Kryon in Egypte. 18 / Tempel van Karnak. Jouw eigen Tempel bouwen.  

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 18

Tempel van Karnak. Jouw eigen Tempel bouwen.  

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de achttiende boodschap. (nummer 17 was van andere channelaars) Wij zijn nog steeds in Egypte bij een grote groep tempels die Karnak wordt genoemd. Tijdens deze momenten zal ik iets doen dat ik al eerder heb gedaan. Als een eerbetoon aan Karnak en de intentie daarvan zullen wij een tempel gaan bouwen. Maar daarvoor – als eerbetoon aan degene die wij zojuist in deze groep hebben gezien en aan het levende standbeeld van Sekhmet. Ik wil graag dat iemand anders eerst spreekt. (Adironnda spreekt haar channeling uit)

=================================================

Nu gaan wij verder, lieve mensen. Wij zijn op een publieke plaats en er is geen betere plaats voor deze boodschap. Jaren geleden gaven wij een channeling over een tempel die jullie hebben gebouwd. Een metaforische tempel voor jezelf. Deze tempel ben je zelf en hij betreft alles van jullie, inclusief de ziel. De metafoor is deze: Wat is jullie fundering en hoe zullen de pilaren zijn en het dak, het plafond? Jullie zijn dus inderdaad de structuur en inderdaad de metaforische “jij.”

Toen wij dit eerder deden, lieve mensen, was het misschien begrijpelijk wat jullie ervan verwachtten., maar nu is dit niet zo. Wat er zelfs in de twee laatste jaren op jullie planeet is gebeurd is dat er veel dingen zijn veranderd waarvan vele mensen denken dat zij niet veranderd hadden moeten worden. Als jullie de grootste geloofssystemen op deze planeet zouden vragen hoe de dingen werken zouden zij zeggen: “Dit is de manier waarop zij werken. Hier zijn de regels. Dit hebben de profeten gezegd, en dit is wat wij doen! Er zijn geen variaties op deze dingen”….en nu is dit wel zo! Een deel van de controversiële manier van hetgeen waarover ik spreek is het feit dat zelfs enkele basisdingen beginnen te veranderen, maar specifiek de relatie tussen Spirit, God, en de mens. De sluier gaat opgetild worden en dit betekent dat jullie veel helderder gaan zien….zelfs wat de Ouden jullie vertelden wordt nu helder en jullie zien betere paden en de relatie wordt persoonlijker. Een tweerichtingsrelatie wordt bereikbaarder zodat het bouwen van de tempel die jullie nu in deze korte tijd gaan bouwen, heel anders zal zijn dan eerder het geval was. Jullie kennen de pilaren al. Wat er nog ontbreekt zijn de top en de bodem. De pilaren, zoals jullie weten, zijn liefde, compassie, geduld en kracht. Al deze pilaren zijn anders dan de pilaren die wij jullie in een eerdere channeling gaven in een gelijksoortige omgeving in Egypte.

Wat is jullie fundering? Dit zal de grootste verandering zijn, deze fundering van jullie pilaren en ook van het plafond en alle andere dingen die op deze pilaren zullen rusten, zoals het dak. De fundering, zouden jullie zeggen, moet waarheid zijn of vertrouwen, misschien wel God zelf. Misschien wel de ziel, maar deze keer is het geen van de dingen op deze lijst want door de veranderingen is er een personificatie met betrekking tot wie de oude ziel is en waarvoor hij hier is….de fundering voor de tempel van vandaag zal de persoonlijke relatie met anderen zijn en de fundering zal bestaan uit stenen en rotsen en niet uit een grote steen of een rots die jullie misschien zouden verwachten. Jullie zouden zeggen: “Hoe moet dit dan de pilaren ondersteunen?” Lieve mensen, luister hiernaar: de relatie die jullie met elkaar hebben, met je familie en degenen om je heen, het geduld dat jullie hebben, de compassie, de liefde en de kracht en alle bouwblokken van de fundering echoën deze dingen, de vier pilaren. Lichtwerkers, luister: de manier waarop jullie met anderen omgaan is precies de energie van wat er op de planeet gaat gebeuren. Jullie kunnen niet meer naar een donkere plaats klimmen en zeggen wat jullie willen want andere mensen zien niets in jullie behalve misschien dat zij zien dat jullie eer betonen. Het gaat om de manier waarop jullie met anderen omgaan en hoe jullie hen behandelen en hoe zij daar veranderd vandaan gaan….dit is wat er anders is! Aldus is de fundering van jullie eigen tempel gebaseerd op relaties met anderen en de innerlijke verandering die jullie hebben met compassie voor elkaar. Hoe hebben jullie degenen om je heen beïnvloed? Zij zullen weer terug naar huis gaan, naar alle landen die hier vertegenwoordigd worden. Hoe presenteren jullie jezelf…dat is de fundering! Dit is de manier waarop jullie elkaars levens veranderen. Dit is de wijze waarop jullie de God in jezelf laten zien en mensen laten zien dat jullie een ziel hebben zonder hen met feiten, regels of geloofssystemen en dat soort dingen te bestoken. Het begint met de persoonlijke relaties die jullie hebben met degenen om je heen.

De mensheid zal op deze manier groeien en het licht zal hierdoor gaan schijnen. Het zijn de stenen, lieve mensen, vele stenen die de fundering van jullie tempels zullen gaan vormen, oude zielen, lichtwerkers!

Laten wij eindigen met het dak. Wat er op de pilaren wordt geplaatst moet sterk zijn want het moet beschermen, nietwaar? Maar het doet in dit geval ook iets anders. Het is een tweedelig want als jullie er aan de bovenkant naar kijken is het een dak en van de onderkant is het een plafond. Laten wij er hetzelfde van maken, lieve mensen, want als je naar boven kijkt beschermt het en zien jullie licht, er moet licht zijn omdat jullie goed moeten kunnen zien en jullie willen je tempel niet bedekken en in het donker rondlopen. Deze dagen zijn voorbij. De sluier gaat omhoog en jullie zullen veel helderder kunnen zien en die sluier zal worden opgetrokken naar het plafond dat er is en dit plafond zal gloeien door de liefde die jullie hebben. Het dak, als je van boven naar de tempel kijkt…..als anderen ernaar kijken zullen zij licht zien. Het grote, zware dak dat op jullie pilaren komt te liggen….is jullie licht, lieve mensen en dat zullen de mensen zien als zij jullie benaderen. De kracht, de liefde, de compassie…het is een relatie die jullie hebben met het gloeiende licht dat ook hen laat zien!

Gezegend is de mens die deze metaforen begrijpt, deze principes. Het dragen van het licht is waar het om draait. Mensen zien dit en zij zien geen doctrine, zij zien een licht in jullie en dit zorgt ervoor dat zij meer willen weten. Zien zij vreugde, of niet? Worden wij verwelkomd, of niet? Zijn jullie beschikbaar als iemand je nodig heeft? De meesten van jullie wel en daarmee begint een kettingreactie waarbij jullie zien hoe dit andere mensen beïnvloedt en jullie zien dit zelfs bij degenen die onaantastbaar schenen te zijn en bij jullie kinderen en maatjes. Stop met jezelf druk te maken want zij zien jullie niet preken….zij zien jullie leven. Zij zien de manier waarop het werkt. Zij zien een verandering in jullie. Zij zien minder zorgen, zij zien jullie minder snel oud worden en zij gaan zichzelf de vraag stellen hoe jullie dit doen. Dan hebben jullie de kans om de tempel te openen en hen binnen te laten en te zeggen: “Kijk maar!” Het heeft te maken met licht, compassie en maar weinig andere dingen en al deze dingen samen scheppen een zeer, zeer sterke ziel.

Dit is het begin van een nieuwe planeet, het is het begin van een verandering, zelfs bij de mensen met zeer strenge regels…jullie zullen het zien!

Dit zijn de manieren die wij onderwijzen en zij zijn zonder oordeel, zij zijn prachtig en vol compassie en vol liefde.

Laat de kracht van het scheppen en de energie van Sekhmet jullie vandaag tonen dat hier waarlijk meer is dan jullie denken.

En zo is het.

Kryon