Kryon in Egypte. 16 / De Tempel van Edfu. Aloude Elegantie. 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 16

De Tempel van Edfu. Aloude Elegantie. 

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de zestiende boodschap in het land Egypte en deel van een serie. Wij zijn met honderd toeschouwers bij de Nijl en gaan een van de prachtigste structuren bezoeken die de Egyptenaren hebben geschapen. Als ik deze channeling of boodschap een titel zou moeten geven zou ik hen zo noemen: De Elegantie van de Ouden! Het is een algemeen onderwerp dat jullie nu van mij gaan horen en hebben gehoord. Ik wil dat jullie een moment nemen om te overdenken waar jullie nu zijn en jullie zullen gemerkt hebben dat de tempels groter worden en tevens zien jullie iets van de elegantie en de geometrie; zijn jullie al begonnen met het tellen van de pilaren? Ik nodig jullie uit om dit te doen want het heeft te maken met hetgeen ik ga vertellen. Jullie zitten hier vandaag, lieve mensen, heel vroeg in de morgen, nog voor zonsopgang, naast de pilaren van deze grootse structuur. Als wij het hebben over de Ouden van Egypte spreken wij van de pure tijden. Wij hebben het over de elegantie van wat zij deden, wat zij wisten en wat zij geloofden. Wij hebben het over de pure tijden! De definitie van de pure tijden zal niet noodzakelijk onder te verdelen zijn in de dynastieën maar het gaat over de midden-tijden, de tijden voordat een of andere veroveraar Farao kon worden of hier andere geloofssystemen werden ingevoerd. De Pure Tijd betekende dat de Egyptische goden nog steeds goden van liefde waren.

Voordat er anderen kwamen die zich vermengden met honderden jaren van geloof….voordat er vreemdelingen kwamen en deel uit gingen maken van hun “manegement” (Kryon lacht), hun politiek of stamboom. Wij hebben het over de pure tijden, de pure Egyptische tijden en wat zij op te muren tekenden om te laten zien hoe zij leefden en wat zij geloofden. Jullie zitten nu op een plaats die tegen jullie wil spreken over een aantal verborgen dingen waar jullie niet vaak over horen maar die overal zijn. Tel de pilaren! (Kryon grinnikt) en jullie zullen merken dat de Egyptenaren werkten met een meetkunde die op het 12-tallig stelsel was gebaseerd. Wij hebben dit eerder gezegd en hoewel dit niet in de Egyptologie voorkomt wil ik weer tegen jullie zeggen dat er een dag zal komen waarop de elegantie van de op 12 gebaseerde meetkunde duidelijk zal worden en dit zal niet de nieuwe meetkunde worden genoemd maar de Oude Meetkunde. Ik zeg dit nogmaals tegen de meetkundigen die dit nu horen of later lezen dat zij zullen glimlachen om deze zin: “Elegante Meetkunde onthult zichzelf!” en wat wij hiermee bedoelen is dat de patronen en de opvolgingen van meetkunde zich zullen onthullen, en een goede meetkundige zal dit zien, glimlachen en een “Aha” hebben….”deze opeenvolging leidt tot deze opeenvolging en Oh, kijk hier eens naar!” De fractals die jullie vinden vanuit de biologie, de geometrie van de ruimte zullen allen spreken van de 12 getallen, de 3-en en de 4-en en de 6-en en maar zelden zullen jullie 5-en en 10-en vinden….zelden, want het Universum is opgemaakt van 3-en en 4-en en 6-en 12-en 18’s! Tel de pilaren! Jullie denken dat dit toeval is? Tel het aantal priesters en wat zij voelden van de heilige cijfers. Julie denken dat dit toeval was? Jullie zullen geen 5-en en 10-en vinden en ik breng deze boodschap op deze manier als een opwarmer naar de elegantie van deze samenleving.

Het was inderdaad een begin. Er waren Oude dingen en dualiteit en alle dingen die jullie hebben; veelvouden van dit en dat. Lieve mensen, als jullie kijken naar de kern van een Egypte dat zichzelf in stand kon houden met een God van welwillendheid is  dit zeer belangrijk. Wisten jullie dat deze tempel, zo groot als hij is, ook een echo is van het kleinste dat jullie hebben gezien; zelfs de allerkleinste dingen?

Het eerste wat jullie hier zien zijn twee pilaren die zijn geschapen voor de opkomende zon. Hier is een filosofie voor jullie voor ik bij het belangrijkste kom: een filosofie die zegt dat de zon elke dag opgaat….net zoals jullie, en dat het een verfrissende dag zal zijn, wat er ook jullie leven aan de hand is….de zon komt op tussen de twee pilaren. Zij zeggen dat God naar jullie glimlacht en dat alles fris en nieuw is en dat het een welwillendheid is…het is symbolisch, het is metaforisch. Het is geen eerbetoon aan de zon. Lieve mensen, de Egyptenaren gaven jullie de ene metafoor na de andere. Heel veel van de tekeningen die jullie hier op de wanden zien zijn verhalen van energie…niet eens allemaal noodzakelijk fysiek. Een verhaal over het leven aan de Opper- en de Neder-Nijl, een verhaal over de liefde voor het land, over welwillendheid. Jullie vinden dit niet op andere plaatsen, lieve mensen, niet zoals hier.

Laat mij jullie iets vertellen. Prachtig. Als dertig jaar lang breng ik boodschappen en jullie kunnen dit een geloofssysteem noemen als jullie willen, maar het is geen systeem. Het is de basiswaarheid van de liefde van God. Het is wat jullie de magie zouden noemen die de multidimensionale energie van compassie bevat; iets dat nu op de planeet bestudeerd gaat worden en dat het Veld en Samenhang wordt genoemd. Meetbare compassie….en de Egyptenaren wisten dit. Ik heb jullie al dertig jaar in deze boodschappen verteld over een specifiek ding waarvan ik vanaf het begin wilde dat jullie het zouden onthouden en dit is dat er innig van jullie wordt gehouden.

Oh, maar er is meer. Hier is wat ik jullie vertelde….steeds en steeds weer. Luister hiernaar: wat ik jullie steeds weer heb verteld staat op deze muren geschreven: jullie kunnen je leven leiden en nooit naar God, of Spirit, de Schepper of welke naam jullie er ook aan willen toekennen, omzien, deze kern, deze essentie van liefde. Jullie kunnen er nooit naar kijken. Jullie kunnen het in je leven veel te druk hebben en zeggen: “Ik geloof niet in deze esoterische dingen!” Jullie kunnen zelfs zeggen dat jullie geen deel uitmaken van welk geloofssysteem ook omdat er geen God is. Jullie zeggen dat jullie vandaag de dag moderne mensen zijn en moderne dingen hebben en tot het einde van je leven waarin jullie je hiermee hebben beziggehouden, heeft de Schepper jullie gezien met een uitgestoken hand die zegt: “Neem deze hand wanneer je maar wilt….vrije keuze! Met andere woorden: Jullie kunnen ervoor kiezen om niet naar God te kijken maar God kijkt wel naar jullie en dat ieder mens is geschapen naar het beeld van liefde en dat men daardoor op Aarde gelijk is aan elkaar en iedereen een gelijke kans heeft op de magie van de liefde en een beter leven kan vinden. Dit is de boodschap van Kryon al dertig jaar en dan komen jullie hier bij de gebouwen die langzaam aan het zand worden ontworstelt en zien jullie stukjes en delen op de muren die niet zijn beïnvloed door andere geloofssystemen en die jullie ….precies hetzelfde vertellen!!!

De tempels zijn allemaal gebouwd volgens een protocol, lieve mensen, van groot naar klein in een rechte lijn naar het altaar waar alleen de Farao en misschien een of twee priesters naartoe gaan…een grote plaats die van boven open is en waar de hemel op al deze dingen kan schijnen, metaforisch, naar en van een God van licht. De binnenste kamers werden kleiner en de priesters, geheiligd, leidden de weg naar de plaats waar alleen de Farao stond en enkele dingen deed waarover wij zo direct zullen spreken. Het schreeuwt het uit dat er een protocol is en het gewone volk dit niet kan zien omdat het zo geheiligd is en dat God licht is, en groot(s) is en God hier altijd op kan toezien.

Dit was de filosofie: dat ieder van hen een bubbel had, een Hoger Zelf en wij hebben jullie dit eerder verteld. Ik heb het een Hoger Zelf genoemd; zij noemden het iets anders maar het staat geschreven op de muren. Er is een zelf dat apart is van het fysieke…in alle mensen….en dit zelf is het voertuig dat het licht draagt naar het volgend leven achter de sluier na de dood. De bovennatuurlijke dingen die ik jullie de laatste dertig jaar heb gebracht zijn precies dat!!! Zou het kunnen zijn dat zo Oud als zij waren, dat tot op de Farao zelf, deze waarheden gekend werden en dat zij het zo goed mogelijk doorgaven aan allen die om hen heen waren….regelrecht naar het gewone volk dat door de priesters werden verteld wat daar binnenin gebeurde.

Wat denken jullie dat er binnenin gebeurde? Wij zitten hier binnenin, niet helemaal bij het altaar, niet helemaal bij de geheime kamer waar de Farao in zat. Wat deed hij daar? Er zijn vele mensen die zich niet bezighouden met deze dingen en zij doen alle dingen die heidenen zoal doen. Wat als ik jullie vertel dat wat hij deed….ik wil jullie uitnodigen om dit op een dag ook te doen…. De Farao erkende de Heer van het Licht, de magie van liefde, welke naam het ook had en welk type God daarmee ook verbonden was, de essentie, dit was de magie zelfs van de goden. Het was liefde. Het was heling. Dit was een deel van het scenario van de God van Licht. Jullie kunnen de Farao en wat hij deed zien. Ik zal jullie nog iets vertellen: deze plaats werd gemaakt voor muziek….maar niet de muziek die jullie denken. Hij werd gebouwd voor tonen, bepaalde klanken waarvan sommige een betekenis hadden omdat zij deel uitmaakten van meetkunde. Als ik jullie vertel dat jullie deze speciale reis begonnen in de grote piramide van Gizeh en dat het in de Koningskamer ging om tonen en meetkunde….lieve mensen, de Farao’s zongen….zij zongen! Een van de dingen waar de mensen in de voorhof op stonden te wachten was dat zij soms de sterke stem van de Farao konden horen want hij mompelde niet zo maar wat voor zich uit. Hij zong zo luid als hij kon over de Heer van Licht…op deze plaats, over zegeningen, het leven van het land, de vruchtbaarheid van het licht. En hoewel er een koninklijke stand was en er maar een man of vrouw naar die kamer kon deden zij hun best en het was inderdaad zo dat op deze kleine plek een man of vrouw binnen kon gaan en met God spreken, maar het werd wel gedeeld….onmiddellijk! De Farao deelde het met de priesters en de priesters weer met de andere priesters en de anderen die er waren zodat ook zij konden horen: De Heer van het Licht zegent jullie en Egypte en het land en houdt het levend, veilig en prachtig en helpt jullie met begeleiding naar de andere kant van de sluier als de dood jullie uiteindelijk hier weghaalt. Ik hoor het hen al zeggen: “De dood heeft geen angel…jullie zijn hier maar even, maar de echte waarheid is wat er daarna gebeurt. Als jullie dit eerder hebben gehoord komt dit van mij en het vertelt over de prachtige Creatieve Bron die jullie namen kent, die licht is en innig van jullie houdt.

Wees niet verrast als een Egyptoloog dit op de muur leest want de Egyptenaren….zelfs de zeer Ouden met protocollen over de goden….wisten dit! Zij wisten het!! Wat ontbreekt hier nu? Ik heb jullie verteld dat de tonen van muziek en de meetkunde van de geluiden iets betekende en in een elegante samenleving die deze dingen gebruikte moest muzikale notatie zijn (muziekschrift) want niet alles werd gewoon mondeling onderwezen want er moest een protocol zijn dat in de tempels werd onderwezen….muzikale notatie….dat is een manier om muziek op te schrijven op een dusdanige manier dat generatie na generatie zou weten wat de noten waren en hoe zij gecombineerd konden worden. Elke elegante samenleving had muzikale notaties. Ik wil dus aan de Egyptologen vragen: “Hebben jullie dingen gevonden die jullie niet kunnen plaatsen, of zijn jullie niet zeker van enkele mystieke zaken? Het zou best wel eens muzikale notatie kunnen zijn!” Elke elegante samenleving respecteerde ook zijn eigen geschiedenis en de geschiedenis die daarvoor was….er waren hier ook museums, lieve mensen, in de tempels en misschien zelfs ondergronds. Zij hadden hun eigen museums. Soms vergeten archeologen dit weleens en zij graven en vinden dingen en zeggen: “Wel, dit moet tot een bepaalde tijd of gebied behoren,” terwijl zij niet begrepen dat zij zojuist hadden ingebroken in een kamer die een museum van de Ouden was. Dit is hier ook.

Deze samenleving was elegant….een samenleving die medicijnen had, waar zij hun handen zo grondig wasten dat zij ook dit op de muren lieten zien. Het is alsof zij wisten dat hun handen iets bevatten dat later ziektekiemen werden genoemd.

Dit is de elegantie van de Ouden waarover wij spreken en niet alleen maar over het feit dat zij een God van Liefde hadden waar zij aan gewend waren. Zeker, niet alles is gebleven. Zeker, er veranderden dingen, maar ik wil de elegantie eren, de tekeningen en geschriften op de muren, uit die tijden die puur waren….tijden waarin men zei dat er een God van licht was en een magie van liefde en welwillendheid….voor iedereen! Geen oordeel, geen verschrikking, maar licht, en dat de tempels op een dusdanige manier waren gebouwd zodat met zich kon realiseren dat zij het idee eerden, het idee, het bovennatuurlijke idee, dat als de zon elke dag opkomt….dit voor jullie is! Dit vertegenwoordigt een nieuw leven, een nieuw begin, een frisse start. Het is vroeg genoeg en als jullie opstaan en hier weggaan zal de zon opkomen en jullie zullen dit zien en merken dat de tijd even vervloog omdat jullie hier vroeg waren…om half vier in de ochtend zodat jullie in de vroege, frisse uren hier konden zijn en konden genieten van de dingen waar de Egyptenaren over spraken en waarom de tempel op deze manier is gebouwd….een metafoor voor opnieuw beginnen. Laat je niet beetnemen door het idee dat Oud betekent dat dingen niet werkten. Wat als het precies het tegenovergestelde zou zijn? Er valt hier veel te leren. Neem deze dingen in je op en gebruik hen en onderscheid hen voor jezelf. Wees niet verward door de dualiteit die jullie ook op de muren zien want zij waren mensen, net zoals jullie. Je zou kunnen zeggen dat zij, als zij jullie samenleving zouden kunnen zien, ook verward zouden zijn. Kijk naar het hier aanwezige licht en vier wat zij hadden.

Moge de zon vandaag op jullie schijnen volgens de intentie van de architecten….de metafoor voor goede dingen en welwillendheid en hoop….en leven voor het land!

En zo is het.

Kryon