Kryon in Egypte. 19 / Hatshetsup. Het Goddelijke Vrouwelijke.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 19

Hatshetsup. Het Goddelijke Vrouwelijke.

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn nog steeds in Egypte en dit is een tijd, lieve mensen die hier zijn en later luisteren of lezen, waar wij het vrouwelijke eren. Dit is al een tijdje een onderwerp in de geest geweest en door de jaren heen hebben wij langzaam onthuld dat de seksen zeker verschillend zijn, zoals jullie weten. Zij denken niet alleen anders, zij hebben ook andere gereedschappen en het vrouwelijke heeft altijd beter intuïtief gereedschap gehad en wij hebben jullie dit vaak verteld. Jullie zouden naar de geschiedenis van het “bovennatuurlijke” kunnen kijken en dan zullen jullie zien dat de leiders en de aanwezigen van deze groepen meestal vrouwelijk zijn. Het lijkt erop dat zij intuïtief worden aangetrokken tot de waarheid van al dit soort dingen en vrouwen een beter idee hebben over het sjamaan-schap en ook van de magie van liefde. Op deze speciale plaats – het wordt de begrafenistempel van een Koningin genoemd. Als je de geschiedenis bekijkt is dit bij de meeste Koningen en Koninginnen het geval. Alle drama dat hier is geweest….maar laat je niet misleiden want dit is gebouwd voor een vrouw. Deze groep van honderd mensen is zojuist uit de Vallei der Koninginnen gekomen. Sommigen van jullie hebben gehoord van de Vallei der Koningen, en ook zij luisteren nu hiernaar. Misschien waren jullie je niet bewust van de Vallei der Koninginnen, maar hier begroeven zij hun “Royalties”, de Koninginnen van Egypte.

Wat is de werkelijke waarheid van dit alles? Is het feitelijk zo dat vrouwen werden gebouwd en geboren om meer intuïtie te hebben en om spiritueel leiders te zijn? Het antwoord is: Ja! Net zoals zij zijn gebouwd en geboren voor het opvoeden van kinderen. Ieder van jullie die kinderen opvoedt, welk geslacht ook, weet dat de moeder daarin een vooraanstaande rol speelt en niet alleen omdat het kind door haar geboren wordt maar allereerst omdat zij degene met compassie is. Zij heeft de intuïtie om te weten waar het kind doorheen gaat en wat het kind nodig heeft. Zelfs als jullie een man zijn – en ik heb dit eerder gezegd – en jullie problemen hadden op school of waar dan ook, gingen jullie naar je moeder.

Dit zijn de gereedschappen waarover ik spreek en met dit eerbetoon gaan wij verder nu wij hier op deze plaats op een muur zitten waar ik eerder ben geweest. Mijn boodschap hier is een duidelijke basisboodschap en die ga ik wijden aan een vrouw, maar ik wil een ding noemen. Er zijn waarschijnlijk mensen over de hele wereld die dit horen of lezen die nog nooit in het land van mijn partner, de Verenigde Staten,  zijn geweest en nog nooit een boodschap van Kryon hebben gehoord en zeggen: “Dit is allemaal heel leuk en aardig. Jullie zijn in Egypte en dit gaat over Oude Tijden.” Anderen zeggen dat zij toen de geslachten scheidden, de mannen op andere plaatsen dan de vrouwen…is dit geen separatisme?

Aldus zal ik dit zeggen: Degenen van jullie die denken dat jullie in moderne tijden leven wil ik vragen: “Is hetgeen jullie vandaag zien separatisme of gaat dit over respect?” Laat mij jullie, lieve Amerikanen, vragen: ”Laat mij de avenue van First Ladies (Presidentsvrouwen) eens zien. Laat mij hun bibliotheken zien.” Die zijn er niet omdat alle presidenten – terwijl er natuurlijk bijna altijd echtgenoten bij betrokken waren – de bibliotheken hadden en alle eer opstreken en toen zij weg waren, waren zij weg! En kijk dan eens hier naar het respect en de graftomben en de zorg die hier is ter ere van het vrouwelijke, de partners van de Koningen. Dat is elegant, dit is progressief.

Denk aan deze dingen omdat zij iets laten zien waar jullie misschien nooit eerder aan hebben gedacht.

Misschien zijn zij er om naar terug te keren?

En zo is het.

Kryon