Kryon in Egypte. 20 / Vaarwel aan de Nijl. De Dozen van de Toekomst.    

 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 20

Vaarwel aan de Nijl. De Dozen van de Toekomst.    

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn dichtbij het einde van de reis. Wij bevinden ons op een schip op de Nijl op weg naar Luxor. Er waait een zacht briesje. Ik wil een boodschap brengen waarvan het lijkt dat ik die ik al eerder heb gebracht, maar dit is niet zo. Niet echt! Terwijl de tijd voortschrijdt begint deze planeet van jullie het bewustzijn te verhogen en veranderen er zelfs dingen waarvan jullie dit nooit hadden verwacht beginnen te veranderen. Wij hebben eerder gezegd dat een ouder bewustzijn van deze planeet altijd lineair is geweest. Het is een manier van denken, lieve mensen, die alles hetzelfde wil houden en op zichzelf terugslaat. Het is een manier van denken die in een cirkel gaat en misschien zelfs in een doos zit en die ervoor zorgt dat de geschiedenis zichzelf herhaalt omdat dezelfde fouten steeds weer worden gemaakt. Daar wil ik het even over hebben. Ik heb in het verleden gesproken over de Dozen van Geloof en ik wil dit uitbreiden en ermee doorgaan.

Wij zijn in Egypte en ik wil jullie een vraag stellen en het antwoord kan jullie verrassen. Deze weken zijn wij samen geweest en door alle tempels die wij hebben gezien zou je kunnen zeggen dat de geschiedenis van Egypte verbazingwekkend is. Ik zal jullie vertellen dat jullie geen geschiedenis hebben gezien. Wat als ik jullie vertel dat de tempel die jullie nu zien, de tempel van Abidos, de enige is die geschiedenis bevat? De enige die vertelt over de stamlijn door de tijd heen en over de Farao’s. Geen van de andere tempels doet dit. Jullie hebben tempel na tempel bezocht en zij hebben jullie niet de geschiedenis gegeven die gidsen wel doen. De enige dingen die jullie zien op de muren en de hiërogliefen gingen over het geloof dat zij hadden. Het geloof dat zij hadden, lieve mensen, ging over begeleiding naar het leven na de dood. Dat geloofden zij! Zij spreken van een welwillende God die openstaat voor iedereen…tempel na tempel….denk daar eens over na! Waar hebben jullie geschiedenis gezien. Waar hebben jullie de namen gezien of de veldslagen die zij wonnen of verloren? Waar hoorden jullie van de overstromingen van de Nijl die er altijd zijn? Of was er misschien een plaag of zoiets? Geen van deze dingen staat er op de muren! Alles wat er op de muren staat zijn instructies voor de weg naar het leven na de dood. Plaatje na plaatje van de goden die de Creatieve Bron vertegenwoordigden. Zij waren allemaal verenigd in een idee: dat alle Egyptenaren een leven na de dood hadden. En daar waren de instructies om daar te komen. Dit is wat jullie zagen. Dit wordt dan een doos! Vele, vele jaren, in het begin werd Egypte gedefinieerd door het geloofssysteem en jullie kunnen dit bij alle Ouden zien. Bij alle tekeningen…daar gaan zij over. Zij staan niet alleen, lieve mensen, want cultuur na cultuur, jong, Oud, definiëren zichzelf door hun geloofssysteem en niet door hun grenzen, of hun namen of hun landen….zo ver als jullie terug kunnen gaan. Zij hebben allen iets dat hen verbindt met hoe het verder gaat. Jullie gaan je dingen afvragen over hun geloofssystemen en zij lijken zo eenduidig. Als jullie een priester hier zouden vragen waar het allemaal om gaat zegt hij: “Het gaat om vooruitzichten die welwillend zijn en ons uiterste best te doen om onszelf in balans te krijgen totdat wij die plaats bereiken waar wij steeds terugkomen.” Daar gaan alle metaforen over, lieve mensen, over de rivier die jullie moeten oversteken: dit is de metafoor voor het leven aan de boven- en beneden Nijl en die gaat richting het leven na de dood.

Als je vandaag aan een Israëli zou vragen wat het meest diepgaande is dat hij heeft zou hij met de hand op het hart zeggen: “Als ik naar de tempel van Koning David ga waar hij is begraven is er niets beter dan dat. Hij toonde ons de weg naar God en het leven na de dood.” Zie je, de Israëli waren vervuld van de afstamming en dit is hun kostbaar bezit. Voor hen is de afstamming het goud! Dit gaat allemaal over het gaan naar een andere plaats, lieve mensen, als je vandaag een Navajo zou vragen: “Waar ben je mee bezig?” zou hij direct zijn voorouders noemen en zeggen: “Daar is de afstamming van de Navajo’s. Dit is wat wij geloven en zij zijn degenen die ons helpen naar het volgende leven. Als je een Moslim zou vragen om te vertellen over de grote profeet Mohammed kan hij zijn hand op het hart leggen en zeggen: “Dit is degene die meer dan een miljard mensen op deze planeet het geloof bracht dat ons leidt naar het hiernamaals. Hij was degene die ons leerde hoe wij dienden te leven en te bidden!”

Klinkt dit jullie bekend in de oren? Geloof na geloof na geloof klinkt allemaal als dezelfde doos. Het zijn alleen andere namen! Vraag een Christen over Christus en hij zal met de hand op het hart zeggen: “Dit is de profeet die onze redding is en die ons liet zien hoe wij naar het leven na de dood toe kunnen gaan!” Doos na doos…..deze planeet wordt niet gedefinieerd door landen en grenzen maar door geloof. Een-vijfde deel van de wereldbevolking is Hindoe en als je het hen zou vragen vertellen zij het de hand op het hart: “Het is de Eenheid met alle dingen. Het is het Nirwana. Het is het oplossen van alle karma zodat in het leven na de dood alles helder zal zijn.” Laat mij jullie iets vragen Christenen. Kunnen jullie met elkaar overweg? Jullie zijn verdeeld in meer dan driehonderd delen en die kunnen niet met elkaar opschieten. Zij wijzen in hun doos naar de andere dozen en zeggen dat zij het mis hebben. Ik vraag jullie: Kunnen alle Moslims met elkaar opschieten? Het antwoord is Nee. Kunnen alle Israëli samen door een deur? Het antwoord is Nee. Kunnen alle Boeddhisten die in Eenheid geloven met elkaar opschieten? Het antwoord is Nee. In elke doos is er een geloofssysteem dat zichzelf heeft verdeeld in vele stukken en er zijn vele dozen in dozen in dozen!  De volgende vraag is dus deze: Wat nu? Gaat deze planeet door met zich steeds verder te verdelen in dozen omdat men het niet met elkaar eens is? Als dit zo is wat zal dan het uiteindelijke product zijn? Het antwoord zal altijd zijn: Oorlog! Er zijn vele mensen die zeggen dat dit om deze reden onvermijdelijk is. “Kryon, je hebt gelijk want wij kunnen niet doorgaan met deze dozen.” Dit is een mening die komt van een geest die zegt dat het helemaal niet beter zal worden en dat wij zullen worstelen en worstelen en worstelen. Zij zullen zeggen dat de menselijke natuur laat zien dat er geen oplossingen zijn en dat die er ook nooit zijn geweest en wij gaan door met irrationele dingen omdat wij het met elkaar niet eens zijn. “Ruim de brokstukken op, rust uit en voer weer oorlog met elkaar en ruim dan het puin weer op en voer weer oorlog!”

Er is nog een mening, lieve mensen, en die komt van hoger bewustzijn en naïviteit die zegt dat op een dag alles Een zal zijn en er Een geloofssysteem zal zijn en een groot “Aha” waarbij iedereen de dozen zal laten vallen en hetzelfde zal geloven. Dit gaat niet gebeuren, lieve mensen, nooit! Waar gaat dit naartoe? Wat zal de toekomst van deze planeet zijn met al deze dingen die voor ons liggen? Is het niet absurd, zouden jullie kunnen zeggen, dat wij redetwisten met elkaar over de meest liefhebbende Bron, Creatieve Liefde, Compassie, van het Universum? Wij doden elkaar omdat een persoon iets niet volgens de regels doet. Absurd! Het is absurd omdat het bewustzijn van de planeet altijd laag is geweest en de menselijke natuur altijd in het duister is geweest. De menselijke natuur is zo disfunctioneel en leerde niets van generatie op generatie, van leven op leven. Jullie komen, vergeten, en doen het weer en jullie komen, vergeten en doen het weer! En opeens is er een verandering op de planeet! Hebben wij al gezegd dat zelfs de Ouden het duizenden jaren lang al op de muren hebben geschreven? Zij zeiden dat er iets zou gebeuren bij de precessie van de equinoxen en dat – indien de mensen nog op deze planeet zouden zijn – het bewustzijn omhoog zou gaan. Misschien weten sommigen van jullie dat dit de kalender van de Maya’s was en weten anderen dat dit de reis van de gevederde slang betreft. Misschien kennen jullie dit als het ontwaken van de poema. Er zijn heel veel namen aan deze dingen gegeven….het samengaan van de adelaar en de condor….het is overal. Ga met onderzoek beginnen om te zien wat de Ouden hebben verteld. Wat vertellen de geschriften die jullie onlangs hebben gehad, maar ik heb het nu over de Ouden en hetgeen zij vertelden. Jullie zitten in een nieuwe energie die jullie niet hadden verwacht waarin donkere dingen uit de muur lijken te schieten – metaforisch gezegd – en zich laten zien zoals zij dit nooit eerder hebben gedaan….nooit! Op een gepaste manier laten zij zich zien en jullie zien dit in je media. Het is geen spirituele revolutie….het is bewustzijn!! Het is respect!

Wisten jullie dat dit het begin is van de verandering van de menselijke natuur? Als de menselijke natuur gaat veranderen gaan de dozen bewegen, en dit is waar ik nu over wil spreken. Ik zal jullie een ander scenario geven. Het is het grote T-woord. TOLERANTIE! Ik wil een beeld schetsen dat jullie niet zullen geloven. Jullie gaan dit niet geloven, jullie zullen lachen! “Kryon, jij bent te ver gegaan!” Ik wil jullie meenemen naar de toekomst. Ik wil jullie meenemen naar een wereld, een planeet die Aarde wordt genoemd. Generaties en generaties vanaf nu is er al heel lang vrede, lieve mensen, maar ter ere van dit land wil ik jullie meenemen naar een plaats die Mekka heet. Er is een viering aan de gang….net zoals dit al honderden jaren plaatsvindt en er komen miljoenen mensen op af. Zij komen overal vandaan aangestroomd…miljoenen! Zij zijn er allemaal en zij zijn in vrede en zijn er allemaal met hun redenen. Eerbetoon aan hun profeet en hun tradities en dan stopt alles en zijn zij stil. Dan komt er iemand die naar een speciaal podium loopt en men vraagt zich af wie dit is. Een speciaal podium dat gepast is in een omgeving die niet gewelddadig is. Een hele groep individuen, en dan realiseren jullie je wie dit zijn. Het is de Israëlische afvaardiging en zij klimmen op het podium en zingen een lied als eerbetoon aan hun broeders de Moslims! Dit gaat niet over het zingen voor iemands verjaardag – er zijn er vandaag overigens twee onder jullie en jullie zingen voor hen omdat jullie trots en blij zijn voor hen – maar wat als jullie dit eenvoudige idee uitbreiden naar de dozen? De dozen zullen blijven, lieve mensen, maar het verschil is dat zij elkaar niet alleen zullen tolereren; zij zien ook dingen die gepast zijn. Andere culturen, goed, zij hebben tradities en profeten, maar het leidt allemaal naar dezelfde plaats! De Israëli zingen voor de Moslims op hun eigen manier en met eigen liederen, maar de Moslims staan daar met de hand op hun hart en zeggen: “Dank jullie, broeders! Dank” En als de Israëli klaar zijn staan zij op en komen de Christenen op het toneel om hetzelfde doen!

Denken jullie dat dit een fantasie is? Wacht maar af. De dozen zullen nooit helemaal weggaan maar de dozen worden cirkels en het worden prachtige, prachtige cirkels van licht en leven dat een heerlijke vermenging geeft van zingen dat zegt: “Ik zie jullie en ik zie jullie gezichten en wij zien dezelfde God. Doe wat jullie willen doen, dan doen wij onze dingen!”

Misschien geloven jullie hier niet in, maar als jullie een Moslim in een bepaalde richting zien bidden, wat is dat jullie reactie? Wat is jullie reactie? Zouden jullie dit zien en je hand op je hart leggen en zeggen: “Dank je, broeder?” Het is beide toewijding aan dezelfde God! Wat een concept! Hier kan deze planeet naartoe gaan. Jullie gaan dit op zeer kleine manieren zien als jullie uit het duister gaan komen dat oude menselijke natuur wordt genoemd. Is dit mogelijk? Ik zeg jullie: Dat is Vrede op Aarde! Het is niet wat er gaat gebeuren tussen het ene land en het andere. Dit is gewoon niet zo. Het gaat gebeuren tussen het ene en het andere geloofssysteem en dit zal vrede scheppen en alle dingen zullen daaraan toegevoegd worden, maar vrede op aarde zal beginnen met de geloofssystemen.

Dit is wat de Ouden jullie hier tonen en dit was alles waar zij zich mee bezighielden….niet met geschiedenis, maar jullie zien het in het licht dat zij zagen.

Ga hier hoopvol vandaan in de wetenschap dat jullie in een zeer speciale tijd leven, een mooie tijd.

De geschiedenis zal zich jullie herinneren, lichtwerkers!

En zo is het.

Kryon