dat Yushah hem vertelde dat er helemaal geen extra entiteiten op de planeet moeten bestaan die jullie optillen of neerslaan. In beide dingen zijn jullie erg goed. Yushah vertelde hem ook nog iets anders…dat de planeet in een cyclus zat, een opwaardering en dat die cyclus groter is dan jullie denken en feitelijk vele planeten betreft en dat jullie dit ook zelf kunnen ontdekken.

Maar op dit moment op de planeet kunnen jullie zien dat het licht zal winnen. Dit vertelde Yushah, dat er een tijd zou komen waarop het licht sterker zal worden dan het duister en dat jullie dit het eerst zouden zien in de manier waarop jullie elkaar behandelen. In het verleden heeft deze planeet het op dit gebied niet erg goed gedaan. Maar langzaam door de tijd heen, met name nu, hebben jullie iets dat jullie nooit hadden. Vrede….al 70 jaar, over het algemeen, na twee wereldoorlogen, algemeen gezien en opeens zien jullie de reactie van de wereld als er iets gebeurt dat compleet ongepast lijkt te zijn.

Dit is nieuw, lieve mensen. Dit is wat Yushah Wo wilde vertellen….het is voor je ogen aan het veranderen. Er kwam geen engel naar beneden om dit te doen. Dit is de mensheid die langzaamaan omhoog gaat vanaf hetgeen het werkelijk was. Als je een mens, in welke cultuur dan ook, nu zou vragen: ”Wat wil jij echt?”

Vraag dit niet aan de leiders, lieve mensen. Vraag het niet aan de politici. Vraag het aan het publiek….in elk land….waar dan ook….”Wat wil jij echt?” Zij zullen jullie bijna allemaal hetzelfde vertellen: “Wij willen vrede en veiligheid voor onze families. Wij willen geen honger hebben. Wij willen werk hebben als dit beschikbaar is. Wij willen onze families bij ons hebben. Wij willen vreugde hebben; wij willen lachen. Wij willen in vrede leven.”

Dit is wereldwijd, lieve mensen, en dit is waar de winst vandaan komt. Dit zal de politiek veranderen. Dit zal het leiderschap gaan veranderen….let maar op….LET MAAR OP!

Dit is nieuw. Dit is op deze manier nooit eerder op deze planeet geweest. Niet op deze manier nu er een consensus over vrede is.

Ik heb jullie verteld dat dit zou gaan gebeuren. Ik heb jullie ook verteld: twee stappen vooruit, en een achteruit. Met andere woorden: het gebeurt niet in een rechte lijn. Wo leerde ook dat bewustzijn meetbaar is en gebruikt kan worden. Hij leerde dat jullie kunnen aantrekken wat jullie verwachten. Ook al had hij dit al eerder gehoord, hij hoorde dit nooit van een sjamaan….dat energie zo kneedbaar is dat jullie het, zeg maar, kunnen versturen. Jullie kunnen het voelen, zou je kunnen zeggen. Het is meer dan alleen maar energie. Bewustzijn heeft een multidimensionaal aspect. Het is meer dan alleen maar energie. En als je een bewustzijn hebt en dingen verwacht, zullen die vaak naar je toe komen.

Wo leerde dat hij geen slachtoffer van de planeet is….niets gebeurt bij toeval. Hij leerde dat alle dingen om hem heen in cycli werken, en als hij een bepaalde verwachting heeft trekt hij de dingen aan. Wo wist dit en had zelfs bewijs want zijn familie klaagde en vertelde hem waar zij bang voor waren. Toen hield hij hen in de gaten totdat die dingen zich voordeden en realiseerde hij zich dat zij vastzaten in gewoonten en zich daar totaal niet van bewust waren.

Wo leerde dat God zoveel meer was dan hij ooit, ooit had geweten….dat hij zo vaak de uitdrukking: “Gemaakt naar zijn Beeld en Gelijkenis” zo vaak had gehoord en niet wist wat dit betekende. Maar Ushah vertelde hem dat het beeld van God LIEFDE is.

De mensheid is gemaakt met liefde….dat is de eerste energie van Schepping. Dan heeft de mensheid de mogelijkheid om daarmee te doen wat het wil, en dat heeft het ook gedaan en jullie hebben dat gezien. Al die oorlogen in al die tijden, in eonen, alle dood, alle vernietiging. Jullie staan weer op het punt van een grote Opwaardering op deze planeet waarin onenigheden niet tot de dood hoeven te leiden. Een grote Opwaardering doet zich voor. Het is het begin van iets dat veel blijvender zal zijn dan jullie misschien denken. Jullie zouden zelfs een vredesorganisatie kunnen hebben op deze planeet….iets waar tot nu toe nooit iemand aan heeft gedacht, maar dit zal gebeuren. Jullie zullen het zien.

Wo had geen idee wat er nu zou kunnen komen, helemaal omdat Yushah zei dat er nog heel veel te vertellen was over wat er feitelijk aan de hand is in de levens van iedereen, dat zich lijkt te verstoppen, waar niet over wordt gesproken en waarin maar weinigen geloven en anderen er helemaal niet in geloven. Yushah vroeg Wo voor de komende les. Denk jij dat de Schepper jou hier heeft neergezet om een paar jaar te leven? Want dat is wat jullie doen….een paar jaar! Jullie leven niet erg lang en dan gaan jullie weer ergens naartoe….terug naar waar jullie vandaan kwamen, en dat is het dan. Wij noemen het een flits in de tijd, een leven als een prachtige gedachte en dan weer gaan. Klinkt dit logisch? Waar zorgt dit voor in het grotere verband der dingen? Wo dacht erover na en had daar nog nooit over nagedacht. (Kryon lacht) Hij gaf toe dat hij daar nooit over had nagedacht. Hij vroeg zich af wat dit liefdesproces van God, van de Schepper, zou kunnen zijn.

Yusha vertelde hen: “Ik heb jou eerder verteld dat de ziel eeuwig is. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij werd niet geschapen om gestraft te worden.

De Egyptenaren hadden een zeer interessant idee en dit was anders. Anders dan elke religie die jullie vandaag op de planeet hebben. Zij waren zich ervan bewust dat het leven kortdurend is. Zelfs als zij op de planeet rondliepen waren velen van hen zich aan het voorbereiden op het leven na de dood. Zij hadden het idee dat jullie overlijden en dan naar een miraculeuze hemel gaan maar dat er dingen zijn die dan gelijk blijven. En dat verklaart alle dingen die jullie in de graven vinden….dingen die zij met zich meenamen omdat zij die nodig zouden hebben. Het leven zou doorgaan, maar alleen op een andere manier. Zij gingen aan het werk. Zij namen hun boten mee, hun kaarten, zij namen heel veel dingen mee waarmee zij voor zichzelf konden zorgen en zouden doorgaan met een andere soort van leven tijdens het leven na de dood. Maar dan wel een leven dat eeuwig zou zijn.

Dus zelfs de Egyptenaren hadden 5000 jaar geleden de intuïtie over iets waar vandaag geen intuïtie over is. Vandaag gaat het over straffen en beloningen en niet over een volgend leven. Maar dat is wel zo. Ook hier. Yushah wilde Wo vertellen dat hij hier al vele levens had gehad….steeds en steeds en steeds maar weer!

Als je nu een onderzoek zou doen op de planeet naar het aantal mensen dat in vorige levens gelooft, zou bijna de helft van de mensen dit geloven…als je kijkt naar de volgelingen van het Boeddhisme en het Hindoeisme en ook vele anderen. Zij allen hebben dit als een pijler van hun geloof. Vanuit de creatie van Liefde komen jullie hier steeds weer terug. Yushah zei:  Ik ga jou zo het woord “oude ziel” uitleggen. Het is als een school, Wo. Elke keer als weer terugkomt, leer je iets. Dat je hier weer komt is geen straf. Jullie komen terug en hebben uitgekozen wat jullie zullen gaan doen, want als jullie niet hier zijn hebben jullie de Geest van God. Jullie zijn een deel van God, zelfs als jullie hier zijn. Jullie ziel is een wonder van God.

Jullie beslissen wat jullie gaan doen; wat jullie gaan leren…zelfs wie je ouders zullen zijn. Dit maakte werkelijk indruk op Wo en hij zei: “Dit geloof ik niet, want ik zou deze ouder nooit uitgekozen hebben!” Yushah glimlachte en zei: “Wat als jij de leraar voor jouw ouders zou zijn? Wat als jij de oude ziel was en zij niet? Wat als jij hen in dit leven iets zou willen laten zien dat zij nooit hadden verwacht: Onvoorwaardelijke liefde, wat zij ook zouden doen?”

Wo dacht daarover na en zei: “Ah, ik begin het te begrijpen. Jij bedoelt dat ik weer terugkom?” “Ja, dat doe je!” “Wat als ik niet terug wil komen?” “Wo, als je aan de andere kant van de sluier komt, daarover wil ik je iets vertellen: Je staat in de rij om weer terug te komen….je wilt weer terugkomen want wat jij hier op deze Aarde komt doen begint de Aarde te veranderen. Weet je nog? Bewustzijn is energie! Wat gebeurt er als je naar een school gaat en na vele jaren van leren en leren, komen jullie hier terug als een gediplomeerde, en er zijn honderden en honderden gediplomeerden. Laat mij jou vragen: als jij een stad zou hebben die zichzelf steeds en steeds weer zou ontwikkelen en men allemaal heel veel kennis zou hebben over vele onderwerpen en over de manier waarop de dingen werken….wat zou er met die stad gaan gebeuren? Laten wij zeggen dat zij allemaal gediplomeerd zijn. Deze stad zou heel speciaal zijn. Deze stad zou waarschijnlijk niet disfunctioneel zijn vanwege hetgeen zij hebben geleerd in de school van het leven. Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Wat gebeurt er en wat gebeurt er niet. Wat is liefde, en wat niet? Wat moet je doen als je in moeilijkheden zit?

Dit is wat er nu op de planeet gebeurt. Steeds meer oude zielen komen en gaan en komen en gaan. Zij scheppen een bevolking die meer compassie heeft. Heb jij dit de laatste tijd gezien….een compassievolle bevolking op de planeet? Waar men liefde kan hebben voor degenen die zij niet kennen?”

Wo ging het begrijpen en te realiseren. “Als dit waar is klinkt het logisch en zinvol in liefde”. En hij zei het weer: “Wat als ik toch niet terug wil komen?” ”Wo, als jij aan de andere kant van de sluier komt, dan wil jij weer terug. Maar als het toch niet wilt, hoeft het niet, maar je zult het willen. Je hebt niet echt een sterke herinnering van de tijd. Jouw Akashakroniek, dit is een nieuw woord, Wo, de kroniek van jouw vorige levens. De Akashakroniek heeft geen data in zich….hij bestaat met energieën. Jij zult je op een energetische manier dingen herinneren en het maakt niet uit hoeveel jaren je geleden op de planeet was. Als jij in het verleden een bepaalde herinnering hebt opgebouwd, kun je nu soms een herinnering hebben aan de energie aan dit moment en dit gebeurt met een reden: het helpt je te herinneren aan een toenmalige ervaring, en dat is alles. Je wordt niet geacht dat te nemen en er iets mee te doen, Je wordt alleen geacht je te herinneren wat je hebt geleerd. Sommigen van jullie, op deze boot, deze laatste trip op de Beneden-Nijl, hebben ervaringen als deze gehad….zij gaan er even bij zitten, nietwaar? Jullie merken het in je slaap en weten niet wat jullie daarmee moeten doen….misschien zijn het er wel veel. Als jullie 5.000 jaar geleden in deze cultuur leefden, omdat het karma van vorige levens werkt, waren jullie hier meer dan 5.000 jaar geleden, vele, vele malen. Als je dus kijkt naar wie je geweest kunt zijn is het moeilijk want de energieën die binnenstromen zullen veelvuldig zijn en de kansen dat een oude ziel een Egyptenaar was, zijn heel groot. Op de hele planeet! Denk aan de duur van de tijd. Denk aan alle mogelijkheden om dingen te leren in die tijden.

Jullie zijn in zo’n soort school, Wo. Jij bent op vele plaatsen geweest, Wo, en hier ben jij dan als een oude ziel, Wo!

Dit is wie jij bent. Wo zei: “Ik herinner mij helemaal niet zoveel buiten die energie.” Toen ging Ushah hem iets vertellen dat ik al vaak in een boodschap heb gebracht., over deze nieuwe energie en waarvan ik wil dat jullie dit allemaal horen. Alle luisteraars op deze boot….al degenen die vanaf nu luisteren….als jullie dit nooit eerder hebben gehoord, luister dan goed.

De energie verandert voor wat het dit soort dingen betreft. Bijvoorbeeld: vorige levens… De energie verandert aangaande alle dingen die jouw ziel op deze planeet ervaart en hij verandert door hetgeen jullie doen…..niet door wat God doet! Dit is controversieel want er zullen mensen zijn die zeggen dat de wetten van God nog steeds dezelfde zijn….altijd! Er is dit, dit en dit, en dat verandert nooit. God verandert nooit. Ik zeg het nogmaals: God verandert nooit. God is groots. God is prachtig. God is …voor altijd….maar de relatie met jullie verandert als jullie veranderen. Deze Opwaardering heeft jullie naar een plaats gebracht die anders is dan vijftig jaar geleden….anders dan veertig jaar geleden, en hier is waarin dit, in dit gebied, verschilt. Als jullie de volgende keer terugkomen –  en dat zullen jullie allemaal doen, zelfs als jullie zeggen dat jullie dit niet zullen doen (Kryon lacht) zelfs als jullie zeggen dat jullie het niet willen – zullen jullie dit toch doen, want als jullie terugkomen zal die Akashakroniek naar een plaats gaan die onverwacht is. Jullie zullen je niet herinneren wie jullie waren, dat jullie hier op deze boot waren, dat zullen jullie je niet herinneren! Wat jullie je wel gaan herinneren zijn de dingen die niet werken en jullie zullen dus nooit meer dezelfde fouten hoeven te maken.

Denken jullie dat dit een verschil zal maken? Jullie komen hier jong binnen en hoeven nooit meer dezelfde fouten te maken. Jullie intuïtie zal jullie rondom de zaken en problemen leiden zodat zij geen probleem vormen. Zo verschillend zullen de energieën zijn.

Oude zielen, jullie allemaal, zullen deze ervaring hebben, komen hier fris en zullen jezelf door het leven sturen en zullen het weten als dingen niet zullen werken. Bij partnerschappen, bij de regeringen, in zaken….zullen oude zielen een voordeel hebben….een groot voordeel. Dit zal jullie verheffen naar hoge posities omdat jullie wijs zijn en men dit ook ziet.

Dit is weer een stap verder naar een geascendeerde planeet.

Wo nam dit alles in zich op en vroeg: “Is er hieromtrent nog meer?” Yushah begon te lachen en zei: “Heel veel meer! Veel meer, Wo! Ik wil dat je teruggaat en nadenkt over deze dingen. Dit is een reusachtige school van compassie en liefde!”

Wo vroeg: “Hoe zit het met karma? Ik heb veel gehoord over karma. Het is een woord dat veel wordt gebruikt!” Yushah keek hem aan en zei: “Ik heb jou een tijdje geleden verteld in andere boodschappen….in andere levens….dat jij je karma kunt laten vallen omdat het binnen de nieuwe energie die er is, geen doel meer dient. In de oude energie was dit een manier om jullie dingen te laten zien en op een bepaalde manier te sturen en dingen te ervaren en daardoor te leren, maar nu niet meer.

Hier is de uitnodiging voor allen die hier zijn of die dit nog niet gehoord hebben: Jullie kunnen zeggen: “Lieve Spirit, ik laat mijn karma vallen. Ik hoef deze dingen net te leren. Ik laat hen helemaal vallen!” Er is hiervoor een precedent en er zijn culturen die dit doen en ik vraag jullie om dit te doen. Begrijp dat dit geen plaats meer heeft op deze planeet. Dit gaat een frisse energie zijn, anders, met meer compassie, waarin jullie meer dingen kunnen doen.

Verwacht het beste, lieve mensen. Verwacht wonderen, lieve mensen, en zie dat zij zich voor jou ontvouwen.

Wo was alweer overweldigd over de plaats waar Yushah hem naartoe had gebracht en probeerde alles te verwerken. Hij vroeg zich af hoe lang het zou duren voordat dit allemaal zou bezinken en hoe lang het zou duren voordat dit bij hem zou gebeuren en niet door zijn verdere leven heen zou moet ploeteren.

Toen deed Wo iets. Over zijn hele lichaam had hij kippenvel toen hij naar zijn voeten keek en zag dat het zand begon te bewegen. Wo begon het te begrijpen….hij ontwaakte….licht….bewustzijn….de energie van verwachting….de God binnenin!

Hij liep heel gemakkelijk naar huis!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal.

En zo is het.

Kryon