Kryon in Egypte. 17 – De ontdekking van het Zelf. Deel 14 – Abu Simbel.

 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 17

24 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 17 januari 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De ontdekking van het Zelf. Deel 14
Abu Simbel

Lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de laatste dag van de familie die de Kryon-reisgroep wordt genoemd en de laatste keer dat wij op deze manier samen zijn. Het is een viering van DELEN van heel veel dingen. Ik wil dat jullie even stilstaan bij hetgeen jullie achter mijn partner zien…Abu Simbel. Dit is in waarheid een redding van een stamlijn. Als je het aan een Egyptenaar vraagt zal hij zeggen dat de boodschap niet over een koning gaat. In waarheid gaat deze boodschap over liefde.

Voor degenen die niet weten waarover ik spreek, zoek het eens op. (Henk: uit Wikipedia: Aboe Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee zeer grote uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer. De tempels behoren tot de oudste monumenten van Egypte. De stad Aboe Simbel met ca. 2500 inwoners ligt in de buurt van het complex. De vallei, die bekendstaat als de Nubische Monumenten, loopt van Aboe Simbel tot Philae en staat op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. De twee tempels werden uit een berg gehakt op order van Ramses II in de 13e eeuw v.Chr. om zijn Koesjitische buren onder de indruk te brengen en om zichzelf en zijn koningin Nefertari te eren. In de bergtempel bevonden zich in de grote zuilenhal acht zuilen in de gedaante van Ramses II, elk bijna 10 meter hoog. De afstand van de indrukwekkende voorhof tot aan het allerheiligste bedroeg 55 meter. Behalve de beelden in het inwendige van de tempel, liet Ramses voor de façade vier 22 meter hoge zittende kolossale beelden van zichzelf maken. Tussen de benen van deze aan weerszijden van de hoofdingang geplaatste beelden staan een aantal kleinere beelden die de moeder van Ramses, zijn echtgenote koningin Nefertari en verscheidene van de 100 kinderen van de farao voorstellen. De tempel was zo gebouwd dat het zonlicht op twee dagen van het jaar, op 21 februari en 21 oktober, via de ingang precies op drie van de vier in het heiligdom staande beelden viel. Alleen op Ptah, de god van de duisternis, niet; hij bleef altijd in het donker staan. Twee van de beelden stellen Ramses en de Egyptische oppergod Amon voor. Op de beide dagen vierde men vermoedelijk de militaire overwinningen van Ramses II. Door het verplaatsen van de tempels naar een 65 meter gelegen hoger plateau is het verschijnsel van beide data met één dag verschoven.[1] In maart 1813 werden de tempels ontdekt door de Zwitser Johann Ludwig Burckhardt. In 1815 lukte het de Engelsman William John Bankes en de Italiaan Giovanni Finati de tempel van Hathor en Nefertari binnen te komen maar door de enorme hoeveelheid zand was het onmogelijk de grotere tempel van Ramses II uit te graven. Uiteindelijk was het Giovanni Battista Belzoni die in 1817, na meer dan een maand bezig te zijn geweest het zand te verwijderen, de tempel na eeuwen als eerste kon betreden.)

Dit is de schepping van iets. Duizenden jaren geleden geschapen en het werd gespaard omdat het niet onder water heeft gestaan. Het is dus een goed bewaarde afstammingslijn, misschien zelfs wel grootser dan liefde en hij is er nog steeds.

Jullie worden omgeven door de energieën van een Opwaardering…..dit is niet een ding, het zijn er vele, en degenen die het meest worden opgerakeld door deze Opwaardering zijn degenen die het best voelen wat zij geacht worden te doen…..en opeens verandert dit. Ik vertel jullie dit omdat voor zovelen van jullie er zoveel verschillenden soorten beslissingen genomen dienen te worden. Er zijn mensen die misschien nieuw zijn ten opzichte van mijn boodschappen en zeggen: “Ik ben er niet zeker van of ik het met alle dingen eens ben, over de ontdekking van het Zelf. Wat wil jij werkelijk dat wij gaan doen, Kryon?” Ik zeg het nogmaals: Laat de stamlijn van liefde, vriendelijkheid, delen en compassie bij 2022….en 2023, en 2024 en nog verder, zodat op een dag historici zullen zeggen: “Dit was het jaar waarin de wereld zei: GEEN OORLOG MEER!” Dat is de stamlijn van liefde die jullie kunnen scheppen, en in dat proces zouden jullie kunnen veranderen waarvoor jullie hier denken te zijn. Het gaat nu niet over een bepaald geloofssysteem waarin bepaalde regels gevolgd moeten worden. Het gaat om het houden van God met heel je hart en het doorgeven van de liefde, de vriendelijkheid en de compassie die de Schepper aan jullie gaf, met zoveel puurheid dat een oude ziel het zal zien en herkennen en gebruikt. En dat verandert je manier van denken.

Het verandert je manier van denken!

Er zijn zoveel oude zielen op deze reis die voelen dat zij weten wat er gaande is en ik zal jullie zeggen dat deze Opwaardering van energieën dat zou kunnen veranderen omdat sommige dingen zich gaan herschikken. Dit geldt voor de energieën waarvan jullie denken dat zij stabiel zijn en die jullie niet willen veranderen, maar opeens zeggen jullie “Wow, er is iets voor mij dat veel grootser is!”

Mijn verzoek aan jullie allen die dit een goed hart toedragen is: Denk niet teveel na. Jullie denken te weten wie jullie zijn. Er is een immense ontdekking van het Zelf die op jullie allen staat te wachten, als jullie dit willen. ALS JULLIE DIT WILLEN!

Wij gaan dit afsluiten met jullie nog iets over Wo te vertellen….zijn laatste bezoek aan Yushah. Wo was hier bij jullie, in dit verhaal dat wij al dagenlang vertellen.

Wo zit nu voor Yushah en hoort zoveel nieuwe concepten en principes over dingen die hij nooit eerder wist over de Schepper en over hemzelf en je zou kunnen zeggen dat Wo door deze dingen een nieuw persoon is, een nieuwe mens, die Yushah met Wo heeft gedeeld. Zij zijn nu goede vrienden. Wo was daar in het begin niet zo zeker van maar langzaamaan besefte hij zich dat Yushah een wijze leraar was.

Wo is nu op de plek waar Yushah hem altijd heeft ontmoet en wacht op de volgende aflevering, de volgende les, zou je kunnen zeggen, op meer informatie, en hij had al zoveel geleerd…..en Yushah was er niet!

De groep die Wo in het begin zag is om hem heen….zij waren er altijd, die gemeenschap van mensen die totaal niet gehinderd werden door het zand, als zij daar doorheen liepen. Het zand leek zich wel weg te trekken als zij ergens liepen in plaats van het de mensen moeilijk te maken. Dit was de metafoor die wij in het verleden gebruikten toen Wo nog rondliep in een oude energie en daardoor werd geremd.

Wo was niet langer meer in deze energie.

Yushah was er niet. Wo ging dus naar een van de mensen toe en vroeg: “Ik ben op zoek naar Yushah.” De man keek naar Wo en zei: “Wij hebben jou vele malen zien komen Wo, maar het was een beetje vreemd want je zat steeds op die rots en sprak aldoor maar tegen jezelf!” Wo vroeg: “Waar is Yushah?” en de man zei: “Wo, er is hier niemand met de naam Yushah. Yushah is het woord dat wij gebruiken voor een wijze leraar”. Toen begon Wo zich te realiseren dat al die tijd zijn intuïtie tegen hem had gesproken door zijn gids, en alles wat hem werd geleerd regelrecht vanuit zijn eigen ziel kwam.

Wat als dit voor jullie mogelijk is? Durven jullie alleen te gaan zitten en hardop te zeggen: “Lieve Spirit vertel mij wat ik dien te weten.” Als jullie dit menen, zouden jullie intuitie kunnen krijgen over dingen die jullie niet verwachten en dingen die anders zijn dan jullie is geleerd.

Wo ging daar vandaan en realiseerde zich dat de meest geheiligde leraar die hij ooit zou kunnen hebben, vanuit zijn eigen zielenenergie kwam…voor hemzelf, en dat dit kwam op de manier die hij nodig had om te horen.

Dit is de belofte: Jullie zullen dingen krijgen die jullie nodig hebben. Ik wil dat dit heel duidelijk voor jullie is: Spirit kent jullie zo goed. Wat jullie interesses zijn, wat niet, hoe je persoonlijkheid is. Het is een prachtig systeem dat het God zoveel kan schelen dat hij JOU wil kennen, je naam, en alle dingen om jou heen die je wel en niet leuk vindt.

Precies op maat, deze leringen, als je erom vraagt.

Dit is de Ontdekking van het Zelf, waar jullie in jezelf misschien voldoende in geloven om te zeggen: “Wat is het volgende? Lieve Spirit, ik ben er klaar voor!”

Dit was het verhaal van Wo en misschien is het wel jouw verhaal. Misschien is het een liefdesverhaal. De stamlijn die jullie achterlaten op deze planeet….vriendelijkheid, liefde, compassie en zorg dragen.

Houd van God met heel je hart…als je wakker bent….als je slaapt, maak dit tot je prioriteit en alle dingen zullen naar je toe komen.

Ik Ben Kryon en ik Ben verliefd op de mensheid en met goede redenen.

En zo is het.

Kryon