Kryon in Egypte. 7 / De Piramide van Gizeh. De Koningskamer 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 7

De Piramide van Gizeh. De Koningskamer 

4/22 april 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn inderdaad in de grote piramide, binnenin, in wat de Koningskamer wordt genoemd. Mijn partner heeft mij hier twee keer eerder gebracht. Vandaag brengt hij mij hier echter drie keer. Ik ga vandaag een boodschap brengen die voor elk van de groepen dezelfde is zodat geen van de groepen de boodschap en de intuïtie die ik vandaag breng, wordt onthouden. Ik wil een ding onderzoeken en daarna naar een plaats gaan die jullie niet hadden verwacht. Jullie zijn op een populaire plaats op deze planeet. Duizenden en duizenden mensen zijn hier op deze plek geweest en niet iedereen had de stilte die jullie nu wel hebben. Niet iedereen had de tijd om te overdenken waar jullie eigenlijk zitten. Als er publiek aanwezig is, is er meestal veel geluid omdat de kamer op de een of andere manier een echo lijkt te produceren. Ik wil in deze kamer spreken tegen degenen die meer dan vijftig jaar leefden of misschien later luisteren of lezen. Een halve eeuw, en als ik met name jullie iets over tijd vraag zullen jullie zeggen: “Wel, ik heb al lang geleefd!” Ja, dat is volgens de klok, maar wat vertelt je bewustzijn jullie? Er zullen mensen zijn die zeggen dat zij al een tijdje van de lagere school af zijn en ook zeggen dat het lijkt alsof het maar een moment geleden is dat zij geliefden zijn verloren. Julie beginnen te begrijpen dat het bewustzijn van de mens geen klok heeft zoals de klokken in Zwitserland. Jullie bewustzijn ziet tijd niet en komt niet in de buurt van wat jullie hierover is verteld.

Wisten jullie dat dit een hoofdstudie in de natuurkunde is? Is het mogelijk dat tijd variabel is? Einstein bewees dat dit zo was. Alles wat jullie hoefden te doen was snel genoeg gaan en jullie konden de tijd zelf langzamer laten lopen. Dit liet opeens zien dat tijd niet absoluut is en dat er dingen mee zijn waar jullie geen idee van hebben. Maar bewustzijn is als een tijdmachine. Jullie kunnen ogenblikkelijk terug gaan en daar leven en dan lijkt het er helemaal niet op of er vijftig jaar voorbij zijn gegaan. Misschien zijn jullie maar dertig of zo, maar zelfs dan realiseren jullie je dat het snel gaat, nietwaar? Wat als tijd helemaal bestaat op een plaats of in een bepaalde cirkel die maar rond en rond gaat, net zoals een klok dit doet? Maar als jullie in het midden van de klok staan is het anders, nietwaar? Wisten jullie dat de wetenschap naar een tijdpartikel zoekt? Zij zijn ervan overtuigd dat de atoomstructuur op dat niveau tijd in zich heeft? Dit moet wel. Dit is een deel van de regels over de manier waarop vibratie werkt. Maar als jullie uitvinden waar het is en wat het is kunnen jullie het misschien….misschien manipuleren.

Zou het jullie verrassen als jullie weten dat in men Egypte experimenteerde met tijd? Jullie zouden kunnen zeggen: “Hoe is dit mogelijk zonder de hoogste technologie, zonder kennis over de structuur van het atoom?” Lieve mensen, laat mij jullie bewustzijn iets vragen….heb je een atoomstructuur nodig om je te realiseren dat de tijd in je leven sneller gaat? Zeer knappe experimenten om vast te stellen dat tijd iets fysieks was? Misschien zullen jullie deze experimenten eens ontdekken en herkennen wat zij aan het doen waren. Als jullie dit doen zullen jullie hen misschien meer dan ooit waarderen….hoe goed zij dit deden en wat zij tot stand konden brengen met wiskunde die op twaalf gebaseerd was en op zoveel intuïtie over de manier waarop het Universum in werkelijkheid werkte. Ik wil nu iets doen dat terug gaat en er zijn niet veel mensen van de honderdduizenden die hier komen die dit vaak doen. Maar zeer weinig doen wat wij nu gaan doen.

Geloven jullie dat de ziel eeuwig is? Dat is hij, en de meesten van jullie zullen het hiermee eens zijn. Als jullie met een Egyptenaar zouden spreken uit de tijd van de bouw van dit gebouw en jullie zouden hem, of zijn priesters of zijn dokters of Farao’s vragen: “Is de ziel eeuwig?” zouden zij jullie aankijken en zeggen: “Dit is waar alles wat wij doen over gaat. Ja!” Als je een tijdje op deze planeet doorbrengt en dan weer teruggaat naar het leven na de dood…als je hiernaar vraagt aan ieder lid van een hedendaags geloofssysteem, zullen zij zeggen: “Ja, er is een hemel, deze prachtplaats waar je nooit ouder wordt!” Dit is intuïtief, lieve mensen, elk mens op de planeet denkt hierover na. Het zit bij jullie ingebouwd om te begrijpen dat de ziel eeuwig is en jullie lichaam niet. Maar de ziel gaat verder en daar gaat dit over, daar gaat de structuur over, daar gaat alles wat achter jullie ligt over….het heeft te maken met een eeuwige ziel.

Dit is geen mythologie….dit is spirituele realiteit! Daarom zitten jullie hier nu in deze tijd en plaats en geloven dit ook! Laten wij dus voordeel halen uit hetgeen jullie geloven en dit testen. Degene die een tijdlang in de sarcofaag was terwijl zijn lichaam daarin lag, is die nog steeds aanwezig? Jullie zouden zeggen: “Niet lichamelijk, maar zijn ziel is wel ergens!” Natuurlijk is het mysterie van multidimensionale dingen dat zij niet plaatsgebonden zijn en buiten het driedimensionale denken vallen. Als je dus een multidimensionale energie hebt heeft die de mogelijkheid om overal te zijn en als jullie daaraan twijfelen: de wetenschap is dit aan het onderzoeken en ziet overal verstrengeling. Wij hebben het nu over degene waar deze structuur voor werd gebouwd, die in deze sarcofaag werd neergelegd en die feitelijk nog steeds in de buurt kan zijn. Duizenden jaren….duizenden. Maakt dit werkelijk een verschil? Dit maakte deel uit van het tijdexperiment in Egypte. Gaat het in een cirkel? Is het mogelijk dat wiskunde dit kan aantonen? Dit zijn vragen die zelfs jullie wiskundigen niet kunnen beantwoorden omdat zij de elegantie van de wiskunde niet hebben die de Egyptenaren wel hadden.

Laten wij dus de bladzijde omslaan. Ik wil hem de Koning noemen. Jullie zullen zeggen: “Wie is dit? Dit is de Koningskamer!” Dit was de Farao! Jullie weten dat Farao iets anders betekent. Het is niet echt een naam! Laten wij hem de Koning noemen, degene die in de sarcofaag lag, al is het maar voor even. Niet zoals bij een seance maar op een welwillende manier in de wetenschap dat tijd voor hem en zijn ziel niet bestaat. Laten wij hem roepen, en niet bij zijn naam, laten wij hem Koning noemen want wij zijn hier op een geheiligde plaats en wij zijn hier niet om die geweld aan te doen. Wij zijn hier om U te respecteren, geliefde Koning, kom even bij ons en voel je veilig bij ons. Geliefde Koning, wij noemen jou niet bij naam omdat sommigen van ons weten dat het niet de naam is die jouw moeder jou heeft gegeven; dat is de naam die jouw afstamming jou gaf en tijdens jouw opgroeien noemden jouw vader en moeder jou met een andere naam. Wij weten dit, dus welke naam wij ook noemen, hij zal niet correct zijn. Laten wij jou dus….broer noemen. Broer, wij zijn hier op deze plek waar zij jou neerlegden om naar het hiernamaals te gaan, en dit hoort bij jou, het heeft jouw naam, dit is jouw kamer en wij zeggen jou dit: Wij eren jou. Natuurlijk weet jij dit maar Koning, wij moeten jou iets vertellen: Bijna iedereen kent jou. Deze graftombe kan zelfs vanuit de ruimte worden gezien. Jullie zijn veel populairder dan ooit. Maar dit wisten jullie al want jullie ziel is eeuwig. Als jullie even bij ons kunnen blijven kunnen wij doen wat wij al vaak bij andere boodschappen hebben gedaan. Ik wil graag het woord Koning – in het Engels King. K, i, n, g – verbinden met de betekenis van elke letter.

Een van deze letters wordt aan u gegeven, Heer, en wat u ons ook terug wilt geven gaat tevens naar de twee groepen die hier met mij in deze kamer aanwezig zijn en die jou ook eren, niets anders in de zin hebben dan jouw leven eren. Wat jou hier als mens is gebeurd… K staat voor kennis; de kennis waardoor men in staat was om dit hier samen te stellen; er is een herkenning van het mysterie, zelfs vandaag, in deze high-tech wereld, dat er toen kennis moet zijn geweest die verder moet zijn geweest dan die van degenen die nu leven, om deze plek te kunnen bouwen. Er zijn mensen die zeggen dat met genoeg tijd alles tot stand gebracht kan worden. Maar het kan niet gedaan worden zonder de wiskunde van de planeet. Het kan niet gedaan worden zonder de architecten die hier jarenlang aan hebben gewerkt. Er waren hier zoveel puzzels….het is niet alleen maar steen op steen leggen, zoals jullie zouden zeggen. Wat gaat er als eerste in, wat gaat er als laatste in, zodat de dingen niet verplaatst of weggehaald kunnen worden? Welke maten zijn belangrijk? En er is meer. Wij vieren het feit dat wij dit weten en dit was uw beschaving, Heer, en wij kijken naar U en wij vieren de eerste Letter die over Kennis gaat. De I staat voor inspiratie. Wiens idee was dit? En wanneer werd dit voor het eerst gepresenteerd? Zij zullen verbaasd zijn geweest! (Kryon lacht) Of zeiden zij: ”Dit kunnen wij doen”? Sommige architecten kwamen samen en zeiden: “Wij kunnen het, maar niet meer in jouw leven!” Misschien hadden zij gelijk, misschien hadden zij het mis. Het maakt niet uit, maar uw naam staat erop en dat is hetgeen er telt! Zie je, uw naam die de piramide heeft is een naam die voor altijd zal blijven. De cultuur kent deze naam.

Wij gaan het nu hebben over de volgende letter. Wat willen wij weten over de N? Wat jullie nu willen zeggen is hetzelfde voor alle groepen. De Koning lacht, want hij zegt dat dit Noten is. “Koning, wil jij dat wij aantekeningen met noten maken?” En hij lacht nog harder. “Denken jullie dat deze piramide over geluid gaat? Alles kan geluid maken. Dit gaat over de vibratie van noten op de balk die jullie muziek noemen. “En om welke noot of noten gaat het? Over welke wilt u ons vertellen?” En hij zegt: “Vierhonderdveertig vibraties per seconde!” Zien jullie enkele overeenkomsten met dingen die wij jullie eerder hebben verteld, lieve mensen? Hier heb je ze weer!

De mensen die in de muziek zitten zullen dit herkennen. De Koning heeft ons zojuist een geheim verteld. Dat is de noot A. Realiseren jullie je dat 440 vibraties per seconde de noot is waarop alle symfonieorkesten ter wereld zich op afstemmen? 440 cycli per seconde is de muziekletter A. Het is de eerste noot van de toonladder. Wat een toeval, nietwaar? Wat hij jullie wil vertellen is dit: Dit grafkamer is afgestemd op 440 cycli per seconde. Als je op een pure manier deze toon gaat onderzoeken met een oscillator en een versterker die het versterkt zal dit toenemen met twee en dan vier enz. en dan hoger vibreren dan de andere vibraties want deze kamer is ontworpen voor 440 cycli. Maar daar stopt het niet mee? De Koning wil jullie vertellen dat jullie misschien iets hebben gemist. Dat de sarcofagen die jullie hebben verplaatst en tentoon gesteld hebben in de museums ook allemaal trillen met 440 cycli per seconde. Dit is iets dat elke ontwerper in Egypte die deze dingen maakt, weet….zij moeten resoneren. Interessant genoeg:  de tombes en de hallen doen dit niet. Dat heeft weer een heel ander doel want zij hebben geen mens in zich die een God binnenin zich heeft. De menselijke tempels hebben dingen in zich en een daarvan zijn de noten die klinken en als jullie daarvan de resonantietrillingen kunnen vinden in de verschillende graftombes zullen de cijfers jullie veel kunnen vertellen over waarom zij daar zijn en waarvoor zij dienen. Dit was de N. Dank u, Heer.

De G staat voor grootsheid en grootheid. De Koning staat het toe dat jullie deze plannen zien. Wij eren U. Wij willen een van de weinigen zijn die hier komen en zeggen dat u uw taak in uw leven goed hebt uitgevoerd en dat u hebt bereikt wat u wilde. Een mens in een cultuur die u hielp te controleren en ermee werkte, zoals uw vaders en uw zonen hebben gedaan. Wij hebben het niet over het bewustzijn dat hier kan zijn geweest of over uw werken maar over de manier waarop u als mens hier doorheen bent gegaan en hoe u zich voelde bij de dood van vrienden en hoe u omging et de onzekerheid en de dagelijkse beslommeringen. Toen dit allemaal was gedaan werd u op een plekje vlak achter mij gelegd. Wij herkennen dit. Wij groeten u, Heer. Dit is uw plek….dit is uw laatste rustplaats en wij zijn hier binnen en wij zijn blij dat u ons heeft toegestaan om hier in vrede en liefde  in de stilte te zijn. Van de ene mens tot de andere in een tijd die gisteren was.

Denk na over deze dingen, lieve mensen, over wat tijd wel of niet kan betekenen. Laat de dingen die jullie zien in de komende weken tot leven komen. Als jullie de tekeningen op de muur zien, denk dan aan degene die hen opschreef. De schrijver is niet altijd alleen maar een kunstenaar. Vaak zijn het dichters in hun eigen tijd en op hun eigen manier, die jullie informatie geven over hun levens en hoe het was om te leven.

Dit is de boodschap van vandaag en dit is degene die vandaag nog twee keer herhaald zal worden in deze kamer, zodat geen enkele deelnemer aan deze conferentie hier iets van zal missen.

En zo is het.

Kryon