Kryon in Egypte. 21 / Caïro. Het Laatste Afscheid.  De Andere Zijde.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 21

Caïro. Het Laatste Afscheid.
 De Andere Zijde.

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn dichtbij het einde van de reis. Ik zit hier voor de aanwezigen die weten dat dit de laatste bijeenkomst is.

Lieve mensen, ik vraag jullie om even terug te stappen. Dit is een zin die ik gebruik om jullie te vragen om even opzij te stappen, even weg te gaan van alles wat jullie geloven en wat jullie is verteld, zelfs alles wat jullie hierover dierbaar is. Gewoon maar even… om even een rustig moment van overdenking te hebben. Op deze momenten, als jullie opzij gestapt zijn, kunnen jullie nieuwe informatie ontvangen, nieuwe intuïtie.

Soms vertel ik mijn partner om deze bijeenkomsten, deze laatste bijeenkomsten, niet op tape op te nemen omdat zij persoonlijk zijn en lieflijk en vol betekenis zijn voor degenen die in de stoelen zitten en al weken met elkaar optrekken. Het is inderdaad persoonlijk….denk aan de dingen waar sommigen van jullie doorheen zijn gegaan, maar ondanks alle dingen waar jullie persoonlijk doorheen zijn gegaan wil ik dat jullie ook kijken naar hetgeen jullie samen doorheen zijn gegaan, en dit zal het onderwerp zijn. Jullie stonden misschien voor of in de groep terwijl jullie huilden en gevoelens hadden die jullie niet begrepen. Jullie werden gegrepen door hetgeen jullie zagen. Sommigen van jullie voelen misschien dat jullie hier wel of niet al zijn geweest, maar jullie zijn hier niet 100% zeker van. Stap even opzij… Maar jullie hebben iets gevoeld en als mensen iets voelen is dit vaak in relatie met iets dat zij voor zich zien of waar zij zich bevinden of in een bepaalde situatie. Dit ontwikkelt ook iets anders, een empathie van samenzijn en samenhang met elkaar. Jullie kijken misschien een beetje anders naar elkaar. Alle landen waar jullie vandaan komen, de oceanen, de woestijnen…het land waardoor jullie zijn gereisd om hier te komen zijn bedoeld zodat jullie hier voor een doel zijn gekomen; een doel dat jullie hebben gepland en nu  in deze stoel vinden. Stap even opzij voor wat ik ga vertellen.

Zou het kunnen zijn dat er iets groters aan de gang is dat jullie nooit zullen begrijpen? Als mens zullen jullie dit nooit begrijpen. Sta dus even opzij…. Gisteravond nodigde ik jullie uit om even te denken aan hetgeen jullie in Egypte hebben gezien en velen van jullie hebben gezegd dat jullie de grootse geschiedenis van dit land hebben gezien. Toen herinnerde ik jullie eraan dat jullie feitelijk geen geschiedenis hebben gezien, behalve hetgeen jullie door de gidsen is verteld. Maar wat jullie in de hiërogliefen zagen, tempel na tempel, was niet echt de geschiedenis. Het waren plaatjes van magie, van licht en van het geloof dat men allemaal droeg in dit Oude Land. Wat jullie echt zagen was de verlichting die zij toonden en waar zij in geloofden….een God van licht die er voor iedereen was en waar zij zich het meest op richtten was het hiernamaals. Dit is wat jullie hebben gezien.

Stap even opzij…. Op de muren stond ook iets speciaals als jullie dit hebben gezien, als jullie hebben opgelet. De Ouden, meer dan vijfduizend jaar geleden, hebben dit zorgvuldig in de muren geëtst….het idee dat er een deel van jullie is dat jullie niet zijn….een essentie van jullie die met jullie meegaat, misschien een bubbel die iets met zich meedraagt. Lieve mensen, dit was hun geloof, intuïtief, dat er meer was dan alleen een lichaam. Er is een ziel en jullie kunnen die alle namen geven die jullie willen. Stap even opzij….want alle geloofssystemen die jullie kennen vertellen jullie de stappen….maar stap gewoon even opzij en luister. Al die jaren geleden al die dynastieën en al die pure, kostbare jaren….spraken zij over de dingen waar wij vandaag over praten. Daarvoor, lieve mensen, hadden zij intuïtieve informatie nodig die men op een bepaald niveau ontvangt. Wij hebben jullie uitgenodigd om geloofssysteem na geloofssysteem op deze planeet te onderzoeken. Wat is de belangrijkste focus van een Moslim? Van een Christen? Van een Boeddhist? Van een Hindoe? Van een Israëli? Wat is de eerste focus?  Zij hebben allemaal iets gemeen….het is het leven na de dood!!! Hebben jullie daarover nagedacht? Dit moet intuïtief zijn. Als jullie teruggaan en de inheemsen van deze planeet onderzoeken kunnen jullie verder teruggaan dan jullie denken hier te zijn geweest en toch vinden jullie dan nog steeds mensen die in het hiernamaals geloven. Om dit te laten gebeuren moet er intuïtie zijn geweest en er moest waarheid achter zitten. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Stap even opzij….plak er geen etiket op…. er is iets dat hoger is dan jullie waar jullie namen op staan.

Er zijn mensen die vragen waar dit hogere ding dan is. Lieve mensen, er is geen waar in een multidimensionale omgeving. Als jullie vragen waar God is, is het antwoord: “Ja!” Dit is verwarrend! In elke cel en atoom van jullie lichaam is God aanwezig! De ziel wordt daardoor iets dat mensen gemeen hebben en welk geloofssysteem zij ook hebben, weten zij dat er iets is dat heel anders is dan hun eigen lichaam en dat het iets is dat zij met zich meedragen….iets dat zij hebben, een bewustzijn, wat het ook is, een intuïtief gevoel over wat jullie weten dat na de dood komt. Ik zeg het weer: er zitten geen stekels aan de dood! Jullie gaan gewoon over naar iets dat veel groter en grootser is dan wie van jullie ook. Kunnen jullie je dit voorstellen?

Dit is de eerste stap….is er een ziel? Geloven jullie dit? Het grootste deel van de mensheid wel. In dit deel van de tijd, in 2019, zeggen degenen die dit onderzoeken dat meer dan 85% van de bijna 7 miljard mensen van wereldbevolking in het hiernamaals gelooft. Dit vertelt jullie dat het meer dan wensdromen zijn….het is ingebouwd! Als jullie waren geboren op een eiland en een wees zouden zijn en op de een of andere manier door de elementen zijn grootgebracht en alleen zijn opgegroeid, garandeer ik jullie dat als jullie de zon en het water zien, de bomen en de dieren en alles om je heen, zouden weten dat jullie een ziel hebben. Zo intuïtief is het. Jullie zijn een met de Aarde, met de zon en de sterren en de maan, net zoals de Ouden dit waren. Het is een deel van jullie. Dit was vraag 1: Geloven jullie in de ziel?

Vraag 2 heeft geen antwoord, niet echt, omdat het veel verder gaat dan welke mens dan ook kan bevatten. Dit is geen belediging van jullie intellect, lieve mensen, het is gewoon een feit….jullie kunnen maar tot op een bepaalde hoogte denken en de zaak van de ziel is zo breed dat jullie het oppervlak nog niet eens kunnen raken. Alles wat jullie weten is dat het prachtig is. Alles wat jullie weten, vanaf de Ouden tot nu toe, is dat er een betere plaats is om te zijn; een plaats die waarschijnlijk vol is van liefde en compassie en jullie begrijpen niet helemaal wat jullie daar doen of hoe het werkt. Stap even opzij. Wat jullie ook is verteld, hoe voelen jullie je in je hart, momenteel? Vraag 2: met alle dingen die jullie niet begrijpen en alle miljarden of triljoenen zielen die er zijn….geloven jullie dat hier een welwillend plan bij betrokken zou kunnen zijn?

Stap even opzij! Als jullie de Schepper waren en al deze zielen in liefde voor deze planeet zou hebben geschapen die jullie in staat stellen om de hand van de Schepper hier aan te raken, is dit het contact….is dit de Schepping….is dit de balans! Wij zeggen dat jullie dit door jullie intuïtie kunnen voelen, door jullie mediteren en jullie stilte. Over de hele planeet mediteren, bidden, contact hebben….dat is de eerste richtlijn, nietwaar?

Jullie zijn de Schepper. Als jullie dit alles scheppen is er dan een plan? Zou het kunnen zijn dat het niet allemaal gaat over het hiernamaals? Zou het zo kunnen zijn dat het echt om jullie ziel gaat? Toen, nu en in de toekomst? Op dit moment?  En als dit zo is en er een plan is….laat mij jullie aan aanwijzing geven over wat dit plan zou kunnen zijn. Dit plan is een samenstromen van liefde en compassie voor elkaar en als jullie eens in onmin zijn met elkaar zeggen jullie: “Goed, het is goed. Wij gaan gewoon verder!” Hoeveel van jullie gaan hier als vrienden vandaan, diepgaande vriendschap? Hoeveel? Hoeveel van jullie zijn in staat geweest om in de ogen van vreemden te kijken, mensen met een andere taal dan jullie, en zien de liefde die zij voor elkaar hebben en voor hun familie? Hoeveel van jullie zijn opzij gestapt en doorbraken de barrière van de geloofssystemen en zeiden: “Ik weet dat jij niet gelooft wat ik geloof, maar oh, ik voel jou, ik voel de liefde en de compassie die jij hebt van persoon tot persoon.” Dit is wat er gebeurt als jullie opzij stappen uit de lineariteit van wat jullie is vertelt als jullie dit doen en dat doen….en dan gaan jullie begrijpen dat er een plan is….jullie allemaal….met de gidsen…..en dan ontmoeten zij jullie! Wat denken jullie ervan? Sommigen van jullie nemen hen mee in je hart, Jullie zagen meer dan hun ontwikkeling en misschien hebben sommigen jullie wel verteld dat jullie familie zijn en dat jullie je realiseerden dat er een plan is en dat zij heel veel deden voor Egypte, maar Oh….dat er een plan is en dat jullie meer dan ooit begrijpen dat jullie niet alleen per toeval hier zijn. Oh, deze gidsen werken hier met groep na groep na groep, maar jullie gidsen zien deze groep anders, nietwaar, omdat jullie zielen op een dusdanige manier samenkomen dat dit een samenstroom schept en begint met de leringen die ik jullie de laatste dertig jaar heb gebracht. Deze planeet zal uiteindelijk een samenstroom hebben van zielen die elkaar op een hoger niveau gaan zien en de barrières gaan zichzelf verkleinen en de grenzen tussen de dozen van het geloof worden geslecht en dat heb ik jullie gisteravond verteld. Het is misschien moeilijk te geloven dat dit op de planeet al is begonnen, maar het gaat langzaam verder.

Dit is een reis door Egypte. Op lineair niveau is dit een georganiseerde reis en zijn jullie hier en hebben jullie tempel na tempel gezien en hebben veel gegeten. (Kryon lacht) Dat is het lineaire hiervan! Maar wat als er meer is? Jullie komen samen op een manier waarop jullie een samenstroom en een balans scheppen….jullie zullen nooit meer hetzelfde denken over dit land. Als jullie nooit hier zijn geweest zullen jullie weggaan en heeft de Nijl jullie geraakt! Het geloof van de Ouden over het leven aan de Nijl zal jullie geraakt hebben. Misschien hebben de tekeningen op de muren over het hiernamaals en de betekenis van deze dingen jullie geraakt en tevens de vastigheid van hun leringen door de eeuwen heen zal een impact op jullie hebben. Als iemand tegen jullie zegt: “Moge jullie altijd drinken uit de Nijl” zullen jullie lachen en denken dat dit niet fysiek bedoeld is. Dit is een grootse metafoor die jullie direct terugbrengt naar deze plaats waar jullie het leven vieren dat hier is; het leven dat de Ouden zagen en dat zij naar beste kunnen op de muren hebben bewaard. Jullie zullen weten dat er een plan is.

Er zijn altijd mensen die zeggen: “Kryon, jij hebt de vraag niet beantwoord!” en het antwoord is: JA! Weet dit: jullie zijn betrokken bij dit plan….jullie namen….op deze plaats….nu! Jullie hebben ervaringen met de anderen die opmerkelijk zijn. Dit heeft te maken met verlichting, met balans en de groei van jullie menselijkheid in een tijd waarin dit heel hard nodig is.

Ga hier anders vandaan. Ga hier intelligenter vandaan dan jullie voorheen waren met betrekking tot culturen die jullie niet eerder hadden gezien en wat het betekent om opzij te stappen.

Wij komen terug in dit land. Als wij dit doen en jullie naar de channelings luisteren zal dit hetzelfde zijn: het eren van de Ouden, eren van het goddelijke vrouwelijke, mensen eraan herinneren dat de ouden zeer knap waren door te bouwen wat zij als mensen hebben gebouwd, door de heling te hebben die zij hadden en hun opmerkelijke progressie waar sommigen van ons vandaag over leren.

Jullie zijn op de juiste tijd op de juiste plaats als jullie dit nog niet wisten.

Kijk anders naar de mensen!

Moge ieder van jullie altijd van de Nijl drinken! (Dit is een metafoor!)

En zo is het.

Kryon