Kryon in Egypte. 3 / De Top van de Berg Sinaï. Mozes!

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 3

De Top van de Berg Sinaï. Mozes!

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn in Egypte en dit is de derde channeling. Wij zijn op een publieke plaats want dit is de top van de berg Sinai en allen die hier aanwezig zijn halen even diep adem en zijn verbaasd dat zij de reis hebben afgelegd. (Kryon lacht) Het is hier hoog en jullie kunnen dit merken aan de stem van mijn partner. Er is vreugde hier, meer dan alleen maar het halen van de top. Jullie denken aan alles wat er op deze plek is gebeurd. Het zingen, de vreugde, het is een top in jullie leven. Dit kan het echt zijn, en voordat ik met de boodschap en over Mozes ga beginnen, neem ik even een moment om te vertellen dat dit de enige keer kan zijn dat jullie deze ervaring hebben, lieve mensen die hier nu bij mij zijn. Doe er je voordeel mee en voel alles wat je kunt voelen.

Deze plek is beroemd door Mozes en vanwege hetgeen hij deed. Hij is beroemd door vele dingen en door geloofssystemen en betreffende de top is het met name vanwege de exodus. Het verhaal is zo vaak verteld, de geschriften vertellen het op de ene manier, de boeken op een andere, de films vertellen weer een ander verhaal. Ik wil jullie de Kryon-versie vertellen. Het is een versie die de man en wat er hier is gebeurd, viert, zelfs meer dan hetgeen jullie in de Schrift lezen.

Wat denken jullie te weten over de man Mozes? Hij werd geboren, werd zoals jullie weten koninklijk opgevoed en toen ging het volgens de films al snel over in iets anders. Ik zal jullie vertellen wat er met hem gebeurde. Hij bracht de volgende veertig jaar door met het zorgen voor dieren….veertig jaar! Heeft iemand van jullie enig idee van de volwassenheid en de wijsheid van deze man? Hij ging naar deze berg en er gebeurde iets bij hem. Ik zal het jullie zeggen: hij was tachtig (Kryon lacht) vijf jaar ouder dan de man in de stoel. Wat gebeurde er op deze berg, niet op de plek waar jullie nu zitten maar een gelijkluidende plek op de glooiing van de heuvel, was het speciaal dat hij de eerste mens was waar de Creatieve Bron direct tegen sprak zonder dat daar iets tussenin zat….zonder beelden, tussenpersonen of zoiets er tussenin. De Schepper nam de multidimensionale vorm aan van een engelwezen. Jullie hebben gehoord van een brandend braambosje, nietwaar?

Laten wij al deze dingen eens in perspectief bekijken. In de tijd waarin Mozes leefde werd licht geschapen door iets in de lucht of door verbranding op Aarde….alles dat licht schiep brandde, zie je? In jullie tijd weten jullie dat alle dingen die licht scheppen energie zijn die zich op diverse manier tot uiting brengt. Dit was geen brandend braambos, lieve mensen, maar het werd op de best mogelijke manier uitgelegd, maar het was meer dan dat. Oh, als jullie dit zouden kunnen zien. Het was meer dan een vuur dat geen braambos nodig had om gevoed te worden. Het was een multidimensionale energiebol en daaruit kwam de stem en het eerste wat de stem zij, eerlijk, was gelijk aan wat de schriften zeggen: “Hier Ben Ik en dit is wie Ik Ben” De naam is zo heilig dat sommigen de naam Jahweh niet willen uitspreken. Zij noemen de naam niet, of zij noemen hem niet in zijn geheel, zoals mijn partner zojuist heeft gedaan….hij is heilig en hij blijft heilig. Hier is waar dit gebeurde, lieve mensen, en de boodschap werd gebracht en de schriften zeggen dat er meerdere dingen tegelijk gebeurden. De man Mozes is veel grootser dan jullie denken want ook hij had zijn twijfels en zijn twijfels waren groter dan jullie kunnen geloven. Maar hij deed wat hij deed en jullie weten dit en hij was er ook verantwoordelijk voor dat hij de berg nogmaals op ging. Deze keer, lieve mensen, ging het een beetje anders.

Mensen hebben hun vooroordeel bij wat zij geloven en jullie hebben verhalen gehoord over hetgeen Mozes deed in de exodus. Ik denk dat het meest diepgaande dit is: de Israëlieten liepen inderdaad door de woestijn – jullie zijn daar ook doorheen gegaan – daar waren zij, en het verhaal is dat zij daar veertig jaar rondliepen. Laten wij even stoppen….op dit moment, voor een les in cijfers. Ik heb dit niet eerder gedaan: Mozes bracht veertig jaar door voordat hij tijd besteedde aan het doen van welke heilige dingen ook en hij was tachtig toen de Creatieve Bron tegen hem sprak. Jaren en jaren gingen voorbij, maar deze veertig jaar die hij nodig had om “volwassen” te worden hebben iets te betekenen. De veertig jaar in de woestijn hebben voor de Israëlieten iets te betekenen. Vandaag, in de Tibetaanse numerologie, staat het cijfer 4 voor Gaia. Gaia is wat jullie Moeder Aarde noemen, maar de numerologie is zelfs sterker dan dat. De soort die ik jullie ga vertellen had in die tijd niet echt een vorm en toch betekende cijfers iets. Hoeveel 7’s zijn er in de spirituele geloofssystemen van deze planeet? Zij zijn overal. Hoeveel 7’s waren er? In wat jullie de geschiedenis van Egypte noemen zijn zij overal. Zij zijn meer dan alleen maar een weerspiegeling van de Zeven Zusters, het zijn heilige cijfers. De vier is nog sterker dan jullie denken. De vier, lieve mensen, gaat over vruchtbaarheid. Hij gaat over moeder, over verandering en over geboorte. De vier is werkelijk een wedergeboorte-cijfer en daardoor staat het in de Tibetaanse numerologie voor Moeder Aarde. Het is in werkelijkheid de vruchtbaarheid van de energie van alle dingen!

Waarom veertig jaar in de woestijn? Wij hebben jullie deze informatie eerder gegeven. Het staat in de geschriften als jullie het willen vinden. Mijn versie ervan is deze: In de exodus, lieve mensen, is er een zeer oude energie en hebben jullie alle generaties van de oude energie en de Akasha van de oude energie. Geen enkele Israëliet kon Kanaän binnen gaan met deze energie in het bewustzijn en daarom moesten er generaties voorbij gaan, lieve mensen, voordat de Israëlieten Israëli’s werden en vrijuit Kanaän, het Beloofde Land, konden binnengaan, zonder het bewustzijn van slaven, zonder de oude energie, zie je, lieve mensen, was dit het tegendeel van het oude! Begrijpen jullie nu waarom de 4 daar was? Dit is de soort wedergeboorte waar wij hier bovenop de berg naar zoeken. Dit is de mogelijkheid met jullie bewustzijn waarover wij spreken. Jullie kijken op dit moment naar een grote 4. Er gebeurt iets dat ik duidelijk wil maken. Ik wil dingen eleganter en geloofwaardiger maken en tegelijkertijd gaan wij iedereen krenken. Het verhaal is inderdaad waar dat Mozes, toen hij het gouden kalf zag heel goed begreep dat deze generatie aan het verliezen was, zij verloren de goddelijkheid die hij hen zo duidelijk had laten zien….omdat mensen dit doen, zij trekken naar een object om te aanbidden, en dus kwam Mozes hier weer terug….voor de tweede keer, en de geschriften vertellen dat hij weer naar beneden kwam met de tien geboden.

Lieve mensen, ik wil iets uitleggen dat ik eerder heb verteld. De Creatieve Bron waarover ik spreek, de God der Goden, de Liefhebbende Bron van Liefde, de meest compassievolle van het Universum die jullie je kunnen bedenken, de Schepper van het Universum is GEEN oordelende God. Dit is GEEN God die jullie compleet vrije keuze geeft en jullie dan veroordeelt over jullie keuze. Het waren geboden, maar deze prachtige God commandeert niet. Dit waren de woorden die werden gegeven en de vertalingen, maar vandaag zijn dit de Tien Geboden, maar zij bagatelliseren de grootsheid van God. Ik zou hen willen hernoemen in de Tien Suggesties. (aanwezigen lachen) Dit zijn de tien instructies voor het licht, voor de juiste manier om te leven voor mensen die een vrije keuze hebben om te kijken en om het gezond verstand van deze instructies te gebruiken. Ik wil dat jullie helder naar hen kijken, zij waren niet altijd goddelijk, de groep die er toen was; zij waren basaal, zij waren praktisch, zij hadden hun manier van leven die logisch voor hen was, maar het waren instructies, lieve mensen, het waren geen geboden…en dan het volgende herschrijven: Er werd gezegd en er werd geschreven dat Mozes een beetje ongeduldig werd en hij iets verkeerd deed…als zij water nodig hadden konden zij dit krijgen en God vertelde hem dat hij met zijn stok in de grond kon steken en daar water uit zou komen. Zij zeiden dat hij met de stok op een rots sloeg en God niet gehoorzaamde en toch kwam er water uit. Op de een of andere manier hield deze ongehoorzaamheid hem hier terwijl de rest verder ging en de exodus, zonder hem, compleet was. Lieve mensen, ik wil dit herschrijven. Hier is wat er werkelijk gebeurde: Mozes vertelde degenen om hem heen dat hij niet mee zou gaan. Hij informeerde hen dat hij niet zou gaan omdat de Schepper hem had verteld dat hij niet zou gaan. Hij had helemaal niets fout gedaan. Maar hoe verklaar ik dit nu weer? Mensen zien de Creatieve Bron als een vader en hier komt het oordeel vandaan, hier komt de discipline vandaan, en men plakte allerlei menselijke dingen op de Almachtige. De geruchten werden vervolgens dat Mozes iets verkeerd had gedaan en dat hij daardoor het Beloofde Land niet mocht binnengaan. Hij deed helemaal niets fout, lieve mensen. Het was zijn tijd niet meer….ik zal jullie vertellen hoe oud hij was toen hij stierf. Dat was niet ver van de plaats waar de exodus eindigde. Hij was 117 jaar oud! Honderdzeventien jaar oud….en de reden dat hij niet meeging was dat Hij de man van de exodus was, en dat was de energie, dat was zijn leven en wat hij had bereikt. Dit is wat hij heeft gedaan.

Voor hem was het nemen van de energie om een leider te worden in een nieuw paradigma iets dat niet gepast was en niet zou gaan werken. Daarom is hij niet gegaan! Er was geen straf!!! Alleen de elegantie van de boodschap: Mozes jij hebt je werk gedaan!

Er is zoveel gebeurd op de plek waar jullie staan. In het gebied hier, de energie die hier is….is de berg gebleven zodat jullie hem kunnen beklimmen en deze dingen kunnen weten en zeggen: “Dit is waarlijk geschiedenis!” Het is een grootse geschiedenis. Dit was het begin van een cultuur, het begin van het idee van EEN God! Iets dat nog steeds bestaat, en dat vanwege EEN MAN!!!

Hij deed niets verkeerd, lieve mensen, bij alles wat hij deed twijfelde hij altijd. Ik vertel jullie dat er een gebrek aan zelfwaarde was….het is een club waar de meeste oude zielen toe behoren!

Weet dit: Jullie zijn niet alleen! Als jullie twijfelen aan de heilige dingen binnenin jullie….maar dat is de vrije keuze die jullie hebben om te beslissen wat Mozes uiteindelijk deed. Het is echt waar, het is echt reëel….jullie zijn een schepping van God! Gemaakt naar zijn evenbeeld en dat is LIEFDE!!!

Laat deze boodschap bezinken zodat jullie de diepgang hiervan voelen en weten hoeveel er van jullie wordt gehouden!

En zo is het.

Kryon