Kryon in Egypte. 4 / De Golf van Akaba. Een veranderend Raster.

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 4

De Golf van Akaba. Een veranderend Raster.

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil hier even een moment nemen om jullie een perspectief te geven van waar jullie zijn. Ik wil dit betrekken bij wat er met iemand van de groep aan de hand is. Ik wil een helderder beeld scheppen van de diepgang die hier aanwezig is op de plaats waar jullie zitten. Lieve mensen, in de laatste 22 jaar is er in de wetenschap iets veranderd. De wetenschap heeft nu aangetoond en bewezen – zelfs met de gegevens van satellieten – dat bewustzijn fysieke dingen op de planeet verandert. Bewustzijn verandert fysieke dingen!

Dit opent de deur voor dingen die in het verleden zeer esoterisch waren en nu opeens geloofwaardig worden, en een van hen is dit: Wij begonnen jullie vele jaren geleden te vertellen over iets dat esoterisch is voor de planeet, niet fysiek, genaamd: Kristallijnen Raster. Laat mij jullie hier weer over vertellen. Dit is een esoterisch raster dat zich menselijk bewustzijn en emoties herinnert. Het is hier voor jullie aangebracht zodat de plaatsen waar dingen zijn gebeurd betekenis hebben. Als er tijden zijn waarin jullie bewustzijn kunnen plaatsen in dit raster, kunnen jullie plaatsen verhogen door middel van bewustzijn. Toch ga ik het hier niet over hebben. Dit esoterisch raster is voor vele mensen ongelooflijk. Zij zeggen: “Dat is weer een van die Kryon-dingen. Wij geloven het pas als wij het zien!” Lieve mensen, het is zo vaak gezien; het is zo vaak gevoeld! Laat mij jullie weer meenemen naar iets dat ik eerder heb verteld: Als jullie middenin een slagveld staan, een middeleeuws slagveld, of een recent slagveld, kunnen degenen die hiervoor gevoelig zijn iets voelen en je zou jezelf af kunnen vragen – zelfs de wetenschappers – hoe dit kan.

Hoe kan een veldslag die honderden jaren geleden plaatsvond of 25 jaar geleden, het bewustzijn dusdanig beïnvloeden zodat jullie iets voelen? Jullie zouden naar een donkere plaats kunnen gaan en zelfs huilen. Er is geen verklaring behalve degene die ik jullie zojuist gaf: het Kristallijnen Raster met herinneringen heeft deze dingen letterlijk in de aarde gestopt, opgeslagen, zodat jullie dingen kunnen voelen! Laten wij het daar eens over hebben. Veel mensen uit deze groep komen van ongerept, oorspronkelijk land – niet allemaal maar de meesten wel. Elke Noord-Amerikaan hier, elke aanwezige Australiër, komt van oorspronkelijk land, en daarmee bedoel ik: vergeleken met deze regio, deze plaats, of Europa….jullie komen uit oorspronkelijk land….denk aan de veldslagen en de geschiedenis en aan alle dingen die hier en in Europa zijn gebeurd. Ik zeg dit omdat er mensen zullen zijn die zeggen: “Ik ben niet echt gevoelig!” Echt waar? Misschien ben jij nooit op een plaats geweest die jou gevoeligheid op gang zou kunnen brengen – zoals deze plaats hier! Misschien waren er in jouw land ook veldslagen maar voelde je dit niet zoals hier…er zijn lagen en lagen….

Wat gebeurt er als een mens overlijdt? Ik wil niet echt spreken van een gepaste dood, maar dat is het wel. Alle dood is gepast en op tijd en wij hebben eerder gezegd dat een moeder een dood ongepast zal noemen als haar zoon op 25-jarige leeftijd overlijdt, of op zijn achttiende. Die dood, lieve mensen, op het slagveld, brengt een keten van smart op gang die de hele planeet kan voelen, zoals de moeders weten en de familieleden voelen en de vrienden, en dan projecteren zij het weer verder en gaat dit maar door en door. Smart na smart….van maar één overlijden! Denk aan het bewustzijn dat wordt verstoord door deze ene dood en wat misschien wordt versterkt door honderd, duizend of tienduizend.

Wat als ik jullie vertel dat het land hier bij de Golf van Akkaba, zulke dingen heeft gezien? Denk aan waar jullie je bevinden….hebben jullie zelfs al naar de landkaart gekeken? Hebben jullie de omliggende landen gezien en hoe dichtbij die zijn? Hebben jullie de vroegere situaties van deze plaats gezien? Hoe zit het met de strategische belangen van deze en de volgende Golf? Er zijn hier vier grote landen in de buurt, om maar niet te spreken over de overkant van de middellandse Zee. Realiseren jullie je hoe belangrijk deze plaats is? Wat is kan zijn gebeurd, start jullie geschiedenis, lieve mensen. De naam Golf van Akkaba, is zeer recent. Hij heeft drie andere namen gehad, afhankelijk van de beschavingen, de culturen die om dit land vochten zoals de Ouden deden en zoals het nu gebeurde. Weten jullie wat er hier is gebeurd en van ongelooflijk belang was? De Eerste Wereldoorlog! Kennen jullie het aantal doden dat hier is gevallen….het lijden van de moeders. Kunnen jullie je voorstellen wat dit land met zich meedraagt? Dit is waar de zesdaagse oorlog plaatsvond, lieve mensen. Ik weet niet wat dit voor jullie betekent maar het betekent veel voor een paar van de aanwezigen hier. Dit is wat hier is gebeurd…er was hier een grote zesdaagse oorlog. Vandaag zien jullie landen die vrede hebben met elkaar, sommige waarbij dit op papier staat en andere waarbij dit niet zo is, maar zo was het een tijdje geleden niet. Jullie komen dus van je eigen land vandaan in een omgeving hier die er goed uitziet, nietwaar? Lagen en lagen en lagen en lagen onder jullie voeten weerspiegelen zoveel smart! Zo vele veldslagen! Jullie voelen dit! Jullie kunnen misschien denken dat jullie niet gevoelig zijn, maar dat zijn jullie wel! Oude zielen reageren hierop, op dit soort dingen.

Maar wat ik jullie wil vertellen voordat ik met deze boodschap eindig….ik wil dat iedereen het hoort, iedereen die naar  deze channeling in Egypte luistert. De vraag is deze: “Wat kun je doen, Kryon, als je op plaatsen komt waar jij je niet prettig voelt? Daar niet naartoe gaan?“ Hier is wat jullie missen: Het bewustzijn van een oude ziel, een lichtwerker die weet wie hij is en vrede heeft met de Schepper, die persoon kan zich niet realiseren dat hij gereedschappen heeft, en na de Opwaardering van 2012 worden dit gereedschappen van overduidelijk licht! Gereedschappen van overduidelijk licht!!! Waar jullie ook rondlopen gaan jullie de gevoelens in het kristallijnen raster veranderen. Er zal een dag komen waarop jullie het raster zelf kunnen veranderen….als jullie al deze dingen voor jezelf…voor jezelf….willen veranderen….wil ik dat jullie even overdenken wat jullie zouden kunnen doen. Als jullie ergens op de planeet naar een plaats toe gaan, kijk dan eerst eens op de landkaart en verdiep je in de geschiedenis en als jullie dingen in de lagen van zorgen en smart voelen, dingen die daar in het verleden zijn gebeurd, heb dan de kracht om te zeggen: “Lieve Spirit, dank je wel dat ik licht ben en dat ik hier in 2019 ben met vrede om mij heen. Dank je wel, Spirit, dat er hoop is voor de planeet en dat ik daarbij ben. Dank je wel, Spirit, dat waar ik ook loop de zorgen en de smart minder worden en dat men hier op een dag mag lopen en nooit meer deze gevoelens zal hebben.” Jullie kunnen het land helen door de manier van denken die jullie hebben door te weten dat jullie een zijn met de Creatieve Bron. De God binnenin jullie is werkelijkheid! De Creatieve Bron, dit is waar jullie zielszaad vandaan komt lieve mensen, dit ging niet weg toen jullie werden geboren en jullie feitelijk het licht gingen manifesteren. Dit is wat jullie doen….daarvoor zijn jullie hier. Denken jullie dat het toeval is dat jullie naar deze golf kwamen? (Kryon lacht) Jullie kunnen hier in de ochtend vandaan gaan. Tijd is niet belangrijk….omdat jullie hier zijn geweest kunnen jullie dit over lange afstand uitzenden….wisten jullie dit? Het is voor jullie alleen langeafstand omdat jullie lineair zijn. Jullie kunnen het direct uitsturen naar waar dan ook op de planeet! Het helende licht van jullie gereedschap, oude zielen! Overduidelijk licht….overduidelijk licht….jullie gereedschappen! Als jullie deze dingen hier door je gevoeligheid gaan voelen wil ik dat jullie dan even diep ademhalen, glimlachen en je hand opsteken: “Dank je, Spirit, dat ik deel uit maak van de oplossing….want daarom ben ik hier!” en als er tranen langs je wangen lopen zullen dit tranen van vreugde zijn, van viering, over wat jullie aan het doen zijn.

Neem deze woorden in je op en gebruik hen!

En zo is het.

Kryon