Kryon in Egypte. 16 – De ontdekking van het Zelf. Deel 13 – Wadui Al Sebua.

 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 16

23 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 10 januari 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De ontdekking van het Zelf. Deel 13
Wadui Al Sebua

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die luisteren en niet hier zijn is dit de een na laatste channeling van onze reis in Egypte. Ik zit hier voor degenen die samen met mij al heel wat hebben meegemaakt, met mijn partner, met de partners van mijn partner en natuurlijk ook de liefde die jullie allemaal omringt door iets waar wij het vandaag over gaan hebben.

Jullie zijn je er waarschijnlijk van bewust dat er een parabel is, een verhaal, over Wo, en dit besloeg vele afleveringen….tientallen boodschappen, als jullie willen. Wij noemden die de Ontdekking van het Zelf, en vandaag is daarop geen uitzondering. In het verleden heeft Wo vele voorbeelden gegeven van het feit dat hij veel groter is dan hij dacht. Sommige van deze voorbeelden gingen over natuurkunde waar hij niets vanaf wist omdat het hem nooit werd geleerd. Maar het is er wel! Een deel hiervan, het meeste, ging over een multidimensionaliteit waarvan hij geen idee had dat die bestond in zijn cellen, in zijn bewustzijn. Dit herschreef bijna alles wat hij wist over God, de Creatieve Bron van Alle dingen. Zelfs het woord God werd weer gedefinieerd. Realiteit werd weer gedefinieerd. Het was voor Wo heel veel om in zich op te nemen.

Toen wij hiermee begonnen gebeurde dit met de metafoor over het zand….een goede metafoor als je in Egypte bent. De metafoor vertelde dat het zand donkere energie was en dat hij zich daar moeilijk doorheen kon worstelen…..worstelen door zand dat wel een meter hoog was. Jullie kunnen je voorstellen hoe moeilijk het is om dat dag na dag te doen. Dit is de metafoor voor het werken in donkere energie.

In het begin vertelden wij jullie dat Wo anderen zag die geen problemen leken te hebben met het zand …het zand leek zich zelfs van hen terug te trekken, waar zij ook liepen. Dit zorgde ervoor dat Wo hier meer van wilde weten.

Toen ontmoette hij Yushah. Yushah is Wo’s mentor geweest en Yushah was degene die Wo elke keer ontmoette als hij daar was.

Wo heeft een paar sessies, bijeenkomsten, gemist omdat hij nog steeds nadacht over hetgeen hem eerder was verteld.

De dingen waarover wij het in deze parabel hebben gehad en de realiteiten die wij brengen hebben soms jaren nodig. Ik herinner mij dat toen mijn partner in een stoel zat en ik mijzelf aan hem presenteerde door een liefdesdouche, alleen maar een liefdesdouche, hij begon aan zijn reis van het ontdekken van het zelf. Door wie hij was, zijn sekse, zijn werk, alles wat hij had geleerd of afgeleerd in zijn leven….daardoor had hij er bijna vier jaar voor nodig om de volgende vraag te stellen en te beginnen met zijn reis met channelen. Vier jaar! Sommigen zeggen drie, maar hij weet dat het er vier waren. Zelfs nu is hij nog bezig met uit te breiden wat hij wist. Dit alles om aan te geven dat de dingen die werden gepresenteerd in al die afleveringen, in al die parabels, in deze dagen, in deze weken, een metafoor zijn voor een reis die jarenlang kan duren, soms een paar maanden, voor oude zielen, want het lijkt erop dat alles wat ik vertel oud nieuws is. Wisten jullie dit als jullie het je herinneren?

Ik zeg dit omdat er geen tijdlimiet is voor het ontdekken van het zelf. Sommigen van jullie moeten je leven opnieuw indelen om deze dingen echt te laten zijn en anderen zijn er al behoorlijk klaar voor. Moeten jullie herschrijven wat jullie is verteld over God, of is jullie maar weinig verteld? Dit nieuws hier zal prettig voor jullie zijn. Voor Wo was dit niet zo want hij moest dit allemaal weer opbouwen. Hij moest dingen die hem verteld waren wegdoen en vervangen door iets anders. Hij moest begrijpen dat zij hun best hadden gedaan en dat er geen kwaadwilligheid was. Zij deden hun best om hem te vertellen wat zij wisten over de werkelijkheid van God. Dat hetgeen hij had geleerd over God veel, veel groter was.

Hij staat weer voor de leraar Yushah, en die heet hem weer welkom. “Jij bent echt klaar met de ontdekking van het zelf en wij kunnen jou echt niet veel meer vertellen. Er is wel veel meer en dat is spectaculair, maar dat heb je niet echt nodig om met een nieuw leven te beginnen. ECHT een nieuw leven! Een waarvan jij de realiteit schept en de controle hebt over jouw lichaam en je ziel. Alle dingen waarover wij jou hebben verteld zijn van jou en de instructies om meer dan ooit van God te houden, dagelijks…meermaals op een dag, zelfs ’s nachts als je eens wakker wordt. Deze dingen bouwen zich op en veranderen jouw persoonlijkheid. Zij maken jou vriendelijker, met meer compassie. Je hebt echt niet veel meer nodig.”

Wo keek hem aan en zei: “Lieve, wijze leraar, ik wil meer weten want als er meer is wil ik weten wat dit is.” Yushah zei: “Wo, dit wordt dan extreem esoterisch. Het wordt voor jou moeilijk te begrijpen maar wel heel mooi. “ Dus zei Wo: “Geef mij een voorbeeld.” Yushah haalde even diep adem en zei: “Voordat ik begin moet ik zo goed mogelijk zien uit te leggen wat multidimensionaliteit is. Jij leeft in een lineaire dimensie. Jij leeft in wat jij, en jullie wetenschappers, vier dimensies noemen. Maar alles om jou heen heeft er meer. De natuurkunde om jou heen heeft er meer. Jouw cellulaire structuur heeft er meer. De Creatieve Bron heeft er meer, maar jullie zijn je alleen maar bewust van vier. Wo, dit lijkt heel erg op zwart en wit zien in een wereld vol kleuren en een van de moeilijkste dingen is het om uit te leggen wat kleur is aan iemand die alleen zwart en wit ziet. Dat is bijna onmogelijk. Hoe moet je daarmee beginnen? Maar ik zal toch moeten beginnen als ik jou het volgende wil vertellen.

Er is een wereld buiten hetgeen jij je kunt voorstellen, die multidimensionaal is en zoveel meer bevat….van jou….Wo! Wij breiden jou dus uit naar….jouw ziel! Laat mij die ziel van jou uitleggen. Wij hebben al eerder geprobeerd te zeggen dat die er altijd al is geweest en verantwoordelijk is voor zoveel van jou….ook voor jouw vorige levens, maar er is meer.

Wo, ik ga het op deze manier uitleggen: denk eraan dat je drie oogdruppelaars hebt….drie rode oogdruppelaars die je voor je ziet. Voor jou staat een bakje met water en jij doet uit elk flesje een druppel rode vloeistof in het bakje teil en het water wordt een beetje roze. Nu dit zo gebeurt. Laat mij jou dan vragen: Welke oogdruppelaar deed wat?

Het water is een metafoor voor een multidimensionale staat waarin jij een lineaire druppel deed van drie ogendruppelaars en het water feitelijk een beetje roze werd. Dat is een multidimensionale staat waarin elke aparte molecule iets ontving van alle drie. Het is niet meer gescheiden. Het is de beste manier waarop ik kan beschrijven wat ik jou ga vertellen. Jouw ziel, en alles wat zich daarin bevindt, en de volgende stap van jouw ontwikkeling en jouw leren is multidimensionaal. Het is heel erg moeilijk om deze dingen uit te leggen aan een mens.

Laat mij jou iets geven om te weten. Het is belangrijk voor als je de volgende keer weer hier komt. Wo, jij komt hier binnen met multidimensionale delen van de prachtige Creatieve Bron, die jullie gidsen noemen….die wij gidsen noemen, omdat jij nooit alleen bent. Hier is een concept, Wo, dat ik jou wil geven. Jij bent nooit alleen door de liefde van de Creatieve Bron die onmetelijk van jou houdt, maar er is meer. Als jullie intuïtie hebben komen er gidsen met je mee om die te verhogen. Om jullie naar plaatsen te leiden waarvan jullie denken dat jullie daar zelf aan hebben gedacht. Zij zijn inderdaad gidsen en wij presenteren hen alsof zij een groep van drie vormen, maar het zijn er geen drie. En dat is het deel waarvan ik wil dat jij het begrijpt. Jouw lineariteit zal drie energieën zien. Als je het goed zou analyseren dat er geen drie zijn maar een bakje met water, zijn er in werkelijk drie plus een!

Dit is zo moeilijk bij zoveel geloofssystemen op de planeet dat zij hier vaak een metafoor van maken. Jullie kunnen dit vinden bij heel veel geloofssystemen omdat dit is wat jullie intuïtief zien.

Wo was al verward. “Vertel mij nu eens welk deel van mijzelf ik niet begrijp?” Yushah zei: “Wo, jij komt hier met drie gidsen. Jij ziet hen als drie maar zij zijn er in werkelijkheid echt maar een. Niet alleen dat….als jij door je leven gaat veranderen de niveaus van bewustzijn. Zij niet….zij veranderen gewoon van kleur en zij zijn nog steeds dezelfden. Zij zijn steeds dezelfden voor elk leven. En hier is de sleutel, Wo: iets waarvan ik niet verwacht dat jij het zult begrijpen. Hoe vaker jij naar deze planeet komt, hoe prettiger jij je zult voelen met deze drie vrienden. Jij zult hen gaan zien….niet met je ogen maar met je bewustzijn. Jij zult gaan vertrouwen op de intuïtie die van hen komt. Je zult misschien zelfs tegen hen spreken als je denkt dat je met Spirit spreekt. De beste manier om hen te zien is hen te zien als engelachtig en dat geeft je dan toestemming om hen te zien als engelen in je leven die er zijn om je helpen en te begeleiden, maar dat zijn zij niet. Zij zijn een deel van jouw ziel en dat is het moeilijkst te begrijpen voor elk menselijk wezen, want in de lineariteit is de ziel een ding en ik heb jullie al iets verteld over de complexiteit van jullie ziel, maar hier begin ik mee.

Jij hebt helpers vanaf het moment dat jij op deze planeet kwam en zij zijn een deel van jouw ziel en zij verschijnen als drie entiteiten, of drie energieën, maar in werkelijk zijn zij EEN.

Wo had hier moeite mee. Hij wist niet echt hoe hij hier mee om moest gaan. “Wat word ik geacht hiermee te doen?” (Kryon lacht) Dit was het moment waarop Yushah zei: “Dat zal je wel zien, Wo, want nu je het eenmaal weet zullen zij voor jou duidelijker worden. Als dingen onzichtbaar zijn, denk je niet aan hen. Misschien ken je het bestaan niet eens. Maar als je eenmaal weet dat zij er zijn, kun je ze niet meer wegdenken.

Dit is een van de principes van spiritualiteit. Als je eenmaal de liefde van de Schepper in zijn meest pure vorm hebt gevoeld ga je nooit meer terug. Je kunt het niet ont-kennen. Je kunt het niet ont-zien. Je kunt het niet ont-voelen. Als je eenmaal iets ziet dat keiharde waarheid is….keiharde waarheid en dat betekent die het niet MEER waar kan zijn….puur! Als je dit eenmaal hebt gezien kun het niet meer ont-kennen. Je kunt niet net doen alsof het niet bestaat en je het nooit hebt gezien.

Daarom, Wo, heb jij morgen een les, een grote les om over na te denken. Wo, ga hier vandaan en weet dat je pas bent begonnen met leren wat er echt, werkelijk om je heen is.

Deze boodschap is voor iedereen en niet alleen voor Wo.

Wat als, lieve mensen, er een hele realiteit is waar jullie je niet bewust van zijn….ook al ben je misschien spiritueel, ook al heb je misschien alle afleveringen gezien en begrepen. Wat als er een grootsheid is die zich om jullie heen gaat ontwikkelen? Hier is waarom: Iedereen die mijn stem hoort….iedereen….is hier niet toevallig! Oude zielen, dat kan het toppunt zijn van al jullie werk op de planeet in dit moment dat de Opwaardering wordt genoemd. Deze planeet is nu in staat om de eerste stappen te doen in een nieuwe energie die de hele mensheid zal infecteren.

Hoe voelen jullie je daarbij? Geen toeval dat jullie hier zijn, de sekse die jullie hebben, de tijd waarin jullie zitten, dat jullie nu hiernaar luisteren…..omdat er zoveel meer is dan jullie weten of denken te weten over waarom jullie hier zijn.

Ik nodig jullie uit om meer te gaan weten over jullie ziel. Misschien zelfs in staat zijn om in je ziel te reizen en er ook weer uit om te kunnen en begrijpen wat verder gaat dan alles waarvan jullie nu denken dat het echt is.

Laat mij jullie een aanwijzing geven. Als jullie het membraan van je ziel aanraken raken jullie alle geschiedenis aan die er ooit is geweest. Als jullie het membraan van je ziel aanraken bezoeken jullie alle levens die jullie ooit hebben geleefd op welke planeet in welk melkwegstelsel dan ook. Jullie ziel is alles. Het is tijd om daar meer over te weten. Dit is alleen maar een deur, een kleine glimp naar een volledig andere cursus voor Wo. Misschien in een andere tijd, op een ander moment.

Wo ging hier glimlachend vandaan omdat hij nauwelijks kon wachten om meer te weten over degenen die hier samen met hem kwamen. Al die tijd bleef hij glimlachen en zei tegen zichzelf: “Ik wist het, ik wist het!: Zien jullie: Wo begint te ontwaken voor een grotere waarheid….een veel grotere waarheid!

Ik nodig jullie allemaal uit om anders naar jezelf te kijken. Heel anders dan jullie ooit hebben gedaan. Er schuilt geweldigheid in ieder van jullie. Geweldig geboren. Met een doel op deze planeet met het gevoel dat jullie hier doen waarvoor jullie zijn gekomen….voordat jullie deze keer werden geboren.

Kunnen jullie jezelf zien voordat jullie werden geboren? Dat kunnen jullie. Naar beneden kijkend in de Wind der geboorte en zeggen dat het gepast is en dat je de juiste boodschap zult horen en dat alle levens die je hebt geleefd zullen samenkomen in dit ene leven. “Ik ga weer naar beneden en zal deel uitmaken van de evolutie van meesterschap!”

Dit is de reden waarom ik van jullie allemaal hou!

En zo is het.

Kryon