Kryon in Grand Rapids, Michigan.1  / De Liefdesmachine. 1

Live Kryon Channeling.
Kryon in Grand Rapids, Michigan.1  

Lee Carroll / Geplaatst:  27 mei 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Liefdesmachine. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Alweer wil ik in twee dagen een groep van vier channelings presenteren. Zij zullen bij elkaar horen om iets te doen dat ik niet eerder heb gedaan. Ik wil het verhaal van de schepping presenteren….helemaal tot op vandaag….vanaf het standpunt van de Schepper! Dit zal de eerste van de vier zijn en de algemene titel voor alle vier is: De Liefdesmachine. Jullie zullen dit leuk vinden.

“Kryon, waarom noem jij zoiets dat geheiligd is zo….een machine?”

Bijna alles wat jullie van de andere kant van de sluier is gegeven, lieve mensen, heeft andere betekenissen, doelen en metaforen. Vaak hebben de woorden, en de manier waarop wij die brengen, andere betekenissen in zich die zelfs gebaseerd zijn op de manier waarop zij worden gegeven. De reden hiervan is dat jullie taal beperkt is als het aankomt op wat lineair is en wat jullie vandaag horen….woord na woord, die een taal vormen die dan vele malen vertaald dient te worden. Maar er is nog een taal die wij zelfs hebben genoemd: De Derde Taal. De reden waarom wij dit de Derde Taal hebben genoemd – dit is een uitleg van wat ik jullie zojuist heb verteld – heeft niets te maken met degene die zegt: “Oh, er moet dus ook een tweede taal zijn!” Die is er niet! “Hoe kan er dan een Derde Taal zijn als er geen tweede is?” De reden hiervoor is deze: de Derde Taal is een metafoor en die heeft te maken met het cijfer drie dat staat voor katalytische informatie. De Derde Taal is dus een multidimensionale, katalytische taal voor begrip, voor intuïtie. Hij belandt op verschillende plaatsen binnenin jullie, inclusief de pijnappelklier, deze ontvanger, en het komt van de Creatieve Bron zelf. Jullie zien dus dat eenvoudige dingen toch een behoorlijke diepgang kunnen hebben…..groter en grootser dan de woorden die wij spreken.

De machine! De reden waarom het de machine wordt genoemd is dat jullie een machine begrijpen. Een machine heeft een doel en zijn hele bestaan bestaat uit het zijn van een machine. Hij moet iets doen, het leidt ergens toe….een doel! Een machine is gevuld met bewegende delen die op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. De liefdesmachine is dus een beschrijving van ….haha….zijn jullie er klaar voor….van een mens die hier met een doel is geplaatst….een machine met een doel….gebouwd in liefde en precies geplaatst waar jullie zijn….in liefde! Precies waar jullie moeten zijn. Niet als slachtoffers van de planeet maar als degenen die gekend zijn door God. Bekend bij de Creatieve Bron….gekend door Spirit!

Er zijn enkele geloofssystemen die dit kennen en zeggen: Ja, God kent ons…en dan komt er: “Elke haar van ons zal gefolterd worden als wij bepaalde dingen niet doen!”

Dit is niet de God waar wij over spreken!

De Liefdesmachine is een groots verhaal van schoonheid, van wonderen van jullie….en dit begon zoooooo lang geleden!

Zij vertellen dat dit Universum van jullie, dit melkwegstelsel misschien, vele miljarden jaren oud….zij spreken van een Big bang, het begin, en hebben het over hoe oud het kan zijn…..en zij hebben het helemaal mis. Jullie hebben het mis als jullie denken dat jullie Universum een onderdeel is van een Multiversum en dat het werd geschapen vanuit andere systemen die ouder zijn dan dat van jullie. Dat van jullie is gewoon het jongst en er weer andere zullen komen die jonger zijn dan dat van jullie. Men geeft hen allemaal cijfers maar de mensen denken niet in miljoenen en miljarden (jaren) Het is voor jullie dus heel moeilijk te begrijpen hoeveel jaren dit zullen zijn. Jaren zijn alleen maar iets van jullie op deze planeet, lieve mensen….zij vertegenwoordigen een draaicyclus om de zon die specifiek is voor jullie zonnestelsel. Als jullie iemand van een andere planeet ontmoeten – en dit gaat gebeuren – en vragen hoeveel jaren oud zij zijn hebben zij geen idee waarover jullie het hebben omdat zij hun tijd en hun leeftijd heel anders meten.

Maar laten wij even bij jullie blijven want er is jullie verteld dat jullie Universum ongeveer vier miljard jaar oud is. Als jullie teruggaan naar de Schrift is er die prachtige beschrijving want God schiep licht en alles wat jullie kennen. Dit is allemaal metaforisch, lieve mensen, inclusief het tijdraam over hoeveel dagen het duurde, maar dit is een metafoor, lieve mensen, een heilig cijfer….het betekent iets….allemaal om jullie dit te vertellen: de Creatieve Kracht die jullie God noemen heeft dit alles gemaakt. MAAKTE HET ALLEMAAL!!! Niet bij toeval….maakte het allemaal. Het werd geschapen voor het leven….niet alleen dat van jullie want ik heb eerder gezegd dat jullie zonnestelsel het licht heeft dat jullie Aarde noemen….met mensen. Het melkwegstelsel krioelt van het leven.

Waar ga ik hiermee naartoe? De liefdesmachine! Het is een machine die is gebaseerd op in de menselijke ziel en die jullie hier plaatst op een wonderbaarlijke manier. De wetenschap ontdekt iets dat belletjes doet rinkelen bij de biologen van het verleden….dat leven een natuurlijk voorkomende gebeurtenis is….in het hele melkwegstelsel! Dezelfde elementen als die hier bestaan, zijn te vinden in het hele melkwegstelsel. Als jullie naar andere delen van het melkwegstelsel gaan zullen jullie dezelfde elementen vinden….dezelfde wetten….hetzelfde periodieke systeem. Jullie zullen ontdekken dat leven een natuurlijk voorkomende gebeurtenis is, synchronisch, op de juiste tijd….misschien verhoogd….maar licht! Dit schiep mengsels, proteïnen, DNA en het is natuurlijk!

De wetenschap zal dit op een dag ontdekken als zij daar dezelfde microben en cellulaire structuren ontdekken en dan zullen zij zeggen: “Ja, daar zijn dezelfde omstandigheden als bij ons….net zoals het bij ons begon!” Maar, lieve mensen, niets was hier natuurlijk want er was een plan. Er was een machine want er zouden hier uiteindelijk mensen komen en mensen zouden uiteindelijk een ziel hebben. De liefdesmachine was actief in de manier waarop dit zou gebeuren en wanneer dit zou gebeuren. In deze eerste channeling van de vier hebben wij het over de manier waarop jullie hier kwamen. Als de universums en de melkwegstelsels ongeveer dezelfde leeftijd hebben zou dit betekenen dat alles tegelijk is gebeurd en dat de ontwikkelingen ook zo zouden zijn, en dat is niet zo. Helemaal niet! Elke planeet heeft zijn eigen scenario over het vormen van leven als de elementen samen zouden komen. Elke planeet heeft een andere zwaartekracht en andere klimaten….allemaal een beetje anders als de elementen samenkomen zoals zij dit doen voor dat speciale, unieke platform van die planeet.

Die van jullie? Wel, een beetje laat, zouden wij zeggen. Als de wetenschappers gaan ontdekken wat er gebeurde met deze planeet en gaan analyseren en realiseren, zien zij dat er leven voor leven voor leven was en zij zouden gelijk hebben want het leven begon en stierf weer uit op jullie planeet….vele malen. Je zou kunnen vragen: “Hoe is dit mogelijk? Het is er of het is er niet!” En ik zeg: Wat lineair van jullie. Als het leven begint moet er een proces van voeding, levensonderhoud, zijn, het moet in staat zijn om zich te vermenigvuldigen, zichzelf weer te scheppen. Jullie hebben nu een perfecte balans van chemicaliën die jullie Gaia noemen en die is niet automatisch. De schepping van het leven kon dus gebeuren maar dit zal niet zo blijven als niet alle elementen er blijven om dit te ondersteunen en dit was niet zo. Vaak werd de magie van het leven, de bliksems, de verbindingen en al die dingen gevestigd zodat er leven kwam, en stierf dit dan weer uit. Soms kon het zichzelf lange tijd voeden omdat er net genoeg was….en dan verdween het weer. Wat ik jullie vertel is dat het vele malen begon op jullie planeet en dan weer verdween….tot nu….nu bleef het wel….en met standhouden bedoel ik dit: Fotosynthese kwam pas heel laat op jullie planeet en dat was de katalysator, dat was de reden….toen dit samenkwam op de juiste manier en het leven zichzelf kon voeden en doorgaan en doorgaan omdat de lucht die jullie uitademen door de planten en bomen wordt omgezet. Zij ademen op hun eigen manier en dat is wat jullie nodig hebben. Dit werd de cyclus die jullie kennen als Gaia en dit was heel laat.  Andere planeten hadden dit direct en jullie wijzen natuurlijk op kansen daarop….maar niet bij jullie, lieve mensen. Je zou kunnen zeggen dat jullie een helpende hand hadden die dit steeds wegdrukte zodat jullie een late start zouden hebben. Het was belangrijk dat jullie een late start zouden hebben vanwege wat er daarna zou gebeuren met de liefdesmachine. Ik wil dat jullie dit goed opnemen en niet bekijken als een vreemde, rare channeling. Wat als de timing van jullie aanwezigheid hier perfect is? Wat als de ontwikkeling van de ziel, zoals jullie hier zitten, op deze planeet, in dit melkwegstelsel, perfect is? Al deze dingen zitten in de liefdesmachine in plaats van kansen of toeval….en als dit waar is, lieve mensen, betekent dit dat jullie hier niet toevallig zijn en dat de Schepper inderdaad weet wie jullie zijn en dat jullie ziel een doel heeft, dat jullie levensduur een doel heeft en dat er iets aan zit te komen.

Er gebeurt iets, lieve mensen, en dit is dat jullie door de precessie van de equinoxen zijn gegaan waar mijn partner over spreekt, die opwaardering waarover hij spreekt en die elke planeet met licht zoals dat van jullie heeft meegemaakt….op een andere manier, maar zij hadden allen een verschillende tijd van ontwakingspotentieel. Zij hadden allemaal vrije keuze, net zoals jullie. Zij hadden allemaal een scheppingsverhaal, maar…..dat is channeling twee! Daar komen wij nog wel!

Ik wilde dat jullie je bewust zouden zijn van de onwerkelijkheid van jullie scheppingsverhaal. Het betekent inderdaad ook een tijd van voor jullie zonnestelsel. De schepping van het licht was letterlijk niet de schepping van jullie zon…het was de schepping van de potentie van jullie zielen….allemaal hier op de planeet en er klaar voor om te gaan! De liefdesmachine, de liefde van de mensheid die dit schiep in een voorspelde tijd, een voorspelde timing, op een manier die jullie op een dag nog zullen ontdekken als ik hierover een channeling geef die correct is.

De tweede channeling van vandaag brengt een beetje meer over de manier waarop jullie begonnen, wat er toen gebeurde vanuit het standpunt van de Schepper die verliefd is op de mensheid.

DAT IS DE MACHINE….totaal en compleet met een doel…en het doel….is jullie te kennen. Op een dag zullen wij elkaar de hand schudden, lieve mensen, op een manier die jullie niet verwachten, ik bedoel hiermee jullie Hoger Zelf in jullie ziel. Wij zullen de mens met het oude, lineaire bewustzijn ontmoeten op een manier die jullie niet verwachten en het resultaat hiervan zal ik jullie vertellen.

Dit is het voor nu.

En zo is het.

Kryon